25-års jubileum med marsipankake og blomster

Fredag ble 25-års dagen for Hjemmesykepleien i Tranøy feiret på helsesenteret i Stonglandseidet . Blant inviterte gjester var bl.a. Lyder Nilsen som var ordfører i 1973, da kommunestyret gjorde et prinsipielt vedtak om opprettelse av hjemmesykepleie. Men som han Lyder sa så visste man ikke så mye om ka det innebar, ka slags utstyr som skulle til og ka det kostet, penger hadde man ikke (da heller).

Olav Sivertsen fortalte om historikken bak opprettelsen av helsesektor i Tranøy. På den tiden var det bare noen få ansatte i kommuneadministrasjon og innbyggerantallet var på hele 2500. Daværende helsesøster Turid Botn var drivkraften og initiativtaker for å få hj.spl. til Tranøy og ho blei også ansatt som leder for hj.spl. fra 1. jan. -74. Ho fikk 3 sykepleiere med seg, Haldis Theodorsen og Anne Hofsøy i sørkommunen , Tordis Bjørkli i nordkommunen. Turid blei leder i ett og halvt år etterfulgt av Snefrid Byberg Westgård, Unni Rollnes, Anne-Britt Kristensen , Eli Thomassen , Anne Hofsøy , Kristin Nilsen (nord) og Vivian Nygård (nord).

Fremmøtte fikk også høre morsomme detaljer både av Lyder og Olav om hvordan man fikk velvilje fra sentralt hold angående opprettelsen av sykehjem i Tranøy, eks. guttenes Osloturer (pga. taushetsplikt må det utebli fra denne reportasjen) men eg kan røpe at lobbyvirksomhet var i bruk lenge for vi kjente ordet .

Rådmannen takket for innsatsen og overrakte blomster til Anne Hofsøy, Haldis Theodorsen og Tordis Bjørkli.

Avtroppende kommunelege Anna-Sofie Chaboud takket for godt samarbeid og sa at uten hj.spl. så hadde nok mange måttet oppholde seg på sykehus i stedet for å få hjelpen i hjemmene sine. Ho hadde tatt med seg medisin til staben for at de skal holde ut minst 25 år til , tranflaske med ordinering : en barneskje hver morgen.

Omsorgleder Greta Krey takket fremmøtte og ønsket Hjemmesykepleien i Tranøy lykke til videre.

lap