Netto utgifter Tranøy kommune
fordelt på sektorene i hht budsjett år 2000
Total netto utgift: kr 53.968.000 kr
graf:©hnn

Diagram Diagram3


Sist oppdatert den 17.10.00
av Helge N Nilssen