Søndre Senniens Budstikke

Æ bi både harm og førspællt!

Nu dukke altså bygdelisten opp igjen i Tranøy! 
Æ læs i Menneskebladet (Troms Folkeblad) i dag at det skal bli bygdelesta for Rødsand, Å og Frovåg.  Samtidig vil en tidligegare Fellesliste-representant se an kor mange fra hannes bygd som kjæm på AP-lista før han melder overgang.  Har en politisk veteran verkelig sagt det?  Nu e æ ikkje så grønn at æ trur så hardt på det som står i Folkebladet, men opplysningan om Rødsand Bygdeliste har æ fådd bekræfta fra anna hold...

Har vi ikkje vokst fra dettan her?  Æ trudde at det va slutt på den tida vi sloss nord mot sør og bygd mot bygd.  I en kommune som ikkje har fleire innbyggera te sammen enn ei litt stor bygd andre plassa i landet, går det ikkje an å holde på sånn.  Æ trur ikkje vi har bruk førr politikera som tenke bygda først, kommunen og regionen etterpå.  Når man velges inn på ei bygdeliste e man faktisk førplikta tel å tænke sånn. Kem skal ta ansvar førr utviklinga i heile kommunen vest alle skal kjæmpe førr sett og sine først? Bære så det e sagt: 

Æ håpe inderlig at rødsandveien blir utbedra, og æ synes det e et løftebrudd frå politikeran vesst så ikkje skjer.  Kjæmp med nebb og klør, legg ned fylkeskommunen og spark han Johnsgård!  Men bygdeliste og borgerkrig e det såvesst ingen som tjæne på i det lange løp.  

gt