Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

Kommunebudsjettet for år 2000: (26/11 99)
Tranøy formannskap med budsjettforslag i balanse i dag
-Eg har vore med på mange budsjettnedskjæringe, men denna va den vanskeligaste, sei ordførar Martin Rolness til Budstikka ikveld. Formannskapet klarte på møtet sitt idag å sy isamen et budsjettforslag for neste år i balanse, med driftsinntekte og utgifte på 78.751.432,- krone og kapitalutgifte og ditto inntekte på 14.060.000,- krone.
-Det e 5 million krone mindre enn ønskan ifrå etatan, sei ordførarn. I tillegg møsta vi 700.000 krone av øremerka midla innafør PU-tjenesten.

Avgiftsøkninge, men skjerming av unga og husbygging
Formannskapet har justert alle avgifte unntatt tilknytningsavgift for vatn og kloakk opp 3% i hht. forventa prisstigning til neste år. Men endel avgifte blir økt meir:
Årsavgift for vatn økes med 6% til kr 4,60 pr kubikkmeter
Årsavgift for kloakk økes med 10% til til kr 4,- pr kubikkmeter
Årsavgift for feiing økes med 6% til kr 148,- pr pipe
Årsavgift for slamtømming økes med 6% til kr 758,- pr 4 kubikkmeter tank
Årsavgift for renovasjon økes med 6% til kr 1625,- pr husstand, og kr 424,- for fritidsbolig
Bygningsgebyr økes med 6% til kr 583,- pr byggeenhet
Husleie kommunale boliga økes med 10%
Barnehagesatsan, skolefritidsordning og musikkskole økes med 3%, søskenmoderasjon opprettholdes for alle tre

Pensjonistan får billigar renovasjon. Ei tilskottordning på 50% innføres for dem

Kommunale tomte skal fortsatt utbys vederlagsfritt. For dem som bygg utafør kommunale felt videreføres ordninga med 10.000 krone i tilskott.

Alle avgiftsøkninge over de tre prosentan p.g.a. forventa prisstigning e for å møte pålegget om at kommunale tjenesta skal dekkes av de repsektive avgiften, sei ordførarn.

IT-konsulent i full stilling
I budsjettet foreslås det å utvide IT-konsulentstillinga ifrå 50 til 100%. Det skal finansieres ved å trekke inn 50% stilling som kontorassistent ved teknisk etat.

Kommunen skal bruke vel 14 milliona til utbygningstiltak neste år
Pengan skal brukes til dessan tiltakan:
Vedlikehold skolebygg 2,5 mill (hovedsalig Vikstranda og Stonglandet)
Vangsvik barnehage 0,6 mill
IT i skolan 0,35 mill
Komunale vega 0,8 mill
Skrolsvik fergekai 0,35 mill
Alarm Øverbotn skole 0,1 mill
Tranøy sjukeheim 9,760 mill
TFDS-kai reparasjon Skrolsvik 0,1 mill
Brannsikring kjerkebygg 0,3 mill
Formannskapet fant ikkje plass til utbygging av barnehagen i Sollia i år 2000. -Vi må bruke tida no til å gå inn i dialog med sanitetsforeninga i Sollia, og demmes forslag om samarbeid med kommunen for utbygging av barnehagen, sei ordførarn.