Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

..arkivet ..

30. des.: Kveitefestival i Skrolsvik? Herulf Pedersen ved Senjehesten Turistsenter vil forsøke å samle de riktige krefter for å få arrangert en årviss kveitefestival i Skrolsvik. -Ingen andre har en slik festival, og gir oss en unik mulighet sier han. Med å begynne i det små og samle de menneskene som ennå kan endel om kveitfiske, han han stor tro på at det går an å få til ei skikkelig interessant mønstring hvert år i januar. Skrolsvik er det fiskeværet i landet (og verden!) som har uten sammenligning tatt mot mest kveite, -fra de tidligere rike feltene i Andfjorden.

Marken e blitt kvit!!I løpet av natta e det kommen nokken ursmå centimeter med sny! Alle dem som va bekymra for brannfaren med fyrverkeri på ei tørr snyfri mark nyttårsaften, kan no slappe av.

29. des.: Svært vellykka seminar for Tranøy år 2000 Innholdet på foredragan varierte litt, men va som heilhet veldig bra, og den sosiale delen etterpå va suveren, hørtes ut tel å være hovedkonklusjonen blant deltakeran på nyttårsseminaret tel Tranøy år 2000. Målsettinga tel prosjektet e å følge opp elevan som har vore med på utvida opplæring på Stonglandet skole, holde kontakten med dem, og i felleskap diskutere framtida for Tranøy kommune og Sør-Senja.

Byggearbeidet på fergeleiet i Skrolsvik må igang i februar, sa Herulf Pedersen, -styremedlem i fergeselskapet på seminaret tel Tranøy år 2000 mandag kveld. Han har store forventninga tel de ringvirkninga og betydninga fergesambandet mellom Skrolsvik og Harstad vil ha for heile Senja. Underhåndsavtale e gjort mht. til ferge tel strekninga, og arbeidet med organisering av drifta e allereia igang.

29. des.: Tekniske problem Pga. tekniske problem med FTP-serveren hos vår Internett-leverandør, har vi desverre ikkje vorre istand tel å gje dokker oppdaterte nyheite på over ei vekka!! Vi har latt staben demmes få fri i jula, og ikkje ringt og mast!!

Julefesten på Solvang gjekk av stabelen søndag med stort sett tradisjonelt program, nisse for ungan, gang rundt juletreet og mange kjenninga som trefte kverandre. Det va folk fra stort sett heile Sør-Senja.

Det blei ei snyfri jul og snyfritt e det endå! Skal denna vinteren bli meir snyrik enn den forrige, blir det vesst litt av et kjør utpå vinteren.

Elgjegeran på Sørsenja ikkje så verst likevel, sei ledarn av hovedutvalget, han Svein Leif Hansen. Ikkje hadde han lest alle rapportan før han uttalte seg, og ikkje hadde han spurt seg for heller. Vi notere hannes store retrett i avisen, og kan ikkje anna enn å sitere Torvald Stoltenbergs lov om regjeringskonferansa: "Dess mindre du veit om ei sak, dess lettar e det å ha klare og sterke standpunkt og meininge!"

22. des.: Snyfri jul?? Det ser ut tel at jula iår skal bli svart!! Inga sny på vèrmeldinga eller på marka, -og idag e det sørvest og regn. Så årets mørkaste dag har vore usedvanlig mørk. Så lite sny til jul har ingen i redaksjonen huska å ha opplevd. Det e èn som huske fra sin barndom at det va ekstremt lite sny julaften, -det va berre en liten flekk nedfor slipsteinen. Men han kjem vel igjen seinar på vinteren!

Alt klart tel jul Ei lita rundspørring vise at de fleste e stort sett klar tel julefeiringa. Det meldes om usedvanlig stor kø på Vinmonopolet på Finnsnes, og at halvparten av køen va folk fra Sør-Senja. Ellers e rullan og syltaflesket ferdig, og det e vesstnok berre stiving av dukan og pynting av juletreet som står igjen hos de fleste.

20. des.: Kveita med rekordtidlig gyting Asbjørn i Lonkan og de andre kveitfeskeran har avslutta garnfisket. Fra 20. desember e kveita freda for bunden redskap. Asbjørn fortell at kveita er uvanlig tidlig gyteferdig i år. Til vanlig søke den ned i Dovhålla og andre djupholle  for å gyte i januar-februar, men no e den allereia på plass, og det renn allerede melke av hannkveita.  -E det varmar hav som e årsaken,- det spekulerer vi på, sei han Yngvar Ramstad på Kveitemuseet.

Ho "Løssi", en hjemlig og eldre søster til Lusia, er sett på bygdemuseet
i Hofsøya en dag barnehagen var på besøk. Ungan var og på leiting etter nissen som passe husan om  vinteren når museet står tomt. Ungan ga seg ikkje før dem fant han etter å ha vært utrulig modig på leitetur i mørtna, -innerst på låven, i naustet og på loftet. Til slutt fant dem nissen i mølna der han  hadde gjømt seg oppi kornskreppa (PS: veit du ka ei kornskreppa e før nokka?).

Sør-Senja museum vil ha kontakt med folk som har tjenestegjort på fortet Sør-senja Museum skal ha ferdig ny utstilling i Senjehesten
Kystforsvarsmuseum til sommersesongen. Olav Ryan er engasjert som
utstillingsdesigner og finansieringen er langt på vei klar. Det skal bli utstilling både nede i fjellanlegget og i Kjøkkenbrakka. Nå søker museet kontakt med tidligere menige og offiserer som har tjenestegjort i Skrolsvik Fort og ber om fotografier fra soldatlivet: Fra skyting, utmarsjer, livet på brakka, velferdsturer, osv. Gjenstander, gode historier, avisutklipp mm kan også være nyttig stoff.

19. des.: Han Olav Sivertsen går av som rådmann Tel hausten i 1998 e det nok, sei han Olav Sivertsen. Då må kommunen finne seg en ny rådmann. Så på 62-årsdagen trekke han seg telbakers.  

17.des.: Nordvest-uvèr inatt Inatt fikk Eidet og Rødsand merke den første skikkelige hauststormen. Ingenting e skadd. Finnmark tok støyten denne gongen (og). Men all snyen e borte.

Elgjegeran i Tranøy e elendig, melde Troms Folkeblad med de vanlig Se&Hør-amok-overskreften som e blitt meir og meir vanlig. Men for dem som les videre, så e det no egentlig ikkje alle, ikkje halvparten av dem, -ikkje det heller engong, men i ei spesiell bygd i Nord-Tranøy. Men det må man lese langt atte i innslaget for å få klarlagt. Overskriften blir større og større. Man får håpe at dem ikkje blir så stor at det ikkje blir plass til objektive innslag under dem.

Teleløysing Med dagtemperatura oppmot 10 grader e grusveian på Sør-Senja i full teleløysing. Veian og temperaturan e vårlig, men kalenderen vise straks jul. Men tross alt så har vi det bra. I Stockholm e det minus 6 grader, sei ho Emma på telefonen idag. Og i Russland frys folk i hel i minus 30 grader. Og det snye i Bosporos-stredet. Ka vi har å klage over?

16. des.: Tranøy kommune med regnskapsoverskudd i år òg Nok engong har kommunen kjørt et godt økonomisk løp. Det blir overskudd iår òg. Ifjor va overskuddet ca 1 million. Samtidig har gjelda blitt drastisk redusert, og fra å være nederst på gjeldslista i Troms, e man no midt på og på tur oppover. Samtidig skal man satse endel ti-talls milliona på utbygging innafor eldreomsorg og helsevesen. Skatteinngangen har vore god iår òg. Det har den ikkje vore hos nabokommunan. Berg går på en kjempesmell. Torsken har òg store problem.

Husk romjulsseminaret til Tranøy år 2000!! Alle dokker som opphold dokker rundt i landet som studenta, og alle andre, -husk seminaret til Tranøy år 2000-seminaret med fag, mat og sosialt i Senjehesten den 29. des. Snakk med han Gunnar Torgersen dersom du lure på nokka.

15. des.: Umulig å få besatt deltidsstilling på postkontoret Ho Bente på posthuset e fortvilt. For andre gong utlyses no delstidsstillinga på posthuset. I utgangspunktet e den 6,5 tima i vekka, men i tillegg kjem jobb under ferieavvikling, avspassering av staben, og ev. sykemeldinge. Enten e det ingen som har lyst, eller så e det ingen som e arbeidsledig.

Laks fryses inn, permitteringe ved Tranøy Fiskekjøp De låge prisan på laks for øyeblikket føre til at mykje laks ikkje selges som fersk, men fryses inn. Tranøy Fiskekjøp i Skrolsvik har ikkje innfrysningsmuligheite. Men det har Breivoll Marine Produkter på Breivoll i Ibestad. Laksen fra Nergårdssystemet har blitt ført dit i det siste for innfrysning. Kanskje burde konsernet bygge ut frysekapasitet i Skrolsvik, istadenfor å føre laksen bort fra Senja?

Heismann Hå på Finnsnes Stor glede hos de minste klassan på skolen som skal til Finnsnes i morra for å se teaterstykkje med han Heismann Hå.

14. des.: Brann- og tjuverisikring på Kveitmuseet Det monteres no brann og tjuverisikringsanlegg på Kveitmuseet og fjellanlegget på Skrolsvik Kystfortmuseum. Anlegget blir nokså sofistikert, -med varslingsanlegg over telefon-

Nye opplag av Helge Stangnes sine diktbøker Med en av Norges største suksea når det gjeld diktsamlinge, kjem no Helge Stangnes sine to diktsamlinga ut i enda ett nytt opplag. Han skriv på den dialekten han har med seg fra Stonglandet, og mesteparten av det han skriv om, e nok kommen herifra òg. Det e Nordkalottforlaget på Stonglandseidet som gjer ut bøkern.

12. des.: Søndre Senniens Budstikke omtalt på NRK-nattradio Dem som va våken klokka halvsju fredags morra (eg va det ikkje), kunne høre en omtale av Budstikka på nattradioen. Dem siterte fra den, skrytte vesstnok òg osv. Det skyldtes jo selvfølgelig ikkje avisa, men det fantastiske område den dekke!

7. des.: Kolonimaneter på Sør-Senja En hittil ukjent giftig manet har gjort store skader på oppdrettsfisk langs kysten av Vestlandet. Men vi blir ikke holdt utafor her heller. I forrige vekka blei små mengder av denne maneten observert i havet utfor Sør-Senja. Men den har ikke gjort noen skader på oppdrettsfisk sålangt. Maneten er en såkalt kolonimanet, og lever normalt på dypere vatn

Nergård-ansatte med julebord i Senjehesten lørdag Med det normale pinnekjøttet, ribba, surkålen, gløggen, de dertil hørende drikkevara og avec, hadde alle ansatte i Nergård-konsernet julebord på Senjehesten Turistsenter på lørdag. I en kort tale understreke Ole Arvid Nergård verdien i en god arbeidstokk, og framheve de store investeringen som konsernet har gjort i løpet av 1997. Ikke alle ansatte sa ja til invitasjonen siden ikke ektefellene fikk være med.

7. des.: Synnavind og glarholka søndag ettermiddag Med ei skikkelig ladning regn og sørvest, blei alle de fine vinterveian gjort om tel skøytebana idag. Men både kommunen og vegvesenet har en meget god politikk på strøing av isate veia, og bere èn time etter at holka va kommen, va de føste kommunale veian strødd. Takk tel kommunen!

4. desember: Odd Garcia fra Rødsand med tidenes beste eksamen ved Universitetet i Tromsø! Med karakteren 1,1 i astrofysikk (!), har Odd Garcia avlagt tidenes beste hovedfagseksamen ved Universitetet i Tromsø. Vi går ut fra at å snakke om Melkeveien og Orions Belte blir alt for enkelt tema dersom du vil føre en konversasjon med han! Send han en gratulasjon! odd@phys.uit.no

4. desember: Sør-Senja Museum lager nye utstillinger på Senjehesten Kystforsvarsmuseum. Sør-Senja Museum har engasjert Olav Ryan som sammen med Hans Kr. Eriksen og Yngvar Ramstad å utarbeide nye utstillinger på tidligere Skrolsvik Fort. I første omgang er det meningen å bygge opp igjen mannskapsrom og kommandosentral nede i fjellanlegget. Dersom pengene strekker til, vil også ei kanonstilling bli vitalisert, f.eks. med lydeffekter.

"Bombesikkert" arkiv Sør-Senja Museum holder på med å inngå avtaler med diverse kommuner om magasinering av gamle og nye arkiv i ammunisjonshallene på tidligere Skrolsvik Fort. Det installeres fuktighets- og temperaturkontroll for å sikre korrekt miljø. Den nye arkivlova pålegger kommunene å sikre sine arkiv. Samlinga i Skrolsvik blir etter nærmere regler gjort tilgjengelig for den som lete el. forske i gammelt materiale. 

1. desember: Nordnorsk Magasin og Sør-Senja Museum i nye lokala Det går nå mot ei flytting av Nordnorsk Magasin og museet. Sparebanken Nord-Norge har begrensa staben sterkt, og banken e no enmanns(kvinne!)-betjent. Da blir det mykje rom tilovers. Kirkens Fellesråd (tidligar menighetsråd) flytta inn i bygget iår. Det har i lengre tid vore ført forhandlinge om flytting av Magasinet og Museet. No ser det ut til at alt skal gå iorden. Grunnen til at dem flytte, e ønsket om bedre lokala, samt å få ei meir sentral plassering. Magasinet har inntil no holdt til i industriutleiebygget på Halsbakken, og Museet har holdt til i brakke på samme område. Fellesrådet vil fremdeles være en av leietakeran i banken.