Søndre Senniens Budstikke
Nyheite heimana på www.lokalavisa.net => Tranøy!

Valget i Tranøy
Endelig resultat

Stemma på de forskjellige partian:

Parti/liste % repr stemma
Arbeiderpartiet 38,7 9 384
Senterpartiet 17,0 4 167
Tranøy Fellesliste 7,7 1 75
Høyre 7,8 2 76
Solli Bygdel. liste 7,0 1 68
Kristelig Folkeparti 6,6 1 66
Sør-Tr Tverrpol. lst 5,6 1 54
Sosialistisk Venstrep. 5,0 1 48
Fremskrittspartiet 4,2 1 41

 

Kem kom inn, og kor mange stemma,
kummuleringe og strykninge fikk dem:
(Slengeran, dvs. overføringe ifrå på andre liste e med i tallan, men ikkje sett inn i tabellen)

FRP (1 mandat)
Plass Namn stm kum stryk sle
1 Tor-Iver Benjaminsen 90 8 0 0
2 Hanne Lie 81 3 4 0
3 Pia Hanssen 68 1 15 0
4 Odd Arne Stokmo 44 3 0 0
5 Finn Isaksen 44 3 0 0
6 Kenneth Benjaminsen 43 2 0 0
7 Ann-Oddrun Benjaminsen 42 1 0 0
8 Inger J Richardsen 42 1 0 0
9 Karstein Stokmo 41 1 1 0
10 Are Benjaminsen 40 0 1 0
11 Bjørn Arne Uteng 40 0 1 0
12 Judith Wulff 40 0 1 0
13 Stig Stokmo 40 0 1 0
14 Bjørn Takøy 39 0 2 0
15 Yvonne Kampevoll 37 1 5 0
Senterpartiet (4 mandata)
Plass Namn stm kum stryk sle
1 Ulf Fredriksen 372 44 10 8
2 Kristin Jakobsen 337 19 14 2
3 Inger-Eva Pedersen 187 24 5 3
4 Kjell Skrede 184 22 3 0
5 Børge Andreassen 170 14 10 0
6 Vidar Jakobsen 170 9 4 0
7 Turid H Krudtå 168 7 4 0
8 Bjørn Knoph 168 6 5 2
9 Ragnar Johnsen 167 6 7 3
10 Ove J K Jenssen 167 7 5 0
11 Inger J Andreassen 165 8 9 1
12 Gerd Kristiansen 165 3 4 1
13 Aslaug Åsali 165 5 5 0
14 Torgeir Fredriksen 164 12 13 0
15 Birgit Andreassen 164 5 6 0
16 Sigleif Jensen 163 7 10 1
17 Unni Blikfeldt 163 1 4 1
18 Leif Petter Pedersen 162 4 7 0
19 Olaug E F Pedersen 160 2 7 0
20 Karstein Jensen 160 3 8 0
21 Idar J Jensen 160 1 6 0
22 Inge Troli 159 1 7 0
23 Sten Gunnar Pedersen 157 5 14 0
24 Kai Ole Edvardsen 156 1 10 0
25 Eifinn Aage Jensen 156 0 9 0
26 Otto-Johan Hansen 155 0 10 0
27 Idar Isaksen 155 1 11 0
28 Johnny A Jensen 149 0 16 0

Solli Bygdelags liste
( 1 mandat)
Plass Namn stm kum stryk sle
1 Jens Sverre Jensen 157 18 0 3
2 John Arnar Hansen 154 16 1 3
3 Jarl Hugo Haugan 80 11 0 1
4 Hans Jostein Johnsen 78 8 0 2
5 Airin Jorunn Haugan 74 5 0 1
6 Per Thomassen 73 5 0 0
7 Hjalmar Jensen 73 5 0 0
8 Yvonne Oppheim Sollied 71 5 2 0
9 Borghild Jenssen 71 2 0 1
10 Lill-Eva Syvertsen 70 3 1 0
11 Britt Karin Hansen 70 2 0 0
12 Herborg O Sollied 70 1 0 1
13 Stig Jarle Jenssen 70 2 0 0
14 Werner Hugo Nilsen 69 2 1 0
15 Siren Nordmo 69 2 1 0
16 Wiggo Sollied Johnsen 69 2 1 0
17 Rainer Andersen 68 1 2 1
18 Jill Aronsen 68 1 1 0
19 Lena Anita Pedersen 68 1 1 0
20 Stefan Sollied 68 1 1 0
21 Ellinor H Jenssen 68 1 1 0
22 Sissel Nikolaisen 67 1 2 0
23 Sonja Sollied Nilsen 67 1 2 0
24 Odd Harry Hansen 67 1 2 0
25 Helmer N Andersen 66 1 3 0

Høyre
(2 mandata)
Plass Namn stm kum stryk sle
1 Jostein Edvardsen 156 7 6 3
2 Øystein Bærø 154 5 6 3
3 Ragnar Svendsen 145 9 17 1
4 Jan Fr Jensen 87 7 1 5
5 Leila Alaltalo-Paulsen 80 4 1 1
6 Morten Svegre 79 1 1 3
7 Egild Jagersten 79 3 0 0
8 Jan Albert Johansen 79 4 1 0
9 Johnny Paulsen 78 4 3 1
10 Leif Svegre 78 2 1 1
11 Alf-Arild Jakobsen 77 3 2 0
12 Hilde Wathne 77 4 3 0
13 Greta Edvardsen 77 2 1 0
14 Trond Svegre 77 2 1 0
15 Knut Magne Olsen 76 2 2 0
16 Lasse Marco Olsen 76 2 2 0
17 Steinar Hansen 76 1 1 0
18 Mona Hansen 75 1 2 0
19 Bjørg Helene Jenssen 75 0 1 0
20 Rolf Balstad 75 1 2 0
21 Ingrid Viken 74 0 2 0
22 Evy Amundsen 74 1 3 0
23 Ruth A Thoresen 74 0 2 0
24 Svetlana Hanssen 73 0 3 0
25 Hans Brandvoll 73 0 3 0
26 Jan P Hofsøy 73 0 3 0
27 Ole L Nilsen 72 0 4 0

Kristelig Folkeparti (1 mandat)
Plass Namn stm kum stryk sle
1 Cecilie Halsnes 138 8 2 4
2 Anton Steilbu 138 12 2 0
3 Solveig Nylund 70 3 0 3
4 Kåre Ryvoll 68 3 0 1
5 Otto Nylund 67 1 0 2
6 Hjørdis Steilbu 65 2 1 0
7 Helene Hofsøy 65 1 0 0
8 David Terje Edwards 64 1 1 0
9 Johan Fr Bjørkli 64 0 0 0
10 Sonja Olsen 64 1 1 0
11 Anne Hofsøy 64 0 1 1
12 Tordis Bjørkli 64 0 0 0
13 Laila Hestvik 64 1 1 0
14 Betty H B Jakobsen 64 0 0 0
15 Rolf Larsen 63 0 1 0
16 Borghild Hofsøy 63 0 1 0
17 Klara P Rasmussen 63 0 1 0
18 Judith Johansen 63 0 1 0
19 Aslaug Skoglund 62 0 2 0

Sosialistisk Venstrep. (1 mandat)
Plass Namn stm kum stryk sle
1 Ambjørg Blikfeldt 113 13 2 6
2 Viviann Nygård 109 8 2 7
3 Oddvar Olsen 101 7 5 3
4 Anne-Sofie Ottemo 52 4 0 0
5 Elin Kr Eriksen 51 3 1 1
6 Anita Dreyer Sellevoll 50 2 2 2
7 Hans Kr Eriksen 50 3 1 0
8 Sissel Fredriksen 49 2 1 0
9 Jon Erik Johannessen 49 2 1 0
10 Ditlev Sellevoll 48 1 2 1
11 Ingrid Karlsen 48 1 1 0
12 Ellen Hofsø 47 0 2 0
13 Agdis Westh 47 0 1 0
14 Gro Bjørnland 46 0 3 1
15 Ingar Bøyum 46 1 3 0
16 Stein Kåre Jørgensen 46 0 2 0
17 Torgunn Løhre 46 0 2 0
18 Lisbeth Olsen 45 0 3 0
19 Roy Ottesen 42 0 6 0

Sør-Tranøy Tvp. Liste ( 1 mandat)
Plass Namn stm kum stryk sle
1 Torfinn Stokmo 121 10 1 4
2 Rita Pettersen 103 8 16 3
3 Arild Pettersen 58 7 3 0
4 Trond Eidissen 58 6 2 0
5 Oddmund Olsen 58 4 0 0
6 Åse Stokmo 58 5 1 0
7 Odd E Andreassen 58 5 1 0
8 Gjertrud Bringsverd 56 5 3 0
9 Svein Arne Pettersen 56 3 1 0
10 Sigrid Pettersen 55 2 1 0
11 Tor Kristian Toresen 54 1 1 0
12 Inge Jakobsen 54 3 3 0
13 Åge Tobiassen 53 2 3 0
14 Haldis Fjellheim 52 1 3 0
15 Oddvar Thoresen 52 1 3 0
16 Rolf Harry Stokmo 51 1 4 0
17 Åsta Pedersen 51 0 3 0
18 Marianne Pedersen 51 0 3 0
19 Olav Dagsland 50 1 5 0
20 Anne Marie Kampevoll 49 1 6 0
21 Eva Eliseussen 48 0 6 0

Arbeiderpartiet
( 9 mandata)
Plass Namn stm kum str sle
1 Martin Rolness 851 117 25 5
2 Ann Eva Isaksen 786 53 25 4
3 Odd Arne Andreassen 774 53 33 0
4 Svein Leif Hanssen 728 30 59 3
5 Jensine Torgersen 716 9 49 2
6 Cato Simonsen 714 9 50 1
7 Osvald Nybrott 704 8 58 0
8 Martin Arne Jensen 385 33 26 1
9 Ernst-Oskar Syvertsen 385 16 12 4
10 Tore Øseth 384 17 14 4
11 Allis Svavik 383 18 15 3
12 Bjørnar Svavik 383 22 16 0
13 Ingrid Pedersen 377 22 23 1
14 Walter Jakobsen 375 23 25 0
15 Jan Eidissen 374 16 19 0
16 Harald Sellevoll 364 12 25 0
17 Anna Solberg 359 7 25 0
18 Eirunn Hanssen 359 8 26 0
19 Alf Nylund 354 2 25 0
20 Aud Irene Elverland 351 10 36 0
21 Arnt Einar Nilssen 351 6 32 0
22 Håkon Ryvoll 348 6 35 0
23 Lyder Nilssen 345 8 40 1

Tranøy Fellesliste
( 1 mandat)
Plass Namn stm kum stryk sle
1 Erling Fjellheim 170 18 0 2
2 Jarle Hole 165 18 8 5
3 Bjørnar Aasnes 155 7 2 0
4 Harald Nybrott 150 17 20 3
5 Kirsti Wangen 148 4 8 2
6 Harald Nygård 83 7 0 1
7 Ella Svestad 79 4 2 2
8 Gunnar Olsen 78 3 0 0
9 Jonny Huseby 77 2 0 0
10 Ronny Hansen 76 2 1 0
11 Alf Sverre Lorentsen 75 0 0 0
12 Johanne Troli 75 1 2 1
13 Edmund Wangen 75 2 2 0
14 Borgny Lunde 72 1 2 0
15 Frank Andersen 69 0 6 0

 

 

 

 

 

 

 

Søndre Senniens Budstikke
http://www.lokalavisa.net

-daglig nytt heimana !

(uten ansvar for feilskrivinge!!)