Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

Brev ifrå leseran våres... (Kom med ditt òg!!!)

En borehilsen fra Troll-feltet:
(17. januar 2000)
Troll-feltet ligger 70 km nord vest for Bergen. Vanndypet er 340 m.  Da Trollfeltet ble funnet, var det verdens største gassfelt til havs.
På det tidspunkt var oljen i feltet ikke mulig å utvinne. Norsk Hydro fikk myndighetene med på planene om å utrede mulighetene for å nyttigjøre seg av den tynne oljen som ligger mellom gass-  og vannson. De Hydro  fikk planene godkjent, bestod utbyggning i to faser:
Fase 1: Boring av 17 havbunnsbrønner i den tykkeste oljesonen i vestre del av feltet. Første brønn ble påbegynt våren 1994. Brønnene ble boret som horisontale brønner i et dyp på ca 1500 m vertikalt dyp. Lengden på disse brønnene var fra 500 til 1500 m horisontalt. Brønnene ble boret i en oljesone som er 20-22 m tykk (vertikalt mål). Disse brønnen blir så fortløpende knyttet opp til en flytende produksjonplattform, kalt "Troll B". Denne fasen er nå ferdigstilt.

Fase 2 : Boring av 55 havbunnsbrønner i den tynne oljesonen av feltet. Her er er oljelaget 12-14 m tykt. P.g.a. ny boreteknologi kan en nå bore horisontalle brønner på 2500 m lengde, som gir et total dyp opp mot  5000 m , regnet fra havbunnen. Brønnbanen blir lagt 1 m over vannsonen slik at oljeproduksjonen skal vare lengst mulig før gassgjennombrud kommer, og brønnene må stenges ned gradvis. Derfor blir ikke produksjonstiden per brønn så lang. Det er defor viktig at stadig nye brønner ferdigstilles, slik at produksjonen ikke avter. Brønnene blir knuttet opp til en annen flytende produksjonsplattform, som heter "Troll C".

Hver brønn ferdigstilles på ca. 35 dager.

Det stilles store krav til nøyaktighet på de verktøyer en bruker for å måle posisjonen til borekronen, etterhvert som en borer. Dette for at ikke borekronen skal bores ned i vannet.  Kravet er at brønnen skal ligge innenfor en koridor på +\- 1 m fra planlagt dyp i reservoaret.. De nødvendige måleparametre sendes kontinuerlig opp til overflaten som trykkpulser i  borevæsken. Hastigheten på borekronen er 60 m/time. En kan imidlertid bore 100-150 m/time, men da går det ut over kvaliteten på de målinger en får opp under boringen.

Per i dag er det tre borerigger som borer produksjonsbrønner på løpende bånd. Dette er med på å skjerpe effektiviteten til den enkelte rigg. Innen februar, vil en fjerde rigg finne sin plass her ute, så trafikken er stor på sjøen og i luften, for å bringe ut og inn utstyr og personell.

Ombord på "Polar Pioneer" er det 85 personer som har sitt daglige virke.

I dag er Troll feltet norges tredje største oljefelt. Ingen andre operatører hadde særlig tro på at en kunne utvinne olje fra Troll, da Hydro første gang la frem sine ambisiøse planer for dette feltet. Det har noe med vilje og tro, så får en det til.

Dette får være nok for denne gang. Kanskje kommer det mer seinere.

Ha en god dag!.

En borehilsen fra  Per Olav


Eldre lesarbrev