Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

..arkivet ..

 

Søndag 31. oktober:
-Ta med penga og kom på lekeplassen søndag klokka ett!
De voksne har tidligar hjelpt ungan i Frovåg med sandkasse, bord og nokken lekeapparat på lekeplassen demmes. Men no syntes Johan Fredrik, Julie, Charlotte, Sondre og Ida at dem måtte gjøre nokka sjøl for å lage lekeplassen enda bedre. Dem brukte forrige vekka på å dele ut invitasjona til basar klokka ett på søndag. Nerst på lappen sto det det "-ta med dere masse penger og gevinster".
Salg av lodd, vafla, bolla, kakao og is ga ett resultat på 1.375,50 krone til lekplassen!

1375 krone og 50 øre blei inntekta på "lekeplass-basaren", konstantere han Johan Fredrik, ho Julie, ho Charlotte og ho Ida i Frovåg. Basargjestan måtte òg bli med på bildet. foto:hnn

Fredag 29. oktober:
Solli Trappefabrikk vil ha det ryddig og pent rundt seg
Trappefabrikken i Sollia vil ha det ryddig og pent rundt seg, både for ansatte og naboa. Asfaltering, steinlegging, beplanting, utebenka og bord og sykkelstativ skal bidra til det. Kostnadan blir på knapt 150.000 krone, og dem har søkt Tranøy Næringsfond om støtte til arbeidet.

Ei søkkanes høge springflo
Fullmånen va på søndag, men ennå igår va floa så høg at enkelte begynte å lure på om det hadde smelta mykje is i Antarktis. Men det va vel helst uvèret ute i havet som hjelpte månen med å løfte havet.

Det beste ifrå land og hav..
Bygdelaget inne på Stonglandet arrangere den 6. november sin årlige gourmet-kveld. De to føste åran va det mat ifrå havet, -så va det to år med alt man finn ute i naturen. Iår blir det litt meir sammensett meny, sei han Jon Petter Stangnes til Budstikka.
-Menyen e klarlagt, arbeidet e begynt og vin- og ølbevillinga e på plass, sei han.
E det nokken som vil forlyste sin gane neste lørdag, så e det berre å ringe 778 54557, så slepp man å hamne på den årlige ventelista.

Torsdag 28. oktober:
Martin Rolness fikk fire nye ordførarår
Tranøy Arbeiderparti hadde allereia før nokken vekke sia inngått samarbeidsavtala med Solli Bygdelags liste og Sør-Tranøy Tverrpolitiske liste. Med elve av tjueen stemme hadde grupperinga all makt under konstitueringa av det nye kommunestyret.
Martin Rolness blei som venta gjenvelt som ordførar for fire nye år, og han Odd Arne Andreassen ifrå Arbeiderpartiet blei ny varaordførar. I tillegg har partiet ho Ann Eva Isaksen i formannskapet. Resten av formannskapet består av han Jostein Edvardsen ifrå Høyre og han Ulf Fredriksen ifrå Senterpartiet.
Det førte til stor motstand ifra borgerlig hold at Arbeiderpartiet foreslo å utvide teknisk komite ifrå fem til sju medlemma. Man meinte at forslaget kom bardus på forsamlinga.
Ledera av de komitean blei Torfinn Stokmo (SørTr TPL) for Skole og Kultur, Svein Leif Hansen (A) for Teknisk, Miljø og Landbruk, og Martin Jensen (A) for Helse og Sosial. Ragnar Svendsen (H) blei ny ledar av kontrollutvalget. Borgerlig fløy foreslo opprinnelig Tor Iver Benjaminsen (FRP) som ledar av kontrollutvalget, men AP gjorde det klart at dersom opposisjonen skulle få ledarn der, måtte dem forelå han Ragnar Svendsen. Hvilket dem då gjorde.
Det virka som om AP og samarbeidspartneran demmes va godt organisert, mens de borgerlige med SV måtte be om pause for å ta gruppemøte fleire gonga i løpet av møtet.
Nok en gong gjenvelt ordførar Martin Rolness sei til Budstikka ikveld at han ser fram til å ta fatt på en ny periode, med nye folk, nye tanka og masse utfordringe.

Rød oktober..
Det virka som om sola angre på at ho viste seg så lite for oss tidligar iår at ho må ta det igjen no. Imorrest sende ho en kaskade av rødt lys over austhimmelen mens ho sleit med å komme seg over Bergsheia på Dyrøya.
Det heite ifrå at gammelt av at rødt lys om morran e et faresignal på havet.
No har det nye kommunestyret konstitueranes møte idag, der dem skal bestemme kem som skal sitte som ordførar og formannskap, samt bekle alle sentrale utvalg og komitèa de neste fire åran.
Men det møtet foregår på land, så faresignalet gjeld vel ikkje då.
foto:hnn

Ei lita flaskeposthistoria ifra ho Kine Sellevoll
I fjor høst hadde han pappa med flaskepost fra meg og ho Tonje som han kasta fra hurtigruta, som han arbeide på. Flaskene ble kastet på Hustavika.Tonje sin flaske ble funnet øya Smøla. For noen dager siden fikk jeg brev fra Gerd Isaksen som hadde funnet flaskeposten min i juni.Hun bor på en plass som heter Fagerfjord på Ringvassøya.
Hilsen
Kine

Onsdag 27. oktober:
Franske lega en gong til i Tranøy?
I følge røkta som har nådd Budstikka ifrå en godt plasserte kilde, har ett franskt legeektepar søkt seg til Tranøy. Dem går for tida på norskkurs.
Fransk lege e vi vant med, etter at han Guy Chaboud har brukt store dela av sitt liv som lege i kommunen.
Forøvrig har vi internasjonal legedekning idag òg, med en fast svensk lege og en polsk lege med svensk tale i midlertidig engasjement.

Sesongens føste rein ihelkjørt
Igår ettermiddag blei det et ufrivillig møte mellom en rein og en personbil. Det heile skjedde ved Håkjerringnesset like sør for Gjøvika. Det gikk såpass hardt utover både rein og bil at ingen av delan fungerte etterpå.

Jeg vil foerst beklage at jeg ikke er I stand til aa benytte de tre siste bokstavene I det norske alfabetet,
men bruker i stedet ae, oe og aa I nevnte rekkefoelge. Det er ogsaa umulig for meg aa skrive en liten I naar den staar alene.
Hva gjoer saa jeg her nede I Kosovo? Jeg er ikke her nede paa ferie.

Mangeårig Tranøyværing Harald Nordby har sendt oss et lesarbrev ifrå Kosovo.
Det finn du her...

 

Tirsdag 26. oktober:
Feskebåtregistret for Tranøy klar for trøkking
Vi har tidligar skreve om han Oddvar Klausen som når han ikkje kjøre buss prøve å samle opplysninge om alle feskebåtan i Tranøy. No e det føste heftet med alfabetisk oversikt over 570 båta over 12 fot ifrå 1920 til idag klart for trøkking. Nitti side har det blitt.
-Det føste bindet e lagt opp som en oversikt, i neste kjem det meir bildestoff og anna opplysninge, sei han Oddvar.
Fiakrlaget vedtok nettopp å støtte arbeidet hannes med 10.000 krone.

Skjenkesøknad med meir ifrå Senjehesten
Advokatfirmaet Flod & Co i Oslo har på vegne av Senjehesten kurs- og turistsenter sendt søknad om fire års fornyelse av skjenkebevilgninga.
Formannskapet har nettopp vedtatt å gje dem lov til å skjenke til 1. desember iår etter at dem tidligar hadde inndratt løyvet av diverse årsaka.
I et anna brev ifrå advokatkontoret fremmes det krav om dekning av saksomkostninge i forbindelse med det som defineres som ei ulovlig inndraging av bevillinga tidligar iår.

Amnestyaksjonen: Tranøy nestbest i Troms
Vi glømte å skrive det på mandag, -Tranøy va nest beste kommune i Troms når det gjaldt innsamla beløp pr innbyggar. Vi blei såvidt slått av Bjarkøy.

Mandag 25. oktober:
Strømbrudd på Senja igårkveld og inatt
-Alle skadan som blei tilført nettet kan tyde på at det va ei atmosfærisk utladning, dvs. et lyn, som gjorde mesteparten av Senja og dela av fastlandet i Lenvik fri for strøm igårkveld klokka halv ni, sei sonesjef i Troms Kraft, Solvard Nordheim til Budstikka.
Då dem begynte å sette strømmen på igjen, visste det seg at det va havari på en brytar i Lysbotten, samt at det va gått en isolator på Leirbakkmoen og på Silsand. Så siste mann va ikkje ferdig i regnvèret før klokka fem i morrest.

Problem med å finne felles "tusenårssted" i Tranøy
Tusenårskomitèen i Tranøy har ikkje klart å finne en felles plass for tusenårsmarkeringa i kommunen. Etter ka Budstikka erfare har dem lista opp fleire bautaa og plassa som likeverdige plassa i tilråinga si.
Forslaget på jordhuset på Vesterfjellet har dem velt å se bort ifrå.

Søndag 24. oktober:
Sny ned til fjæra i morres
Et tynt kvitt lag med sny heilt ned til fjæra møtte oss i morrest. Utover dagen forsvant han nærmast havet, men et flekkat kvit teppe ligg igjen lenger oppe i landsskapet.

Marcus Thrane på land for vinteren
Tranøy kommune sitt flaggskip, fembøringen Marcus Thrane, blei sett på land i Skrolsvika før helga. Han brøyte-Per kom med kranbilen og gjorde jobben unna på et øyeblikk.
Båten skal stå på Senjapyntkaia over vinteren.
Etterpå fòr "Marcus Thranes venner" til Tennvassbu i Tranøybotn for å avholde "årsmøte med overnatting".

Amnesty-innsamling idag
Idag e det den årvisse TV-aksjonen, og pengan iår går som dokker veit til Amnesty. Dersom dokker bor utafor kommunen, har konto i Sparebank1, og vil at dokkers bidrag skal øke gjennomsnittsbeløpet i Tranøy, kan dokker ringe banken på Eidet på tlf 778 53660, så ordne ho Gro resten.

Fredag 22. oktober:
Tranøy Fiskarlag stanse økonomisk engasjement i fiskemottaket på Rødsand
Tranøy Fiskarlag har vedtatt å ta ett skritt tilbakers når det gjeld demmes engasjement i planan om å bygge en mottaksstasjon for fisk på Rødsand. Dem vil heretter ikkje delta eller forplikte seg økonomisk i prosjektet.
Et fiskemottak tar imot fisk på vegne av et fiskebruk, og har langt enklar regla å forholde seg til.
Ansvarlig for planan om mottaksstasjonen e bygdemobiliseringsprosjektet på Rødsand.

Åge Tobiassen gjenvelt som ledar av feskarlaget
På årsmøtet i Tranøy Fiskarlag for ett par daga sia blei han Åge gjenvelt som ledar av laget. Med seg i styret har han dessan karan:
Vidar Pettersen, Erling Stangnes, Knut Jarl Uteng og han Kjell Benjaminsen.

Sakna du nyheite igår?
Igår velte redaktøren å bruke dagen til å få grusa opp avkjørselen sin, samt å få unna en grusomt stor kompostjord-dunge han hadde fått ifrå Senja Avfallsselskap.
Man takke han Tor-Morten for at man fikk låne traktoren hannes.

Onsdag 20. oktober:
Spiker i auet på mandag, i fullt arbeid igjen idag
Mandags morra skulle han Oddvar Mathiassen i snekkarlaget Pompel og Pilt slå inn en spiker i en planke. Spikeren bestemte seg så plutselig for ikkje å slåes inn i planken der og då. Han forandra kurs, passerte igjønna eine brilleglasset hannes og sette så kursen videre inn i auet. Firtomsspikern besinna seg i siste liten, -svinga litt unna innertiarn og gikk inn i den kvite delen av auet.
På sjukehusan i Harstad og Tromsø fikk dem fjerna stål, glass og anna som normalt ikkje skal være i et aue.
Idag e han på arbeid igjen, og dem påstår at han ikkje skal få varige mein.

Tranøy Hagelag med årsmøte, dugnad og tusenårstre
Hagelaget har hatt et godt arbeidsår, sei ho Rigmor Sellevoll i en mail til oss. Dem har hatt førjulstreff, etpar studieringa, hagevandring hos ho Petra Jensen på Grunnfarnes og hos ho Anita Brandser på Grasmyr, hatt foredrag om staudefrø, hatt dugnad utfør senil-dementeheimen på Furulund, -og mykje meir.
Dem sa ja takk til å plante et tusenårstre dersom dem får det tildelt, og bidrar gjerna til å lage en såkalt "Tusenårsskog". Tusenårstreet vil dem plante på Tranøya.
Ho Anne-Elise Jakobsen blei gjenvelgt som styreledar. Med seg i styret har ho damene Astrid Stangnes, Gro Bjørnland, Rigmor Sellevoll og Eva Jørgensen.

Tirsdag 19. oktober:
Bussruta Tranøy - Oslo?
-Nei, denna bussen går ikkje til Skøyen i Oslo, sei sjåfør Arnold Drogen utfør posthuset på Eidet i morres.
-Det stemme det, sei disponent Trond Svegre i Senja Rutebil. - Det e en buss som Volvo sende rundt i landet til prøvekjøring. -Vi har ikkje tenkt å gå over til fienden, for all del, sei han, når vi spør om dem har tenkt å forlate Mercedes-tradisjonen og gå over til Volvo. foto:hnn

Fylkesmannen: Skjenkesøknad ifrå Senjehesten må behandles
Fylkesmannen har sendt brev til kommunen der han fortell at skjenkesøknaden ifrå Senjehesten Kurs- og Konferansesenter må behandles uavhengig av uenigheten mellom aksjonæran om kem som har rett på aksjan i selskapet.
Formannskapet utsette behandlinga forrige gong med henvisning til at det va usikkerheit om eierskapet i selskapet. Fylkesmannen påpeike at eierskapet til aksjan e av privatrettslig karakter.
Herulf Pedersen har sendt brev til kommunen der han bekrefte at de aksjeoverdragelsan de andre aksjonæran har gjort ikkje e i samsvar med selskapet sine vedtekte.

Mandag 18. oktober:
-Lån penga og legg asfalt oppå nygrusen!
-De veian på Sør-Senja som blei opprusta i haust har no en kjempeflott standard. Men om nokken år vil alt være vaska bort igjen, sei han Torfinn Stokmo ifrå Sør-Tranøy Tverrpolitiske liste til Budstikka.
-Vi kjem derfor til å prøve å få alle i det nye kommunestyret med på at vi skal låne de nødvendige pengan og få lagt asfalt oppå så snart som mulig for å beholde den nivåhevinga vegan har fått. Han meine det skal bli enkelt, for alle va enig om å ruste opp vegen til Rødsand då skolen der blei lagt ned.
-Det e allereia brukt femtitusen krone på å skrape de nyopprusta veian, sei han.

Siste møte for gammel-kommunestyret i morra
Imorra har settanes kommunestyre sitt siste møte. Møtet e lagt opp som et arbeidsmøte, der økonomiplanen blir viktigaste sak.

Lørdag 16. oktober:
Vel en måne til sola forsvinn
Om èn måne og ei lita vekka sei sola takk for seg i det her årtusenet. Ho kjem ikkje igjen før i neste ...
Bildet:
Sånn ser det ut når sola går ned over Bjarkøya sett ifrå båt utfør Lekangen.
foto:hnn

Fredag 15. oktober:
Sammenkobling av Å og Eidet vannverk?
-Det kjem an på ka økonomiplanen sei, men vi ser på muligheita for ei vassledning imella Frovåg og Eidet som koble isammen Å og Eidet vannverk. Då kan vi få ei særdeles god og stabil forsyning, samt at vi kan bygge et felles renseanlegg, sei teknisk sjef Ferdinan Fredriksen til Budstikka.
Prislappen blir på rundt 4,8 milliona. Med endel tilskott skulle det gå bra, spesielt sia de store lånan vi måtte oppta på slutten av syttitallet no stort sett e nedbetalt, sei han.

Føste vinterdagen igår med fint vèr
Sånn som vèret e på føste vinterdagen 14. oktober, sånn skal vinteren bli. Og sia vèret va fint i går, med lite vind, passelig mildt og sol, ser det lovanes ut sålangt.

Torsdag 14. oktober:
"Selvtillit og utvikling" i Sør-Senja kvinnenettverk
Det nystarta kvinnenettverket på Sør-Senja starta aktiviteten igjen etter sommarferien sist lørdag med medlemsmøte og mat ifra havet. En av hovedaktivitetan utover vinteren blir kurs i selvtillit og utvikling for medlemman. Søknad e sendt til kommunen om økonomisk støtte.
Som kursholdar har dem tenkt å bruke ho Herbjørg Valvåg, som har mange års erfaring innafor området.

Brygghauging på nettet med fiskeri og havbruk
No har han Geir Andreassen ifrå Brygghaugen endelig fått heile fiskeri- og havbruksnæringa på nettet. Dersom du går til
http://www.fhl.no/index_fhl.php3, får du se innlandsenjasværingen som starta sim karriere som sekretær i Troms Fiskarfylking, og som no sett som toppsjef i NHO-organisjonen Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening (FHL). FHL e støste bransjeorganisasjon innafor norsk fiskerinæring.

Onsdag 13. oktober:
-Jordhuset på Vesterfjell eller Tranøya som tusenårsplass!
Det foreslår han Hans Kristian Eriksen i brevs form overfor kommunen. Han synes det e for galt at vi ikkje kan samle oss om èn tusenårsplass i kommunen.
-Eg foreslår Tranøya fordi det e en historisk samlingsplass i kommunen, sei han til Budstikka. Men jordhuset på Vesterfjell e òg en god tusenårsplass. Eg e imponert både over gluntan som står bak og byggverket, sei han. -Dem videreføre en eldgammel byggeskikk der vi finn linje tilbakers både til stavkirken og til jernalderhuset på Hofsøya. Det utgravde jernalderhuset e forresten 2000 år, sei han.

Sil-år! Støste sil-vøen på minst tjue år..
I gamle daga va silen, en liten og smal fisk som grev seg inn i sandfjæra for å gyte, en viktig ressurs både til agn og til middag. Han va lett å fange, det va berre å ta et grev med seg ned på silsanden om hausten og grave det du trengte.
No e silen tilbakers i store mengda, og vøe på fleire tusen e observert på de gamle sil-plassan der han borre seg inn i sanden for å gyte. Rogna blir ligganes nere i sanden over vinteren før de nyklekte sil-ungan stekk til havs.
Vi oppfordre alle som kjenne til plassa som heite Silsand om å ta et grev med seg dit å grave seg fisk til middags.

Nytt teknisk konsept for Lokalavisa klar for testkjøring
Etter to måna med intens programmering e no ei heilt ny teknisk løysing for Lokalavisprosjektet ferdig til testkjøring. To hovedfagstudenta ved Universitetet i Tromsø, den eine av dem e Tranøyværing, har stått for arbeidet. Heile systemet e basert på Linux, et operativsystem som i motsetning til f.eks. Microsoft Windows som "alle" bruke, -e gratis.
-Vi må leve opp til ånda i Sherwoodskogen, sei han Frode Olsen i Robin Hood as. Selskapet vente no på at den nye serveren kjem sånn at systemet kan legges inn. Kor hen i landet den skal plasseres e ikkje bestemt enno.
Målet for det nye systemet har vorre at det skal være ualminnelig enkelt å bruke for dem som skal legge ut stoff på nettet.

Mandag 11. oktober:
Kommunale kontormøbla, -kjøp av nytt og salg av gammelt
Formannskapet vil prioritere arbeidsplassan til dem som arbeide mykje med saksbehandling og PC og e utsett for belastningsskada, og gjer rådmannen fullmakt til å skifte ut kontormøbla for inntil 60.000 krone.
Samtidig gjes administrasjonen fullmakt til å selge utskifta utstyr. Pengan skal settes inn på disposisjonsfond.

Tilskudd til boligbygging
Han Erlend Danielsen i Vangsvik får 10.000 krone i kommunalt tilskudd for å få fram vatn og kloakk til nyhuset sitt. Han hadde òg søkt om penga til veg, men det får han ikkje.

Desentralisert arkiv i kommunen
Formannskapet har vedtatt å fortsette med såkalt desentralisert arkiv, dvs. at kver enkelt som produsere kommunale dokumenta skal ta vare på og arkivere det sjøl.
Det skal innledes forhandlinge med Sør-Senja Museum om det overordna og løpanes ansvar for eldre og avslutta arkiv. Musèet har en tidligar ammunisjonshall i Senjehesten som e bygd om til formålet.

Og vèret e fint,
med stort sett klår himmel og laber austlig bris, men det va tendensa til morraglatt på høgtligganes vega i går.

Søndag 10. oktober:
Troms Folkeblad har sendt oss flg. mail:
Ypperste redaktør!
I Budstikkens omtale av rådmannens private salg av teltduk har man nok begått en faktisk feil. Det står at «saka har versert etter at en kommunestyrerepresentant hadde tipset media». Etter hva jeg har registrert, er Folkebladet omtrent den eneste avis som har omtalt saka, og vi plukket den opp fra postlista til Tranøy kommune.
Hadde ikke redaktøren gått så mye på elgjakt ville også han notert seg dette skriv fra kultursjefen til ordføreren!
Håper at leserne av deres utmerkede publikasjon kan bli gjort kjent med min korrigering. Kommunestyrerepresentanter skal ta ansvar for det de har gjort, men slippe å ta ansvar for det de ikke har gjort!
Remy Kristiansen, journalist TF

Redaktøren av denne utmerkede publikasjon viser til ovenstående elektroniske brev som er utlagt i sin helhet, og erklærer herved setningen om at en kommunestyrerepresentant tipset media som død og maktesløs.
Ellers kan opplyses at man har gjenopptatt elgjakta, -en utmerket aktivitet for å komme seg ut i naturen og for å trimme bort noen kilo av min kropp.

Lørdag 9. oktober:
Kle deg rødt i marka imorra
Imorra starte andre delen av elgjakta. Dersom du har tenkt deg i marka, så ta gjerna på deg kleda med farge som vises i terrenget.
De fleste elgvald har ett eller fleire dyr igjen på kvoten.

Ingen som sakne en sykkel
Han Oddvar Olsen har enno ikkje funne nokken som sakne
en lilla Sportline sykkel med 18 gir han fant attmed vegen i Ådalen for fleire vekke sia.

Ha ei god helg!!

Fredag 8. oktober:
Skjenkebevilgning til Senjehesten utsett
Ordførarn meinte at det e såpass stor usikkerheit omkring eiarskapet til Senjehesten Kurs og Konferansesenter at formannskapet utsette behandlinga av skjenkesøknaden demmes.
De to brørn som va tildelt konkurskarantene og fradømt retten til å bedriftsledelse har overdrie sine aksja til den eines samboar og mora demmes, men Herulf Pedersen som sett på 34% av aksjan no vil ha ei rettslig avklaring på sin vedtekstfesta forkjøpsrett til aksjan.

Rådmannen irritert, vil ikkje selle nokka telt til kulturkontoret
Før formannskapet igår skulle ta stilling til om kulturetaten skulle få oppfylt ønske sitt om å få kjøpe "bryllupsteltet" til rådmannen, meldte rådmannen ifra om at han ikkje ville selle til dem. Grunnen va at det hadde blitt nok styr og vesen i saka.
Saka har versert att og fram i pressa etter at en kommunestyrerepresentant tipsa om den.

Senja Avfallsselskap tar imot kleda til Murmansk
På grunn av kapasitetesproblema hos Fretex måtte avfallsselskapet for ei stund sia stoppe mottak av brukte kleda i miljøbuen. Men no har dem inngått avtale med Aksjon Murmansk. Dem tar imot kleda og skotøy og sørge for distribuering.
Legg kleda og skotøy i plastnett og merk det med ka slags alder dem passe til.

Torsdag 7. oktober:
Ny brannbil
Igårkveld kom han på plass, den nye brannbilen som skal stasjoneres på Eidet. Han Knut Thoresen og han Børge Andreassen har vorre i Oslo og henta han. Heilt ny e han no ikkje, men pent brukt.
Han skal erstatte den veteranbilen av en Dodge som har fungert hittil.
foto:hnn

Ikkje penga ifrå Norge2000-kassen
Tranøy Forum fikk ikkje penga fra Norge 2000 til prosjektet "Tranøy mot IT-toppen".  Ingen begrunnelse førr avslaget får mæ te å spekulere på ka dem egentlig driv med i dettan statlige AS.  Ka slags retninglinje arbeie dem etter, og kem står dem tel ansvar førr. Æ e djævelsk skuffa, førr vi har lagt ned mykje arbeid i et godt prosjekt, og en førrsegjort søknad. Burde æ ha sendt ei flaska "årgang natt te fredag" i lag med søknaden??
gt

Reinslakteri i Kaperdalen
Familien Påve har søkt næringsfondet om 20.000 krone til etablering av sesongslakteri for rein i Kaperdalen. Idag må reinen sendes til Kautokeino for å skinnet av seg.
Familien hadde tidligar et slakteri i Svandalen.

Evigheita..
Hørt fra to småjenteunga attme en stor lauvhaug i Skrolsvika:
- Se!  Han Jonas e dau, og nu har vi begravd han.
- Ja, nu må han ligge her ræsten av livet!

Onsdag 6. oktober:
Sametingspresidenten vil ha Samisk Hus på Svanelvmoen avklart
-Vi må ha en avgjørelse på etablering av Samisk Hus på Senja før nyttår, sei sametingspresident Sven-Roald Nystø til Folkebladet. Han meine at tidligar Svanelvmo Gjestegård e brukanes.
Senja sameforening har i fleire jobba for å overta den opprinnelige turiststasjonen til formålet.

Ambulanselikopter på trappa
Endel folk fikk seg en liten støkk idag då et ambulansehelikopter ifrå Lufttransport sirkla over Eidet før det sette seg ned i vegkanten nedfor Fr. Rochmann på Eidet.
Grunnen til besøket va ikkje nokka ulykka eller akutt tilfelle, men en kvinnelig pasient som skulle fraktes på beste måte til RITØ i Tromsø.


Teltduk til besvær
Då rådmannen gifta bort dattera si i sommar fikk han sydd et stort telt til evenemanget. No vil kulturetaten kjøpe det hos han for å bruke det til mobilt "kulturhus". Men sånni interne kjøp e ikkje så enkelt i offentlig forvaltning, sjøl om rådmannen uten tvil e privatpersonen Edin Arne Olsen òg. Men han e iallfall inhabil, og då e heile staben hannes det samme. Og sia ordførarn va gjest i bryllupet, meine vesstnok nokken at han e inhabil òg.

Så no hamne saka til behandling hos politikeran. -Det kan jo være ei god innkjøringssak for det nye kommunestyret, fikk vi innspill om på butikktrappa i går.

Rød hysa va ei rød hysa
I januar fikk han Kåre Jakobsen ei rød hysa på lina utfør Kjølva som såg ut som ei krysning imella en auar og ei hysa. No har vitenskapen undersøkt den, og kan konstantere at det ikkje skyldes dårlig sikt og mørtna ved valg av gytepartner, men at hysa har pigmentfeil.

Tirsdag 5. oktober:
Føste snyen idag
Inatt la han sny i fjelltoppan. Midt på dagen i dag va det snykorn i lufta. Men temperaturen og sørvesten gjorde at ikkje ett av dem fikk legge seg på marka.
Sørvesten og vestavinden de siste dagan har forsynt seg godt av lauvet på trean.

Vi må få tak i en organist eller kantor!
-Vi har ikkje fått nokka søkera endå, sei en fortvilt Håkon Ryvoll på menighetskontoret. Søknadsfristen e gått ut, og ikkje èn søknad e kommen inn. Så dersom du veit om en organist eller kantor som ikkje veit at han eller ho no har en kjempesjanse til å få jobb på Sør-Senja, så må du få dem til å kontakte menighetskontoret så snart som mulig.

Mandag 4. oktober:
Datalab på Vikstranda skole
Foreldran til ungan på Vikstranda har overfør kommunen etterlyst ei løysing der skolen får på plass nødvendig dataløysing. Det meine rådmannen dem skal få. Han vil fløtte endel lediggjorte maskina ifrå kommunehuset opp på skolen, samt bruke 70.000 krone av kassakreditten for å få det til.

Post med skilpaddetransport?
Måndag i forrige vekka blei et brev ifrå trygdekontoret stempla på Eidet. Torsdag klokka tolv kom det i postkassen til mottakarn i Skrolsvik. Avstanden e 20 kilometer. Forsendelsen skulle med det ha gått med ei gjennomsnittsfart av 0,2 kilometer i timen.

Vegstikkemassakre
Imellom Rydningen og Skrolsvik blei det sett opp vegstikke for et par vekke sia. No står det 3 (-tre-) stikke igjen. Resten ligg slengt langs vegen....

Kjære Oddmund Isaksen
Jeg har lest ditt innlegg, og har lyst til å kommentere en del ting.
Jeg tror ikke at noen er ute etter å "ta" Martin Rolness for utbygging av fergeleie i Skrolsvik eller Rubbestad. Prosjektene tilfører utvilsomt kommunen verdifulle arbeidsplasser. Det vi vil til livs er at slike prosjekt blir satt i gang
før nødvendig finansiering er i orden.
Sånn starte et lesarbrev ifrå han Øystein Bærø. Resten av brevet finn du på lesarbrevsia.

Søndag 3. oktober:
Flaggdag i Vangsvika
Sanitetens hus som blei oppført i forbindelse med omsorgsboligan får sin innvielsesdag søndag, og derfor har sanitetsforeninga oppfordra bygdefolket til å heise flagg. Det er det vel all grunn til, både for den gode saka og som en hyllest til byggkvinnene, som det vel må seies i dette tilfellet.
Vi har allerede vorre der et par gonga på onsdagskafe, og må berre sei at huset verke både solid, pent og trivelig. En del av "den store stua" skal være felles dagligrom med beboeran fra omsorgsboligan, og bygget har også ledig rom for eventuell fysioterapi og eller andre tjeneste.

Pause i elgjakta
Det e ei vekkes opphold i elgjakta, og redaktøren har i likheit med mange andre, -derav det meste av ledelsen i kommunen, vendt tilbakers fra de store skoger. Mange takk til han Frode som holdt avisa i gong i forrige vekka!

Fredag 1. oktober:
Anleggsstart ved Ishushjørnet i Skrolsvika
Om en måned, den 1. november, starte arbeidet med å gjøre ferdig veien og skjæringa rundt det såkalte Ishushjørnet i Skrolsvika.
Det gjenstår endå en del arbeid etter at veien blei utbedra i forbindelse med fergeleiet. Etterpå skal det asfalteres. Men det bli ikkje gjort for tel våren.