Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

..arkivet ..

Mandag 26. oktober:
Butikkstøtte til Tranøybotn og Skatvik

No e det gått i boks, -fylket har bevilga sin del etter at kommunen sa ja til å yte butikkstøtte til butikkan i Tranøybotn og i Skatvika.
Butikk-støtten e ei tilskottsordning som skal bidra til å opprettholde dagligvarehandel i bygdesamfunn.

Førgnaganes austavind
-det va han i morrest og utover førmiddagen. Men utover dagen så spakna han, og utpå ettermiddagen va det 10 varmegrader, stilla og lunt. Sola tok med seg et fantastisk haustlys over himmelen ifra ho sto opp over Dyrøya i morres, til ho gikk ned over Grytøya i ettermiddag.
(Det va no meint som ei melding til dokker som ikkje va her og fikk sett det..)

Søndag 25. oktober:
Revisor Jan Jakobsen tar i bruk Internett

-Vi har hatt Internett ei stund, men ikkje brukt det bevisst i arbeidet våres. Men no skal vi gjøre det, sei revisor Jan Jakobsen på Rødsand til oss. -Vi har rusta opp datamaskinparken våres, og skal ta i bruk elektronisk post i langt større grad enn før overfor kundan våres. I tillegg skal vi bygge opp side på Internett der man kan hente informasjon som vedrøre regnskapsførsel og økonomistyring i bedriften. Mange sett om kveldan og hold på med denna type arbeid, og då e det lettvint å gå på Internett og finne det man treng, sei han Jan. Revisjonsfirmaet hannes e no i tillegg på tur inn i et eget program for små- og mellomstore bedrifte for innføring av ny teknologi. Firmaet søke i dessan dagan etter en ny medarbeidar som får en aktiv rolle i detta arbeidet, med egen veiledar.

Operasjon Dagsverk på torsdag
Torsdag e det årets Operasjon Dagsverk, der eleva i vidergående skola og ungdomsskola tar en dags arbeid til inntekt for internasjonale humanitære prosjekt. Så skulle du trenge arbeidsfolk til 150 kroner for en dag, e det berre å ta kontakt med nærmaste ungdoms- eller vidergåanes skole.

Torsdag 22. oktober:
Nytt settefiskanlegg i Finnelva

Sjølve forundersøkelsan og vurderingen har pågått ei stund, men etter ka vi har grunn til å tru vil en endelig avgjørelse taes nokså snart om videre framdrift av utbygging av ei settefiskavdeling for laks i Finnelva ved Å. Anlegget vil benytte det eksisteranes kommunale vatn-anlegget. Det e Nergård-systemet som står bak planan. Dem har fra før settefiskanlegg i Gjøvika, men det har på grunn av liten vatn-tilgang ikkje muligheit for å produsere den smoltmengden som e nødvendig.

Få søkera som revisormedarbeider
-Jauda, endel søknada e komme inn, sei han Jan Jokobsen til oss. Men det e hovedsaklig søkera fra heilt andre plassa av landet. Men det han Jan ønske seg, e søkera med tilknytning til Sør-Senja. Erfaringsmessig vil det føre til meir langsiktige og stabile medarbeidera enn folk fra heilt andre områda av landet som kanskje reise så snart dem e ferdig med opplæringsperioden.
-Stabile og langsiktige medarbeidera e såpass viktig at vi heller redusere på utdannings- og praksis-kravan dersom vi kan få nokken med tilknytning til området, sei han Jan Jakobsen på Rødsand

Onsdag 21. oktober:
Første vinterdag

Første vinterdagen e etter gammel regning 14. oktober. Men den dagen va det fint ver, og i allefall ikkje nokka sny. Men i går kveld kom han. Med etpar tomma sny på det meste utover onsdagen, blei marka sånn passelig kvit og vegen isat og glatt. Men han skal bli varmar og regn, så det forsvinn vel om et par daga.

Kommunestyre-nominasjonan så vidt igang
Enkelte partilag i kommunen har no såvidt begynt arbeidet i forbindelse med komunevalget til neste år. Arbeiderpartiet har hatt ordførarn så lenge folk kan huske. Om han Martin Rolness stille til valg èn gong til, får vi vette nokså snart. Skulle han det, og bli valgt som ordførar igjen, blir han settanes som ordførar i tjue år dersom han sett ut heile perioden. Men valget e ikkje før til hausten...

Tirsdag 20. oktober:
Eidet-kirka tilgjengelig for bevegelseshemma

Etter mange forskjellige forslag til løysinge, som alle har blitt avvist etter tur hos Riksantikvaren, har kirkeverge Knut Johnsen fått godkjent et arrangement som skal lette tilgangen for bevegelseshemma (og andre) til kirka på Eidet. Det går ut på å fylle opp terrenget fra vegen og opp til toppen på kirketrappa. Med det blir det ingen bygningsmessige inngrep på sjølve kikebygget.
Trappa på Eidet-kirka har vore ei typisk kirke-trapp, -bratt og høg og mest egna til å stille opp i for gruppebilde av konfirmantan.

Utbedra kommuneveg i Sollia
Arbeidet e no så godt som ferdig med utbedringe av den kommunale vegen i Sollia. Det va i forbindelse med vurderinga av oppstart etter brannen i Solli Trappefabrikk ifjor at Tranøy kom med tilbud om å ruste opp vegen.

Mandag 19. oktober:
TV-Innsamlinga
: Tranøy nestbest i Troms
Bjarkøy hadde 65 krone pr innbyggar, Tranøy hadde 48. Så Tranøyværingan e nokså gavmild.

Alvorlig, men stabilt for skadd vegoppsynsmann
Etter ka vi erfare, ligg den brannskadde vegoppsynsmannen ifra Å fremdeles i koma på Haukeland sykehus i Bergen. Etter ka vi videre erfare, går det bedre enn venta etter røykskadan i luftvegssystemet, men at tredjegradsforbrenningen dekke 15% av kroppen. Normalt regnes 20% som dødelig.

Nattefrost
Nok en dag ønska oss velkommen med laber nordaustlig bris, klar himmel og sol. I natt har det vore frost, men berre så vidt.

Lørdag 17. oktober:
Ordførarn e forbanna

Iallfall e han nokså irritert. Og det han e sint før e at Tranøy kommune e tatt med i rapporten om eventuell kommunesammenslåing i ytre Midt-Troms, og tatt med i vurderingsgrunnlaget for en stor kommune. Tranøy sa nei til å være med i prosjektet, og ordførarn sei at han vil ha Tranøy strøken fra rapporten.
Det e det svært tvilsomt om han får, ifølge representanta fra Utviklingsenteret i Midt-Troms, -som har laga rapporten.

Torsdag 15. oktober:
Delvis innkjøpsstopp i Tranøy

Økte rente og godt lønnsoppgjør (for arbeidstakeran) har ført til ekstra kostnada for kommunen i år. For å få alt til å henge i hop, innføres det derfor innkjøpsstopp for vara og tjenesta som ikkje e absolutt nødvendig for drifta, -då spesielt inventar og utstyr. I tillegg skal ledige stillinge settes vakant og vurderes særskilt.

Elg-kvotan begynne å fylles
Idag skaut Stonglandet siste elgen på kvota si. Eidet/Frovåg/Dragøy har en kalv igjen, og Buvika e ferdig. Gjøvika brukte mange daga på å leite etter en påskotten elgokse. Men han e vesstnok "friskmeldt" no. Vi har ikkje oversikt over resten av kommunen endå.
Lauvet e no stort sett borte på skogen, så de som ikkje e ferdig endå, skulle ha gode jaktforhold.

Årbok for Senja ferdig 25. november?
Alt e i rute sålangt med Årboka, sei han Hans Kristian. Etter planen skal boka være i salg i slutten av måneden.

Fullt kjør på Nord-Norsk Magasin/Nordkalottforlaget
Det går i ett kjør for staben på Magasinet no. To magasin skal være ferdig før jul, samt at forlaget skal ha tre forskjellige bøker ferdig til samme tid.

Onsdag 14. oktober:
Kritisk for skadd Å-væring

Det e fremdeles kritisk for den skadde vegoppsynsmannen fra Å som blei ramma av eksplosjon og brann igår. Han blei brakt til Haukeland sykehus med tredjegradsforbrenninge over overkroppen. I tillegg til sjølve brannskadan, e det store skada på grunn av røyken fra asfaltlimet. Oppsynsmannen, som e i 60-åran, ligg i respirator.
Ulykka kom som følge av eksplosjon i et fat med asfaltlim som va under oppvarming med gassflamme.

Ikkje kommunesammenslåing
Ikkje sammenslåing, men økt samarbeid. Det blei konklusjonen på kommunegrenseprosjektet som Lenvik, Berg og Torsken la fram idag. Tranøy og Sørreissa har ikkje deltatt i prosjektet.
-Vi syntes ikkje det va rett å legge ned penga og tid på å være med i prosjektet når vi følte at vi va sikker på utfallet, sei ordførar Martin Rolness i Tranøy til oss. Han e forøvrig enig i konklusjonen som går på økt interkommunalt samarbeid. Men då må ikkje enkeltkommuna gå inn og ut av samarbeidet, men satse på det, sei han.

Tirsdag 13. oktober:
Eksplosjon ved asfaltarbeid, person brannskadd

Èn person e sendt med helikopter til sykehus med alvorlige brannskada etter eksplosjon og brann på en vegvesen-lastebil i forbindelse med asfaltreparasjon på riksveg 860 i Tranøybotn. Den skadde blei først henta inn til Eidet med ambulanse. Det e foreløpig uklart ka som skjedde i formiddag, men bilen hadde både gassbeholdera og asfalt på kassen i forbindelse med asfaltarbeid, i følge kilda som kom til like etter ulykka. Ulykka skjedde ved Grunnvåg i Tranøybotn.

Mandag 12. oktober:
Æ sku bære meddele at ætte 12 år sørpå
,
så årke æ ikkje å være her meir. Nu e æ lei av vinnstilla ver bestaindi...., sei ho Rigmor Stokmo i en mail til oss.
Les resten på
lesarbrev-sida..

Oldefar fikk elgjakt-fri
-Han lurte på om han kunne få fri fra jaktlaget èn dag, han Kristoffer på Stangnes. Grunnen va at han va blitt oldefar, og oldemora ville så gjerne reise til Tromsø og se oldebarnet. Og fri fikk han under tvil. For sjøl om det ikkje e kver dag at oldefedre går på elgjakt, så e han Kristoffer berre 70 oldefars-år, og kvikk og rask på laget. Så han fikk berre fri den eine dagen.

Mot forsikrings-skjønn for Kveite-musèet?
Etter ka vi har grunn til å tru, ser det ut til at det blir vanskelig å beregne kostnadan på alle skadan som blei gjort på Kveite-musèet i Skrolsvik under sprengningsarbeidet i forbindelse med veg-utbedringa i sommar. Dersom så e tilfelle, vil erstatninga avgjøres med skjønn. I følge våre s kilda, skal takstmannen ha blitt overraska over omfanget på skadan, som va adskillig verre enn de som va oppgitt av entrepenøren.
Arbeidet starte no med å sikre bygget før vinteren.

Lørdag 10. oktober:
-Ikkje opplevd maken på 15 år som ordførar!
Det sei ordførar Martin Rolness etter at han ikkje engong får møte i departementet å snakke om fergekaia i Skrolsvik. Prosjektet va klarert med dåværanes samferdselminister Opseth, og seinar positivt omtalt i møte med statssekretær Hagen i den borgerlige regjeringa. -Men når vi hadde oppfylt våres del av finansieringa og bygd kaia, fikk vi avslag. Og det tegne svært dårlig når vi ikkje engong får møte i departementet, sei en fortørna ordførar.

"Barnelik-saka" tas opp igjen
For vel fire år sia blei Sør-Senja rysta av den såkalte barne-lik saka. Et barnelik blei funne innpakka i plast i fjæra.
Man fant ingen svar den gongen, men etter endel nye tips, har man bestemt seg for å se på saka igjen, sei lensmann Arnold Nilsen til TF.

Lauvet ut, - nordlys inn
En skikkelig nordaustjamring fjerna det meste av bjørkelauv i løpet av natta. Men austavinden førte òg til at det klarna opp, og etter en ettermiddag med sol ifrå blå himmel, hadde vi en kveld der himmelen va dekt av flammanes nordlys som omkransa en nokken få daga gammel fullmåne.

Fredag 9. oktober:
620.000 krone til trafikksikring
Samferdselsutvalget i Troms har bevilga 600.000 krone til trafikksikring forbi Kveitemusèet i Skrolsvik. Dermed falt den finansieringsbetten på plass. I tillegg har dem bevilga 20.000 krone til ny buss-stopp på Lillevassmyr. (No heite det forresten ikkje Lillevassmyr, men Butten. Lillevassmyr e et namn vegvesenet har funne på. -Vi snakke her om krysset på riksveg 860, der vegen går ned til Vangsvika)

Samarbeid for det gode liv
I går var 6 prosjektledera fra Lenvik, Sørreisa, Berg og Tranøy samla på fagprøvesenteret i Rossfjord.  Alle jobber med prosjekt som har med ungdom og/eller trivsel i bygdene å gjøre. Et regionalt samarbeid må bli meir vanlig for å markedsføre det gode liv i bygden, -va en av konklusjonan etter møtet, sei prosjektledar Gunnar Torgersen til oss. Det skal òg arrangeres en ungdomskonferanse på Skaland 27. og 28. november. 

Neste elgjaktrunde i morra
Etter ei vekas ferie, der elgen har fått tid til å utøve endel rituala som har med opprettholdelse av bestanden å gjøre, starte elgjakta opp igjen i morra. Det har vorre forholdsvis god fellingsprosent hittil, men det klages over lite kalva på de fleste val i kommunen.

Torsdag 8. oktober:
Bygdeutviklingsprosjekt ser på samarbeid
I dag samles 6-7 prosjektledere fra forskjellige bygdeutviklingsprosjekter i området. Dem skal ha et uformelt møte hvor dem utveksler erfaringer og ser etter områder hvor dem kan samarbeide.
To viktige tema blir korsen holde kontakt med ungdom under utdanning, -og tiltak for økt trivsel i bygden.

Kommunale vegstikke
No går merkinga av kommunale vega i forkant av årets brøytesesong for fullt. De gammeldagse vegstikken, laga av småbjørk som va tynna ut i skogen, e en saga blott. No e det røde plast-stikke, med påmontert refleks. Dem e forøvrig produsert i Tranøy, ved ei lita vernabedrift-avdeling. Stikken som e laga her e "eksportert" til store dela av landet.

Onsdag 7. oktober:
Rekord-fjæra?
Det va fullmåne for nokken daga sia, og kombinert med sola si stilling og vèrforholdan, skulle det bli ekstra stor fjæra idag. Og det blei det. Det såg ut som om sjyen ikkje skulle stoppe å forsvinne. Men etter at undervatnskjær man sjelden eller aldri ser hadde dokka opp, og etter at endel båta blei ståanes på botten, stoppa det opp, og sjyen begynte å stige igjen.

30 møtte fram på samråd på Vesterfjell
De mest diskuterte sakene var vei, vatn og kloakk i bygda.
Det va en positiv dialog og stort sett enighet om prioriteten til de tiltak som må gjennomføres. Ellers ble aktiviteten på Aktivitetssenteret debattert, samt mulighetene for å gi bort gratis tomte i regulerte og byggeklare boligfelt.
-Eg har en bestemt følelse av at deltakeran på samrådet gikk heim med en god følelse av å delta i lokalsamfunnsdebatten, e en av kommentaren fra arrangørhold.

Tirsdag 6. oktober:
Samråding på Vesterfjell i kveld
Ikveld har Tranøy Arbeiderparti åpent møte og samråd på Vesterfjell. Tidligar har Skrolsvik, Eidet og Vangsvik stått på lista. Til TF idag sei Børre Krudtå ifrå Tranøy Senterparti at han ikkje har nokka tru på at Tranøy Arbeiderparti høre på ka folk sei.

Kveite-bestanden på tur opp igjen?
Langt fleire småkveite enn før om åran, sei dem som prøve seg med små-vad med nyfeska sild som agn. Det e fleire som har fått seg fleire fine småkveite.
-Det e nesten like mykje småkveita å få på grunnan som i gamle daga, sei en kar.

Mandag 5. oktober:
Tranøy År-2000 skal ha kontorplass på Finnsnes
Det sei et nesten enstemmig fagstyre i Pedagogisk Senter, som "eie" prosjektet idag.
Gunnar Torgersen har 25% stilling som prosjektledar, og hadde søkt om å få ha kontor i Skrolsvika, med èn oppmøtedag på Finnsnes i måneden.
-Det e prinsippielle grunna som ligg bak avslaget, sei skole- og kultursjef Eigil Andreassen i Tranøy. Han e styreledar for Pedagogisk Senter.
-Vi e redd for at for mange av våre få ansatte skal flagge ut, og at det blir for få igjen på kontoret på Finnsnes, sei han til oss.
Gunnar Torgersen stille seg undranes til avslaget. Nedslagsområdet for prosjektet e Sør-Senja og ikkje Finnsnes, sei han, og man hadde samtidig en glimranes muligheit til å ta i bruk IT for å slippe å pendle 140 km til Finnsnes i ei deltidsstilling. Dessuten ville ei sånn organisering være å sjøl ta i bruk endel av de redskapan og muligheitan som man varmt markedsføre overfor målgruppa, sei han.

Lørdag 3. oktober:
Rypehjerta,
reinskav, reinsteik, elgskav, elgsteik kald og varm, roastbiff av elg, varmrøykt elg, røykt elghjerte, kokt elgtunga, elgkarbonade, and i sursøt saus, heilstekt and, steikt gåsebrøst, steikt gåselår, rypebrøst, rypelår, steikt skårunge, -med. f.eks. viltsaus, soppsaus, skogsbærdressing, og mykje anna, e no stort sett ferdiglaga på kjøkkenet på bygdehuset inne på Solvang. I tillegg e desserten klar, med skogsbærpai, ripsbær, moltebær, trollkrem, jordbær i gele, rips i gele, og diverse anna. Klokka åtte skulle alt være klart til haustens utgave av matkvelden "Skog og Vidde". Men desverre, det e fulltegna for lenge sia.

Fredag 2. oktober:
I forbifarta nemne vi at:

- Elgjakta har ei vekka pause no. Redaktøren har trekt ned fra de dype skoger, og takke han Frode for vel utført jobb som vikarierende redaktør den siste vekka
- Sørvesten har igjen dekt Sør-Senja med skye og regn
- At B/L Ny Dag og Søndre Senniens Beresinings og Bespsisningsforening sin Viltaften på lørdag e så populær at dem kunne ha overbooka den to gonga. (No går vel snart billettan på svartebørs)
- Han Kjell og ho Gro har gjefta seg for nokken vekka sia. Han Hermann va bruredreng
- På Stangnes har dem mykje potet, sei ho Kristin
- Ho Gro har og mandelpotet tilsalgs. I tillegg har ho to svarte hundekvalpa ho vil gje bort. Mor: Fia. Far(etter ubekrefta rykta): Burre
- Han Knut Thoresen skal bygge seg garasje. Berget som e sprengt bort brukes til å forlenge en av de private moloan på Eidet og dermed forbedre hamna
- Snekkerlaget Pompel&Pilt har begynt å føre opp nyhytta hannes Arne Hals. Den e åtte-kanta.

E det nokka du lure på??
Vesste du at om det e nokka du lure på i forbindelse med Tranøy eller Sør-Senja eller folket der eller skogen der eller havet der eller steinan der, -- så kan du berre sende en mail til oss. Så skal vi se ka vi kan gjøre...

Torsdag 1. oktober:
Prøveproduksjon av røykalaks

Torgersen Rekling i Skrolsvika har i dag ferdig bedriftens første prøveproduksjon av røykalaks. Detta e et produkt dem ikkje har laga tidligar, men Gunnar Torgersen i Torgersen Rekling sei tel oss at dem har god tru på at produktet, som i første rekke skal selges tel privatpersoner i nærmarkedet, vil slå an.

Elgjakta igjen
Det e sia siste melding felt minst 2 elga tel på Sør-Senja. Ett dyr på valdet tel Frovåg/Dragøy/Stonglandseidet og ett på Stonglandshalvøya. Fra og med i morra e det pause i elgjakta, før det brake laus igjen seinar i måneden. 

Samråd på Vesterfjell
Tirsdag 6. oktober arrangere Tranøy Arbeiderparti i samarbeid med Vesterfjell Sanitetsforening samråd på Vesterfjell aktivitetshus. Det vil bli tatt opp saker som opptar folk i bygda og erfaringsmessig e detta en møteform som engasjere folk.