Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

..arkivet ..

Mandag 30. november:
Dovva, det betyr ræva!
For nokken daga sia spurte vi om det va nokken som vesste ka stadmanmet Dovva kom ifrå. Og han Oddmund Isaksen hadde rett, -det betyr ræva, -eller baken for å sei det litt fint. Når man ser fjellpartiet med samme namn vest for Skrolsvik ifra sjy-sia, ser det tydelig ut som bakenden på en hest. Gamle folk huske at foreldran kunne sei til dem: -Vesst du ikkje oppføre deg orntlig, skal du få en på dovva!
Vi hiv et nytt ord ut, og lure på om nokken veit ka Jøvika betyr?

Skrømt-kveld på Musèet
Iår kjem Løssikvelden på en lørdag. Då fyre Sør-Senja Museum opp i gruva på Hofsøya. Så vesst folk tar med seg litt mat og ei spøkelseshistoria, skal dem få kaffi som e kokt på gruva. Forholdan skulle ligge godt til rette, for de mørke sny-frie kveldan i det siste har ført til at folk har sett mykje skrømt i det siste sei han Hans Kristian til Budstikka.

Søndag 29. november:
Kommuneforbundet i Tranøy kritisere offentlig fattigdom

-Det e en katastrofe at kommunan i år òg får overført for lite penga til å utføre sine oppgaver, heite det i en uttalelse fra årsmøtet til Kommuneforbundet i Tranøy. -Det er helt meningsløst at i det rike Norge skal offentlig sektor avspises med stadig mindre. Det fører til at befolkninga får et dårligere tilbud når det gjelder velferd, helse, skole, kultur, samferdsel og teknisk sektor. Effekten av omstillingsarbeidet blir stadig spist opp av nye nedskjæringer, sei dem, og meine at vi kjem snart i den situasjonen at kommunalt ansatte ikkje makte å gje brukeran akseptable tilbud. Norsk Kommuneforbund iTranøy oppfordrer til et skikkelig distriktsopprør mot rasering av offentlig sektor. -Tida e inne for at både ordførera, lokalpolitikera, tillitsvalgte, brukera og innbyggera mobilisere for å slå vern om det offentlige tjenestetilbudet, sei dem avslutningsvis.

-Kontantstøtten: snik-privatisering!
-Effekten av kontantstøtta for ett-åringer begynner allerede å vise seg. Foreldra velge bort offentlige og private barnehager som mottar offentlig støtte, til fordel for private løsninger for å motta kontantstøtte, står det i en anna uttalelse fra årsmøte i kommuneforbundet i Tranøy. -Et offentlig barnehagetilbud gir trygghet for forsvarlig pedagogisk oppfølging av ongan. -Kontantstøtta medfører at etterspørselen på barnehager minker, og fører til nedlegging av barnehager og dermed arbeidsledighet, står det vider i uttalelsen.

Julegrana tent utfør Sjukeheimen
Litt før julegrana skulle tennes kom det etpar snykorn, -så med litt godvilje såg det litt juleaktig ut utfør Tranøy Sjukeheim idag. Men julegrana blei tent, og etterpå kunne man kjøpe seg kaffi og gløgg. Med det skulle adventa være starta.
Mørketida e starta og sola e gått ned attom fjellan, så på klårvèrsdaga ser vi berre rødfarga utav ho på himmelen.

Fredag 27. november:
Erling Stangnes med viseopptak for NRK

Idag har han Erling Stangnes vore i Tromsø og laga opptak av vise som broren, han Helge Stangnes har skreve. Han Erling har skreve melodi til mange av tekstan hannes Helge. NRK radio ville gjerna ha opptak av endel av de etterkvert godt kjente visen for seinar bruk.
-Seks vise fikk vi i boks idag, sei han Erling til oss. Med seg hadde han kjente musikera som han Konrad Kaspersen på bass, Kjell Øverås på trekkspell, og han Svein-Hugo Sørensen på gitar. Han Svein-Hugo sto for arrangementan.
Helge Stangnes har gjedd ut to diktsamlinge med tydelig røtter i miljøet på Sør-Senja, og e idag en av Norges mest selte lyrikera med over 11.000 selte bøker.

Sny ut, regn inn..
Ikveld begynte han å regne, og den likje himen med sny som låg på marka e det ikkje mykje igjen av.

Budsjettbehandling utsett i kommunen
Formannskaper utsette budsjettbehandlinga på torsdag. Grunnen e at det ikkje va kommen nokken signal fra et ikkje ferdig statsbudsjett. Vi legg til at ordførarn va sånn passelig forbajnna.

Torsdag 26. november:
Ny-organisten e òg klar?

Det har meldt seg en søkar til den ledige stillinga som organist i Tranøy. Det e han Ivar Jarle Eliassen, kantor i Lenvik som har søkt. Stillinga som organist i Tranøy gjeld for alle kirke og kapell i kommunen, og e ei deltidsstiling på 75%.

Haustferie og skolefri i morra
I morra har skolan haustferie, og ungan har fri. Då regne vi med at de fleste fèr til Finnsnes for å handle endel til jul og bedrive litt handelslekkasje.

Onsdag 25. november:
Ny-presten klar?

Etter ka kvalifiserte røkta fortell, e det kommen søkera til den ledige prestestillinga i Tranøy. En kvinnelig student på 27 år skal ha søkt. Det blir i så tilfelle den føste kvinnelige presten i Tranøy. Senja har hatt kvinnelig prest før, -Ingrid Bjerkås, omstridt som føste kvinnelige prest, begynte sitt virke i Torsken.

Kjuskovika e ikkje Tjukkskogvika, men Tjuvskogvika, altså Tjuskovika..
For ei tid tilbakers skreiv vi at namnet på denna vika mellom Buvika og Skrolsvik hadde sin opprinnelse i at det va tjukk skog der. Men det e ikkje rett, sei han Hans Kristian til oss. Namnet kjem fra "Tjuvskogvika". Skogen der e en tjuvskog, dvs. en skog der trean e bøyd. Ordet tjuv har indo-germansk opprinnelse, og betyr den som bøye seg ned. Og sånn blei ordet tjuv tel, -det e en person som bøye seg ned fordi han vil skjule seg. Vi korrigere herved oss sjøl, og takke for rettelsen.
Men e det nokken som veit koffør fjellet nordvest for Skrolsvika heite Dovva?

Tirsdag 24. november:
IT-prosjektet på Stonglandet skole blir stiftelse?

På et møte mandagskveld som prosjektledar Gunnar Torgersen i Tranøy år 2000 hadde invitert representanta fra skolen, kommuneledelsen og Robin Hood as til, blei framtida til det såkalte IT-prosjektet diskutert. Konklusjonen på møtet va at prosjektet burde legges under en stiftelse, der skole, bygdelag og næringsliv inviteres til å delta. IT-prosjektet har som formål å få på plass datamaskina i et moderne nettverk som skal brukes til opplæring av såvel skoleunga som bygdefolk og næringsliv. Møtet uttrøkte òg viktigheita av at de andre skolan i kommunen rustes opp på datafronten.

Full Årbok-pakking i morra
Over 1000 Årbok for Senja e forhånds-selt. Pakkinga pågår no for fullt for å få alt ut, og butikkan og bokhandleran skal ha den på torsdag.

Mandag 23. november:
Tranøy-budsjettet for 1999 går seg til

-Nei, det her ser eg ikkje ulekt, sei rådmann Edin Arne Olsen til oss. Budsjettet vil stort sett være klart om ei vekkes tid, og vi e ikkje blant dem som e verst ute i Troms, sei han. -Dessuten e det et nøkternt budsjett, som blant anna ikkje har basert seg på rentenedgang i løpet av neste år.

Tranøy Sjukeheim bygges ut
-Vi ønske å ta gruppa senil demente på alvor, sei rådmannen til oss. Derfor forsterke vi den tjenesten. I følge Jan Erik Helstrøm Olsen ved formannskapskontoret planlegges det ei ny fløy på sjukeheimen. De senil demente-pasientan som e på Furulund idag skal overføres til den nye avdelinga, samt at kapasiteten blir utvida. Furulund skal ombygges til omsorgsboliga. I følge rådmannen e utbygginga hundre prosent statsfinansiert.

Snyen borte
Det blir mykje prat om vèret, men ifølge en del av den strømposten som vi fikk i forbindelse med ettårs-jubilèet våres, e det folk på Sør-Senja som sjekke Budstikka korsen vèret e før dem ser ut av vinduet. Og til dem og andre kan vi fortelle at snyen no e borte igjen.

Søndag 22. november:
Olaheiming med på storlansering

I over ett år har finnsnesværingen Espen Johnsen og olaheimværingen Kurt Jan Jensen arbeidd med å etablere et landsomfattanes selskap som skal samordne innkjøp for bedrifte. Fredag blei konseptet offentlig lansert med brask og bram i Oslo. Dermed e MassMarked as, som selskapet heite, forhåpentligvis sikra ei god framtid. Det konsentrere seg om fellesinnkjøp av bransjeuavhengige vara og tjenesta, som f.eks. elektrisk kraft og drivstoff.

Årbok for Senja klar!
Dersom ikkje fraktebåten fra Trondheim har gått på grunn i helga, e årets Årbok for Senja klar for utsendelse like over helga. Boka har vore i Trondheim for innbinding etter å ha blitt trøkt på Finnsnes.
Ei så tidlig lansering må være tilnærma rekord for boka, -som kvert år selges i over 2000 eksemplar.
Ifjor fikk redaksjonen endel kritikk fordi halvparten av den inneholdt en bibliografi over alle bøkern som e gjett ut hittil. Men redaksjonen opplyse at det va en nødvendigheit, og nokka som svært mange har venta på. Men iår e boka tilbakers i vant form, -full av interessant stoff.

Sju grader om kvelden, og sny i Hellas
Vi veit etterkvert ikkje ka som e normalt, men lørdagskvelden klokka ellve va det sju varmegrader på Sør-Senja, samtidig som TV sendte bilda med sny og uvèr i Hellas og Italia.

Fredag 20. november:
Rådmannen vil ha kontroll med regningen

-Eg vurdere å trekke inn endel delegasjonsmyndigheite når det gjeld anvisning av regninge, sei den nye rådmannen i Tranøy. På kommunestyremøtet igår drøfta man det som kan se ut som en uhøvelig stor budsjettsprekk i Tranøy. Endel av den skyldes så avgjort effekten av det uventa høge lønnsoppgjøret i år, men endel skyldes òg manglanes kostnadskontroll, meine rådmannen.
-Dersom vi samle kontrollen hos meg, får dokker nokken å sette mot veggen, e meldinga hannes til kommunestyret.

-En buss-sjofør, -en buss-sjofør....
At buss-sjoføra (sjåfør heite det òg) ofte e hyggelige folk, det veit vel alle. Men at skolebuss-sjoføra blir invitert i gebursdagsselskap til nokken av skoleungan, e vel heller sjelden. Men den æra har han Odvar Klaussen fått. Han har fått høytidelig invitasjon til gebursdagsselskap hos en av de elevan han frakte daglig. Vi regne med at han ikkje får nokka problem med brus, pølse og is, og at han kler seg sånn at han kan være med å leke i snyen og leke gjømt etter at dem har spist.

Ettermiddag: Fullstendig glar-holka!
Den fine julesnyen som kom for etpar daga sia e no sterkt redusert. I staden e det regn og glarholka på veian.

Torsdag 19. november:
Vinteren e kommen!

..Og endå meir snya han inatt. Så idag for føste gong i denna vintersesongen såg det ut som vinter ute. Sjøl om han har revve opp skyen, går det snyelinga over Dyrøya og Astafjordan, -så det kjem vel meir i løpet av dagen.

Stortosk
Når vi snakke om stortoska idag, snakke vi ikkje om de etter kvert godt kjente elgsaken i kommunen som skal opp på kommunestyremøtet idag nok engong, men om stortosken i havet. Vi har i det siste hatt et eventyrlig rôrver, og det har bl.a. pensjonist-feskeran benøtta seg av. Igår va en av dem og leverte 100 kg fesk drien på juksa. Deriblant va det tre toska som tilsammen veide 40 kg sløyd. Berre dem innbrakte vel 600 krone til pensjonistbudsjettet.

Husflidsmesse-sesongen starte
Lørdagen kan du sikre deg husflidsvara av alle slag til eget bruk eller til julegava. Då har Sør-Tranøy Husflidslag salgsmessa på skolen på Eidet, og Aktivitetssenteret salgsmessa på senteret på Vesterfjell. Vi tør anbefale de heimstrekka lestan og vottan du får kjøpe begge plassan. Det finnes ikkje maken.

Onsdag 18. november:
"Kveldsnytt":
25 cm sny i løpet av dagen!

Nokken få centimeter kom i natt, nokken få i formiddag, og en masse i ettermiddag. Resultatet blei 25 cm. Så brøytebila og traktora med snyfresera har fått polert rusten av redskapen sin.

Løysning for "Tranøy år 2000?"
Vi meldte tidligar at Gunnar Torgersen har sagt opp som prosjektledar for Tranøy år 2000, og begrunne det med manglanes samarbeid med fagstyret i Pedagogisk senter på Finnsnes, som eie prosjektet. Prosjektet blei i si tid iverksett etter initiativ fra Tranøy.
No ser det ut som om det kan komme en prosjektledelse på plass for å ta seg av det vel siste halvåret av prosjektet. Etter ka vi kjenne til, har det i de siste dagan vorre jobba med å få Robin Hood as på Eidet til å sluttføre prosjektet.
Han Frode Olsen i Robin Hood as sei til Budstikka at han Gunnar e sentral for å sluttføre prosjektet. -Og dersom det e nokka vi kan gjøre for å få det til, gjør vi gjerna det, sei han.

Erling Fjellheim trekke seg fra kommunepolitikken
Ette å ha deltatt i kommunepolitikken så lenge folk kan huske, har han Erling Fjellheim bestemt seg for ikkje å stille til kommunevalget til hausten. I Folkebladet idag e han nokså kritisk til måten distriktan blir behandla av sentrale myndigheite.
De siste periodan har han sotte som representant for Tranøy Fellesliste, som for to perioda sia blei etablert av utbrytera fra Arbeiderpartiet i kommunen. Etter ka vi kjenne til, har det vore konstruktiv kontakt mellom de to partan i det siste i forbindelse med at Felleslista ikkje e så veldig interessert i å stille liste til neste valg.

Tirsdag 17. november:
Tranøy-budsjettet, -ingen krise
Råbudsjettet e klart, og det ser ikkje nokka verre ut enn for tidligare år, sei rådmann Edin Arne Olsen til oss. Så når formannskapet skal ha budsjettmøte i morra, får dem de "vanlige" utfordringen med å sy det sammen.
-Det støste utslaget e 5 - 8% lønnsøkning. Overføringen fra Staten tar utgangspunkt i 2,75% lønnsøkning. Differansen utgjør omtrent en million, og det må vi finne dekning for sei han. Men han god grunn til å tru at formannskapet skal komme i hamn uten for store problem.

Overhodet ikkje føste kvinnelige brannsjef
Igår hadde Dagbladet et kjempeoppslag om en kommune på østlandet som snart skulle få Norges føste kvinnelige brannsjef. På ytre Midt-Troms vegne e vi nødt å påpeike Dagbladet sin mangel på faktisk kunnskap, -då Lenvik har hatt kvinnelig brannsjef lenge. Sånn e det å være perifer avis.

Faglig uenigheit om brøyting
I forbindelse med et forsøk på å kutte brøyteutgiften på fylkesvegan, har brøytemannskapan fårtt beskjed om ikkje å brøyte dersom det snye mindre enn 10 cm. Brøytesjåføra vi har vore i kontakt med e sterkt uenig i denna regelen. Det vil etter demmes meining føre til trafikkfarlige vega ettersom det blir høge og farlige spor på vegen. Dem vil bli spesielt farlig når det slår over til mildvèr og holka.
-Eg blir no å bruke vettet, sei en av dem til oss, og brøyte likevel dersom eg finn det påkrevd.

Mandag 16. november:
Grunnstøting: -alt bra med Frovågmaskinist
Det står heilt bra til med heile mannskapet, inkludert maskinist Arnulf Olsen ifra Frovåg, etter at ibestadsnørparn Frantzen junior gikk på grunn igår ettermiddag like sør for brua i Brønnøysund. Med 400 tonn sild ombord og 45 graders slagsida kunne det gått verre med båten. Men man fikk pumpa silda raskt over i andre snørpera som va på tur nordover etter å ha vore sørafør og levert.
Etter at sjyen hadde flødd opp, kom båten seg av grunn sjøl og gikk til kai uten synlige skada.

Vindstilla og sny i lufta
Igår spakna nordaustan som har lie som ei iskald hand over Sørsenja de siste vekken. Istaden har vi fått vindstilla og blankt hav, og nokken lette snykorn i lufta.

Fredag 13. november:
Bonde i tangfjæra
For et par daga sia skreiv vi om han Svein Johnsen på Vesterfjell som satse hardt med økologisk jordbruk. No planlegg han å bygge en spesialbygd flåte for høsting av tang. Tanga skal han bruke som dyrefôr for å sikre dem et variert og godt næringsinntak.
Bruk av tare eller tang som husdyrfôr va ikkje uvanlig i gamle daga, -men då som kriseløysning når høyet i låven begynte å gå mot slutten på våren og bunøda blei for stor.

Elg overalt..
Det bli elgprat på oss idag òg. Og det skyldes at mykje elg oppheld seg i låglandet no. Rutebussen til Skrolsvik unngikk med nød og neppe å kollidere med to elga i Tjukkskogvika (kalt "Kjuskovika" til daglig) mellom Buvika og Skrolsvika nettopp. Sia det e lite og ingenting sny på marka, e han vanskelig å se for trafikanta.
Han trekke og rundt husan. Igår sto det to stykja i potetåkern hannes Torvald i Buvika.

Meir dyrenytt
Skolefritidsordninga (SFO) på Eidet har eia husrev. Reven, som ser ut til å være i fin form, -kjem daglig til døra der han blir mata av ungan. Dem spare litt av maten sin til han kver dag .

Torsdag 12. november:
Han Hans Kr Eriksen på kongebesøk
Igår kom han Hans Kr Eriksen heim igjen etter å hatt audiens hos kongen på slottet. Bakgrunnen for det celebre besøket va Kongens Fortjenestemedalje, som han fikk ifjor.
-Eg snakka no mest med dronninga, sei han til Budstikka. -Det va forresten ei hyggelig dama. Ho virka veldig interessert og forberedt, og med god innsikt. Ho va egentlig langt meir folkelig og impulsiv enn det inntrykket man får av ho på fjernsynet, sei han.
Han benytta oppholdet i Oslo til et besøk i Riksarkivet òg, der han fant mange interessante og nye detalja om Tran›y.

Elgstrid-kommunen Tran›y
Det e no klart for nok ei elgsak i Tranøy. Etter ka vi kjenne til, vil han Harald Nybrott stille et grunngjett spørsmål vedrøranes årets elgjakt på neste kommunestyremøte. Vi kjenne ikkje detaljan i spørsmålet hannes. Men det skal ha utgangspunkt i funnet av en dau elgokse i Ånderdalen og en eventuell sammenheng med en episode under jakta der i haust.

Onsdag 11. november:
Stor brann på Finnsnes i ettermiddag
Sia dem ikkje har Internettavis på Finnsnes, får vi melde at det braut ut brann i Berg-gården på Finnsnes i ettermiddag. Berggården e der som Narvesen va før, rett overfor torget. I den sterke austavinden va det stor fare for at brannen skulle spre seg til nabobygningen. Men brannen blei sløkt f›r den fikk spredd seg. Det kan se ut som om brannen starta i tredje etasje der det e leiligheite, får vi opplyst av øyenvitna.

"Kornbonde" på Vesterfjell
30 tonn korn blei det på han Svein Johnsen ifra Vesterfjell iår. Mesteparten blei slådd og pakka i rundballa, mens 8 tonn blei trøska og krossa til kufôr. Han Svein driv økologisk jordbruk, og satse på egetprodusert kraftfôr. Med nyinnkjøpt trøskeverk satse han på 100 tonn korn til neste år. Mestparten regne han med å krosse og dekke med melasse til husdyrfôr, mens resten går til såkorn og matkorn. En såpass stor produksjon av korn e en sjeldenheit så langt mot nord.
Iår fikk han Svein 420 kg korn pr mål.

Tirsdag 10. november:
Tørka-reka!
Føst kom han tilbakers til Skrolsvik for å ta opp igjen den gamle tradisjonen i familien med å lage kveite-rekling. Så begynte han å lage hyseterninga som snacks, - men no har han Gunnar på Torgersen Rekling laga det føste partiet med tørka-reka! Han bedyre at den blei utmerket, og at Budstikkas redaksjon skal få overlevert en smaksprøve når han får neste testparti ferdig. Vi avvente spent, og skal komme tilbakers med en gastronomisk vurdering av produktet.
Til oss sei han Gunnar at produktet ser veldig interessant ut, men har enno ikkje bestemt seg før korsen det skal markedsføres.

Føste br›ytebilen har kjørt
Egentlig va det knapt nødvendig, men i helga va føste br›ytebilen på veien. Snylaget va berre vel en tomme, så det va neppe særlig påkrevd. Vi regne med at det va en brøytebilsjåfør som va lei av å vente på vinteren.

Mandag 9. november:
Veglys på dugnad ved Øverbotn skole
No e heile området rundt Øverbotn skole, -med busslomme og parkeringsplass, opplyst og klart til å møte mørketida. Veglysan e oppført på dugnad.

Alle ville gjerna h›re meir på han Einar
Fredag hadd Sør-Senja pensjonistforening sammenkomst igjen. Underholdninga denna gongen sto han Oddvar Klaussen med lysbilda fra endel av turistbuss-turan til Senja Rutebil, -og han Einar Johansen fra Botnhamn med fortelling om hannes deltakelse i et fiskeriprosjekt ved Victoriasjøen i Afrika.
-Eg kunne gjerna hørt på han Einar en time til, va kommentaran etter at han Einar va gått og sett seg.

Kjempefest for kommuneansatte!
Vi får ikkje opplyst om nokken detalja, men etter ka vi får fortelt, va den organiserte haustfesten for alle kommunens ansatte på l›rdag svært velløkka.

L›rdag 7. november:
50 kilos kveita på han Erling Rasmussen
Etter ka vi har hørt, skal han nesten ikkje være snakkanes med, -han Erling Rasmussen på Eidet, etter at han fikk ei kveita som veide 50 kilo uten hau på småvad igår. Og tar vi ikkje mykje feil, vil det være heilt bortkasta å spørre kor hen han fikk ho.
Han Erling e pensjonert brøytebilsjåfør, og bruke mykje av dagen på havet.

Nokken snykorn i kveld
Det montes lite på en vinter den snyen som kom seint i kveld. Men det e no en liten start. Vi taksere snydjupta til knapt en centimeter.

6. november det Herrens år 1998

Ett enkelt ettårs-jubileum
Å feire jubileum etter ett år, e no egentlig berre tøv. Men i den her bransjen, e ett år lang tid.
Idag e det no i allefall ett år sia vi begynte å sette i system nyheita ifrå Sør-Senja på nettet.
Vi har tidligar sagt at det begynte som en slags spøk, -men det e ikkje heilt rett. Vi meinte at behovet for ei enkel nyheitsformidling ifrå heimplassen va nokka som mange ikkje vesste at dem mangla. Internett ga muligheita for å ordne på det. Derfor oppsto Søndre Senniens Budstikke, som seinar e utvida til et litegrann større system for nokken andre lignanes avise andre plassa i landet.
Det e ikkje sensasjona og nyheite med en eller anna kombinasjon av ordet "dramatisk" i overskrifta som har prega Budstikka. Det behovet dekkes av andre. Derfor har vi prøvd å skrive kort og enkelt om for eksempel spurven i fjøsen på Ryvoll, fesken og vèret, om ordførarn som avogtil e forbajnna, om storfloa og avogtil ka kommunestyret eller formannskapet hold på med.
Og folk besøke oss, -det vil sei; dem les det vi skriv. Vi va litt optimistisk for en måned sia og trudde at vi skulle nå 16.000 besøk på ettårsdagen. Men det ser ut til at vi skal runde 17.000 i løpet av gebursdagen. Tellarn øverst på sida går no i allefall fortar og fortar.
Til jubilèet ba vi endel av dem vi trur les oss om å sei ka dem meinte om oss. I tillegg har fleire andre sendt helsinge til oss. Innholdet i brevan vi fikk blei avogtil nesten for mykje. Dersom det e sant det folk skriv, så e reaksjonan på Budstikka langt meir enn vi trudde. Vi takke ydmygst for det. Vi tar det som en sterk motivasjon til å fortsette. Og motivasjon trenges. Budstikka e ikkje nokka kapitalavkastanes mediaforetak, men basert på dugnad og private tellarskritt. Men vi love å fortsette. Lengst mulig..
Hilsen Helge

Fredag 6. november:
Tranøy år 2000: Prosjektledarn har sagt opp!
Prosjektledar Gunnar Torgersen i Tranøy år 2000 har sagt opp jobben sin fra nyttår. Til Budstikka sei han at årsaken e at han føle seg motarbeidd av styret i Pedagogisk Senter på Finnsnes, -som eie prosjektet. I det ligg det bl.a. at han ikkje får muligheiten til å gjøre det ting styringsgruppa har sagt han skal gjøre.
Tranøy år 2000 e ett fireårig prosjekt som skal følge opp alle som går ut fra Stonglandet skole i fire år. Prosjektet skulle avsluttes etter endt periode om vel et halvt år.
Styret for Pedagogisk senter e et såkalt fagstyre, og består av skolesjefan i de involverte senjakommunan og Lenvik.

Sigrid Frydenlund blei nr 17.000!
Klokka fem over halv ellve idag skulle ho Sigrid Frydenlund, kona hannes Bjørn Stangnes, inn å lese dagens Budstikke. Då sto tellarn på 17.000 akkurat, fortell ho i en mail til oss. Vi sende presangen, en bjørkekopp med tørka hyseterninga til ho på mandag.
-Eg e no ifra innersida av Senja, sei ho, men sia mannen hennes e ifrå Sørsenja og mange av vennan demmes òg, e ho innom Budstikka regelmessig for å holde seg oppdatert.

Budstikka dele ut gebursdagsgave til en av leseran idag

  Då det kan virke heilt usikkert om vi får nokka av det har ført opp på ønskelista våres, vil vi i alle fall sørge for at det blir andre gava idag. Den gaven går til den som blir besøkanes nr 17.000 i avisa. Gaven e en bjørkekopp med tørrfesk i, - den nye julegaveartikkelen ifra Torgersen Rekling i Skrolsvika.
Så dersom du logge deg på Budstikka, og tellarn øvst på sida vise akkurat 17000, send en mail til oss og fortell det. Skriv ka klokka va, og ka postadressen din e.

Torsdag 5. november:
-Ikkje drikk, men dans..
Det meine Vikstranda skole i Vangsvika, som har søkt kommunen om tilskudd til svingkurs som rusforebygganes tiltak. Og går det som rådmannen vil, får dem 1750 krone hos formannskapet på betingelse av at dem òg får 2000 krone hos skole- og kulturetaten.

Pizza og data i kveld
Klokka sju i kveld starte møtet som Den norske datforening avd. Senja har invitert til for å diskutere Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi i Tranøy kommune. Invitasjonen e gått til såvel IKT-milj› på Sør-Senja som til bedrifte som bruke data.

Onsdag 4. november:
Sennform på Vesterfjellet "delt i to"
Keramikkbedrifta Sennform på Vesterfjell eksistere ikkje lengre. Sennform va ei samarbeidsoverbygning for han Eilif Henriksen og ho Synnøve Olsen, og dem hadde begge tilhold i den nedlagte butikken i bygda.
Men ho Synnøve fortsette som før i samme lokalan med serieproduserte keramikkprodukta, mens han Eilif fløtte inn i nye lokala i samfunnshuset tett attmed.
Produktan til ho Synnøve og han Eilif har vore svært populær.

Travelt for "Mobilt Verksted"
Han Charles Olsen starta for nokken år sida mobilt mekanisk verksted, -som selvfølgelig fikk namnet "Mobilt Verksted" i telefonkatalogen. Med base i Frovåg fèr han rundt på heile Senja og bedriv vedlikehold og installeringe innafor mekanisk sektor.
I forrige vekka va det såpass mykje å gjøre at han måtte få hjelp av han Iver Ryvoll fra Ryvolls Trebåtservice i forbindelse med montering av garndragings- og garngreiingsutstyr på m/s "Strømsnes" ifra Gryllefjord.
Han Iver driv som mobil båtbyggar og skipstømrar, men har òg lang erfaring innafor aluminiumsarbeid.

Tirsdag 3. november:
Låve-brue, det e farlig
Det gikk etter forholdan bra, med en brekt arm og ei avslått tann for gårdbrukarn som skulle lukke igjen låvedøren for nordausten før helga. I strabasan bar det utfor låvebrua med han.

Blir det 17.000?
Det får unnskyldes at vi e litegrann egosentrisk om dagan. Det skyldes at vi trudde vi skulle runde 16.000 besøk på Budstikka på ettårsdagen på f›stkommanes fredag, men det ser ut som vi skal runde 17.000.

Årbok for Senja
går i trøkken f›r helga. Det ser ut til at ho skal bli på over 140 side.

Mandag 2. november:
Musikk-skolen med kjempehelg
14. og 15. november brake det laus på skolen og samfunnshuset i Vangsvik, då musikk-skoleeleva ifrå heile kommunen har øvingshelg. Det blir korverksted, rockeverksted, latinamerikanske rytma, male- og tegneverksted, og dans. Det heile avsluttes med konsert klokka 16.00.
Arrangør e Tranøy Musikkskole.

Kjem det ikkje sny iår-
sei ongan. Hittil har vi ikkje sebba på marka. Etpar daga inn i november har vi klårvèr, sol om dagen og fullmåne om kvelden. Men i kveld va det ring rundt månen, så vi kan vel vente nokka ovabord de føste dagan.

S›ndag 1. november:

Geir Larsen med Elvis-suksess
Det fortelles at intet øye eller stolsete va tørt i Salangen då han Geir Larsen, opprinnelig ifra R›dsand, va hovedpersonen i et gigantisk Elvis-show i Salangen nylig. Det arbeides visstnok med å få heile showet til Finnsnes. I så tilfelle, skal vi la dokker få beskjed!
På bildet ser vi han Geir i aksjon under showet i Salangen

foto/copyright: Jon-Erik E Winther

Diskusjonsmøte om kompetanseutvikling innen IKT
Den Norske Dataforening avd. Senja har etter mange si meining levd et anonymt liv hittil. Men no invitere foreninga til diskusjonsmøte på Stonglandet skole 5. november om kompetanseutvikling innen IT på Sør-Senja. Programpostan e: Informasjon om DnD/Senja, IT-prosjektet ved Stonglandet skole, Næringshage-prosjektet i Midt Troms, samt veien videre for kompetansehevingsprosjektet.
Dataforeninga har nettopp hatt årsmøte. Det nye styre blei: Leder: Martin Arne Jensen, sekretær: Janne Røds, styremedlemm: Frode Olsen og Oddvar Klausen.