Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

..arkivet ..

Fredag 31. juli:
183 hunda og sibirske ponnia overvintra i Gjøvika i 1905 etter mislykka amerikansk polarekspedisjon
Amerikanske Heddi Vaughn Siebel har i sommar vore på leiting i sporan etter bestefaren sin, som deltok i en mislykka nordpolekspedisjon i 1903. Drømmen om å nå Nordpolen blei knust i lag med båten på Franz Josefs Land.
Og spor har ho funne. Hos Svendsenfamilien i Gjøvika hadde bestefaren overvintra med alle sine hunda og ponnia. Terrenget og en hus-mur stemte overens med et gammelt fotografi ho hadde med seg. Med det falt enda en brikke på plass i hennes puslespell. Svendsenfolket va ishavsfolk, då spesielt fangst etter Kvitfisk.
183 hunda og en masse sibirske ponnia på overvintring i Gjøvika har så avgjort sett sett preg på bygda den vinteren, men historia synes ukjent for folk på Sør-Senja idag.

Geir Bertheussen spelle på Finnsnes i helga
Stonglandet sitt svar Buddy Guy og etpar andra blues-artista, Geir Bertheussen, e på Corner på Finnsnes i kveld og i morra. Normalt når han spelle på Finnsnes, bruke menigheita fra Sør-Senja å møte opp mannsterkt.

Onsdag 29. juli:
Mange nye ledarfjes i Tranøy 1. oktober
Til hausten blir det mange nye fjes i den kommunale administrasjonen. Som tidligar nemt får vi ny rådmann 1. oktober, men vi får ny omsorgsledar òg. I tillegg har helse og sosialsjef Jørn Stensløkken fått ett års permisjon for å prøve seg som assisteranes rådmann i Værøy kommune. Så vi får et nytt fjes i stolen hannes. Etter ka vi har grunn til å tru har man vurdert å vente med å ansette ny økonomisjef til etter nyttår for å lettar finne plass til meirutgiften i forbindelse med årets lønnsoppgjør, men det e jo et spørsmål om ikkje stillinga må beklees før den tid.

Uønska nattegjesta på Kystforsvarsmusèet
Fjell-anlegget til Kystforsvarsmusèet i Senjehesten har hatt godt besøk i sommar. Men ved fleire anledninga har folk ønska å besøke anlegget utenom åpningstida. Døra inn til anlegget har vore brutt opp fleire gonga i det siste, og omviseran har funne åpne døra og lyset på når dem kom på sine daglige omvisninge. Sør-Senja Museum har no tatt skritt for å få sett en stoppar for denna aktiviteten.

Tirsdag 28. juli:

Sjølforskyldt lærarmangel
Stonglandet skole mangle 4 lærera ei vekka før skolen begynne. Allereia i februar hadde man oversikt over endel av personellsituasjonen til hausten, men man venta likevel til langt utpå våren med å annonsere etter folk. Sjøl om andre kommuna òg slit med å få dekt alle lærarstillingen, e den altfor seine utlysninga kanskje viktigaste årsak at man fremdeles ikkje har fått lagt timeplanen for et skoleår som straks begynne, og dermed stille eleva og de ansatte i en svært vanskelig situasjon. Idag har vi et stramt arbeidsmarked, og en distriktskommune som Tranøy blir særlig skadelidanes når vi oppleve en såpass seindrektigheit ifrå ledelsen av skolesektoren i kommunen som den vi ser resultatet av i dessan dagan. Det kan òg i verste fall føre til at en sålangt stabil stab vurdere si framtid ved neste korsvei.
red

Brannkorpset hindra skogbrann ved Gjøvika
Ei rask utrøkning av mannskapa fra Tranøy Brannkorps hindra utvikling av skogbrann ved neset like sør for Gjøvika i dag. Nesset e populært som rasteplass, og nokken hadde hatt bål og forlatt det uten å sløkke skikkelig. Det e uansett ikkje tillatt å ha åpen varme i skog og mark på denne tida av året.
Restan av bålet hadde lie og ulma lenge, og etter kvert blussa opp og spredd seg i den tørre jorda og vegetasjonen. Etter sammenhenganes tørke i to måna, kunne det lett utvikla seg til en støre skogbrann.
Brannmannskapan fant en gjenglømt kniv på bålplassen, men man kan vel neppe regne med at den som no kun har ei tom slira tør å melde seg.

Ferga går igjen!!
-Vi e tilbakers igjen, sei skippern på ferga på telefonen idag. Så idag går m/f Karlsøy i normal fart mellom Skrolsvik og Harstad. Bortsett fra et lågt skydekke, har dem stilla og fint over Vågsfjorden idag.

83-åringen på føttern igjen
-Nei, her står det bra tel, sei 83-åringen fra Skrolsvik som blei frakta med ambulanse til Finnsnes på søndag då eg møtte han i butikk-døra i morres. Så det blir nok sjarkfeske i Pollen i lag med broren til hausten!

"Arbeidsvèr" for andre dag på rad
For andre dag sida eg veit ikkje kor mange måna sia, e himmelen dekt av et lågt skydekke idag. Temperaturen e skapelig, med 17 grader.

Mandag 27. juli:

Normal fergedrift igjen i morra?
Igår skjedde det som fergeselskapet frykta mest, -at m/f Karlsøy som trafikere strekninga mellom Skrolsvik og Harstad, måtte tas i bruk i sin egentlige jobb som reserveferga for TFDS. Det blei organisert ei provisorsk løysing med Grytøyferga i første halvdel av dagen, mens kveldsavgangen fra Skrolsvik blei kansellert. Mange irriterte turista og andre møtte et stengt fergeleie i gårkveld. Idag har alle avgangen vore kansellert. På m/f Karlsøy regne man med å kunne gjenoppta turan mellom Skrolsvik og Harstad i morra, så framt det ikkje skulle oppstå vanska ikveld eller i natt. Dem som treng å vette meir, kan ringe ferga på 948 17699.

Bra tel med 83-åring
Det står bra tel med en 83-åring fra Skrolsvik, som blei sendt på sykehus etter at han fikk et illebefinnende på Gammelbutikken i Skrolsvik igår. Betjeninga fikk tatt hand om han, og ringt etter ambulanse, -som kom raskt tel.
Om han får ro ilag med bror sin på sjarken til vinteren, e for tidlig å sei.

Søndag 26. juli:
Skrolsvikferga: Reserveløysinge i dag!! OBS OBS
Idag må m/f Karlsøy, som trafikere forbindelsen mellom Skrolsvik og Harstad, gå inn i Sør-Rolness-ruta. Karlsøy e reserveferga i TFDS. Avgangen idag kl 11.30 blir utført som normalt av m/f Karlsøy før den går innover mot Ibestad. Selskapet har imidlertid fått til ei nødløysing, ved at m/f Malangen tar to avganga fra Skrolsvik,
kl 12.30 og 14.50, men ho går berre til Fenes på Grytøya. Videre ferd mot Harstad må derfor bli med fergeforbindelsen mellom Grytøya og Harstad. Siste avgang i rutetabellen, kl 18.45, har man ikkje lyktes å finne ledig båt til.
M/f Malangen går til vanlig i Grytøyforbindelsen.

Fredag 24. juli:
Hund-dagan gikk inn med god-vèr igår
Igår gikk hund-dagan inn med god-vèr. Og etter ka gamle folk sei skal dem skal gå ut med same vèret om en måned. Det skulle bety same vèret endå ei god stund. Sommarn i Troms begynne som regel i midten av juli, og august bruke normalt å være tørraste måneden. Så det vèret vi har vorre velsigna med i månedsvis, det vil fortsette, -til orientering!

Markert økning i dagligvare-omsetninga på Sør-Senja
Den økte strømmen av reisanes folk, -det som òg blir kalt turista, har hatt ei markert økning på Sør-Senja iår. Dem merka det godt på butikkan, der omsetningsøkninga i forhold til samme periode ifjor e markant. Det e ikkje tvil om at for enkelte dagligvarebutikka i kommunen e handelen om sommarn av vesentlig betydning for å sikre den økonomien som gjer grunnlag for heilårs drift.

Torsdag 23. juli:
Skrolsvikferga for lita
M/F Karlsøy, som går mellom Skrolsvik og Harstad, e allereia blitt for lita. Sist helg måtte tilsammen cirka 30 bila stå igjen på Skrolsvik-sia. Tidligar har bila måtta stå igjen i Harstad. Vi går utfra at det reelle tallet va meir enn 30, då mange sikkert såg at her va det ingen vits å stille seg i kø.

Skrolsvikdagan førte til at mange penga blei lagt igjen i bygda
Vi har ikkje klart å finne ut kor mykje Skrolsvik Vel hadde i inntekt på Skrolsvikdagan sist helg. Men Samvirkelaget skal visstnok ha omsett for 35.000 kr de fem timan dem hadde oppe, og Gammelbutikken til Sør-Senja Museum omsette for over 15.000 i løpet av helga.

Onsdag 22. juli:
Utvida timetall og mangel på lærera på Stonglandet skole
Folk som har slutta av naturlige årsaka, ekstra tildeling av timeressursa og undervisning av utenlandske eleva har ført til prekært behov for lærera ved Stonglandet skole. Pr idag mangle skolen enno en liten håndfull lærera til skolestart til hausten.. Skole- og kultursjef Eigil Andreassen har sikra to nye lærera, men mangla enno fleire folk. Vikstranda og Øverbotten skole har ikkje hatt like store endringe i forutsetningen som skolen på Eidet, så der e alt klart til skolestart.

Kronår for moltebær?
Ingen vil snakke om det, men det ser ut til å bli et kronår for moltebær på Senja iår. Rapporta om de føste modne moltebæran e kommen allereia. Men ingen vil sei korhen dem e plukka.

Vatn-problem i tørken og varmen
Fleire gårdbrukera begynne no å bli nervøs for vatn-forsyninga. På Ryvoll e elva som levere vatn inntørka, og små-kjøa ligg dau i elveleiet. Verst e det for dem som har kyr, -ei ku treng gjennomsnittlig 80 liter vatn i døgnet. I nordkommunen har de kommunale vatn-verkan foreløpig ingen problem, men vatn-trøkket på Eidet har minka stadig i det siste.

Tirsdag 21. juli:

Øylandsruta, vel anvendte kommunale penga
Allereia før sesongen e ferdig, må vi slå fast at Øylandsruta mellom Tranøy og Harstad, med anløp av Bjarkøy, e kommen for å bli. Vi regne med at selskapet bruke vinteren til å få tak i ei større ferga. Det e nødvendig. Et luksusproblem med at bila må stå igjen på kaia kan fort snu seg til et reelt problem. Dessuten kan man ikkje satse på å bruke ei ferga som må stille opp andre plassa når andre ferge får motorproblem.
Men ære være fergeselskapet som imot absolutt alle odds klarte å få det heile igang iår.
Mange har rynke sine panne etter at Tranøy fikk beskjed fra diverse departement at dem likevel ikkje va distriktsvennlig nok til å gje det venta tilskottet på 3 milliona krone. Men vi klare ikkje heilt å bli like bekymra. Av et budsjett på 3 million krone har kommunen klokelig kun brukt to. Dessuten e muliheita for å vel èn million hos fylket til vegutbedring så absolutt tilstede. Det skulle føre til en manko på omtrent èn million. Den står Harstad og Tranøy skulder mot skulder om. Når dem får med Bjarkøy, nokka som e betimelig, skulle kommunekassen i Tranøy klare sin del. Det bør gjøres ved at man nedbetale tilsvaranes mindre på kommunale lån i 1999. Og det har vi absolutt råd tel. Tranøy har vore best i klassen i mange år no når det gjeld nedbetaling av gjeld. Så god at man no kan rette ryggen og se bort på andre kommuna som e meir gjeldsbelasta og endå står framfor krevanes investeringe.
red.

Fellesferie og rolige daga
No e det fellesferie og rolige daga. Det merke vi på besøks-tallan på Budstikka som e nere på 40 om dagen. Du vil kanskje òg merke at det e sånn passe fellesferie i redaksjonen òg, ved at vi nødvendigvis ikkje kjem med de store overskreften kver dag. Som f.eks. idag....
Ha en fortsatt god sommar!!

Mandag 20. juli:
"Og så alle dessan klima-flyktningan!"
-No måtte han snart bli overskya og normal igjen, sei en kar eg trefte utfør butikken idag. -No e eg så lei av dessan klima-flyktningan synnana. I huset hos oss e vi overflomma av søringa som har ei eller anna tilknytning til oss. Ikkje før har de eine reist før nokken andre ringe med smæren stemme og bebude sett nærvær. Og då har dem allereia pakka. Og feske skal dem kver dag. Fesk får dem jo selvfølgelig, før havet e jo rapfullt av sei. Men ikkje kan dem ta han av ångeln, og ikkje kan dem bløgge han, og ikkje kan dem sløye eller nokka som helst. Men vase nylon og sette fast i botten og slite av, det kan dem, sei han. Og så skal dem jo ete han etterpå. Men ikkje kan dem koke han heller. Så no et vi fesk kver dag, og huset e så full av feskelukt at makkefloga har ordna seg kø-system for å komme inn på kjøkenet og i søppeldunken. Vesst ikkje Braathen og SAS legg på billet-prisen snarast og stoppe det heran, så reise eg og kjerringa sørover, sei han, før han må rejnne inn på butikken og kjøpe flatbrød og rømme. Dem skal vesst ha fesk til middag.

Ny ambulansesjåfør i Tranøy
Tore Berglund, opprinnelig i fra Tømmervika, e ansatt som ny ambulansesjåfør ved ambulansen på Eidet.
Dem e på jakt etter hus. Så veit du om nokka, kan du berre ta kontakt med han eller oss.

Tranøy vil ha bort gamle private fyllinge
Kommunen har sendt brev til de ansvarlige for tre private, gamle samlinge av diverse remedia. Dem blir bedt om å få det fjerna. Dersom ikkje, vil det i verste fall bli gjort for demmes regning.

Lørdag 18. juli:
Kveite på slukstang fra land
At Skrolsvik e kveiteplass nummer èn i Norge, vesste vi. Men at det gikk an å fiske kveita med slukstang ifrå land, det va vi ikkje klar over. Det va han heller ikkje, turnuskandidaten våres, som prøvde feskeløkka i Skrolsvik med slukstong ifrå bergan nere i Senjehesten. Han drog opp ei kveita på 3-4 kilo. Ho veks vesst endå.

Ikkje øl og vin under Skrolsvikdagan
Skrolsvik Vel hadde søkt om tillatelse til å servere øl og vin under Skrolsvik-dagan no i helga. Søknaden gjaldt nere på kaia og på samfunnshuset, men berre èn plass igongen. Søkanden blei delvis innvilga, ved at dem kun fikk lov til å selge på samfunnshuset.
"Vi va egentlig mest interessert i å kunne tilby folk et glass øl i lag med kveit-suppa på kaia", sei formann Eilif Pedersen i Skrolsvik Vel til oss. "Sia vi ikkje fikk lov til det, droppa vi likeså godt heile øl- og vinsalget."
Dem vil heller finne utav grunnan til avslaget om å selge øl nede på kaia, og komme tilbakers med søknad til neste års arrangement.

Fullt belegg på campingplassen i Skatvika
Både langsvegsfaranes, folk fra kommunen og fra nabokommunan har etterkvert funne ut at campingplassen i Skatvika e demmes sommarplass. Så der e det stort sett fyllt opp med campingvogne. Og det har han Hans Nygård ingenting imot, og han har gjerna butikken åpen stort sett døgnet rundt for å hjelpe folk.

Fredag 17. juli:
"Det skal bli godt når dessan turistan forlate oss!"
Det sei en representant på en av butikkan i kommunan til oss, rektignok med et lite smil. De butikkan vi har snakka med, har merka ei god øking av folk i forhold til ifjor. Det samme har campinganleggan i heile kommunen. Det e ikkje tvil om at den nye fergeforbindelsen har ført til en adskillig større besøkstrafikk på Sør-Senja.

Kaidans og kveit-suppa i Skrolsvik idag
Ikveld starte Skrolsvik-dagan, med kveit-suppa og kaidans. Den kveit-suppa som kvinnfolkan i Skrolsvik lage, e berømt.

Miljøbua på Eidet tatt i bruk
Miljøbua på Eidet e tatt i bruk av folk allereia, sjøl om kontaineran som avfallet skal legges i ikkje e kommen på plass. - De fleste av brukeran hittil e blant dem som va sterkast i mot at den skulle settes opp i nærheita av kjerka, sei en kar til oss, og tar det som en aksept på at dem har godtatt plasseringa....

Torsdag 16. juli:
De gamle jord-kjelleran e de beste
For poteten finnes det ikkje en bedre lagringsmåte, meine mange. Og det meine en gårdbrukar inne på Stonglandet òg. No selge han potet som har overvintra i jordkjellar, og som e nesten like god som han va i haust, for fire krone kiloet.

Ny verdensmester i sjystøvelkasting på lørdag!
Ja, det blir ny berdensmester uansett i sjystøvelkasting under Skrolsvik-dagan på lørdag. Fungeranes verdensmester de siste fire åran, Finn Isaksen, e forhindra fra å delta. Dermed får andre sjansen til å smykke seg med tittelen, iallefall til han Finn stille opp igjen.

Sny i fjellan sørpå, depresjonen tar om seg:
En vær-rapport fra Costa del Norne:
Sol, havblikk og over  20 gr. Skulle værsyken ta overhand hos dere, legg gjerne ferieturen innom oss. Vi ordner med helikopterbooking ved fremvisning av gyldig legeattest på sterkt fremtreden værdepresjon.
Skulle depresjonen (vær)e av mindre alvorlig karakter, slik at øyeblikkelig reise til varmere strøk ikke er tvingende nødvendig eller ikke kan la seg gjennomføre, anbefales å ta kontakt med vær-psykiater Tore Skoglund som er kjent for sine gode råd via de riksdekkende media.
Skulle alle sentralbord hos herr Skoglund og andre krisepsykiatere være opptatt og umulig å komme gjennom gis følgende råd: Spør nærmeste tilgjengelige nordlending om en fortrolig samtale og forklar dine problemer. Nordlendinger flest innehar betydelig kunnskap på området og  vil sansynligvis ha forståelse for dine problemer og kunne gi noen trøstende ord og gode råd (forhåpentligvis klarer han eller hun å holde seg alvorlig inntil terapi er gjennomført).

Med hilsen Met. avd. Costa del Norne.

Onsdag 15. juli:
-Blir det varmar no, så fløtte eg sørover!!
Det sei iallfall en av naboan til naboen min. Det hjelpe ikkje at han e sånn passelig overskya og nordavind, -langt over tjue e han.
Vesst nokken ikkje skulle holde ut nokka særlig lenger, så e det berre å ta seg en tur til Oslo. Der va det 16 grader kl 12 idag. Og regn har dem hatt nok av. Ikkje reis til Svalbard, -der e det varmar enn i Oslo.
Skadefro vi , -å nei!!

Skrolsvikdagan til helga
De tradisjonelle Skrolsvik-dagan blir avvikla til helga. I et rikholdig program, finn vi òg årets verdensmesterskap i sjystøvel-hiving. Det påstås at fungeranes verdensmester Finn Isaksen har trent i smug for å beholde tittelen. Støvlan som skal kastes e type Viking sjystøvel nr 46.

Tirsdag 14. juli:
Svein Arild Berntsen stille ut i nord & sør

Bilde: Svein A Berntsen

Bildende kunstner og blues-musiker Svein Arild Berntsen fra Vangsvik har for tida to markante separatutstillinge, -i Kabelvåg og i Søgne ved Kristiansand. Utstillinga i Kabelvåg blei først sett opp i påsken i forb.m. Lofotkatedralen sett 100-årsjubileum. Den fikk så god tilbakemelding at jublieumskomitèen ønske "Korsvei-utstillinga" tilbakers igjen.
I Søgne står utstillinga i Søgne gamle prestegård, og den blei åpna med fullt hus, vise og blues av kunstnarn sjøl.
I september skal han Svein Arild ha utstilling i Harstad, og til neste år skal han være hovedutsillar under bluesfestivalen på Hell i Trøndelag. Kanskje stille Pappa Svein Bluesband der òg?

Bra med laks for kilenot-feskeran
I begynnelsen av sesongen va det endel rømt oppdrettslaks å få, men no e det vill-laks som går i nøttern. Og det har økt de siste dagan. Men så har det vore godt laksevèr, med sol og nordaust.
Han Jørgen på Lanes har fått 50 laksa hittil, ifrå fem til ti kilo. Idag fikk han fem.

Finnsnes Hagelag hage-vandre på Sør-Senja i morra.
Imorra skal Finnsnes hagelag på hagevandring til Sør-Senja. Dem får sikkert nokka impulsa dem kan ta med seg heim igjen. Greitt å ha ha dersom dem som jobbe for det får Finnsnes til å bli "by".

Mandag 13. juli:
Jauvesst blei det tropenatt!
Klokka to inatt va det 22 grader på Sør-Senja. Klokka ni om morran va det 26. Så vi har lagt bak oss ei tropenatt. En fresk nordavind sørge imidlertid for at innadørstemperaturen blei holdt på et nivå det gikk an å sove i.
Det blei faktisk kaldar utpå dagen, med 21 grader klokka ett.
Siste om temperaturen: Etter den likje droppen i ett-tida, begynte han å stige igjen! Det blei målt 27 grader på det varmaste i ettermiddag!

Stor økning i museumsbesøket
Sør-Senja Museum har ei merkbar økning i besøkan på avdelingen sine på Sør-Senja. Øylandsruta har nok ført til en adskillig støtte trafikk. På Gammelbutikken i Skrolsvik e omsetninga meir enn dobla i forhold til ifjor. De mest populære varan e T-skjorte med kveitemotiv, tørrfesk og rekling.

Søndag 12. juli:
Tropenatt inatt?
Med en gradestokk som vise 23 grader, på tross av overskya vèr, tyde alt på at vi vil få oppleve tropenatt på Sør-Senja i natt. Definisjonen på ei tropenatt e at temperaturen ikkje søkk under 20 grader. Og skal han det, har han like dårlig tid som Brasil hadde til å vinne kampen mot Frankrike ikveld.

Øylandsruta ikkje ramma dersom fergestreik imorra
m/f Karlsøy, som trafikere Øylandsruta mellom Skrolsvik og Harstad, har ikkje fått beskjed om at dem blir ramma dersom det blir fergestreik i morra. Karlsøy har forøvrig hatt en travel dag idag, med stort sett fullt dekk på alle turan.

Feilt telefon-nummer i ferge-rutetabellen
Dersom du ringe det telefon-nummeret som står i rute-tabellen for Øylandsruta, kjem du til hurtigruta Midnattsol. Ingen har opplyst om denna feilen, men vi kan jo gjøre det, og fortelle at rett telefonnummer til ferga e 948 17699.

Jernproduksjon på Senja i tidlig jernalder!
En historisk korreks fra Flakstadmyran
Et lag geologer og studenter ledet av førsteamanuensis Roger Jørgensen har etter tre ukers graving avdekt beviset på at våre forfedre slett ikke fikk jern fra snille teknologieksperter i Trøndelag i jernalderen, noe som har vært en slags godtatt "sannhet" i generasjoner. Funnet av myrmalm-vinna her på Flakstadvåg forteller oss at i hvertfall vi på Senja alt i TIDLIG jernalder (230/330 e.Kr.) laga smibart jern! Rundt 70 kg slagg som ble samla opp hadde avtrykk av tre, noe som forteller oss at tørr ved, ikke trekol, blei benytta. Vinna som kom fram i dagen synes å være "ung" (lite brukt). Trolig finnes det flere slike på Flakstadmyrene, kanskje også i tilknytning til andre myrer på Senja.
Slaggfunn er beste indisium ( likner brunlig lava, men tyngre). Ligger slikt ved et bekkefar kan en kikke etter ei dump i terrenget.. Vinna her kan kanskje knyttes til jernalderbosetninger på Grunnfarnes og Stonglandet. På Flakstadvåg er funne et 22 meter langt naust, sansynligvis just fra "vinne-tida"! Båt på rundt 60 -70 fot? I tidlig jernalder? Dateringer vil seinere vise oss om det er tidssammnheng. Roger Jørgensen utnevnes herved til æresborger av Selfjorden med omliggende herligheter!
Ivar Enoksen

Lørdag 11. juli:
Tranøy får likevel ikkje 3 mill fra staten til fergekaia
I påvente av søknada til kommunal- og samferdseldepartemangan om 3 milliona krone i tilskudd til fergekai- prosjektet, garanterte Harstad og Tranøy for pengan. No har departemangan bestemt seg. Dem har ikkje penga. Ka kommunen gjør no, e usikkert. Men pengan e brukt.

"SISTE FRAMSTØT"
Om Tranøy forsøke seg med nok et framstøt mot de distriktsvennlige styresmaktan i Oslo, veit vi ikkje. Men det e ikkje alltid så enkelt med et siste framstøt, -det vise denna historia vi har fått ifrå han Ivar Enoksen på Flakstadvåg. Det va han Berg på Sandsøya som fortelte den til han en gong.
Før krigen: Ei fjong Gryllefjordtøtta dro til Amerika - fra sin sterkt sørgende beiler i verret. Med tida ble unggutten gammelungkar - med fortsatt levende minner av "Piken med Linhåret". Og dama kom i retur, på besøk, godt gift med en sagbruksmillionær i nordveststatene et sted. Den pelskledte, velbalsamerte tok inn i stedets pensjonat, hvor også gammelkjæresten kom utpå kvelden. Den skjønne gikk til sengs i andre etasje, og da drikkelaget i første hadde vart i timer våga gryllefjæringen seg opp trappa og til damens låste dør..Han banka og banka og hviska, banka og ba, men fikk ikke svar..Omsider bråtna det for Gryllefjæringen. Han smelte knyttneven i dørfyllinga så huset skalv og utropte følgende:  "Missis Dawson, di famneved-apa: kom ut- så ska du få se Skogernes Konge!"

Fredag 10. juli:
Nedkjøling med regn og skodde idag
Idag har vi alle kjølt oss ned med 14 grader, regn og skodde. Men allereia i kveld begynte han å lette, og vèrmeldinga melde at vi skal få det gode vèret tilbakers igjen. I følge dem som har greia på det, va det likje omslaget vi har hatt idag heilt normalt i forbindelse med at det va fullmåne igår.

Senform på Vesterfjellet produsere og selge for fullt
Keramikkbedriften Senform på Vesterfjell sell og produsere keramikk for fullt. Sommarn e tida då mesteparten av årets salg foregår, og då ingen av de ansatte kan ta seg fri. Idag va det folk inne heile dagen, og salget gikk stort sett i ett. I tillegg til de etterkvert kjent produktan, e det òg mykje nytt design som han Eilif Henriksen har pønska ut i løpet av vinteren.

Torsdag 9. juli:
Stakkars søringa,
sei han Antoine i en mail til oss:
Her nede i Hovedstaden har ikkje forrventningan tel sommerveret slått tel. Folke e grinete og bitre, og sjølv om dem unne dokker nordpå fint ver, hadde dæm helst sett at det va her sola va. Det e unektelig fristende å provosere søringan i slike telfeller. Dem syt og klage så snart gradestokken bekke under 20 grader og sola gjømme seg bak en sky. Faktisk e det så morsomt at eg verkelig håpe på "dritvær" resten av sommarn her nede.
Hilsen Antoine i Oslo.
No skal ikkje vi i redaksjonen være nokka som helst skadefro, men vi gjengjer likevel brevet fra han Antoine som ei rein saklig melding om de klimatiske og antropolitiske forhold nere i Hovedstaden.

Sånn passelig laksefeske
Berre sånn passelig, sei dem som har laksenot i havet. Men nokka fesk har det jo blitt, -sågar opptil 11 kg. Men så trur vi no at de fleste som har laksenot i havet ikkje har det for å sikre matlageret til vinteren.

Økanes turisttrafikk
Etter at ferga kom til Sør-Senja, har man merka en stiganes turisttrafikk. I dag kom to spanske bussa full-lasta med ekte spanjola på besøk.

Onsdag 8. juli:
Nicopan as i Tranøy mest lønnsome bedrift i Troms
Det vise en fersk undersøkelse blant bedriften i Troms. Den vise òg at i småkommunan har næringslivet god lønnsomheit.

Skoddetung dag vestover
Fleire daga med sol og varme førte til et tungt skoddebelte over Andfjorden inatt. Over Skrolsvika ville den ikkje sleppe, men det letna tidlig lenger austover. Og då kom sommartemperaturen tilbakers.

Tirsdag 7. juli:
Stor trafikk med nyferga
Øylandsruta fra mellom Skrolsvik og Harstad har allereia like mange bila pr døgn som ferga mellom Gryllefjord og Andenes, ca 60 bila i døgnet. I følge vår lokale fergeobservatør i Skrolsvika, kjem det mest bila på land. Gjennomsnittlig kjem 11-12 bila til Senja, mens 3-4 bila står i fergekø på Smibergan fergeleie i Skrolsvika. Idag brukte Tine-traileren fra Harstad Meieri ferga for første gong, og slapp dermed den lange rundturen om Nordland fylke for å levere meierivara til Senja og Finnsnes.

"Smibergan" heite fergeleiet etter namnekupp
Alle som va på fergeåpninga i Skrolsvika på søndag såg et fint skilt på sanitærbygget på fergeleiet kor det sto "Smibergan fergeleie, Skrolsvik". Og det namnet blei tatt i bruk. Historia bak det historisk korrekte namnevalget e enkelt: En av de nærmaste naboan til fergeleiet e han Trond Dragøy. Han meinte at fergekaia måtte få et namn som va historisk korrekt, og sida berget fergekaia blei bygd på heite Smibergan, laga han et stort skilt med det namnet på og hengte opp på veggen. Der hang det under åpninga, -og det blei namnet på det nye fergeleiet!

Båtpuss på løpanes bånd
Det gode vèret har ført til glimranes forhold for båtpuss og årlig smøring for sjarkeflåten. Slippen på Hals e fullsett, og nedfor de to private småslippan på Eidet ligg sjarka fra halve Senja på reden og vente på slipp-plass. Med det same en båt går ut, kjem neste opp!

"Nei, nokka så namnkundig artig!",
står det i en mail vi har fått ifrå han Ivar Enoksen på Flakstadvåg. Han skriv videre:
Tillat en ynglig å bryte kommunegrensa litt, med en rapport frå Flakstadvåg med en "k"..Dettan va ei bra avis! Eg tar sjansen på å "opplade min røst" i forsamlingen, sjøl om eg må medt uti Selfjorden for å komme inn i Tranøy. Men han Ivar skriv meir, både om det eine og det andre og om Sør-Senja-væringa med dynamitt.
Det kan du lese her.

Mandag 6. juli:
Personskader etter bilvelt
Tidlig søndag morgen førte en skikkelig bilsmell til at endel av passasjerene måtte oppsøke legehjelp. Bilen tilhører på Sør-Senja. Det gjorde også de som satt inne i den. Vi kjenner ikke til alle detaljer, men andre biler var ikke innblandet.

Rekordbesøk for Sør-Senja Museum igår
I forbindelse med fergeåpninga i Skrolsvik igår opplevde Sør-Senja Museum rekordbesøk på temautstillinga Fred-Krig-Fred i Senjehesten og på Gammelbutikken. Det kan jo være et lite plaster på såret foreløpig for det ødelagte Kveitemusèet.

Søndag 5. juli:
Og fergefest blei det!
Alle i Skrolsvik va nere på kaia, og en masse folk ellers va møtt opp. Vèret viste seg fra si beste sida, og flaggan va oppe på alle flaggstengern i Skrolsvik. Litt forsinka kom M/F "Karlsøy" inn på sitt første offisielle besøk i Skrolsvik, og la prikkfritt inn til den nye kaia.
-Endelig e de to største øyen i Norge bunden sammen, sa ordførar Martin Rolness i sin tale. Han nemnte spesielt formannen i fergestyret Ottar Antonsen, og tidligare ordførar Arne Caspersen i Bjarkøy.- Det har vore endel skjær i sjøen, sa han videre. Både med ei finansiering som enno ikkje e på plass, og de skadan som sprengninga har påført Kveitemusèet. -Men til neste år skal bygget være ferdig restaurert igjen, sa han.
I de første tre åran skal det være sommardrift på ferga, men det e ei målsetting å få heilårig drift på forbindelsen.
Sjølve den offisielle åpninga blei utført av fylkesordførar Ronald Rindestu, som skar over tauet som va spent over fergelemmen.
Første bilpassasjer ombord va 84 år gamle Arne Finjord fra Skrolsvik.

Øylands-ruta skal banet heite
Etter at namnet Route of Islands e blitt brukt under markedsføring av den nye fergeforbindelsen mellom Harstad og Skrolsvik med anløp av Bjarkøya, har fergestyret bestemt etter forslag fra Hans Kr Eriksen at det offisielle namnet skal være Øylands-ruta.

"Havet koke av sei med Kaltlan!"
Vi har fått denna meldinga ifrå han Martin Arne Jensen i Skjærvika ikveld:
Æ vil bærre fortelle at havet "koke" av sei inn me Kaltlan. Kaltlan e et havstøkke rundt støttn øst for Lemmingvær, men nærmar Lemmingvær enn Hofsøya. Seien va av fin størrelse og hadde bra me lever, og så tok han så godt i på dorga at vi hadde koking og meir enn de på et blunk.
Det blei ei fantastisk seimølja i seine kveldstima! Ja, detta e noka av det gode liv i nord om sommarn!

Lørdag 4. juli:
Alt klart for fergefest på søndag
Blomstern e på plass. Det e òg fergekaia og fyllinga fram til den. Ferga va i kveld lørdag og prøvekjørte fergeleiet. Så alt skulle være klart for offisiell åpning og festivitas på lørdag, med tala, korps, korsang og kveitsuppa. De verste skadan på det sundsprengte Kveitemusèet e pakka inn i grønn presenning, og veien forbi e rydda og klar til å ta imot trafikken. En seilbåt fra New York seig inn på hamna i Skrolsvik i ettermiddag. Han e informert om festen imorra, sånn at han ikkje skal bli for vettskremt av alt styret i det fredelige fiskeværet han trudde han va kommen til.

Bryllupshelg
Han Rolf Pettersen fra Rødsand gifte seg nere med Mjøsa i dag. Det går sekkert stilt og rolig før seg. Det gjorde det ikkje nere i Senjehesten i ettermiddag. Der va det norsk/nederlandsk bryllup, -med masse folk, sangkor og rød løpar i fjøra, og fembøringsfrakt av brura fram til festplassen. Det heile blei videofilma av et innleid profesjonelt mediaselskap. Vi gratulere alle som gifta seg i dag, og ønske dem lykka til videre. Med eller uten rød løpar.

Fredag 3. juli:
Tranøyværing får Bindal kommunes kulturpris ikveld
Ikveld får Eivind Christensen fra Å overrekt Bindal kommunes kulturpris av varaordførar Lisbeth Berg Hanssen. -Han får prisen for sitt mangeårige svært aktive arbeid for barn og ungdom i Bindalen, sei Berg Hanssen på telefonen til Budstikka. Eivind har vore ei drivkraft i idrettsmiljøet i Bindalen. I løpet av få år bygde han opp et bordtennismiljø som va på topp på landsplan. Ellers har han vore svært aktiv i fotballmiljøet, både som ledar og som dommar. Budstikka gratulere!

Millionprosjekt å gjenoppbygge Kveitemusèet?
Alt tyde på at det vil koste svært mykje å reparere Kveitemusèet i Skrolsvik etter steinraset som trykte inn en vegg og førte til forskyvninge på store dela av bygget igår. Det e for tidlig å anslå en konkret kostnad, men fra fleire hold får vi antyda kostnada på over èn million. Sør-Senja Museum har hatt fagfolk på plass for å vurdere på ka slags måte man kan sikre bygget midlertidig.

"Miljøbua" på Eidet e kommen på plass
Endelig e den kommen, Miljøbua på Eidet, der folk kan bli kvitt alle typa avfall. Det har vore tildels heftig diskusjon om plasseringa av bua, spesielt etter at den tilslutt blei plassert i nærheita av kirka på Eidet.

Kvalkjøttet e kommen
Senjamat as i Frovåg e de einaste i Midt-Troms som har tillatelse til å ta imot kvalkjøtt. For nokken daga sia fikk dem inn fleire tonn førsteklasses kvalkjøtt. Så dem som har gått å venta på denna deliktessen, kan enten kjøpe det hos utsalgsbilen demmes på torget på Finnsnes, eller møte opp på anlegget demmes i Frovåg.

"Det e ikkje tvil om at Søndre Senniens Budstikke e vanedannanes."
Det påstår han Bjørn Stangnes i en mail til oss. No e jo vi litt betenkt på alt som e vanedannanes, men i det her tilfelle meine vi å slå fast at en sånn vane ikkje e helseskadelig. Han skriv videre: "Det merka eg i går då eg som vanlig skulle oppdatere meg med nytt heimanna . Eg kom utover tel Havbruksstasjonen på morran, og oppsøkte pc'en. Så hadde lynet slådd ut alle lenjen - og eg fekk melding om "...unable to locate the server..." eller nokka i den retning. Førr en nedtur!! Det skal være vesst - dagen e ikkje den samme uten."
Hilsen Bjørn Stangnes

Torsdag 2. juli:
Kveitemusèet i Skrolsvik, -store dela av bygget skadd idag
Idag skjedde det som mange hadde frykta. Det svært vanskelige fjellet i Oljeberget raste ut etter ei mindre salva, og smadra heile øverveggen på Kveitemusèet i Skrolsvik. En gjennomgåanes jernkonstruksjon har òg trøkt motsatt vegg endel tomma. Bygget har no omfattanes skada, og rydding av vegen forbi vil ta lang tid.
-Men alt skal bygges opp igjen, sei nestledar i Musèet, Hans Kr Eriksen til Budstikka. -Vi har heile tida hatt en god og løpanes kommunikasjon med byggherren Tranøy kommune, seinast idag, -og har fått forsikringa om at alle skada og inntektstap skal bli dekka. Inntektssvikten blir nok betydelig for oss, men vi får prøve å se det positive i det heile, nemlig at ei av de farligaste trafikkfellen på Sør-Senja no blir fjerna, sei Eriksen til oss.
Musèet regne ikkje med å kunne åpne denna museumsavdelinga igjen før til neste år. Bygget romme òg Senja litteraturmuseum. Boksamlinga e brakt i sikkerheit.

Onsdag 1. juli:
-Endelig temperatura kan man arbeide i!
Etter å ha svima rundt i temperatura opp mot 26 grader de siste vekken, våkna vi idag til skoddevind, lågt skydekke og 12 grader. Sjøl om han steig til 14 utpå dagen, blei det en brå overgang. "Men no går det an å få nokka gjort", sei iallfall folk til oss. I nordkommunen har det regna endel siste døgnet, mens han har holdt han tørr i sør.

"Jeg kom helt tilfeldig over sidene deres.
TOPP opplegg og reklame fra Senja !

Nå kan jeg kanskje få kontakt med flere jeg gikk sammen med på skolen på Eidet i 1976"
, skriv han Geir Larsen, opprinnelig fra Rødsand, i en mail til oss. Han vil gjerne ha adressen sin i email-oversikten våres, og det e gjort allereia. Så dersom nokken vil sende nokken trøstanes ord til en utflytta kar, så gjør det!

Rødsand-dagan til helga
De etterkvert tradisjonsrike Rødsand-dagan blir arrangert til helga. Det blir et omfattanes program lørdag og søndag, som bl.a. inkludere tur til Hallvardsøy med han Ivar Enoksen som omvisar.
Det e Rødsand Vel som arrangere Rødsand-dagan.