Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

Brev ifrå leseran våres... (Kom med ditt òg!!!)

Julenøtter??
Jeg inviterer lesere til å komme med høvelig julenøtter til bruk i den søte juletid.  Vi bør ta vare på gode gamle - og nye oppgaver til hjernetrim og hygge der folk kommer sammen.  Her kommer en god gammel en som har voldt mang en skatteyter adskillige gjenvordigheter:
En murstein veie ett kilo pluss en halv murstein. Kor mykje veie to mursteina??
Det e ikkje nok å gjette svaret, man skal kunne førklare korsen man har komme fram tel det.
Harald Jens Johansen

Ei julevisa..
Ifrå en utfløtta tranøyværing har vi fått ei julevisa:

NISSER

Eg é en liten nisse
blaint ainner julemeinn,
eg ser meg ruint hos mine
å kjeinne meg igjen -
Farfar han va´ nisse
som faren min før meg,
og åt sin grøt mæ huva på -
dæ same dæ gjør eg. -

Mot juletider é dæ
bestaindi mykje styr,
førr aille skal ha gava
å juleæventyr -
Nåkken vijll ha truse
å ainner ostefat
mens nåkken vijll ha
grønne massasjeapperat. -

Når julestria tåppe´ seg
då é dæ ganske heitt,
dæ går mæ stive aua
å næsten uten vett -
Og kassaapperatan
dem klinge´  uten stains
som Styggemain´  sjøll va´ laus -
å oldemora hans. -

Når regningan kjem på meg
sånn uti januar
då é eg ganske ribba
å bedrøveli å rar -
Så sett eg der hos lægen
mæ trasi underbitt,
å lægen han sei  "nei å nei,
dæ é jo klingeritt." -

Men eillers é han nokså knapp
deinn medisinske mainn,
så hoste´ eg å puste´ eg
å gape´ eg tel han -
"eg é  så gåen, sjønn du,
min goe´  nissefar,
førr nissan, sjønn du, står i kø
i heile  januar." -

" Du bør nok vaksinere deg
  når stjernan dem bli´  tent,
  førr  eillers kjem du her  igjen
  som julepasient -
  Og husk at disse stjernan
  og di  som styre dem,
  dem peike ikkje aille
  ut vei tel Betlehem." -

    Utflytta tranøyværingEg ser at han Bjørn Are har vorre i Egersund
.
Eg som har vorre egersundar i 3 år, må bære sei at det e utruli korr mykkje han har fått mæ seg på kort tid ( eg antar han bære va på gjænnareise).
Så mykkje kain eg sei, at det e litt fleir kvinnfolk enn dæ han så. Men man må ta dæm mæ seg tel Stavanger (som bære e 1 time fra Egersund, mæ Senja fart) førr å få dæm i humør!!?
Obs: Det e 2 andre utested som han ikkje fekk mæ seg+ at dæm har en bowlinghall som ska stå ferdi tel sommar`n
Ellers må eg berømme dokker førr ei flott teltak.:)
Det e ei web sia som eg fekk høre om som eg annbefale aille tel å ta en kjikk på  www.liverhunk.com
Tel dæm som har herja mæ han Knut må eg bære sei
DETTAN HAR DOKKER IKKJE FØRRSTÅTT, LIVERPOOL E Å BLI BÆST!!!!!!!!!
Arnt-Steve

Kjære alle Tranøyværinga. (10/11 99)
Tenkte at også æ skulle legge fram e-mail adressa mi tell alle kjente.
Æ bor no i Nord-Odal i ei bygd som heite Sand. Æ fløtta hit i 95, og jobbe før tia som Aktivitør på Psykiatrisk dagsenter i Hamar sentrum. Det vil si at æ pendle 12 mil om dagen for å komme heim tell sønnen min, Trym Alexander. Guttongen e no blitt 15 måna, og allereia en nordlænning i kjæften. En ræser på beina e han også blitt, så no står intet trygt. Trives godt både i Odaln og på jobben i Hamar, men ingen plass kan sammenlignes med heime. Æ savne alt fra måseskrik, nyttårsstorma og havlukt tell bannskap, skuterkjøring og fiskekaker fra Frovåg. Men mæst av alt savne æ "den fordømte nordlendingen." Savne alle dæm som bidro tell at Tranøy va en go plass å vokse opp på. Spesielt alle fra familien Tobiassen og Toresen. Skriv litt tell mæ på e-mail`n så karnsje æ åverleve. Hilsen Ann-Tove Tobiassen  
Adressen min e royamundsen@hotmail.com

Svar på leserinnlegg av Oddmund Isaksen 29.9.99 (4/10 99)
Kjære Oddmund Isaksen. Jeg har lest ditt innlegg, og har lyst til å kommentere en del ting.

Jeg tror ikke at noen er ute etter å "ta" Martin Rolness for utbygging av fergeleie i Skrolsvik eller Rubbestad. Prosjektene tilfører utvilsomt kommunen verdifulle arbeidsplasser. Det vi vil til livs er at slike prosjekt blir satt i gang før nødvendig finansiering er i orden. Å skaffe arbeidsplasser til kommunen er utvilsomt en av de viktigste oppgavene til politikerne nå og i fremtiden, dette gjelder ikke bare Martin Rolness.
Det er vel helller ikke noen som er i mot at kommunen påføres utgifter i forbindelse med tilrettelegging av infrastruktur og "for å spille på lag med" bedrifter som vil etablere seg i kommunen. Det som er viktig i en slik sammenheng er at det finnes en finansieringsplan.
Å se helheten i kommunen er viktig, og god, langsiktig planlegging og økonomistyring bør være viktige faktorer i en slik sammenheng. Dette vil være av avgjørende betydning for å styrke kommunens økonomi, noe som vi vil være pådrivere for.
Jeg er ikke enig i at mange av oss er opptatt av å sjikanere våre politiske motstandere. Som politikere er vi i vår fulle rett til å kommentere saker vi er uenige i, uten at dette skal oppfattes som sjikane eller personlig trakassering. Når våre "motstandere" har konstruktive ideer, bør vi være voksne nok til å slutte oss til disse for kommunens beste. Dette bør selvsagt også gjelde når mindretallet har gode saker.
Jeg tror ikke det var noe mer foreløpig.

Med vennlig hilsen
Øystein Bærø
kommunestyrerepresentant for Tranøy Høyre (fra 1999)

Om Tranøypolitikeran (29/9 99)
Æ skjønne mæ ikkje heilt på dåkker som stadig e ute ætte å ska "ta" politikeran dåkkers førr et eller anna, men som aldri sjøl kjem opp med konstruktive løysninge. Se nu på den Rolness’n som dåkker tel stadigheit e å gnég på. Dåkker ska ta han førr utbygginga på Rubbestad, førr fergekaia i Skrolsvika og førr at han kanskje gjør ett eller anna næringspolitisk handgrep i framtida som kanskje kan skaffe arbeidsplassa i kommunen. Kanskje va det bedre om dåkker fikk fergekaia lagt tel Gjøvika, lakseslakteriet lagt i Kaperdalen og anlegget på Rubbestad, inklusive båthamna, va lagt tel Vesterfjell. Æ e enig i at tidligare disposisjona har påført kommunen utgifta, den e grei. Men sånn skal det jo óg være. Tranøy kommune skal være med å telrettelégge infrastruktur og spælle på lag med bedrifta som vil etablere sæ. Vess ikkje så sétt dåkker telslutt igjen med sykehjemmet på Eidet som den største produksjonsbedriften i kommunen. Sånn foreløpig så har det ikkje vorre kø av politikera i kommunen som har vist at de e i besittelse av det "helikopterblikket" som e nødvendig førr å se heilheita. Der e førr mange av dåkker som e mest opptatt av å sjékkanere de politiske motstanderan dåkkers. Dåkker kan méstænkes førr å gå heime å pesse i trøsdongan og ser på navvel’n dåkkers. Va det då nåkka meir? Nei, æ trur ikkje det.

Oddmund Isaksen

Rubbestad og Tranøy Senterparti.(7/9 99)
Tranøy Senterparti er kritisk til kommunens satsing på det landbaserte oppdrettsanlegget på Rubbestad.
Dette forundrer meg. Jeg trodde det var positivt at:
- 10-12 personer har fått arbeid der
- Det i følge brasjen selv ligger utviklingsmuligheter på Rubbestad som vi bare har sett begynnelsen på.
- Bygda har fått småbåthavn på Rubbestad.
- Det var bra å få veien i bygda utbedret. Noe lokaliseringa av dette anlegget har bidratt til.

Men så feil kan man ta om man skal forstå Senterpartiets ordførerkandidat rett. I følge intervjuet i Folkebladet er dette en satsing som ikke har gitt noe igjen.
Jeg tror ikke som du at kommunen har godt av et ordførersifte. I allefall ikke hvist skiftet fører til en slik holdning til å satse på framtidig næringsutvikling som du legger for dagen.
Vi skal satse på barnehage og skolen. Det er det allerede enighet om, men vi kan ikke alle leve av skolen. Man må ikke stirre seg så blind på egen tilværelse at man glemmer helheten.

Odd Arne Andreassen

Tranøy Høyres korstog (6/9 99)

Tranøy Høyre ved ordførerkandidat Ragnar Svendsen fortsetter sitt korstog for å redusere ordførerstillinga i Tranøy.
Er dette Høyres politikk eller er det Svendsens egen politikk? Jeg undrer litt på det. I det siste kommunestyremøte hvor vi fikk en prøve på forslaget, fikk det kun Svendsens stemme. Hans partikollega stemte imot.

Tranøy har ordfører i hel stilling. Det er mange år siden det ble vedtatt at ordføreren i tillegg til ordførervervet også skulle jobbe med næringsutvikling. Dette er noe mange distriktskommuner har god erfaring med.
Høyre mener at næringslivet ikke er fornøyd med den innsatsen som ytes fra kommunen på dette felt.
Mange har også gitt uttrykk for at ordføreren gjør en god jobb overfor næringslivet i Tranøy.
Uten at jeg har statistikk som viser det, er jeg ikke i tvil om at Rolness bruker minst en halv stilling til kontakt mot, og arbeid for næringslivet.

Det rettes da også kritikk fra enkelte kretser om, at han er for mye opptatt med næringslivssaker, og for lite av kommunale saker.
Til slutt vil jeg si at: De kommunalt folkevalgtes innflytelse på mange måter er svekket, p.g.a. økt detaljstyring fra sentralt hold, stadige nye og kostbare reformer som pålegges kommunene, og som ikke følges opp økonomisk.
I denne situasjon vil det være direkte galt å fjerne den eneste folkevalgte som har rimelig tid til å henge med. Det forundrer meg også at det nå er blitt høyrepolitikk å overlate styringa til byråkratiet.

PS. Ordførerens har en viktig ombudsrolle. Han er stort sett tilgjengelig til en hver tid. Det er ingen 9-16 jobb.

Odd Arne Andreassen
Tranøy AP

STEM  SV,  SYNNØVE  
(6/9 99)
Tranøy SV mener at strandlinja bør være åpen for fri ferdsel, det gjør også undertegnede. SV`s repr. vil heller ikke gi disp. for bygging av fritidsboliger i strandsona i kommende periode, om vi skulle komme i en slik situasjon at vi får være med å bestemme dettan.
Når det gjelder tomtene jeg har fått fradelt i Frovåg, var dettan takket være andre partier enn SV... Personlig tror eg at allmenheten i mye større grad enn tidligere vil kunne benytte eiendommen min i Frovåg nå. Nei, Synnøve, problemet til enkelte i Frovåg e at dokker har betrakta eiendommen min som et fellesgode, der dokker har høsta goda av naturen, det være seg grus,bær,vilt m.m. og no like dokker ikkje at flere får tilgang på dissan godan... Hytta på Sommerset har ingenting med verken Tranøy SV, eller meg å gjøre.Den blei i si tid bygd ulovlig, har eg hørt.Seinar blei det ordna slik av kommunen at den blei godkjent, så eg kan då ikkje stå ansvarlig før korsn dennan hyttemannen oppføre seg !! Eg trur no heller ikkje at ho Ann Torild og han Tor i "Jenshuset", har skjentes på nokken som har prøvd å gå ned i fjæra,men sjøl huske eg godt at vi blei jaga i fra Dragøyfjæra av en fastboanes bevæpna mann når vi var i 10-12 års alderen. Vi i Tranøy SV kommer til å følge programmet vårt i kommende periode.Dette gjelder både strandsona og andre saker.   
GODT VALG  
Hilsen Oddvar Olsen
 

Hjelp, kem ska eg stemme på? 5/9 99
Eg hadde no tenkt og være enig med nån som mente at han Martin måtte skiftes ut, før han trumpa jo den der ferga igjønna så alt før fort. Ikkje på grunn av finansieringa, før dæ førstår eg meg ikkje så mykje på, men på grunn av all biltrafikken vi fikk inni husdørn i Frovåg. Vi e jo så redd før ungan, det e jo så mange som må bruke rettstripa når dem skal tel besteføreldran på besøk. Så no har eg leita meg igjønna mange partiprogram og e blidd i villrede, før det ser ut før at alle vil opprettholde Øylandsruta, ja nån vil no liketel ha utvida drift på den. Ka gjør eg no, jau eg må prøve å se på di anner sakern i programman.Det e då det går opp før meg at detta bli vanskeligar enn eg trudde, før alle vil jo nesten det samme, ja dem bære ordlegg seg på førskjellig vis.
Nei, ikkje veit eg kem eg ska stemme på. Snakke dem sant og meine dem aille lovnadan sine? Det beste eg fann va SV sett punkt: Strandlinja bør sikres for fri ferdsel. SV vil ikke gi disp. for bygging av fritidsboliger i strandsonen. Detta e jo kjempebra. Ja, dokker huske vel probleman vi hadde med Sankthansbålet våres? Skal SV få min stemme? Eg tar valglista demmes før meg, og der på kumulert plass står det en som har kritisert ordførarn før at han ikkje fikk fradele hyttetomter i strandsonen i Frovåg. Ja, eg har lest det i Budstikka så dokker veit jo at det e sant.Og han har allerede laga vei tel hyttetomten, så han må no fortsatt meine å selge dem. Så e det bære bløff med heile det fine punktet eg fann? Ja dokker må no ikkje tru at eg ikkje like at hyttefolk, det e bære så ekkelt når dem skjennes på oss når vi skal i fjæra.
Men det e bære nån som e sånn, ordførarn han har og hytte i fjæra, Dragøyfjæra, der bruke vi og å gå, og han skjennes aldri når vi går førbi. Nei, han smile og prate liketel når vi kjem en heil flokk, så der grue vi oss aldri før å gå. Nei, kem skal eg stemme på?
Eg e i villrede, alle gode råd mottas med takk, dokker finn epostadressen min i Budstikka.

Synnøve Olsen.

Beretning om diverse vidløftigheter og viderverdigheter
under ei kvegdrift ifrå Eidet til Hals en augustdag i 99
(30/8 99)
Eg har no fått kyrne heim fra Eide. Det skjedde i går  kl 18:17 og kl 20:57. Dæm va neaførr gammelbanken. Eg bynte å kosse på skokken, og dæm blei litt interessert i meg (eller kanskje va det bilen som fanga dæmmes nysjerrigheit). Dæ va mange kritiske punkta, s.s. å krysse hovedveien, avkjørsla, stikkveia, grønne saftige gressflekka, sildranes vatn,- you name it. De to største utfordringan va bila som kom i møte, og de som kom bakfra. Det andre problemet va han Wiklund og han Stifinneren som skulle ut på sine livs vandringe...Mammaene Mette og Winnie passa farta og drekkeintervallan. Verken du eller eg hadde komme fra en sånn ferd med helsa i behold. Dessan to søte små har no bærre et par vekkes livserfaring. Hadde dæm vesst at veien va SÅÅ lang (ca 6 km) så trur eg de hadde tatt seg fleire kalveblunda unnerveis. Bebia skal nokvesst sove både godt og lenge. Prøv å gauke "kosse, kosse møan, kom no kyrne,- kor flenk dokker e, du en no gjev Gro Harlem, Marina, Pretty, Venus m.fl. no e vi på tur heim, no e det ikkje langt igjen" osv.---Gjør det sammenhenganes i to og en halv time. Henganes halveis ut av ett eller ainna bilvindu uten å kjøre av veien eller møste stemmen. No e heile horga på Feltet inne i skauen. Håpe dæm føle seg heime no, ho Karamell va litt uenig i stedsvalget, men flokkmentaliteten va sterkar enn opposisjonstrangen.
Alt vel hær, Roald e fortsatt på bjørnejakt, gåsa på jordet og eg i hundre for å få gjort alt eg ikkje har rokke. Oppholdsver, gløttvis sol, vindrusk.
hilsen ho Gunn på Sletten.

(27/8) Kainn mainn være så vænnli å få oppgjedd
kronebeløpe på orførarlønna i Tranøy?
Deinn må jo være uhårveli stor når Høyre kainn få både asfalt å kloakk i komuen av HALLE lønna! Syinn at mainn ikkje kainn søke på  et så gått lønna arbei  --  å at mainn bor i feil kommune!
Hælsen Lænvikværring

Søppel og trykkfeilsdjevel! (10/8 99)
I lørdagens TF tok de inn mitt bidrag i "romanen" om søpla til eierene av hytte/fritidsbolig, og der har den berømte trykkfeilsdjevelen vært innom avisa.
Det er forskjell på en båre og en båt - og i innlegget mitt er det BÅT jeg skriver og ikke BÅRE slik det står i avisa. (Det er vel hus/hytter både på Lemmingvær og i Bonkan - og de som må bruke både apostelens hester + båt for å komme på hytt - det blir vanskelig å kjøre dit for avfallselskapet og hente søpla).
Nå sies det at "en god latter forlenger livet" og etter at jeg leste mitt innlegg som var referert, kom latteren vell og lenge, så jeg forlenga livet mitt i allefall i 2 timer om ordtaket holder stikk.
Ei båre kan være vel og bra - enn kan jo legge søppel oppå den og frakte det til nærmeste avfallsdunk/container eks. vis.
Og ellers - så er jeg faktisk blitt eier av en PC som kan kobles opp mot uteverden - så det blir en spennende tid framover.

Hilsen Rigmor Sellevoll.

Kulturdagene på Tranøya (10/8 99)
Kj
ære gt!
Jeg vil gjerne kommentere en del av dine påstander i forbindelse med ditt leserinnlegg .
Når det gjelder programmet på Tranøya disse dagene kan jeg gjerne si meg enig at det av forskjellige grunner kanskje var i tynneste laget i år. Undertegnede fikk forespørsel den 27/7 om å overta planlegginga, og få arrangementet i havn etter et program som var under planlegging. Av den grunn var det vanskelig å få mer ut av disse dagene.
Men jeg spør jo meg selv hvor du var under kulturdagene for 2 og 3 år siden. Et arrangement som kulturdager på Tranøya er inntil videre veldig væravhengig. For 3 årsiden var det godt vær og øya var full av folk. For 2-år siden plasket det ned og ingen besøkende…..

Når det gjelder telefonbruk, er det en dyd av nødvendighet i en langstrakt kommune som Tranøy. Men det har i tillegg vært møter mellom partene.
Under selve arrangementet hadde undertegnede ansvaret og myndighet til å ta nødvendige avgjørelser. Jeg la til rette for medarrangørene, og hadde faktisk oversikt og kontroll hele veien. Når det bryllupsfolket, var det lagt til rette med det utstyret vi hadde disponibelt, og avtaler var gjort både med dem og med høvedsmannen på Marcus Thrane.
Jeg prøvde å være på tunet stort sett hele tiden og ga svar til folk som lurte når tid de forskjellige arr begynte. Så beklager hvis jeg ikke akkurat traff på deg Gunnar .

Han Eigil var der som privatmann i lag med familien for å høre på Odd Fredriksens konsert i kirka. Denne skulle flere ha fått med seg!

Når det gjelder kaiforholdene, må noe gjøres for at det skal bli bedre.
Når det gjelder dine bekymringer for flo og fjære, så var det faktisk sjekka ut på forhånd, og vi hadde snakket med både Jostein og høvedsmannen på Marcus Thrane om hva vi måtte gjøre for å få bryllupsparet i land når forholdene var slik de var. Et slikt arrangement må jobbes med allerede fra høsten, og evaluere det som har vært, og finne ut hva som kan gjøres annerledes neste år. Dette kommer til å bli gjort.

Til slutt en stor takk til alle medansvarlige for skyss, Finn for omvisningen på øya, de fire jentene som arbeidet i striregn for å få pynta opp til disse dagene, og ho Wibeche som hadde eventyrstund og malerverksted for barna.

Petter Paulsen

Koffør e det kulturdaga på Tranøya og ka e hensikten med dem? (9/6 99)
Kulturdagan på Tranøya e et arrangenemt i regi av en kommunal etat, og det bær dæm præg av!
Førr ka gjør man?  Jau man sett me telefonen i Vangsvika og hyre inn folk tel å ta sæ av førskjellige sider av arrangenemtet.  Båtforeninga i Vangsvik skysse folk tel og fra øya, Marcus Thrane med mannskap frakte bryllupsfolk og dåpsfolk, Finn Sparre Karlsen tar folk med på kulturvandring, og så videre.  Kvær førr sæ gjore alle "kontraktøran" en utmerket jobb, men kor va arrangøren?  Kor va vertskapet?  Vi så dem i førbifarta, både ho Gunn og han Petter og sjøvaste Egil'n, men koffør va dem der?  Va dem på jobb og kasta glans, eller va dem der som privatpersona og betalte billett over sundet?  ( Han Petter spællte på trompet i kjerka og det va vesst fint.  Bære så det e nevnt...)
Vesst Kulturdagan på Tranøya skal bli et arrangement som folk gidde å besøke, må det bli meir enn gudstjænesete "med noko attåt".  Det må bli et helhetlig arrangement med en aktiv arrangør som ønske folk velkommen og legg tel rette førr medarrangøra.  Det må være nåkken "te stede" som har oversikt, tar ansvar, og har myndigheit te å ta en avgjørelse.  Det må være en arrangør som tar markedshensyn når programmet lages og som vil  at det skal komme folk tel Kulturdagan, utenom dæm som e direkte innvolvert i bryllup, dåp eller skyss.
E førræsten bryllup og dåp å rægne førr kulturarrangenemet?  Ja, det e jo en del av våre kristne kulturarv.  Men e det ikkje først og fræmst en seremoni og en kirkelig handling med ganske privat og personlig profil.  Det e ætte mi meining et ganske "bellig" arrangement når bryllup og dåp blir hovedattraksjoner på kulturdager.
Når nu bryllup og dåp var en stor del av det lille som skjedde på Tranøya i helga, så burde man ha sørga førr at brudefolk og dåpsbarn kom seg tel og frå på høvelig vis.  "Brygga" på Refsnes va så smal og vakkelvoren at barnevogne ikkje fikk plass.  Eldre som gjerne vill ha nåkken å støtte sæ på kunne ikkje gå to i bredd, og brugommen, som bruke rullestol, måtte bæres ombord.  Takk og pris at han Jostein en en lætt mann!  Det va òg et løkketræff at det ikkje va full fjæra under transporten førr då måtte vi ha borre fembøringen tel og frå kaia før vi bar brudgommen ombord.  Det hadde ikkje vorre like lætt...
Vesst nu Tranøy Kommune v/etat for oppvekst og kultur, Gud v/kirkevergen, Tranøy Gård og Båtføreninga hadde slådd sæ sammen, så kunne det med små midla vorre laga e god sommarbrygga på Refsnes og rullestolplatt på Tranøya.  I reina pænga dreie det sæ om nokken få tusen krone førr å gjøre Tranøya telgjengelig førr de som ikkje e akrobata.  Æ kan ikkje tænke mæ at ideen ikkje e lansert før...
Æ synes kulturdaga på Tranøya e en god ide.  Og det e jo så fint og vælsigna fritt førr fritidsboliga på Tranøya at det e godt førr både øye og sjel å være der.  Æ trur at med et bedre arrangement, ville det komme folk, sjøl om været ikkje e det bæste.
Bedre lykke neste år!

gt

Spis nyhetene rått! (7/8 99)
Nå skal dere få E-postadressen min.
Jeg følger med på lokalnyhetene, og spis de rått.
gunn.langaas@c2i.net
god helg.

Kjære alle reelle og virile Tranøyværinga.  (6/8 99)
Tænk at tradisjonen med
Tranøyhelg e opprettholdt!  I de fire åran eg va priviligert (fræmmenord 1) tel å ha et slags oppsyn med den helga fra 1976 tel 1980 hadde vi tel og med nordlansbåtseminar (fræmmenord 2). Åsså ska de gifte sæ.  Mæn eg må si at dersom redaksjonen trur at regn i brudeslør bringe lykke, så må eg korrigere (fræmmenord 3): Vess nokken trur at den ækteskapelige lykke avhenger av de meteorologiske (fræmmenord 4) forhold, så trur æ løkka hæng i en tynn tråd!  Bare så de e sagt. Så va det altså haggel likevæl.  Ta dokker sammen!  Vess man ikkje har nokka ainna å klage på enn været, så har man lite å klage på.  Ka dokker trur her nere i sør, når man har kledd av sæ nesten alt.  Og når temperaturen stig Ydderligere en grad, så blir man jo arrestert førr blotting og ka vet æ.  Nei, kle på dokker strikkakofta og hold kjæft.
Rolv Bruun

Hytter og søppel
i Tranøy
av Hans Kristian Eriksen

Det er blitt mange hytter i Tranøy.
Det syner seg også i avisene
når det er snakk om betale litt
for å nyte et sånt privilegium.
Vi som bor her i kommunen
synes det er gledelig
at folk vil bo her deler av året.
Vi har en flott natur fra hav til fjell,
med mange ressurser i mark og vatn.
Men de som bor her hele året
må ha lov til å sette visse krav.
Ett av krava er dette:
Legg ikke søppel etter deg!
Alle veit godt at avfall
er et av de største problemene
i et moderne samfunn.
Det enorme overforbruket
er årsak til søppelberget.
Verken du eller eg er uskyldig.

Og hyttene våre er i seg sjøl
et synlig bilde på overfloden.
Dersom en eneste hytteeier i Tranøy
meiner å være uskyldig i dette
så send en begrunna søknad
om å slippe renovasjonsavgift.
Skulle det finnes en slik hytteeier
så blir det nok gitt dispensasjon.
(Søknad om fritak bør stiles til Vårherre,
fordi søppelproblemet er globalt -
og skapt av oss sjøl).

482 kroner medregna moms
det skal du betale til Tranøy
som tar seg av søppelproblemet ditt,
som gir deg vakker natur med bær og fisk.

Tenk hva du får eller tar igjen
for den bagatellen du betaler.
De store hytteeiende skrikerne
klager til all verden for si pengebok -
hvor forferdelig grådig
vi er i Tranøy.

De burde trekke klørne til seg,
lukke kjeften,
takke for den delen av stor natur
de får lov til å bruke ilag med oss.
Kjære Tranøy kommune: Fir ikke!
482 kroner er ei billig avgift
for å få bruke det fineste vi har
og sikre at det ikke skjemmes ut.
(Men vi stiller de samme krav til kommunen
om å fare varsomt fram).

Kjære hytteeier: Vi deler natur med deg.
Vær da med og reduser søppelberget,
vær med og betal for det du og vi forbruker,
det som bygger og bygger det store berget.
**
Eg bruker ofte et lite dikt
om dette å dele det beste vi har.
Det er det Tranøy-folket gjør -
deler med folk fra byen,
fra Finnsnes, Tromsø, Oslo, kloden.
Diktet er skrevet av Olav H. Hauge:

Møt ikkje med
hotande hand,
halsande hund,
trakk ikkje i rugen!
Men syn meg åkeren din
ei morgonstund.

3/8 99

Heklenåler (4/8)
Hei, jeg har vært inne på Budstikkas sider hver dag i håp om å lese om det har vært flere heklenåler på avveie, men har blitt skuffet. I mellomtiden har det vært mye annet interessant stoff for en utvandret Stongelandsværing.
Takk for det, fortsett slik.
MVH
Bjørnar Iversen

Hei Helge. (6/7 99)
Var ute å surfa for noen måneder siden, da fant eg denne utrulig
fine sida,har siden det lest den flere ganger i uka.
Forsökt å finne lokalnytt på folkebladet sin side, men det var
en stor skuffelse,så nå er det bare budstikken.
Det er bare et problem, eg får så utrulig heimlengsel når eg leser
om rödsanddagerne og det fine väret. Jeg kommer selv fra
Slettemoen, men bor siden 10 år tilbake i Göteborg.
Her i Goteborg ause regnet ned som vanlig, vi har fan ikkje
sett sola på 2 år (om eg bortser fra 2 uke på senja i fjor)
Fortsett med det fine arbeidet i mange år til.
Hils MIDNATTSOLA.
                            Stig Kjörstad


Endå fleire lesarbrev....

Har du løst til å sende oss et brev?

Vi sei takk på forhånd!