Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

..arkivet ..

29. november: Sola e borte!! No e ho ikkje berre attom fjellan, no e ho nedfor horisonten òg. Menmen, ho kjem telbakers!

Ny trafikk-løysing til Eide-skolen Senja Entreprenør har starta arbeidet med ei nytrafikkløysing tel Stonglandet skole. Skolebakken har alltid vore et problem trafikalt sett, men no bygges det vei fra den nye kirkegården, vider opp på nersida han Chaboud og han Erling St, nedfor idrettsplassen og tel skolen. Dermed kan man sleppe toveis trafikk i skolebakken.

29. november: Julebordan e begynt Årets første julebord e passert. Det va det tradisjonsrike julebordet til Rødsand vel på Rødsand. Vi har idag ikkje klart å fått nokka kommentar far nån av deltakeran!

27. november: Dagbladet på dagen! Sør-Senja er blitt endel av hovedstaden!! Nå får vi dagens Dagbladet hit før klokka 8 om morran. Så vesst du stikk innom butikken hannes Frode på Eidet etter klokka 8 om morran, så får du dagens Dagblad og en kopp kaffi på bakrommet. Du verden!

26. november: "Berlin-muren" skal bort. I flg. reindriftsagronom Sveinung Rundberg skal det svært omdiskuterte reingjerdet på Stonglandseidet no rives. Det har no stått der som en skamplett i 2 år, mens reinen har passert over/under/ved sida akkurat som han har villa. Til TF sei agronomen at han ikkje kan se at det har vore bortkasta penga. Men no har dem jo berre brukt ca 1 mill. på prosjektet som hadde som mål å holde reinen borte fra Stonglandshalvøya.

Mildvèr og regn og snyen forsvinn Ikveld begynte han å regne. Med 2 plussgrader og regn forsvinn de siste millimetran med sny. Men han kjem vel telbakers. Men ette så kvinnfolkan sei, så har kulda slått opp og gjort at veien e steike glatt!

26. november: Godt heimefeske Sånn passelig med torsk, etpar småkveite og en masse sei har vore fangstan tel heimesjarkan på Sør-Senja. Han Tormod Andersen med sin lettmatros Toralf Jakobsen på m/s Båregutt fikk 700 kg sei igår på ei garnlenka. Det representere et sjyvèr på vel 4.000 krone. Bra lott for to som driv sånn berre for skøy.

24. november: Laksemære på hamna i Skrolsvik For å få bedre kontinuitet og ikkje være avhengig av vèret, har Tranøy Fiskekjøp i Skrolsvik plassert mellomlagringsmære for laks utfor pakkeriet. Tidligar va dårlig vèr alltid en trussel for jamn leveranse av laks. I tillegg har man no muligheiten for å pakke akkurat det kvantum man treng utfra de ordran man har inne.

23. november: Geir Bertheussen med ny CD Sør-Senjas store blues-sønn, Geir "No Fish" Bertheussen, har spelt inn sin andre CD. Den lanseres 3. desember på Middagskjellarn i Tromsø. På denne CD-en finn vi gode, gamle coverlåta, samt 2 som e skreven av Geir sjøl.

19. november: Purpur-dag over Sør-Senja Idag onsdag starta dagen med et fantastisk lys over himmelen. Ei lav haustsol og en himmel med spredte luftige skye sørga for et fantastisk purpurrødt lys over heile formiddagshimmelen. Etter å ha klatra mellom fjellan på Andørja og Hinnøya, forsvant lyset gradvis utover ettermiddagen med en lilla himmel som gikk over i rødt før det siste sol-lyset forsvant. Siste soldagen e ikkje sålangt unna.

18. november: Stolen datautstyr telbakers. Mesteparten av det stolne datautstyret fra innbruddet natt tel søndag, e no kommen tel rette. En person meldte seg for politiet og fortelte at han hadde kjøpt bellig datautstyr. På NordNorsk Magasin e ho Karin, hoAnita og han Hans Kristian letta. No gjenstår det å se om alle opplysningan e på harddiskan enno. Blant anna gjeld det ei bok som Nordkalottforlaget skulle gje ut like over nyttår. Lensmannskontoret regne med større muligheit for å oppklare innbruddet no når dem har fleire spor å gå etter.

 18. november: Osvald Iversen hedra Med 40 år som medlem av LO og 25 års medlemsskap i Norsk Kommuneforbund, blei han Osvald hedra på årsmøtet i Tranøy kommunale forening før helga. Han va òg den føste formannen i samme forening. Han Osvald arbeidde som vedlikeholdsleder i uteseksjonen i Tranøy kommune, men e no pensjonert.

16. november: Innbrudd på Industriutleiebygget på Eidet Datautstyr for nærmere en halv million kroner ble stjålet fra Senja Entrepenør AS og Nord-Norsk Magasin nå sist natt. Tyvene hadde brutt seg inn i bygninga, og tatt med seg det som var av datautstyr. Nord-Norsk Magasin hadde det mest sofistikerte datautstyret, bl.a. en profesjonell fargescanner til nærmere 100.000 kroner. For begge bedriftene er det en katastrofe, men kanskje mest for Nord-Norsk Magasin med stort lager av uerstattelig kulturelt stoff og enorme mengder scannede bilder. Politiet var på åstedet søndag.

15. november (kl 01.35): Bygdekvelden en suksess Bygdekvelden var flott den! Spesielt imponerte 1., 2., 3. og 4. klasse med sine kraftige og flotte sangnumre. Gym-salen var fullsatt og vel så det! Mange måtte ta til takke med ståplass. Men også de andre klassene gjorde en kjempeinnsats, - og mange talenter fikk vise hva de kunne.

14. november: Klart for årets bygdekveld på Stonglandet skole Ikveld brake det laust på skolen med årets bygdekveld. Dette arrangementet e blitt en årvess tradisjon. I tillegg til at alle klassan framføre sett underholdningsinnslag, skal læreran sønge fir-stemt (!). Normalt bruke gym-salen å være overfylt på dessan arrangementan av forventningsfulle foreldra og andre bygdefolk.

14. november: Årbok for Senja e sendt tel innbinding Årbok for Senja e i rute iår, og blei idag sendt fra trykkeriet på Finnsnes tel innbinding. Årets bok e ei rekordbok, på 164 side. Grunnen til den tjukke boka, e at den òg inneholde en 80 siders bibliografi med oversikt over alt som har stått i de 25 føste årgangan. Ellers har tar boka iår bl.a. for seg landskapet på Senja, -på land og på hav, og har mange bilda fra Havnevesenet sett arkiv som aldri har vore publisert før. Det gjeld òg bilda fra tyske og russiske arkiv tel en artikkel om tragedien på Svensgrunnen under krigen, då en russisk ubåt skaut mot fleire fiskeskøyte og drepte mange uskyldige feskara. 

11. november: Korsen skal vi trekke i samme retning for å få fleire folk tel å busette seg i Sør-Tranøy? Tranøy år 2000 hadde innkalt tel et strategimøte igår for å drøfte korsen man kan bidra tel ei positiv utvekling for plassen. Tranøy år 2000 e et prosjekt som arbeide med å bevisstgjøre ungdom på de fordela og muligheite som finnes her i distriktet. Det va invitert folk fra næringsliv, organisasjona, skole og politisk ledelse, samt represntant fra NHO. Prosjektledar Gunnar Torgersen va etter møtet godt fornøyd. Hovedpunktan fra møtet bli lagt fram på et seminar som arrangeres for ungdom som e heime på juleferie like før nyttår. Seminaret e lagt tel Senjehesten Kystsenter, og innehold interessant program, diskusjona, god mat og overnatting. Alt gratis, -selvfølgelig.

10. november: Stinkbomba etter pelsdyrperioden i Tranøy Fleire tusen kg sel og fiskeavfall blei ikkje fjerna då firmaet KS Ferdigfôr i Sollia gikk konkurs for 6 år sida. Avfallet va meint som råstoff for fôr tel den da blomstranes pelsdyrnæringa.Tranøy kommune har derfor fått ei vanskelig miljøsak i fanget, da stoffet idag ikkje lengre vil ligge i ro i tanken det va i, samt at lukta e ubeskrivelig. Rådmann Olav Sivertsen opplyse tel Troms Folkeblad at dem arbeide for å finne ei løsning, -ei løysning som ser ut til å koste kommunen 60-70.000 krone.

8. november: Ka skjer med reingjerdet? For to år sida blei det sett opp et reingjerde tvers over Eidet for å hindre reinen å komme tel Stonglandet. Gjerdet blei sett etter at reinen va passert forbi, gjerde mangla der veien går, og reingjetaren som reindriftsadministrasjonen sette inn, kom lenge etter at reinen han skulle stoppe, va kommen tel Stonglandet. Etter at en elg sette seg fast i gjerdet for ei vekka sia, -brakk ryggen og måtte skytes, har saka blussa opp igjen. Folk vil ha bort det skjemmanes gjerdet over Eidet. Reindriftsagronom Sveinung Rundberget opplyse til Troms Folkeblad at han vil komme med et utspill. Det høre med tel historia at årets reininvasjon på Stonglandet for lenge sida e ferdig. Gjerdet har 7-8 holl der reinen spasere gjennom. Det e brukt ca 1 mill. Kr på prosjektet hittil.

7. november: Nordlyset e på plass Et flott nordlys kasta sin glans over oss ikveld. På en stjerneklar haustkveld bølga en fargerik orm oppe på himmelen og minte oss på om at vi bor i et sub-arktisk område. Synd for dem som bor lengre sør. Dem fikk ikkje se det.

 7. november: Et lass med gratis datamaskiner til Stonglandet skole! Som et julenisselass har det kommen sålangt 14 datamaskina med alt av tilbehør til skolen på Eidet. Dettan gratisutstyret e et resultat av at tidligar eleva ved skolen som idag sett i sentrale stillinga heilt sørpå, har gjort en innsats for å dekke over de manglan som skulle vore staten sin rolle når dem innførte Reform97. Utstyret e brukt, men fullt på høyden. For å beskytte "giveran" mot eventuelle uheldige utslag ved internrevisjonen i de respektive bedrifter, skal vi ikkje namngje dem her. Denne storgaven e takknemlig for IT-gruppa i "Tranøy år 2000", som har sett som mål å heve IT-kompetansen på Sør-Senja endå meir. Skolen blir et redskap i denna prosessen. Men dem MANGLE EN SERVER! Så dersom du veit av en feit maskin, send den hit!

6. november: Australske "innbyggere" i bygda For etpar veke sida fikk Stonglandseidet besøk av Niki Perryman og Jamie Morrison fra Australia. De har fartet rundt i en 35 fots båt de siste 6 årene. Meir om dem, samt bilde.

 6. november det Herrens år 1997: Gratulere, Sør-Senja-væringa (på Sør-Senja og i verden)!!

Gratulerer med egen avis på nettet! Avisa som vil bringe kjærkomment nytt og oppbyggelig stoff til Sør-Senja-væringer i eksil andre steder i landet eller i utlandet, -til fastboende Sør-Senja-væringer som vil skryte overfor andre at de har Internett ved å referere fra siste nytt i Søndre Senniens Budstikke, samt at avisa vil bringe folkeopplysning til folk fra andre steder av Norge som heilt uskyldig er født der!