Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

..arkivet ..

Tirsdag 30. juni:
Fergeåpning søndag, -omfattanes program
Vi lovde tidligar å komme tilbake med programmet i Skrolsvik i forbindelse med åpninga av fergeforbindelsen Harstad-Sør-Senja. Her kjem det:

11.35   M/F Karlsøy kjem til Skrolsvik
    Stonglandet skolekorps
11.45   Ordførarn i Tranøy ønske velkommen
11.55   Skrolsvik skolekorps
12.05   Ordførarn i Bjarkøy helse
12.15   Senja Bluesband
12.25   Ordførarn i Harstad helse
12.35   Korsang
12.45   Hans Kr Eriksen: Sangen til Skrolsvik
12.55   Pause
Omvisning i museumsavdelingen
13.55   Form. i fergestyret, Ottar Andreassen
14.00   Åpning av fergesambandet v/fylkesordf.
14.10   Korsang
14.20   Avgang Skrolsvik M/F Karlsøy
16.10   Ankomst Harstad
    -kort markering i Harstad

Klokka 16.50 opptas ordinær rute fra Harstad

Mandag 29. juni:
Vangsvik, det tidligare postkontoret blir kunstnarverksted
Senja Rutebil, kommuneadministrasjonen, to tannlegekontor, -og i det siste to legepraksisa, har vore viktige kjennetegn på kommunessentret Vangsvik. Men no får bygda et utvida kunstnermiljø i tillegg. Fra før har Svein Arild Berntsen vore etablert der som bildanes kunstnar i mange år. Det har òg tekstilkunstnaren Ragnhild Nicolaisen vore. Men imorra blir kunstarmiljøet fordobla. Då flytte de opprinnelig Tranøyværingan Geir Wold og Ann Rita Brygghaug tilbakers fra Oslo. Begge e bildanes kunstnera, og skal etablere seg i de tidligare lokalan til postkontoret i bygda.

"Eg vatne og eg vatne",
sei ei blomsterelskanes dama på telefonen til oss. Denne sola og denna tørken held jo på å ta knekken på alt eg har i hagen min. -Men eg klage ikkje, sei ho, før man blir jo i sånt godt humør av dettan godvèret!
Og godvèret det skal fortsette, sei Meterologisk Institutt, som tilogmed melde om solgangsbris for Troms. I går blei det målt 26 grader i skyggen fleire plassa på Sør-Senja.

Søndag 28. juni:
Den arktiske sommar e over oss
I snart to vekke har vi no svima rundt i over 20 grader og stort sett vindstilla. Alle de vanlige badeplassan e fylt med solbrente folk. Alle tar det med ro. Det gjør ikkje lauvmakken, blomstran, fuglan og alle insektan som i løpet av en kort arktisk sommar må få gjort mest mulig for å sikre at slekta leve videre.
Lauvmakken har vore et stort problem i Sør-Troms. Det e no femte året vi har hatt lauvmakk-angrep.

Ei tragisk brudeferd!
Det e et sagn om ei tragisk brufeferd som gikk gjennom isen på Bunkevatnet i forrige århundre. Han Trond Dragøy gjer oss sagnet på sine spesialside...

Fredag 26. juni:
Fergekaia ferdigstøypt i går
Igår kveld kom siste betongbilen til fergekaia i Skrolsvik. Dermed e en viktig brikke på plass før den offisielle åpninga neste helg. Selve åpningsseremonien vil skje med pomp og prakt, med to korps, ordførera og fylkesordførar tilstede. Vi kjem tilbake med program for åpningsdagen seinar.

Kveitemusèet stengt heile sesongen i år?
Sør-Senja Museum har på grunn av skadan på Kveitmusèet i Skroslvik ikkje funne det forsvarlig å åpne musèet endå. Og stengt blir det antagelig resten av denna sesongen. Skadan etter vei-sprenginga i Skrolsvik har ført til at en heil vegg må bygges opp igjen, og det e tvilsomt om man får det gjort før til hausten.

Torsdag 25. juni:
Edin Arne Olsen blei ny rådmann
Ikkje uventa blei Edin Arne Olsen tilsett som ny rådmann av Tranøy kommunestyre idag. Han overtar formelt til hausten når Olav Sivertsen går over i pensjonistan sine rekke.

Holmen-vegen i Sollia rustes opp for 420.000 kr iår
Beboeran og Solli Trappefabrikk har tidligar klaga over dårlig veg til Holmen i Sollia. I forbindelse med vurderingen av om Solli Trappefabrikk skulle bygges opp igjen etter brannen, lovde ordførarn å ruste opp vegen. Det slutta kommunestyret seg til idag. 420.000 krone e ikkje nok, men resten skal taes til neste år.

Tranøy kommunestyre vil ikkje ha kombinert rute- og ambulansebåt i Vågsfjordbassenget
I forbindelse med omlegging av båt-type til trafikk i Vågsfjordbassenget, har det komme innspill om en kombinert rute- og ambulansebåt. Tranøy kommunestyre syntes på møtet idag at dette ikkje va nokken god ide, og ber overfor fylkesmannen at noværanes ordning med egen ambulansebåt fortsette. Dem trur at en kombinasjonsbåt i rutefart vil gje et dårlig tilbud. Idag trafikeres ambulansetjenesten i fjordbassenget av "Øyfart", som e stasjonert på Bjarkøy

Fredslilje fra Nord-Senja Museumslag under åpninga av den nye temautstillinga på Senjehesten idag
I påhør av inviterte gjesta på Senjehesten Kystforsvarsmuseum idag, fikk Sør-Senja Museum overrakt ei fredslilje som gave fra Trond Hellemo fra Nord-Senja Museumslag under åpninga av den nye temautstillinga. De andre lokalmusean i regionen hadde ikkje sett seg anledning til å møte opp. Det gjorde imidlertid heile kommunestyret, som etter ordførarn sine uttalelsa hadde grunn til å være veldig fornøyd med resultatet av de bevilgningan dem hadde gitt til utstillinga.
Under åpninga blei det retta stor takk og anerkjennelse til de personan som va ansvarlig for utstillinga, utstillingsdesigner Olav Ryan, konservator Yngvar Ramstad og prosjektledar Hans Kr Eriksen.

Onsdag 24. juni:
Offisiell åpning av ny museumsutstilling i Senjehesten torsdag
Med innbudte gjesta og høytideligheit åpnes den nye tema-utstillinga "Fred, krig, fred" i Senjehesten Kystforsvarsmuseum. Museumsarbeider Olav Ryan, prosjektledar Hans Kr Eriksen og konservator Yngvar Ramstad har stått på stort sett heile døgnet i det siste for å få utstillinga ferdig til åpningsdagen.

Ny rådmann avklares endelig i morra, torsdag
På kommunestyremøtet i morra foregår den endelige ansettelse av ny rådmann i kommunen. Administrasjonsutvalget har innstilt Edin Arne Olsen med Jostein Are Lyshoel som reserve. Det e venta at innstillinga fra administrasjonsutvalget blir fulgt.

Gisund Leikarring til Gotland
I begynnelsen av august reise Gisund Leikarring over til Gotland for å delta i en nordisk folkedansfestival. Leikarringen har fleire deltakere fra Tranøy, og e det einaste organiserte tilbudet i ytre Midt-Troms for folk som vil danse folkedans.

Seien e blitt større!
En utsendt vitenskapelig marin ekspedisjon va idag ute for å bedrive prøvefeske på årets småsei-stamme. Rapporten fortell om stiganes størrelse og kvalitet, samt at levra begynne å bli lys og feit.

Tirsdag 23. juni:
Fotball-VM framfør St. Hans -feiring!
Sjøl om vèret va det beste midtsommarsvèret på fleirfoldige år, va det stort sett ingen som oppholdt seg utendørs på Sør-Senja etter klokka ni ikveld. Endel bygdelag hadde klokelig utsett båltenninga til imorra, mens andre begynte feiringa og rømgrøt-etinga så tidlig at dem kom seg heim til den svært avgjøranes kampen mellom Norge og Brasil. Og den gikk som kjent veldig bra. Om seieren over Brasil vil prege de utsatte feiringen i morra, skal vi ikkje ha nokka formeining om.

Lønnsoppgjøret: -innkjøpsstopp i Tranøy i dag
Det svært gode lønnsoppgjøret har ført til innføring av innkjøpsstopp i Tranøy kommune mens man skaffe seg oversikt over de økonomiske konsekvensan for kommunen. De første som blei ramma, va skoleverket sine bestillinge av nye lærebøker til hausten. På grunn av reformen i grunnskolen (L97), må stort sett det meste av lærebøker skiftes ut.

Mandag 22. juni:
Ny fløy på Tranøy sjukeheim for 7-8 milliona?
Etter ka vi kjenne til, har no kommunen fått det første overslaget på kostnadan på et ev. tilbygg på Tranøy sjukeheim som skal romme ei ny avdeling for senil demete. I tillegg til den nye avdelinga, vil tilbygget romme to nye sjukeheimsplassa. Katid ei eventuell utbygging vil starte, e ikke tatt stilling til endå.

Søndag 21. juni:
Senjastafett langs 127 kilometer Senja-natur
i sommarvarme og sol idag
I et strålanes sommarvèr avvikla Sør-Tranøy Idrettslag årets Senja-Stafett idag. De 15 lagan med sine 250 deltakere fikk oppleve Senja-naturen fra si mildaste sida på strekninga fra Laukvika i nord til Senjehesten i sør.
Komplett resultatservice fra Sør-Tranøy idrettslag

170 besøkte midtsommars-frukost på Hofsøy Bygdetun idag
I et fantastisk sommarvèr besøkte 170 menneska bygdetunet til Sør-Senja Museum på Hofsøya. Der fikk dem servert alle slags tradisjonell mat, fra rømkolla og Lekangsgomme til spikjeauar og røykalaks.

Sommarvèret sette fart på hagearbeidet!
De store lagran med sommerblomster på Heggtun gartneri i Vangsvika e nesten tømt. Det e tydelig at det gode sommerværet har sett fart på plantelysten hos folk. De andre som sell sommarblomstar har og merka stor interesse, så det skulle ikkje være nokka i veien med hage-interessan til folk i kommunen.

Fredag 19. juni:
Bevilgninge fra Tranøy Næringsfond
Her kjem lista med bevilgninge fra Næringsfondet, vedtatt av formannskapet på onsdag:
*A/L Finnsnes og Senja Transportsentral v/ Otto Nylund, kr 10.000 til rydding og sletting av tidligere grustak på Fosslund
*Erling Norgård, Sollia, tilskott kr 8.000 for kjøp av verktøy til husflidsproduksjon
*Hyttekroa v/Jan A. Johansen, Tranøybotten, kr 30.000 til investeringe i kjøkken og kafeteria på Hyttekroa.
*"Flyfraktprosjektet over Bardufoss Lufthavn" får 10.000 kr
*Stein Roger Larsen innvilges kr 20.000 til kjøp av reservedrosje med rullestolheis
*Tone og Ragnar Johnsen, Veserfjell, tilsott på kr 7.500 til investeringe i potetlager
*Ørjan Rostadmo, Eidet, kr 50.000 for investeringe i skogsmaskin og utstyr for avvirkning til Troms Treforedling
*Fredyy Johnsen får 12.000 kr til innkjøp av elektronisk utstyr til fiskebåten sin. Den heite Elrita.
*Davinor A/S, Eidet, får 25.000 kr til utvikling og markedsføring av seloljeprodukta.
*Samisk Hus får 20.000 kr til utredningsarbeid vedr etablering av Samisk Hus på Senja

Torsdag 18. juni:
Troms Kveite AS utvider arealet på Rubbestad
Tranøy kommune har vedtatt å imøtekomme Troms Kveite AS sitt ønske om meir areal for kveiteproduksjonen på det landbaserte oppdrettsområdet på Rubbestad. Arealet e no økt fra 600 til 1000 kvadratmeter.

Tilskudd til oppstart av ungdomsklubber
Bygdelaget Bellevue på Eidet og U.L. Varden i Vangsvik e tildelt hhv 22.700 kr og 42.000 kr til oppstart av ungdomsklubba. I tillegg får begge 50.000 kr i året til drifta.
Med dette legg kommunen opp til en modell der lag eller foreninga har ansvaret for og driv ungdomsklubban.

Onsdag 17. juni:
"Budstikka" hjelpe skolen med lærera?
Etter ka vi får opplyst på sikkert hold, har i alle fall èn søkar meldt seg til de ledige jobban på Stonglandet skole etter å ha lest om det i Budstikka. Vi tar det i all beskjedenhet til våres inntekt.
Vi opplyse om a det fremdeles e fleire ledige stillinge, og at det ikkje e nokka "flukt" fra skolen som har forårsaka de mange ledige jobban, men et sammentreff av fleire omstendigheite. Tvert imot e skolen inne i en spennanes periode, båd med hensyn til Tranøy år 2000, og med det IT-prosjektet som etter initiativ fra Norsk Dataforening avd. Senja e starta på skolen. Så skulle du være interessert å ta deg en tur heim igjen, så ring skolan eller skolekontoret!! Der e det nokken som treng deg!!

Sør-Tranøy - Havørn (guttelaget) 1 - 2 (0 - 0)
Sør - Tranøy tapte i dag 2 - 1 mot Havørn fra Senjehopen på Stonglandseidet i dag.
Jan - Robert Karlsen debuterte i mål. Det eneste målet til Sør - Tranøy ble scoret av Thomas Benjaminsen. Dette er det andre tapet på rad for guttelaget til Sør - Tranøy Idrettslag.
Neste kamp spilles ikke før 11.8 hjemme mot Gibostad.
KS

Siste finpuss for Senjastafetten i kveld
I kveld møtes heile arrangørstaben for siste finpuss til Senjastefetten på lørdag. Senjastafetten e en landeveisstafett som går fra Laukvika på Nord-Senja til Senjehesten i sør.
-Interessen i år kunne vore bedre, får vi opplyst fra arrangørhold. -Men det e no ikkje færre lag enn fjor!

Flaskehals for lakse-vogntog endelig fjerna
Den nye brua over Å-elva e no ferdig, og med det e en flaskehals for trailertrafikken med laks fra Tranøy Fiskekjøp i Skrolsvik fjerna. Vegen hadde nedsatt akseltrykkk p.g.a. den dårlige brua, og lakseslakteanlegget og trailersjåføran hadde valget mellom ikkje fulle vogntog og dyr frakt, eller å bryte lovverket og kjøre med for mykje last i bilan.

Tirsdag 16. juni:
Edin Arne Olsen ny rådmann i Tranøy!
Administrasjonsutvalget (formannskapet) har nettopp avslutta sitt møte, og foretatt innstilling i ansettelse av ny rådmann etter Olav Sivertsen når han går av til hausten. Valget falt på Edin Arne Olsen, med noværanes rådmann i Berg, Jostein Are Lyshoel på andreplass. Olsen e idag økonomisjef i Tranøy.

Første sommardagen (i juni) ?
15 grader blei det målt midt på dagen idag på denna delen av Senja. Når vi ser at det skal bli litt varmar her i morra, og 10 grader i Bergen, må vi sei oss fornøyd.

Mandag 15. juni:
Laushund-drap på saulam?
Saue-eiera på Stonglandet har sterk mistanke om at en laushund har jaga bort eller drept en god del lam på halvøya i forrige veka. Et lam e funnen rekanes på havet, mens ett e funnen med bitemerka. En saue-eiar har hittil berre funne voksne dyr, og ingen lam. Den mistenkte hunden e avliva av eiarn, som forøvrig e en sentral person i grunneiarlaget på Stonglandet. Reineiar Nils Påve har tidligar overfor politiet forlangt hunden avliva p.g.a. jaging av rein.

Sør-Tranøy Idrettslag mangle løpera til Senja-Stafetten!!
-Kan dokker hjelpe oss med å fortelle at vi mangle løpera på laget våres til Senjastafetten, sei en lettar fortvilt Jon Petter Stangnes til oss. Han oppfordre folk som har joggeskoen og motet iorden til å melde seg til han på telefon 778 54613 så snart som mulig. Så skal idrettslaget finne en etappe som passe til kondisjonen til vedkommende.

Ny telefonkabel over Solbergfjorden
En båt låg på tverra utfor Vangsvika på lørdag. Det viste seg å ha forbindelse med pågående kabelstrekk fra innlandet til Vika. Den skal lande på Idar Jenssen si mark og graves ned langs veien for å kobles på hos han Torgeir Fredriksen (den gamle telegrafstasjonen).
På land her har det i haust og i vinter vorre utført utbedringsarbeid på linjenettet. Det heile e en del av pågåanes arbeid med kapasitetsøkning for dataoverføring, melde vår "korrepondent" i Vangsvik.

Dugnadsånd og godvèr
Med blå himmel og varm sol gikk bygdelaget i gang med å tømme det rivingsklare ungdomshuset på Eidet for inventar og utstyr. Alt av brukanes inventar, så som bord, stola, kjøkken- og sanitærutstyr blei kjørt bort og lagra til seinar bruk.
Utførr Furulund, senil-demente-heimen på Eidet, va Hagelaget i aksjon med å stelle blomsterbed og hage.

Jentefotball-laget med 1-3 mot Gryllefjord
Ho Merethe Olsen skåra ett mål for heimelaget, men Gryllefjord skåra tre. Men resultatet e ett av de bedre hittil for det nystarta laget.

Botnhamn - Sør-Tranøy (guttelaget) 11 - 2
Sør - Tranøy spilte ikke så veldig godt mot Botnhamn i dag. Målscorerne på STIL var: Kristian Stokmo (1 mål) og Thomas Benjamisen (1 mål). Banens beste spiller var Steve Sellevoll. Neste guttekamp er på Stonglandseidet mot Gryllefjord.
KS

"Berlin-muren" på Eidet rives!!
Det mykje omtalte og etter de fleste si meining totalt bortkasta reingjerdet over Eidet blir no reven. Arbeidet starta idag. Det einaste gjerdet har bidratt til så langt e bitter strid og ett rimelig stort innhøgg i samfunnsøkonomien.

Lørdag 13. juni:
Senja Bluesband i Skrolsvik i kveld

Foto: PP
Ikveld skal Senja Bluesband forsøke å gjenta suksèssen fra sin siste opptreden. For dem som like horn og trøkk, anbefale vi å ta turen til Senjehesten!

Mange søke etter Næringsfondsmidla
Tirsdag skal Tranøy formannskap ta stilling til ei lang rekke søkera som ønske tilskudd fra næringsfondet. Det einaste vi veit, e at det e ikkje nok penga til alle, så søkeran må nok avvente formannskapet sine prioriteringe.

Midtsommarsfrukost på Hofsøy Bygdetun neste helg
Masse folk og masse mat har det vore på midtsommarsfrukostan som Sør-Senja Bygde- og Historielag har arrangert de siste åran rundt St.Hans. Der kan folk få smake på alt ifra rømmkolla og gomme til spikjekjøtt. Ho Ruth Thorsen regne med minst like mykje folk iår som ifjor, men det e berre å komme, sei ho. Det skal bli mat nok til alle.

Fredag 12. juni:
Få jobbsøknada skape problem for skolan i Tranøy, ny utlysing
Det ser ut til å bli en vanskelig situasjon i skolene i Tranøy til neste år når det gjelder utdannede lærere. Ved søknadsfristene utløp var det for få søkere til å dekke alle de ledige stillingene. Situasjonen er spesielt vanskelig ved Stonglandet skole der det i øyeblikket er ubesatt mellom tre og fire stillinger - det var simpelthen ikke søkere nok til de ledige jobbene. I tillegg vil det bli et årsvikariat ledig fra høsten av, og noen av de som er tilbydd jobb ved siste ansetteles, er også usikre.
Skolen er i utgangspunktet interessert i allmennfaglærere med musikk, forming, naturfag, 6-årsped og spesped i fagkretsen, men tilpasser gjerne for å kabalen til, får vi opplyst på skolehold. Stillingene blir utlyst på nytt i nærmeste framtid.
Det er veldig mange år sider Stonglandet skole har gått mot et nytt skoleår med en så vanskelig lærersituasjon, for lærerdekninga har vært veldig stabil der i de siste 10 - 15 årene.
Det virker som om det er lite med lærere på "markedet", og den nye reformen som ble innført i fjor, får vel ta en del av skylda for dette for da trengtes det fleire lærere til det nye årskullet. I tillegg har vi et stramt arbeidsmarked for tiden, melder vår "skolekorrespondent".

Torsdag 11. juni:
STIL's guttelag med nok en fotballseier
I dag spilte Sør - Tranøy mot Gryllefjord på Stonglandseidet og de vant fortjent 8 - 2. Målscorerne var: Kristian Stokmo (2 mål), Andreas Eriksen (1 mål), Thomas Tobiassen (1 mål), Bård Fyhn (1 mål), Selvmål av Gryllefjord og Morten Strand (2 mål). Laget har vunnet 3 ganger på rad. Neste kamp er på mandag borte mot Botnhavn.
KS

Turistkontor i Tranøy
Med støtte fra Tranøy kommune har Senjehesten Turist og konferansesenter opprette eget turistkontor. Kontoret skal primært dekke Tranøy, men kan òg trø til for heile Senja. Et samarbeidanes kontor i Gryllefjord e òg under oppstart.
-Vi e bemanna 24 tima i døgnet, sei ho Torill Eng, som jobbe på kontoret. En av de første oppgavan hennes e å reise til Harstad for å informere om Senja.
Sjøl om sesongen ikkje har komme orntlig i gang enno, merke vi allereia økanes trafikk, sei ho. Men hovedtrøkket kjem ikkje før ferga starte.

Utstillingsåpning 25. juni i Senjehesten
25. juni skal den nye utstillinga til Sør-Senja Museum åpne. Som nemt tidligar, har den temaet Fred-krig-fred, og fortell historia i forbindelse med siste verdenskrig. Kveitemusèet derimot blir stengt sålenge sprengingsarbeian foregår på vegen forbi bygninga.

Onsdag 10. juni:
Transportarbeidarstreiken over i natt
Idag gikk rutebussa, skolebussa og godsbila som normalt. Men det va ikkje alle klar over. For en del skolebussa sett vedkommende sto berre en håndfull eleva og venta på veikanten imorres.

Poteten går i jorda
Idag har mange stått bøyd i potetåkran for å få poteten i jorda i godvèret.

Tirsdag 9. juni:
Klart for salg av Bellevue-tomta til kommunen
Salg av ungdomshustomta på Eidet til kommunen e no klarert i styret i bygdelaget, og huset skal rives og fjernes. Kommunen har tilbydd seg å kjøpe tomta for å bruke den til bygging av omsorgsboliga. Bygdelaget vil prøve å se om nokken e interesert i å rive alt treverk i huset mot at dem får det gratis. Huset må være fjerna 1. august.
Førstkommanes mandag og tirsdag skal det arrangeres dugnad for å ta av taket og å rydde inventar.
Bygdelaget ber folk møte opp på dugnaden, heite det i ei melding vi har fått fra styret i bygdelaget i kveld.

Kyrn på Stangnes ute for første gong i år
Eg slepte ut kyrn for første gang i 1998 - i går den 8 juni. Judit  hadde jo 70-årsdag og flagge vaia på Stangnes. Kyrn syntes likevel at det va kaldt ute - og dem stussa på korfor det va så lite gress inni kugjerdet. Dem såg mæ skeive blikk på andre sia av gjerdet der kunstgjødsel og saltpetter har gjort gresset både grønnar og lengre, - tross siste snyfall på søndag, sei han Håkon Ryvoll i en mail til oss.

Sny på fjelltoppan i kveld
Han skal vesstnok bli varmar. Og det e bra. I kveld va det nysny godt nedover fjelltoppan.

Tranøy-gårdbrukera fornøyd med jordbruksoppgjøret
De gårdbrukeran vi har vore i kontakt med i Tranøy, e rimelig fornøyd med jordbruksoppgjøret i år. Distriktsbøndern her i området kjem bedre ut økonomisk enn tidligar, e svaret vi får.

Tre-dreiing heile helga!
Ho Rigmor Sellevoll og ho Ann-Karin Aronsen, samt Kåre Sellevoll, Osvald Iversen, Ronald Henriksen, Reidar Andreassen og han Sander Nilssen brukte helga på kurs i tre-dreiing på Stonglandet skole. Husflidslaget sto som arrangør, og han Hans Lie fra Asker va lærar.
På kurset blei dem undervist i matriallære, oppsetting av dreiejern samt bruk av forskjellige teknikka i dreing.
Skåle, bolla, skaft til dreiejern og nøkkelringa blei det praktiske resultat av kurshelga

Mandag 8. juni:
Transportstreiken over i morra??
Partan i transportstreiken sett no i lag å prøve å finne ei løysing på transportstreiken. E vi heldig, vil varetransport, bussa og post være i gjenge igjen nokså snart.

Sør-Tranøy - Foss (guttelaget) 9 - 5
Sør - Tranøy storspilte da de slo Foss 9 - 5 på Stonglandseidet i dag. Målscorerne var: Kristian Stokmo (4 mål), Christoffer Norby (1 mål), Marius Tobiassen (3 mål) og et selvmål av en spiller fra Foss. Småguttelaget kjem seg etter en dårlig start, forrige kamp vant dem 14 - 3 mot Gibostad på bortebane.
KS

Naturfag-eksamen for 10. klasse
Temperaturen va høg, og det va pulsen òg, både på lærera og eleva idag klokka 9 da det skulle offentliggjøres ka elevan kom opp i til eksamen. Det blei naturfag. No har dem dagan fram til onsdag på å repitere. Men det skulle være lite anna å ta seg til, da vind og regn fra nordvest ligg som et lokk over Sør-Senja idag.

Og enda meir skole:
Skikkelig bløyta for 7. klasse på leirskole!
Det blei en våt start for 7. klasse fra Stonglandet skole som idag starta sett leirskole-opphold på Grøtavær i nordvest og regn. Men dem får vel ei spennanes veka for det!

Senjehesten Turist- og konferansesenter åpna for sesongen
Fra denne veka har Senjehesten heiltidsåpen. Turistsesongen e åpna.

Søndag 7. juni:
"Tredreiing, et døende handtverk?"
Det e temaet for møtet som Sør-Tranøy Husflidslag arrangere på Stonglandet skole imorra mandag. Hans Lie kjem og vise lysbilda om dreing og av dreide produkta gjennom mange hundre år.

"Utfordringen i helseministerens nyoppnevnte livshjelpsutvalg"
Det skal Tranøy Kr.F. diskutere på medlemsmøte i morra kveld. I ei melding fra partiet heite det at Tranøy Kr.F. ønske å være med å bevisstgjøre på at menneskelivet e verdifullt fra begynnelse til slutt.

Hagelaget med tur til ho Liv Laga
Vi får håpe at folk ikkje får for store problem å velge ka dem skal gjøre mandagskvelden. For i tillegg til de to arrangementan vi alt har nevnt, skal Hagelaget på tur til Finnsnes på besøk hos planteskolen hennes Liv, - kalt Liv Laga.

Arnold Nilsen ny lensmann i Tranøy
Idag e han lensmann i Torsken. Men om kort tid går han inn i ny jobb som lensmann i Tranøy lensmannsdistrikt. Arnold Nilsen vant i kampen om å bli ny lensmann i Tranøy. Den opprinnelige Lavangsværingen har tidligar jobba på Lenvik lensmannskontor.

Fylket avslår halv million til vegutbedring i Skrolsvik
Det ser no ut til at kommunen ikkje får den bevilgninga på en halv million dem har søkt om til utbedring av vegen forbi Kveitemusèet i Skrolsvik. Kommunen har forskottert arbeidet, som e kommen godt igang. Arbeidet med å fjerne denne gamle trafikkfella blei særlig aktuelt i forbindelse med etablering av fergeleie i Skrolsvik. Når det gjeld svar på søknad til to departement om bevilgninga til sjølve fergeprosjektet, e svar ikkje kommen. Det ser derfor foreløpig ut som om Tranøy og Harstad kommune løpe en viss risiko i forbindelse med fergeetableringa.

Lørdag 6. juni:
Vangsvik Storband blei Senja Storband, men e no Senja Bluesband!
Ærverdige, etterkvert gamle og alltid dyktige, og med opprinnelig namn Vangsvik Storband, e no blitt Senja Bluesband. Besetninga består av alle typa menneska. Vi finn såvel disponenta, skolesjef og tannlege som studenta.Forrige fredag hadde dem opptreden på Kjeller'n på Finnsnes, og skal vi tru dem som va der, va det skikkelig trøkk og kjempestemning. Repertoaret e vidt, men Blues Brothers låg bak mykje av det som blei framført.

Tranportstreiken: Ikkje varemangel i butikkan i Tranøy
En rask sjekk avdekka ingen tomme hylle i butikken i kommunen som følge av transportstreiken. Då va det fleire tomme hylle i enkelte butikka på Finnsnes. Posten går òg stort sett som normalt, ved hjelp av Postverket sine egne bila.

Torsdag 4. juni:
Hjelpepleieran tilbake på arbeid igjen
Igår innførte regjeringa tvungen lønnsnemd i konflikten for hjelpepleieran. Det blei en kortvarig streik. Sist dem streika, fikk fem lov til det i 5 tima. Så alle hjelpepleieran som gikk ut i streik igår i Tranøy, måtte raskt tilbakers på arbeid igjen.

"Tull med sjåførstreik"
Vi har fått fleire henvendelsa fra lesera som meine at streiken som ramme skolebussan e berre tull. Èn sitere sykehusdirektør Schrøder i Tromsø, som sei at det e gammeldags å streike. Velvel, det kan sikkert diskuteres, sjøl om eg neppe trur at vi får de streikanes sjåføran med på samme konklusjonen.

Engasjerte bygdefolk på samråd i Sollia
Til tross for at damekoret va på reise, og det va en tre-fire andre møta samme kvelden, va mange møtt opp på samrådsmøte i Sollia igårkveld. Hovedteman på møte va barnehagen i bygda, oppføring av gjennomgangsboliga, kloakk, -og Holmenvegen.
7 unga står på ventelista til Solli barnehage. Ka som blir gjort med det, avheng av innføringa av kontantstøtten. Et anna problem e den store mangelen på boliga. Solli sanitetsforening har tilbydd kommunen gratis tomt for oppføring av gjenomgangsboliga. Ei bygging e aktuelt.
Det e set av 600.000 krone til opprusting av vegen til Holmen, og det blei på møtet tatt opp muligheiten for å legge om avkjøringa fra riksvegen for å styre tungtrafikken fra Solli Trappefabrikk unna det meste av vegen i bygda.
Ellers kom det fram et klart ønske fra forsamlinga om kontinuerlig og oppdatert informasjon fra og om kommunen, gjerne i form av en folder som kom ut regelmessig.

Nok ei steinblokk for Kveitemusèet
Etter ei salva igår, hamna nok ei steinblokk i veggen på Kveitemusèet i Skrolsvik. Det va samme veggen som blei skadd sist som fikk besøk denna gongen òg.

Nokom as investere 8-9 milliona på Rubbestad?
Ette ka vi kjenne til, har Nokom as plana om ytterlige investeringe på det landbaserte oppdrettsområdet på Rubbestad. Nokom as eies av Nergårdkonsernet på Senja, og Mack og Kræmer i Tromsø.
Investeringen går på tilførsel og behandling av sjøvatn til oppdrett av fisk.

Onsdag 3. juni:
"Vi har fått inn melk for heile veka!"
Det e svaret vi får fra de butikken vi har vore i kontakt med angående eventuelle problem i forbindelse med sjåførstreiken. Så det skulle ikkje være nokka grunn til å hamstre. Fersk og grønt hente butikkeieran sjøl på Finnsnes. Melka bli det verre med. Den kjem fra Harstad Meieri, og det e Senja Rutebil som har den transporten. Der e alle sjåføran i streik.

Årets småsei
har gjort at avisa e oppdatert seint i kveld. Heile staben på avisa hare vore åleina ute å drie småsei. Den va av utmerket kvalitet, og krølla seg i kasserollen i kveld. Detta til orientering til dem som opphold seg på plassa i landet der dem ikkje kan fare ut å drage seg småsei når dem vil.

Tirsdag 2. juni:
Buss-streik og godsbilstreik fra imorra tidlig
I morra står skolebussan, rutebussan og godsbilan på Senja. Det medføre full stans i skolebarnkjøring og leveransa av melk til oss. Så foreldran må sjøl kjøre ungan til skolen imorra.
-Kampviljen e på topp, sei formann i Norsk rutebilarbeiderforbund avd. Senja, Oddvar Klaussen, til Budstikka. Kaslags plana streikekomitèen har for å hindre eventuell ulovlig utkjøring av vara og gods, vil han ikkje ut med. -Den enkelte butikkeiar kan sjøl kjøre å hente egne vara, f.eks. melk, sei han. Men tar dem med til andre enn seg sjøl, e det streikebryteri. -Postverket har anledning til å kjøre ut posten sjøl, men dem har svært begrensa kapasitet.

Meir streik
Imorra onsdag klokka 8 tar NHS (Norsk helse og sosialforbund) ut 50% av alle hjelpepleieran i landet i streik. Streiken vil og ramme Tranøy, -på Tranøy sykeheim, Furulund (avd. for senil demens ) og i heimesykepleien. Det er gitt dispensasjon for enkelte vakter for å  ikkje sette liv og helse hos pasientan i fare.
NHS krever fagarbeiderlønn, det vil sei 30.000 krone meir for året, samt lønnskompensasjon for videreutdanning.

0-10 for jentefotball-laget
Ti baklengs blei det for det nystarta jentefotball-laget til STIL mot rutinerte Bardu på Eidet idag. -Egentlig va ikkje resultatet rettferdig, e kommentaren vi har fått. -Stillinga va 0-3 til pause, og etter pausen såg man klart at laget e litt urutinert endå. -Men gje dem ett år, så skal dokker få se, sei vår kommentator avslutningsvis.

Fergestart i Skrolsvik 3 veke etter planen
Fergestart 5. juli e konklusjonen etter byggemøte i Skrolsvik idag. -Uforutsette problem med botn-forholdan for fergekaia har forsinka arbeidet, sei ordførar Martin Rolness til NRK Troms.

Teknisk svikt sendte laksesmolt på havet
En teknisk svikt sendte et ukjent antall laksesmolt på kaia og på havet under overføring fra smolt-tankbil til brønnbåt i Frovåg tidligar idag. Det som ikkje måsen tok, får oppleve sommarn i friheit. Smolten tilhørte Troms Stamfiskstasjon as.

8000
Ikkje førr å skryte, men vi har passert 8000 besøk! Besøkanes nr 8000 blei en Tranøystudent i Bergen som ville lese siste nytt heimana.

Mandag 1. juni:
Easy, easy riders
Imorra får 10.-klassingan på Eidet prøve seg på to hjul med motor. Då starte mopedopplæringa for avgangsklassan, et tilbud dem får kvert år mot slutten av si tid på ungdomsskolen. Opplæringa blir foretatt av en profesjonell trafikk-skole i samarbeid med skolen, og e obligatorisk og gratis for avgangselevan.

2-2 og poengdeling på fotballbanen for Sør-Tranøy
I en middels kamp, der tilfeldigheitan va likelig fordelt på begge lag, spilte Sør-Tranøys A-lag uavgjort mot Framsyn fra Rossfjord heime idag. Vi har tidligar kommentert at Sør-Tranøy-laget har dårlig kondisjon. Det hadde heldigvis gjestan òg.
Heimelaget mangla 3-4 av de sentrale spilleran idag, men klarte seg bra for det. Men så spille dem heller ikkje for å røkke opp, men for å ha det artig.
Målscorera for STIL va Hallvard Sellevold og innbyttar Per Oddvar Klaussen. Det blei delt ut ett gult kort, -det gikk til Framsyn.
I en kald austavind va det møtt opp femti tilskuera for å bivåne kampen.

Kald start på første sommar-måneden
Sjølv om graderstokken viste rundt 10 grader idag, va det en kald austavind som kjølte ned første dag i sommarmånenden juni. Men ei passelig spandabel sol hjelpte til med drømmen om at vi likevel og tross alt antagelig får en kjempesommar likvel.