Kommunevalglisten i Tranøy til valget i haust

Sida innehold de opprinnelige listen.
Dem kan bli forandra seinar p.g.a. godkjent fritak eller sletting på enkelte liste eller fritak på generelt grunnlag.

Høyre
Ragnar Svendsen, Gjøvika - Øystein Bærø, Vangsvik og Jostein Edvardsen, Eidet - Leila Paulsen, Eidet - Alf Arild Jakobsen, Vangsvik - Hilde Waathne, Eidet - Morten Svegre, Vangsvika - Egild Jagersten, Frovåg - Svetlana Hanssen, Vangsvik - Johnny Paulsen, Eidet - Ingrid Viken, Vangsvik - Ole L Nilssen, Svanelvmoen - Mona Hansen, Eidet - Leif Svegre, Vangsvik - Knut Olsen, Eidet - Bjørg Jensen, Sollia - Rolf Balstad, Vesterfjell - Evy Amundsen, Eidet - Jan A Johansen, Tranøybotn - Jan Fredrik Jensen, Vangsvik - Greta Edvardsen, Eidet - Lasse Olsen, Eidet - Hans Brandvoll, Vangsvik - Steinar Hanssen, Eidet - Trond Svegre, Vangsvik - Jan Hofsøy, Hofsøy - Ruth Thoresen, Olaheimen.

Sør-Tranøy Tverrpolitiske Liste
Rita Pettersen, Rødsand - Torfinn Stokmo, Å - Arild Pettersen, Rødsand - Anne-Marie Kampevoll, Eidet - Trond Eidissen, Dragøy - Haldis Fjellheim, Å - Åsta Pedersen, Rødsand - Rolf Harry Stokmo, Rødsand - Tor Kristian Toresen, Finnelv - Oddmund Olsen, Frovåg - Eva Eliseussen, Rødsand -Sigrid Pettersen, Rødsand - Gjertrud Andreassen, Å - Olav Dagsland, Rødsand - Åse Stokmo, Å - Inge Jakobsen, Rødsand - Svein-Arne Pettersen, Rødsand - Oddvar Thoresen, Olaheimen - Egild Jagersten, Frovåg - Marianne Pedersen, Rødsand - Odd Andreassen, Å.

Det Norske Arbederparti
Martin Rolness, Eidet, Odd Arne Andreassen, Vangsvik, Ann-Eva Isaksen, Skrolsvik, Svein Leif Hansen, Sollia, Jensine Torgersen, Tranøybotn, Cato Simonsen, Sollia, H, Walter Jacobsen, Vangsvik, Ingrid Pedersen, Skrolsvik, Martin A Jensen, Skjærvika, Allis Svavik, Sollia, Lyder Nilssen, Valvåg, Alf Nylund, Tranøybotn, Aud Elverland, Eidet, Jan Eidissen, Eidet, Ernst Syvertsen, Sollia, Håkon Ryvoll, Valvågen, Osvald Nybrott, Vesterfjell, Anna Solberg, Vangsvik, Harald Sellevold, Eidet, Bjørnar Svavik, Sollia, Arnt Einar Nilssen, Sollia

Fremskrittspartiet
Pia Hansen, Vangsvik, Tor Iver Benjaminsen, Skrolsvik, Hanne Lie, Eidet, Tom-Are Nylund, Tranøybotn, Yvonne Kampevoll, Eidet, Are Benjaminsen, Skrolsvik, Bjørn Takøy, Tranøybotn, Bjørn-A Uteng, Vassvika, Finn Isaksen, Skrolsvik, Ann-Oddrun Benjaminsen, Skrolsvik, Edmund Johansen, Skrolsvik, Inger Richardsen, Skrolsvik, Karstein Stokmo, Skrolsvik, Judith Wulf, Skrolsvik, Ken Benjaminsen, Skrolsvik, Stig Erling Stokmo, Rødsand, Tore Berglund, Å, Hogne Amundsen, Eidet

Sosialistisk Venstreparti
1-2 Ambjørg Blikfeldt, Torsmo 3-4 Oddvar Olsen, Å, 5-6 Viviann Nygård, Vangsvik, 7 Ellen Hofsø, Å, 8 Anita Dreyer Sellevoll,St.eidet, 9 Agdis West, Sørli 10 Sissel Fredriksen, Frovåg 11 Jon Erik Johannesen, Vangsvik, 12 Ditlev Sellevoll, St.eidet, 13 Anne Sofie Ottemo, Vesterfjell 14 Gro Bjørnland, Frovåg 15 Ingar Bøyum, Frovåg 16 Ingrid Karlsen, Tranøya 17 Elin Kr.Eriksen, St.eidet, 18 Stein Søhol Jørgensen, Å, 19 Lisbeth Olsen, Å 20 Roy Ottesen, Å 21 Gunn Løhre, Å 22 Hans Kr. Eriksen, St.eidet

Tranøy Fellesliste. Tverrpolitisk liste
1-2 Jarle Bj. Hole, 3-4 Harald Nybrott, 5-6 Erling Fjellheim, 7-8 Kirsti Wangen, 11 Harald Nygård, 12 Alf Sverre Lorentsen, 13 Ella Svestad, 14 Gunnar Olsen, 15 Frank Andersen, 16 Johanne Troli, 17 Ronny Hanssen, 18 Edmund Wangen, 19 Borgny Lunde, 20 Jonny Huseby, 21 Oddbjørn Svestad, 22 Harry Sollied, 23 Sigbjørn Kjørstad, 24 Tom Are Nylund
(det va desverre ikkje oppført adressa på demmes lista)

Senterpartiet
1-2 Ulf Fredriksen, Vangsvik, 3-4 Kristin Jakobsen, Stangnes, 5 Børge Andreassen, Lekangen, 6 Inger Eva Pedersen, Vangsvik, 7 Ragnar Johnsen, Vesterfjell, 8 Kjell Skrede, Vangsvika, 9 Sten Gunnar Pedersen, Brygghaugen, 10 Inger Andreassen, Kampevoll, 11 Torgeir Fredsiksen, Vangsvik, 12 Olaug Frønning Pedersen, Sollia, 13 Karstein Jensen, Å, 14 Sigleif Jensen, Brygghaugen, 15 Unni M Blikfeldt, Torsmo, 16 Jonny Amandus Jensen, Skatvika, 17 Ove K Jensen, Vangsvika, 18 Gerd Kristiansen, Tranøybotn, 19 Birgit Andreassen, Lekangsund, 20 Vidar Jakobsen, Vesterfjell, 21 Leif Petter Pedersen, Eidet, 22 Kai Ole Edvardsen, Vangsvik, 23 Turid Krudtå, Vesterfjell, 24 Otto Hansen, Solli, 25 Inger Torgersen, Skrolsvik, 26 Eifinn Jenssen, Kampevoll, 27 Inger Troli, Brygghaugen, 28 Idar Isaksen, Slettemoen, 29 Bjørn Knoph, Vangsvika, 30 Idar Jensen, Vangsvika, 31 Aslaug Åsali, Vangsvika.

Solli Bygdelags liste
1-2 John Arnar Hanssen, 3-4 Jens Sverre Jensen, 5 Yvonne Oppheim Sollied, 6 Jarl Hugo Haugan, 7 Lill Eva Syvertsen, 8 Borghild Jensen, 9 Hans Johnsen, 10 Per Thomassen, 11 Britt Karin Hanssen, 12 Rainer Andersen, 13 Sissel Nicolaisen, 14 Werner Nilsen, 15 Siren Nordmo, 16 Jill Aronsen, 17 Viggo Johnsen, 18 Airin Haugan, 19 Hjalmar Jensen, 20 Lena Pedersen, 21 Herborg Oppheim Sollied, 22 Sonja Nilsen, 23 Odd Harry Hansen, 24 Stefan Sollied, 25 Ellinor Jensen, 26 Stig Jensen, 27 Helmer Andersen, 28 Unni Johnsen
(alle har adresse Solli)

Kristelig Folkeparti
1-2 Cecilie Halsnes, Hals, 3-4 Anton Steilbu, Vangsvik, 5 Otto Nylund, Tranøybotn, 6 Kåre Ryvoll, Stangnes, 7 Terje Davids, Vangsvik, 8 Hjørdis Steilbu, Vangsvik, 9 Johan Fr Bjørkli, Brygghaugen, 10 Sonja Olsen, Vangsvik, 11 Rolf Larsen, Skrolsvik, 12 Anne Kr Hofsøy, Hals, 13 Helene Hofsøy, Vangsvik, 14 Tordis Bjørkli, Brygghaugen, 15 Solveig Nylund, Tanøybotn, 16 Borghild Hofsøy, Hofsøy, 17 Igrid Johansen, Tranøybotn, 18 Laila Hestvik, Vangsvik, 19 Klara Rasmussen, Tømmervika, 20 Aslaug Skoglund, Solli, 21 Judit Johansen, Gjærvik, 22 Betty Jakobsen, Vangvik