Hans Kr Eriksen:
Til Huset av jord
Huset for folk, for tona og ord
- prolog til åpning av Jordhuset på Vesterfjell 8.juli 00

Av jord er du kommen
Av ord og jord og skog og stein
Av Senja steig du opp
med gode krefter i ditt følge
som skapte deg av elementan
i sjølve Senja, jorda, verden
Av Senja grodde du
og gror du
mot framtida

Her bodde en gang folk i hus av jord og stein og tre
Hundreåran gikk og det blei tusen
Og alltid var her folk som brukte
det som vaks av Senja, det som var Senja -
tel hus og klær og mat og heile livet
Folk av fleire slag
bygde hus av Senja -
di kom frå sør og aust og nord
og bar med seg kunnskap frå di andre.

Til dette landet Senja
gjekk fotefar av folk frå alle kanta.
Frå dette landet Senja
strauk fotefar som kjølspor over havet
til is og mørke, til kulde og til død.

Her
satt de i hus av jord og stein og tre
og hogde, slipte bein og stein og tre.
Var vel som et under å kjenne
når steinen fikk liv mellom hender.
Også mjuke skinnsko gjennom gress og lyng
strauk sommarlett frå hav til hav -
ikkje tel å høre
ikkje tel å se
men det blei
spor av opphavsfolk frå farne tider

Og folkan finn vi her i namn på landet som di brukte.
Kem gav vel namnet Senja tel ei øy -
og korfor heite Kvenan Kvenan?
I dunkel fortid var et folk som nemnte Ånderdalen
mens Gammelvetten har et kjensbart opphav.
Og nærare ligg namn på gårdan omkring Huset:
Han Halvor og han Tor gav av seg sjøll
tel jord som skulle fø dem

Men Aldovuobmi og Muvratsjokkaer
er også minne om et folk -

**

La fuglan frå huset fly ut i verden
og fortelle det vakre
om gaukan som gjel i leir frå Senja -
om huset av ord og jord og musikk

Og Senja som skapte det
skapte huset og kreftene bak det
kreftene i det
Hør tonan frå huset
tonan som åpne seg rom
ut av kermaikk og jord og gjennom
luft og ver og vind

Og linjene i huset sitt ansikt
tegnan i den menneskeskapte flata
skal lyse for oss i mørke

Vi skal se og kjenne
at der er lagt liv i sjølve Senja
i leir og stein og luft og vatn

Og mat som kjem frå jorda,
kjem frå varmen i ei grop

**

Av jord er du kommen
Til glede kan du bli
for mange
Jord, grunnlaget for livet

Folk
liv av luft og jord, av ild og vatn
her i deg

Huset
for liv og arbeid, drøm og fantasi
Og vi ønsker at Jordhuset
må være med
å gjøre det bedre å bo her,
enda bedre å leve
på Senja

Så enda flere ser det gode livet i det gode landet.
Senja.

**

Hus har et liv
Hus har sitt eget liv.
Folk gir hus liv
hus gir folk liv.
Slik trur eg Jordhuset blir.

Av Senja kjem d
du hus i skogen.

Ord og tona, form og farger
skal leve i deg og av deg.

Gloa i grua
Flammen i jord
skal være en del av ditt liv.

Av tanka og idea er du kommen.
Og en dag er di gjerning gjort.
Da er det lett for tre og jord
å vende tilbake
tilbake til det de var
Jord og og tre, jord og liv.

**

For to tusen år sia
reiste seg et hus som dette
av tre og torv
sørst på Senja -
det
første jordhuset.

Her reiser seg det nye huset
av tradisjon, historie og nye tanka.
Det gamle huset brente ned en gang
og det er meir enn tusen år sia.

Men dette skal stå.

Lev et godt og lykkelig liv,
du hus av jord og tre og liv.

Vær med og skap det gode livet for folk på Senja
og på jorda.

**

Med ondt skal ondt fordrives.
Ild og ord
skal holde ild og ondskap borte ifrå dette huset.

Og slik brenn vi ord og tanka
ord og drøm
for det gode.

Ild skal ild fortære.

Med ild og Ord
skal ondt fordrives.