Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

..arkivet ..


Onsdag 30. juni:
Gammeldanskurs tel hausten
Gisund leikarring har ved fleire anledninge vært på Solvang å underholdt. No ønske dem å komme dit å ha kurs tel høsten. Dem skaffe instruktøra og musikk, hvis vi skaffe deltakera. Så folkens, har dokker løst å freske opp, eller lære polka, reinlender, vals, pols mm. så kom igjen. Kontaktperson: Turid Pedersen Tlf.:77854636 eller e-mail adr.:
turid.stangnes@c2i.net

Nothundliv
Lørdag 26.juni var vi på busstur til Liland i Ofoten for å se kabareen Nothundliv. Det var en flott opplevelse, så utrulig fint at når eg no tenkte og skrive litt om det er det vanskelig å finne ord som er store nok. Men en ting er sikkert: Eg skal se den på nytt når den kjem til Finnsnes i januar. I de andre avisan har det sett ut som alle skuespilleran utenom han Ola Bremnes var i fra Lenvik, men både Tranøy og Torsken hadde sterke menn inne på scenen. Vi veit jo at han Erling Stangnes er god til å synge, men han er jo også en søkkanes artig skuespiller. Og samspellet mellom han Kristian Kaurin fra Torsken og han Toralf Pedersen fra Vangsvika var ubetalelig, som vi sei. Dem kunne nok ha skaffa seg et levebrød av sin scenekunst. Ellers var alle kjempeflink, men spesielt må eg nemne ungglunten Oddbjørn fra Gibostad, han bli nok å nå langt på scenen visst han vil det sjøl. I bussen på vei heim snakka sjåføren våres, han Oddvar Klausen, til oss i mikrofon og sa: visst det hadde gått an å gi terningkast 7 på forestillinga, ville han ha gitt det! Og det trur eg alle i bussen (litt over 30 stk) var enig i, før han fikk en klappsalve til svar. Så folkens: vær snar og sikre dokker billetta på Finnsnes, når dem legges ut for salg. Til slutt vil eg sende ei helsning til han Helge Stangnes og sei takk for alt han har gjedd oss igjønna diktinga si. 
SO


Godvéret fortsette
Skiftanes bris, varmt og sol. Eg sei ikkje meir........

Tirsdag 29. juni:

Søndre Senniens Budstikke - kjærlighet ved første blikk!
Detta e tittelen på et brev vi har fått fra en av Budstikkas venner. Les heile brevet
her.

Vi har mottatt følganes sommarrapport i fra Frovåg og gjengjer den her i si heilheit:
Etter ei velløkka Sankthansfeiring har vi løst å sende ei helsning ut i den store verden. Vi har no åpna lekeparken på Myrvangmarka. Det bynte med lekehytta tel ho Siri-Marie før nån år sia. Den er no brunbeisa og veldig mykje brukt av alle ungan i bygda. Dem har no plana om en etasje tel på ho. Ved sia av hytta har dem et grønt firemannstelt dem har fått av han Ragnar. Frovåg Vel har kjøpt klatrestativ med sila på,og laga stor sandkasse av aspebuske vi har henta på Gro sin eiendom. Sanda har vi fått hos han Steinar. Den er ikkje EUgodkjent,men finaste sort Frovågsand fra fjæra utfør Fabrikken. Materiale tel to solide bord og fire benka blei innkjøpt i fjor,og no er det ferdig montert og sett på plass der nede. Så no er det bære å ta mat og kaffekanna med og komme og kose dokker sammen med oss. Men dokker må ikkje renne igresset hannes Oddmund. Veien tel lekeparken går inn rett nedfør granskogen,og så er det en smal sti rett over marka før dem som kjem ned Myrvanghågen. Vi har 12 unga fra 10år og nedover i Frovåg no,så vi føle at vi er i framgang. Vesst dokker no lure på kem alle er,så er det følgende: Hermann, Ida, Julie, Charlotte, Ruben, Odd-Martin, Sondre, Vilde, Johan-Fredrik, August, Patrick og Ronja. God sommar, vi sees.

Hilsen fra klubben Frovåg Vel, skribent i dag:Synnøve.

Mandag 28. juni:

Opprusting av Rødsandveien
Arbeidet med å ruste opp veien fra Å tel Rødsand e no i gang. Senja Entreprenør e leid inn av vegvesenet tel å utføre jobben. Det skal grøftes og gruses i år, men fastdekke må nok vente endå ei stund.

Véret
Han slo tel! Heile helga har det vært et alldeles nydelig vér med steiksol fra skyfri himmel. Gradestokken har bevega seg langt oppover 20-tallet og har fått selv de mest kresne tel å døppe kroppen i havet. Det ser ut som finvéret skal fortsette også utover vekka.

Oppdatering av Budstikka
I perioder i sommar kan det forekomme at Budstikka ikkje bli oppdatert daglig. Vi håpe at dokker har forståelse for detta, og ikkje tar det ille opp......

Fredag 25. juni:
Nei til skjenking i Senjehesten
Formannskapet avslo i går søknaden fra Senjehesten Turistsenter om fornya skjenkebevilling. Bakgrunnen for avslaget er en merknad fra lensmannen i Tranøy om at han ikkje kan anbefale søknaden innvilga.

Tilskudd til vei, vann og kloakk
Børge Norgård fra Sollia og Reidar og Solveig Andreassen fra Lekangsund er av formannskapet innvilga henholdsvis 10000 og 5000 kroner i tilskudd til vei, vann og kloakk i forbindelse med bygging av bolig utenfor kommunalt boligfelt.

Gråvér
Overskya, skodda og regn. Det er ka vi har vært belemra med noen daga. Antagelig bare for at vi ikkje skal glømme korsen det er. Fra i morra og videre framover meldes det nemlig vanlig vér igjen, dvs. sol og varme.

Torsdag 24. juni:

Vellykka St.Hans-feiring
Vérgudan var i det gode i hjørnet i går kveld og varta opp med fin temperatur og solgløtt i perioder. På Sommarset ved Frovåg var heile 70 menneska møtt fram til feiringa. Bygdefolket hadde i all hast laga et nytt bål etter at en hytteeiar svidde av det opprinnelige bålet én dag for tidlig.

Vikarierende redaktør
I sommar vil
Frode Olsen i perioder vikariere som redaktør for Helge N. Nilssen. Sistnevnte er innvilga en og anna fortjent fridag.

Tirsdag 22. juni:

Hytteeiar brente opp St. Hans-bålet til bygdefolket ?
Det va et trist syn som møtte unga og voksne ifrå Frovåg i ettermiddag då dem kom for å legge siste handa på det store bålet dem hadde brukt siste vekka på å bygge opp til St. Hans-feiringa i morra. Det va kun aska og glør igjen.
Det har i alle år vore en konflikt med eiarn av ei hytta som i si tid blei oppført ulovlig på Sommarset ved Frovåg. Hytteeiarn har ved fleire anledninge prøvd stenge av en sti i strandsonen nedfor hytta til et friluftsområde som bygdefolket i alle år har brukt.
Til Budstikka sei Frode Olsen ifrå Frovåg at han snakka over telefon med hytteeiarn i Målselv ikveld. I følge han bekrefte hytteeiarn at det va han som tente på bålet, og at han oppga som grunn at bygdefolket hadde ingenting der nere å gjøre.

Kveitmusèet: Endelig avklaring!
Etter å ha måtta stoppa arbeidet på grunn av at skadevolders forsikringsselskap ikkje ville dekke kostnadan med oppretting av museumsbrygga i tillegg til sjølve reparasjonen etter sprengingsskadan ifjor, falt alle brikkan endelig på plass idag. Konservator Yngvar Ramstad fikk idag bekreftelse ifrå de to innvolverte forsikringsselskapan om at dem sammen dekke de totale kostnadan.
-Det har vorre en lang veg å gå, med mange frustrasjona og alt for mykje tidsbruk. Men no kan vi endelig puste ut, sei han Yngvar til Budstikka. Han har allereia gjedd beskjed til Bygg i Nord om å gjenoppta oppbyggingsarbeidet.

Kaperdalen samemuseum
Reparasjon og vedlikehold på samemusèet i Kaperdalen har det vore lite av de siste åran. Men i sommar tar Sør-Senja Museum engasjert kombinert omvisar og håndtverkar som skal ta seg av nødvendig vedlikehold.
Vedlikeholdet e nokså krevenas, då det kun e brukt materiala direkte ifrå naturen både på gammen og uthusan.
Museumsavdelinga i Kaperdalen blir åpen i helgen i sommar.

Søndag 20. juni:

Mat og gudsord på Hofsøy bygdetun

Nærmar 150 menneska va innom Hofsøy Bygdetun idag søndag då Sør-Senja Museum og Sør-Senja Bygde- og Historielag hadde midtsommarmat og markering av 1000-årsjubilèet for kirka sin ankomst til Vågsfjorden.
Medlemma av bygde- og historielaget sto for maten med ho Ann-Karin Aronsen og ho Ruth Thoresen i spissen, og han Hans Kr Eriksen fortelte om kirka sin adkomst for tusen år sia.
Klokka fire va det friluftsgustjeneste på tunet, der et fullsett gårdstun ikkje lot det lette sommarregnet forstyrre høytidsstunda.


Sogneprest Torhild Viste leda friluftsgudstjenesten. Kantor Ivar Eliassen tok ibruk det gamle husorgelet til musèet, og hadde med seg barnekoret ifrå Kirkens Sangverksted på Finnsnes.
Ni nye jegera igjennom nåløyet ?
Idag va siste kursdag for ni jegerkandidata. Nokken hadde hatt jegerprøven som tilvalgsfag på Stonglandet skole, mens resten hadde gått på kurs i regi av Tranøybotn Jeger- og Fiskeforening. Før dem fikk favlegge "eksamen" va det avstandsbestemmelse, våpensikkerheit og leirdueskyting.
Her står kandidatan og får dosert sikkerheitsbestemmelsa på leirduebanen til jeger- og fiskeforeninga.
Fleire bilda fra jegerprøvedagen.

Guttelaget fotball: Ikkje det heilt store på Midnattsol Cup
Rapport ifrå alle kampan

Terje Hofsøy og Solveig Ramstad
Rektor Solveig Ramstad takka han Terje
Lørdag 19. juni:
"Kommunens sølv" til han Terje Hofsøy
I 1960 han begynte han Terje som sløydlærar på Å skole. Dit kom han seg med å sykle ifra Hofsøya på den nye veien som dem var begynt å brøyte. Når det høvde med vèret, gikk han over Pollen med båt.
Samme året som brua over Hofsøystraumen blei bygd, -i 1962, gjefta han seg og begynte som sløydlærar på Stonglandet skole. Der har han vore heilt til no. Men no e han pensjonist.
Som takk ifrå kommunen fikk han overrekt sølvskjei sist fredag på avslutninga av skoleåret

Fredag 18. juni:
Styringsmodellen for kommunen behandles til hausten

Etter å ha debattert saka ei stund, vedtok man å utsette evalueringa av styringsmodellen for Tranøy kommune på kommunestyremøtet igår. Idag fungere formannskapet som driftstyre, og det føre til at mange føle at kommunestyret og de enkelte komitèan får for liten myndigheit.

Boligstiftelsen, den e god den..
Det va alle enige om i kommunestyret igår. Men når det gjaldt spørsmålet om kem som eie stiftelsen, va man ikkje så enig. Men man konkluderte vel til slutt med at stiftelsen eie seg sjøl.
Kommunestyret anmoda stiftelsen om å gå igjønna egne vedtekte og oppdatere dem.

Næringsplan
Næringsplanen skulle rulleres på møtet i går. Det blei han. Man beholdt de hovedstrategian som ligg inne i den, pluss at man førte på en ny, -kunnskapsbaserte næringe.
Som nye enkelttiltak e ført opp videreføring av elementa i og utvidelse til heile kommunen av Tranøy år 2000, samordning av verkstedkompetansen i sørkommunen, multiprofileringsprosjekt for Tranøy og deltakelse i den nye næringshage i Midt-Troms.

Skoleavslutning
Idag e siste skoledag for grunnskolen i Tranøy før sommarferien.

Torsdag 17. juni:
-Eg ønske meg mange dame ifrå sørkommunen!

Det sei dirigenten for NoTrø-Dame (tidligare Nord-Tranøy Damekor), han Cato Simonsen til Budstikka. Fra hausten av skal dem begynne å øve på en visekonsert med utgangspunkt i Senja og visekunstneran herifrå. Men han Cato ønske fleire dame i koret, og ville sette stor pris på å få tak i nokken dame ifrå sør-kommunen.
Hermod Hanssen, Erling Stangnes, Wiggo Johnsen og Svein H Sørensen har alle sagt ja til prosjektet. Det arbeides og for å få med han Helge Stangnes og ho Tove Karoline Knutsen som begge to er veldig positive til prosjektet.
Det blir ikkje en tradisjonell visekonsert med kun trekkspill og kassegitar (ikke noe galt i det det, sei han Cato). Her skal det eksperimenteres med lyddraktan og med det visuelle. Han skreddersyr et orkester med tanke på nettopp det.

Sør - Tranøy jentelag 6-0!
I dag spilte Sør - Tranøy jentelag hjemme på Stonglandseidet mot Unglyn. De utklasset Unglyn og vant fortjent 6 - 0! De som scorte målene var: Line Stokmo (3 mål), Moni Benjaminsen (1 mål), Ane Elisabeth Nilssen (1 mål), Linn - Iren Olsen (1 mål). Dette var siste kamp før sommerferien for jentelaget.
PS: til helgen skal Sør - Tranøy guttelag være med i Midnattsol cupen på Silsand og de skal møte: Ramfjord, FK Senja 2, FK Senja, Pioner og Skøelv.
KS

Rødsandvegen og Stonglandsvegen: No starte dem!
Arbeidet med å flise (merke opp) e starta på dessan to fylkesvegan i Tranøy. Mandag starte vegvesenet på Rødssandvegen. I august skal alt arbeidet med utbedring og omlegging være gjort sånn at grusinga kan begynne.

Jegerprøve-søndag
Søndag skal 10-12 tranøyværinga til Tennvassbu i Tranøybotn for å ta jegerprøven. Det e Tanøybotn Jeger- og Fiskerforening som e ansvarlig. Av de forhåpentligvis snart godkjente jegeran e fem eleva ved skolen på Eidet som har gått på kurs i heile vinter.

Orange Riders
Dersom du har møtt en oransjekledd kortesje med småmotorsyklista på vegen med en rød bil på slep de siste vekken , så e det 10.-klassingan i kommunen som har gjennomført mopedopplæring. Det e et tilbud som alle avgangsklasse-elevan i Tranøy får kvert år.

Onsdag 16. juni:
Sol og stilla, men synnavind på tur

Budstikka har fått digitalt kamera, finansiert igjønna Budstikkas Venner. Vi tar det i bruk med et bilde ifrå Eidepollen. Til venstre ser vi Halsvarden, og til høyre Skrednesset. Attom mæren til Riol as ser vi Lemingvær. Heilt bak Grytøya.

Kjære Budstikka! Ærverdige redaktør!
Om Valvågen og The Whale Bay.
Du skulle no ikkje ta alt så alvorlig med de der engelske namnan......
..resten av lesarbrevet hannes Hans Kristian og redaktøren sett utidige haleheng
finn du på lesarbrevsida...

Tirsdag 15. juni:
Båtpuss og reparasjona
Det e sesong for båtpussing no. Hos Br.Hofsøy på Hals har fleire hadd oppe sjarkan sine for smørring og maling, - og kanskje en og anna småreparasjon. Det e alltid nåkka som må ordnes på en båt som har vorre i bruk et år. Det e et fint syn å se blanksmorte skrog og nymalte rekke. I Frovåg har han Charles med sett mobile verksted hatt en 50-foting som han har montert og telpassa reketrål-utstyr på. Så det e bra dreft på de maritime bedriftan for tida. 
ES

Mykje kvalkjøtt og lite feskemottak
Senjamat A/S skjær kvalkjøtt for harde livet. Dem fekk 3-4 tonn kvalkjøtt i medten av forrige vekka. Dermed kan dem ikkje ta imot fesk. Det bli forresten et problem å bli skjelt med fesken i sommar her på sør-Senja. Han Arild åpne 9.aug. etter ferien. Vesst dem ikkje kjem igang igjen på Bjarkøya, så bli Grunnfarnes og Botnhamn de nærmaste feskemottakan fram tel då. Det bli lange veia å trøske, enten det e med båt eller med bil.  Det e fælt at det skal være sånn!
ES

Hagelaget på dugnad og vandring
Tranøy hagelag har dugnad i kveld på Furulund på Eidet (den gamle doktergården som no e avdeling for senil demente). Der skal dem luke og plante nytt slik at dem som bor der kan få det fint omkreng veggan. I mårra skal hagelaget på tur tel Grasmyrbotn for å se på en hage der. Det kalles for "hagevandring", og e fint både som rekreasjon og inspirasjon for dem som e glad i blomster.
Vinteren har dem brukt til diverse kurs, så dem skulle være vel forberedt til årets sesong.
ES

Sakna 52-åring funne omkommen
Et helikopter fant i morres en 52 år gammel lenvikværing omkommen i havet utfør Klauva. Båten blei funnen drivanes igår, og ligg no i fjæra med Storneset attmed Skatvika. Det e en rundt 30 fots stålbåt som va innvolvert i et slep av ei mudderprama Kystverket hadde igjønna Dyrøysundet igår. Mannen va åleina på båten, og gjekk i forveien for slepet. Ubekrefta meldinge vi har fått fortell at juksa hang ute då båten blei funnen.
Det blei starta leiteaksjon i går, der bl.a. redningsskøyta va med.
Siste: NRK- Troms melde at det va Alf Sebulonsen som blei funnen omkommen. Han va ifrå Vågan i Lenvik kommune.

Mandag 14. juni:
Stiftelse for samfunns- og næringsutvikling
For nokken vekke sie va det informasjonsmøte på Eidet. I kveld e det møte i Sollia med informasjon om dannelse av en stiftelse som skal arbeide med samfunns- og næringsutvikling i Tranøy. Stiftelsen skal iverksette prosjekta og påvirke og tilrettelegge for at samfunns- og næringsutvikling i distriktet våres blir bedre istand til å ta i bruk moderne informasjons- og kommunikasjonteknologi.

Sjukeheimsutbygging
Planlegginga av byggetrinn II på Tranøy Sjukeheim e no godt i gong. Rådmann foreslår overfor kommunestyret på møtet torsdag å engasjere Ing Kjell A Nilssen ifrå Harstad som rådgivanes ingeniør for elektro og Siv.ing. Ø Gjerdrum AS ifrå Finnsnes for VVS.

Kommunen treng fleire boliga
Kommunen har tidligar selt unna endel eldre boliga, både for å frigjøre kapital og for å redusere vedlikeholdskostnadan. Men no treng dem meir hus. Det kan bli aktuelt å forhandle om kjøp av boliga, samt bygging av to på Eidet og en i Sollia eller Vangsvik.

Komitè-modellen fortsette
Ordførarn forslår overfor kommunestyret at den politiske styringsmodellen for kommunen videreføres. I 1996 forlot man nemde og utvalg og gikk over til komitèa, med formannskapet som driftstyre. Han foreslår òg at man ser på ei sammenslåing av teknisk etat og landbruks- og miljøkontoret til en etat med felles ledar.

Kommunale vega skal brøytes av kommunen
Det e konklusjonen ifrå arbeidsmøtet i kommunestyret 1. juni. Men brøytinga av private veia vil skal vurderes i kvert enkelt tilfelle. Det blir ikkje aktuelt å omgjøre private veia til kommunale. Alt detta blir antagelig kommunestyret å bestemme seg for på torsdag.

Vil satse på kunnskapsbaserte næringsliv
Å utvikle et variert og lønnsomt næringsliv og et godt samfunn å leve i e det overordna målet for Strategisk Næringsplan for Tranøy. No skal planen rulleres. Foruten de seks strategian som blir videreført, nemlig samarbeid internt i næringslivet og imellom næringslivet og kommunene, fiske og fiskeoppdrett, reiseliv, landbruk, kulturbaserte aktiviteta og bygdemobilisering, forslås det å satse på kunnskapsbaserte næringe.
I rulleringsprosessen hadde man bedt om og fått innspill ifrå næringslivet i kommunen.

Meldinge ifrå Budstikkas maritime seksjon:
1: Seien i år e av en særdeles fin kvalitet som forventes å forbedre seg endå meir i løpet av sommarn etterkvert som han får feita seg opp.
2: Jernstaken på Tyjnnegryta på Valvågen (The Whale Bay), sjykart nr 80, e sett opp igjen av Kystverket etter å ha lie på botten attmed flua (the flee) i en seks-sju-åtte år.

Fredag 11. juni:
Mange reaksjona på turistavis-språk
Vi har fått mange reaksjona på innlegget hannes Hans Kristian lenger ned på sia om språket i turistavisa til "Destination Midt i Troms". En av dem kom ifrå Skånland. Der står det bl.a.:
Ei brosjyre ifrå den kommunen eg bor i idag (Skånland) viste for det meste bilde fra frokostbord og litt midnattsol, samt nokken motorsykkelungdommer utaførr den einaste puben i kommunen på den tida!
Resten av brevet finn du på
Lesarbrevsia..

Vi har fått the following mail til The Southern Senja Island Message Pin:

Veit du kor Spekke Waterfall og Ådne Valley er?
Ta en gløtt i turistavisa Midt i Troms. Det e mykje bra stoff der. Artig òg.  Æ fikk en E-post fra ho Aina i går. Se på side 12 i geitvei-avisa, skreiv ho. Og æ såg. Se du òg. De prøve sæ på å oversette namn. Det har ikkje falt så heldig ut.
La oss ta nokka frå oss sjøl først, frå Senja:
Ka trur du Ådner Valley e? Jau, det skal være Ånderdalen.
Eller Spekke Waterfalls? Det skal være Spekkelvfossen i Straumsbotn. For ikkje å snakke om The harbour in Senja, som skal være det engelske namnet på Hamn. Og inne i Lavangen har de Span Valley som ikkje betyr nokka som helst.
Kjære Midt-i-Troms-avisa: Skriv namnan på norsk og fortell tel fremmenspråklige turista på engelsk ka det e vi vil vise dem. Det e direkte galt å oversette namnan - og ofte få et vanvittig betydningsinnhold - eller ikkje nokka innhold i det heile tatt.
Ka betyr f.eks. Kaper Valley? Ingen ting, men dersom vi skriv Kaperdalen og  forklarer på engelsk at det er en dal med samiske boplasser, så klarer det seg lenge.
Vi møter svenske namn i Sverige, engelske i England - og de som besøker oss skal få norske namn hos oss. Det får være en del av kulturopplevelsen.
Hilsen Hans Kristian

Meir og meir Internett i Tranøy..
I de siste månan har har antall folk med tilknytning til Internett i Tranøy økt godt. I tillegg tar offentlige institusjona i bruk nettet. Kommuneadministrasjonen skal ha ferdig tilknytning og adresse til alle ansatte før 1. juli. Men endel adressa e klar allereia. Du kan jo prøve ordførarn på
Martin.Rolness@tranoy.kommune.no .
Men kjerka va føst ute. Menighetskontoret har hatt eia system ei stund. Skulle du trenge å sende en email til presten våres, så e adressen enkel:
presten@c2i.net ..
Det partipolitiske livet i Tranøy har òg tatt i bruk nettet. Føst ute blant partian i kommunen e
Tranøy Arbeiderparti.

Sør - Tranøy jentelag slo SOIL!!!!
I dag spilte Sør - Tranøy jentelag hjemme på Stonglandseidet mot SOIL 2 (Silsand). De vant helt fortjent 5 - 4! De som scorte for Sør - Tranøy var: Line Stokmo (2 mål), Moni Benjaminsen (2 mål) og Linn - Iren Olsen (1 mål). Laget har nå foreløbig 6 poeng fordi de kan kanskje ta 3 poeng fra Gryllefjord som spilte med to spillere som var for gamle (Gryllefjord vant 4 - 0 den kampen). Neste kamp for jentelaget spilles på Stonglandseidet 17 juni mot Unglyn.
Jentelaget består av:Spillere: Line Stokmo, Moni Benjaminsen, Ane Elisabeth Nilssen, Linn - Iren Olsen, Wenche Hoel, Kathrine Pettersen, Maria Mathiassen, Ramona Jakobsen, Line Jakobsen, Kine Sellevoll, Lill - Tone Benjaminsen, Tonje Dreyer, Mariann Mathiassen, Synne Nilssen.
Trenere: Berit Wilsgård og Vårin Benjaminsen

KS

Torsdag 10. juni:
Kjerka og musèet med fellesbrosjyre
Sør-Senja Museum har døren åpen kver sommar. Iår har Stonglandet kirke det òg. Dem skal være såkalt vei-kirke. Det betyr at kirka har åpen til bestemte tide. Då kan veifaranes folk stoppe, komme inn og få seg en kopp kaffi og vafla. I tillegg blir det orgelmeditasjon fleire fredaga.
Musèet og kjerka har no straks ferdig en fellesbrosjyre for sommarsesongen. Den e tenkt delt ut til alle som besøke Sør-Senja. Brosjyra lages av han Oddvar Klausen og han Martin Jensen i TransFoto.

Har dokker sett en Chrysolophus Pictus?
Natt til mandag i forrige vekka kom han med fly ifrå Oslo til Halsnes. Utpå ettermiddagen samme dagen stakk han av.
Han Ronny Eliseussen Halsnes e fortvilt. Ho-chrysolophus-pictøsen sett igjen åleina og forlatt og e fratatt diverse muligheite. Det kan no være ei trøst for ho at det ikkje e andre inni bildet, då det ikkje finnes fleire av sorten i Tranøy.
For dem av Budstikkas lesera som ikkje har full oversikt over alle latinske namn, så heite Chrysolophus Pictus Gullfasan på norsk.
Redaksjonen har sendt en mail til han Ronny og foreslått russiner med sovemedisin i etter oppskrift ifrå han Roald Dahl.

Onsdag 9. juni:
Sirkus
Idag e det sirkus i Tranøy. I morrest begynte dem å reise teltet på grusbanen på Eidet. Klokka ett e barnehagen invitert på omvisning.

Og så det vèret!
Det nøtte ikkje ka dem melde ifrå meteorologisk institutt. Kjempevèr blir det uansett. Klokka ni i idag va han trane stille og seksten grader. Han blir tjue i løpet av dagen. Men vi e jo vant til sorten.

Nedspyling av telekabla
Nokken har lurt på ka det e slags liten spionbåt som fer å vase rundt Sør-Senja. Det e ikkje nokka spionbåt. Det e Meløy Dykkerservice som e å spyle ned telekabla på havbotten.

Opprydding i natur-reservat
Idag e endel av klassan på Eide-skolen og rydde i natur-reservatet i Stongodden. Den jobben har dem kvert år, og det gjer dem endel penga i klassekassen.

Tirsdag 8. juni:
Skal man dele ut nokka kulturpris i Tranøy?
Det skal komite for undervisning, barnehage og kultur ta stilling til på måndag når dem møtes heime hos ledarn i komitèen, han Torfinn Stokmo på Å. Det e kommen inn ett forslag, men etatsjefen e si innstilling usikker på om man skal annonsere og be folk sende inn forslag på fleire kandidata. I tillegg spør han om prisen skal justeres nokka opp. Den har hittil vorre på 2000 krone pluss et kunstverk.
Det blei ikkje delt ut kulturpris ifjor.

Diverse støtte til kulturformål
På møtet skal man òg ta stilling til en del innkomne søknada om kulturmidla for 1999. Sør-Senja Mannskor e innstilt på å få 4000 krone, Vangsvik søndagskole 500, Nord- og Sør-Tranøy husflidslag 4400, Rødsand vel 1000, Rubbestad og Vesterfjell grunneiarlag 1000 til gammeprosjekt, Tranøy handikapforening 2000 i transportstøtte, Senja Turlag 2000 til turlagshytta, Midt-Troms kunstforening 1000 krone i prosjektstøtte, Gisund fotoklubb 1000 til fotoutstilling, og dokumentasjonsprosjektet hannes Oddvar Klausen over gamle fiskebåta 5000.
I tillegg e det søkt om 5000 til støtte for idrettsleka for funksjonshemmede og 1000 krone til lydavis for blinde.
Skole- og kultursjefen innstille at utvalget ikkje skal imøtekomme søknad ifrå grendehuset på Vesterfjell på demmes henvendelse om å få tilskott til reprarasjon av endel vatnskada dem fikk ved påsketider i år. Skadan beløp seg til 50.000 krone.

Sør - Tranøy guttelag - Målselv 4 - 5 ( 1 - 2 )
I dag spilte Sør - Tranøy guttelag sin andre kamp i serien hjemme på Stonglandseidet mot Målselv. De tapte 4 - 5, men hadde flest sjanser og var veldig uheldige framfor mål. Målene ble scoret av: Thomas Benjaminsen (2 mål), Kristian Stokmo (1 mål) og Marius Tobiassen (1 mål). Dette er det andre tapet på to kamper for Sør - Tranøy. Neste kamp spilles på Stonglandseidet tirsdag den 15 juni klokken 19:15.
KS

Ti søkera til helse- og sosialsjefstillinga
Søknadsfristen e no gått ut, og det har meldt seg ti søkere til jobben. Dem e:
Rolf Markussen, Tynset - Geir-Inge Johnsen, Bø i Vesterålen - Catrine Nordvik, Bardufoss - Ole Kr. Ekle, Narvik - Reidar Eilertsen, Vormsund - Kirsti J. Fløtnes, Tromsø - Marie Bartnæs, Finnsnes - Magne Amundsen, Tromsdalen - Lars Woldmo, Støren - og Tor-Atle Aune, Silsand.

Mandag 7. juni:
Sakna femtiåring funne omkommen
En mann rundt femti opprinnelig ifrå Tranøy som blei meldt sakna før helga, e funne omkommen. Det blei sett igong leiteaksjon då bilen hannes blei funnen parkert i Straumsbotten på yttersida av Senja.
Han blei meldt sakna på fredag då han ikkje kom heim etter at han skulle ut en liten tur på Sør-Senja.

Sangar-rapport ifrå Senjatreffet 99
Det va ca 300 menneska på Vesterfjell grendahus på lørdag den 5. juni. Derav 160 sangere. Det va stor variasjon av sang og musikk. Det bæste va el etter mett syn Andenes mannskor. Her va det skikkelig trøkk. Men også Gryllefjord sangkor imponerte, særlig med en selvkomponert sak av Kristian Kaurin om krigen i Kosovo.
Vèret va kjølig, men utpå kvelden og natta blei det varmar med ca 190 quinder og mænd på sangarfest. Flotte gava blei overrækt formannen (æ understreke at mannskor har lov å bruke denna betægnelsen). Ordførar'n hadde den offisielle åpningen om formiddagen, med gode og varme ord tell koran.
Næste Senjatreffet skal NoTrøDame ha i 2001sjølv om Andenes mannskor utpå kvelden til stor jubel foreslo å holde neste Senjatreff på Andenes
JEHO

FK Senja jentelag - Sør-Tranøy jentelag 1 - 0 ( 0 - 0 )
I dag spilte Sør - Tranøy jentelag bortekamp på Silsand mot jentelaget til FK Senja. De tapte bare 1 - 0, men spilte en god kamp. FK Senja scorte i slutten av kampen. Dette er det andre tapet på rad for jentelaget.
(I morgen klokken 19:15 spiller Sør - Tranøy guttelag hjemme på Stonglandseidet mot Målselv.
KS

Ferga for lita allereia
På fredag sto det fire bila igjen i Harstad som ikkje fikk plass på ferga til Skrolsvika. Ellers i vekka har ho vorre stor nok med gjennomsnittlig fem bila pr. tur sålangt.

-Gje oss ei helg, så skal vi få malt ferga!
Det sei nokken skrolsvik-karra til oss. Etter demmes meining ser ho ut som en russetrålar som har lie to år i Barentshavet.

Torsdag 3. juni:

Svært velløkka "Prosjekt Kystfart"
-Tranøy e en rik kommune
Med de ordan ønska ordførar Martin Rolness "Biskop Hvoslef" og Prosjekt Kystfart-gjengen velkommen til Skrolsvik klokka ti i formiddag.
-Vi har vel ikkje akkurat så mykje penga, sa han, men vi e rik på aktivitet, kultur, kunnskap og pågangsmot, sa han.
Et sammensett orkester med deltakere ifrå musikkskolen og skolekorpset møtte båten og de frammøtte.

-Kjempeflott barnetime og kjempeflott "skoletime"!
Det meinte iallfall unga og lærera ifrå Stonglandet og Øverbotn skole vi snakke med. Barnetimen va ho Kine Hellebust ansvarlig før, mens Fiskerinæringens Felles Kompetansestyre hadde "skoletime" for 5.-10. klasse. Dem klarte på en glimranes måte å markedsføre fiskerinæringa og fikk fortelt at den ikkje berre e fesk og slog, men òg spennanes høgteknologiske og markedsmessige utfordringe på biprodukta som brukes både til kosmetikk og medisin.
Skrolsvik Bygdelag hadde gjort istand grilla til ungan i fjæra i Senjehesten som ungan brukte til å tilberede medbragte grillmat i godvèret.
Vikstranda skole deltok ikkje. Dem meldte avbud utpå dagen igår.

-Det beste folkemøtet på turen hittil
Det sa prosjektledar Inger Marie Olsen då ho avslutta kvelden. Møtet starta klokka ett, og va ikkje ferdig før tre kvarter etter planen klokka kvart på seks. Salen va ikkje full når møtet starta, men folk kom etterkvert som dem va ferdig på arbeid. Og alle satt til siste minutt. Han Erling Stangnes "lufta ut" imellom de forskjellige postan på programmet med forskjellige teksta av han Helge Stangnes, samt at han Wiggo Johnsen framførte to vise.
Jorunn Strømsvåg fortelte om rekruttering sett i et kvinneperspektiv og informerte om Microcredit, - et banknettverk for kvinnfolk som e "importert" etter å ha vorre svært velløkka i fleire u-land.

-Moderne IKT gjer alle like muligheita
Gunvald Svendsen ifrå Telenor FOU la fram det han meinte ville bli utviklinga innafor informasjon og kommunikasjon de nærmaste åran. -IKT e ikkje et distriktspolitisk virkemiddel, sa han, det e ei forutsetning! Det viktigaste med utviklinga av moderne kommunikasjonsteknologi e at den gjer alle like muligheita, sa han. Mange nikka i salen, men han Hans Kristian Eriksen representerte kanskje dem som e skeptisk til utviklinga og sa at han alltid va skeptisk til misjonæra, og at han følte at Svendsen markedsførte ei utvikling der hudkontakten imellom menneskan ville forsvinne.

-Havbrukskommune nr. 1 i Troms!
Det påsto ordførarn at Tranøy va då møtet kom til posten som handla om havbruk. Inger Andreassen, Rune Rasmussen og Erland Austreng hadde innledningen til forskjellige tema innafor havbruksnæringa. Ho Inger fortelte om Troms Flekksteinbit as på Rubbestad, han Rune om blåskjell, mens han Erland ifrå Akvaforsk tok før seg næringa i et ressurs- og distriktsperspektiv.

-Markedskreftern overtar!
Siste ut va ho Aina Edelmann, som drog igong en veldig engasjert debatt om kem som bestemme over oss, -politikeran eller markedet.
Ho advarte klart mot det ho meine skjer idag. -Idag dele stort sett politikeran og markedskreftern på det å styre oss, sa ho, men vi oppleve at markedskreftern tar et stort jafs kver dag.

-Feskarbonden og andre kvinnfolk
Med en forrykanes innsats hadde ho Bjørg Arntzen i Lofoten Teater full kontroll over en fullsett sal i samfunnshuset med sine rollefigura i teaterstykkjet som e basert på boka med tittelen "Feskarbonden og andre kvinnfolk". I tillegg til at ho imponerte stort, meinte folket etter at dem hadde gjedd ho en langvarig trampeklapp at dem kjente igjen de forskjellige kvinnfolkrollefiguran som om dem hadde vorre ifrå Senja.

Men folket blei snytt for kosekvelden...
I siste liten meldte revygruppa i Sollia og han Wiggo Johnsen at dem ikkje kunne kommesom avtalt. Dermed falt underholdninga på den planlagte kosekvelden for prosjektdeltakeran og bygdefolket bort, og kvelden blei avlyst. Det va det mange som beklaga.

Skrolsvik Bygdelag dyktig arrangør
Bygdelaget hadde det tekniske ansvaret for arrangementet. Og det gjennomførte dem med glans. Kveitsuppa va på topp. Alt va organisert godt. Tilogmed grillan va ferdig dønka med grillveska då eleva og lærera kom ned til fjæra i Senjehesten.

Jentelaget tapte mot Gryllefjord
I dag spilte Sør - Tranøy jentelag hjemmekamp på Stonglandseidet mot Gryllefjord. De tapte 4 - 0, men spilte en god kamp! Isjansestatistikken var Sør - Tranøy det beste laget, men så er det målene som teller i fotball. En veldig jevn kamp på Stonglandseidet i dag.
KS

Onsdag 2. juni:
Prosjekt Kystfart i morra
Prosjekt Kystfart e et pilotprosjekt i forskningsformidling og lokal mobilisering. Det e Norges Forskningsråd og programmet for Kyst og Bygdeutvikling som e initiativtakera og ansvarlig. Den tidligare redningsskøyta "Biskop Hvoslef" brukes som seilanes base for arrangementet.
I morra e turen kommen til Tranøy. Der e Skrolsvik Bygdelag lokal arrangør. Det e lagt opp ett nokså omfattanes program for dagen.
Det finn du her.

Vil ha utbedra området rundt krigsminnebautaen i Vangsvik
Vangsvik Arbeiderlag v/Odd Arne Andreassen har henvendt seg til kommunen angåanes området rundt bautaen til minne om Harald Johan Brandvoll som omkom under angrepan på de norske panserskipan Norge og Eidsvold på Narvik hamn under andre verdenskrig.
Arbeiderlaget meine at området no e skjemt etter at utbedringa av vegen har medført ei stor fjellskjæring framfor bautaen. Dem foreslår at man i samarbeid med Vangsvik Velforening ser på heile området, og om mulig omarbeide det sånn at det kan benyttes som en liten park midt i bygda.

Kvinnfolk i nettverk
I helga hadde Sør-Senja Kvinnenettverk samling igjen. Ho Anita Dreyer innlede om korsen nettverket kunne fungere, og ho Leila Paulsen fortelte om sine erfaringe ifrå deltakelse i kvinnenettverk. Samlinga va den andre sia "prøvelanseringa" tidligar i vår, og alle de tjue frammøtte tegna seg for medlemsskap.
Neste samling blir i Skrolsvik.

Sommaravslutning på idrettskolen
Ikveld e siste kveld for idretts-skolen til STIL. Det markeres med grillfest og natursti.

Tirsdag 1. juni:

Han Elvis kjem heim ..!

Ifjor hadde han Geir Larsen stor suksess med Elvis-showet sitt i Salangen. Den 3. juli tar han med seg han Elvis for å opptre i heimbygda si under Rødsand-dagan. Og skal vi tru omtalen han har fått hittil, bør dokker merke av dagen allereia.
Han har forøvrig bedt spurt Budstikka om kor han kan få tak i tørrfesk og rekling. Dem som kan hjelpe han med det, kan kontakte han på
elvisnor@usa.net

Fergesesongen e åpna!
Klokka elve idag ankom M/S Kåfjord til Skrolsvik på sin føste fergetur for sesongen. På land kom det èn bil og et stort reisefølge ifra Statoil som skulle på konferanse i Senjehesten. I tillegg kjørte det tre bila ombord, får vi opplyst ifrå Budstikkas tilstedeværende observatør.
Selvfølgelig va "Skrolsvikfergas Observatørforening" møtt opp i god tid før ferga kom. Foreninga består for det meste av pensjonista.