Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

..arkivet ..

Fredag 30. april:
-Ikkje forsvarlig med 110 flyktninga i Tranøy
Det e konklusjonen til formannskapet. Kommunen blei kontakta av UDI etter at Senjehesten Turistsenter hadde tilbydd seg å ta imot 110 kosovoalbanske flyktninga.
Bakgrunnen for formannskapet sett enstemmige vedtak e at man ikkje kan se at kommunen e istand til å ta seg av såpass mange flyktninga på en forsvarlig måte. For bygda sett vedkommende ville det ført til ei dobling av folketallet. I tillegg har man no redusert helsetjeneste med kun èn lege, samt at Stonglandet skole for tida ikkje har full faglig lærardekning.
-At flyktningan i tillegg blei ønska velkommen til et tidligar militært område der det står kanona og militært utstyr, la vi ikkje vekt på, sei ordførarn til Budstikka. - Det ville ikkje vorre en ønskesituasjon, men den gikk i tilfelle an å forklare, sei han.

Nærgåanes elg
Vi har tidligar skreve om en rein av nokså nærgåanes karakter. Idag skal vi snakke om elg. For nokken daga sia gikk en elg til angrep på ei utelysmaster i Dragøya. Resultatet va total ødelegelse, der den 2,5 meter høge støypjernsmastra blei knekt, vridd og pressa i bakken.
Det e starta endel spekulasjona om det heile står i sammenheng med alle elgsakern i kommunen i det siste. Det e det vanskelig å finne svar på. Men det va ordførarn si lysmaster elgen ramponerte.

Torsdag 29. april:
Sør-Senja kvinnenettverk på plass
Et nettverk kor kvinnfolk kan hjelpe kverandre, -oppmuntre, støtte og dele erfaringer, enten det gjeld etablering av bedrift, utvikle en hobby eller starte ei forening. Det e hovedtanken bak etableringa av det nystarta nettverket på Sør-Senja. Den sosiale delen vil og være veldig viktig, sei ho
Leila Paulsen til Budstikka.
Styret består i starten av Anita Dreyer- Sellevoll, Leila A. Paulsen, Hilde Wathne, Gunvor Pedersen, Bente Isaksen og Kari Ness Benjaminssen.

Reinkalv-ria kom tidlig
Under fortutsetning av at det e reinkalvria som e kommen et par vekke før tida, fikk vi i natt nok en bekreftelse på at det blir en kjempesommar iår. Riktignok blei han ikkje den storkulingen som han meldte, men det e kommen vel 10 centimeter sny. Og han sny endå i formiddag.
Reinkalv-ria brukes som benevnelse på den snyperioden vi bruke å ha i begynnelsen av mai.
For å lede oppmerksomheita mot de probleman som en god sommar iår nok en gong vil påføre oss, vises til et tidligar innlegg om problemstillinga på "Oppslagstavla".

Onsdag 28. april:
Invitasjon til å stifte "IKT Sør-Senja"
Ifrå sekretariatet til Tranøy år 2000 går det no ut invitasjon om å være med å drage igong en ideell stiftelse. Den skal ha som oppgave å legge til rette før at samfunns- og næringsliv i distriktet våres skal bli bedre istand til å ta i bruk moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Stiftelsen skal ha lokal forankring, og bedrifte, privatpersona, lag og foreninge, offentlige institusjona og kommunen inviteres til å delta.
I interimstyret for stiftelsen sett Frode Olsen, Gunnar Torgersen og Helge N Nilssen.

Ei sterke vèrmelding
Han melde om nordvest opptil sterk kuling i kveld. Skulle det slå til, blir det den føste ortnlige kulingen dettan året. -Det e nymåne no, så det godt hende at han slår til, sei kallan på kaia idag.

Sosialt innstilt rein
Vi meldte igår om reinen som blei avvist både på hurtigbåten og skolebussen. Det høres ut som om han e sterkt sosialt interesert, før det meldes om han har vore på tur inn i fleire hus. En plass va han heilt inne i gangen før dem fikk stoppa han.

Reinstrid
I motsetning til denna spesielle reinen, e ikkje alt rundt reindrifta på Sør-Senja nødvendigvis like sosialt. Etter ka vi kjenne til, e en gårdbrukar anmeldt til politiet for legemsfornærmelse i forbindelse med en litt oppheita diskusjon iforbindelse med de uenigheitan som har vorre i alle år omkring reinbeitinga på Stonglandshalvøya.

Tirsdag 27. april:
Rein nekta adgang på hurtigbåt og buss!
(Det blei ei skikkelig sensasjonsoverskrift!!)
Imorges klokka kvart på åtte kom hurtigbåten til Skrolsvik. Det va ikkje så mange som skulle reise. Men ned på kaia kom det og en rein. Han tok kursen mot gangvegen, og gjorde fleire forsøk på å komme seg ombord. Men han blei av forståelige grunna nekta adgang til hurtigbåten. Han ga då opp, og fulgte skoleungan opp til skolebussen, der han gjorde et nytt forsøk på å ta kollektivt transportmiddel. Då sjåføren fikk stoppa han, va han halvveis opp i busstrappa.
Den spesielle reinen har farta endel på Sør-Senja i det siste, og skal vesstnok være nokså folkekjær.

Konfirmantlista
Ifall dokker lure på kem som e blitt stor nok til å konfirmeres i Tranøy, så tar vi her inn lista over dem som har fulgt kirka sine konfirmantforberelsa. Etterpå kan dokker no lure på ka foreldran heite.
Vikstranda skolekrets:
Andreas Bjørkli - Vangsvik, Ragnhild Haugan - Solli, Joakim Åsali Jensen - Vangsvik, Marit Jørgensen - Tanøybotn, Christian Ingebertsen Larsen - Vesterfjell, Eirik Nordgård - Solli, Silje Nygård - Skatvik, Trine Rødberg - Vangsvik, Andre Jakobsen Svavik - Solli, Therese Wangen - Vesterfjell.
Stonglandet skolekrets:
Odd Helge Dagsland - Rødsand, Jan Robert Dybdahl Karlsen - Eidet, Jim Rune Pedersen - Eidet, Steve Sellevoll - Eidet, Morten Strand - Eidet, Marius Tobiassen - Eidet.

Mandag 26. april:
Mange søknada til næringsfondet
I morra skal formannskapet dele ut penga ifrå det kommunale næringsfondet. Etter å ha mottatt avdrag og renta på tidligare innvilga lån, gjedd 100.000 til bygdemobiliseringsprosjektet på Rødsand, og utbetalt 40.000 til Norfico Consult for å lage en reguleringsplan for industriområde nere i hamna i Skrolsvik, sett dem igjen med 926.755 krone.
Av søknadan nemne vi kjøp av melkekvota, kjøkken til jordhuset på Vesterfjell, støtte til siste året for Tanøy år 2000, støtte til Midt-Troms Forsøksring, støtte til fire fiskefartøy, samt penga til seks dame på etablerarskole.

Innbrudd i Dragøya
Etter ka vi har forstått va det innbrudd på en ubebodd gård i Dragøya før helga. Det meste e fjerna, tilogmed båten. Men den påstås å være funnen i et anna naust. Mannen som eie det naustet skal vesstnok være henta inn til samtala med øvrigheita.

11.000 krone på pensjonistbasar
Søndag hadde Sør-Tramøy pensjonistforening basar. Det innbrakte tett oppunder 11.000 krone brutto.

Meir vårtegn
Idag rapporteres det om at linerla e kommen. I tillegg har vi fått beskjed om at den føste mosshumla (les humlen) e ankommen.

Grusdunge på slankekur
-No må kommunen skynde seg å få utover den grusdungen som ligg attmed fergekaia i Skrolsvik, sei en kar til oss. Den minke for kver dag. Men det e kommen ny fin grus på mange private avkjørsla, sei han.

Lørdag 24. april:
5 sjukepleiera vil til Tranøy
-Vi e kjempefornøyd, sei personalsjef Helfrid Skoglund på kommunehuset. -Vi har fått fem søknada på de tre sjukepleiarstillingen vi lyste ut. Så dermed skulle det ordne seg.
Ellers e ho Aud Elverland på plass som vikar for helsesøstera.

1800 krone til Kosovoflyktninga
Nokka må gjøres, tenkte ho Lisa, ho Torill Marie, ho Line og ho Maria i 5. og 6. klasse på skolen på Eidet. Dem leide likesågodt ungdomsklubben og inviterte alle ifrå 5. til 10. klasse på onsdagsfest. Resultatet blei 1400 krone i netto. I tillegg tok dem ei rask innsamling. Så no har dem sendt ca 1800 krone som sett bidrag til arbeidet med flyktningan ifrå Kosovo.

Meir vårtegn
Vi har fått mail ifrå ho Synnøve i Frovåg, som kan fortelle om to vårtegn ifrå bygda. Torsdag hørte ho orreleik for føste gong iår. Han satt framst på knausen i Saudalen der han bruke å sette. Samtidig såg han Fredrik Eidissen 13 svane som flaug over Frovåg.
Vi legg til for eia regning at vi såg et anna årvesst vårtegn på torsdag, -nemlig at ho Gro sykla på jobb i banken. Men det va kanskje litt overmodig, før han begynte å regne utpå dagen.

Fredag 23. april:
Invitasjon til kabel-dugnad
IT-prosjektet på Stonglandet skole invitere til dugnad på tirsdagskvelden. Det ska legges kabelgate, monteres kontakta og installeres strøm til datamaskina på alle klasse- og arbeidsrom. Dem ber folk stille opp, -og ta med seg slagdrill, stjernejern, 5.5 mm betongbor, skøyteledninge og vaffeljern.

Havbruksnytt:
1: Det blir no større og større motstand mot Senja Sjøfarm sine plana om sette ut laks i havet på en ny lokalitet ved Gressholman sør for Gibostad. No har han Kurt Oddekalv og engasjert seg.
2: Tidlig på 80-tallet va det en del oppdrett på ørret her på Senja. Men etterkvert blei laksen enerådanes. På grunn av den store etterspørselen etter laks i Japan, og at det ikkje e produksjonsbegrensninge på ørret i form av fôrkvote, har ørretfeberen no nådd oppdretteran på Senja òg. Det planlegges utsett av fleire hundretusen ørretsmolt til våren.

Torsdag 22. april:
Idag skal vi ikkje skrive så mykje,
men vi nemne at det va fullt av elg igjen i Tranøybotn ikveld, og opptil fleire hara i vegkanten imella Vangsvika og Eidet. Samt en orre. Og at det e lyst klokka ti om kvelden, sjøl om det e overskya.

Møte- og pratekveld
Jau forresten, vi nemne òg at Bygdelaget Ny Dag skal ha møtest- og prates-kveld på Solvang på lørdag for dem som e medlem av laget. Man må ta med seg litt mat.

Onsdag 21. april:
Storebrand vil ikkje dekke oppretting av Kveitemusèet
-Etter endelig å ha oppnådd dialog med forsikringsselskapet før påske, trudde vi at vi skulle klare å få Kveitmusèet oppbygd igjen før sommarsesongen. Men no e eg svært betenkt, sei konservator Yngvar Ramstad til Budstikka. -Idag fikk vi ny tilbakemelding ifrå Storebrand, der dem kun vil reparere det som e knust og ikkje dekke kostnadan ved å rette opp de store skjeivheitan som blei påført bygget under sprenginga ifjor. -Etter å ha brukt altfor mykje tid og ressursa for å få til ei løysing, blir vi tilbudt skarve 15.000 krone i kompensasjon for eit skjeivt hus. Tilbudet ifrå Storebrand e heilt uakseptabelt, og eg e svært skuffa over demmes tilsynelatanes forsøk på å trenere ei løysing og demmes flukt ifrå det ansvaret dem har før sprengingsskadan som blei påført, sei han Yngvar.

Ikkje enig om trafikkløysing ved skolen
Ifjor blei vegen ifrå den nye kjerkegården opp til skolen på Eidet ferdig. Den skulle gje ei nødvendig avlasting for trafikken i skolebakken, der trafikk med skolebussa og privatbila i begge retninge før og etter skoletid skapte mange farlige situasjona.
Bussjåføran meine at det e svært risikabelt når dem no må rygge ved skolen for å få snudd bussan.
På et møte i morres mellom skoleledelsen, samarbeidsutvalg, kommuneledelse og bussjåføra kom man ikkje til enigheit om ei løysing.

"Skoledag" hos Sør-Tranøy Husflidslag
Dem stortrivdes med undervisninga, -elevan som va på besøk på Husflidsbua på Lekangen igår. Dem fikk dem veve, spinne, tøve ull, spleise tau, bake bolla og mykje anna.

Hei gledespredera!
-Før fjorten daga sia fikk vi oss datamaskin og muligheit før å lese ka dokker skreiv om i denna avisa. Eg e søkkførspelt, før maken tel positivitet og artigheite finn man no ikkje i nån andre avisa. Eg har bladd meg igjønna heile arkivet pluss alle di andre sien....."
Sånn starte et lesarbrev vi har fått ifrå ho Synnøve i Frovåg. Les resten av brevet hennes på
Leserbrevsida.

Tirsdag 20. april:
Vegsjefen har begynt å tegne ny veg til Rødsand
Arbeidet med planlegginga av utbedringa av vegen til Rødsand har no starta.
Det va tidligar i år at kommunen fikk gjennomslag for at fylket prioritere opprustinga av vegen. Anleggstart blir iår.

Tranøy AP vil beholde og ruste opp barnehagan
Ifrå Tranøy AP har vi fått pressemelding som fortell at han Bjørnar Svavik blei enstemmig velt som ny ledar i kommunepartiet igår.
Videre heite det at partiet støtte fullt ut opp om barnehageutvalget som foreslår å videreføre barnehagan på Å, Eidet, Sollia og i Vangsvika. Etter innspill på samrådsmøtan i løpet av året går dem òg inn for utbygging av ei ny avdeling på barnehagen i Sollia, samt opprusting av barnehagen i Vangsvika.
Tilslutt heite det at den nye ledarn e sterkt betenkt over den utviklinga vi har med fleire bygdelista. Det e å bringe oss tilbakers til tidligare tiders bygdekrangel. Folk heller burde arbeide innafor etablerte parti istadenfor å prøve å få et enslig menneske inn i kommunestyret, sei den nyvelte ledarn.

Naturmelding 1: Måsen har vorpe
Det meldes fra de føste tjyvplukkeran at måsen har vorpe. Normalt skal stormåsen ha vorpe til 1. mai.
Naturmelding 2: Gåsa
I helga passerte iallfall ni gåseflokka på tur nordover
Naturmelding 3: Elgen
Mens det i andre dela av fylket rapporteres om elgtellinge med dårlig resultatet, ser det ut til at det e nokk av sorten i Tranøy. I løpet av helga blei en flokk av 25 elga observert i fjæra i Tranøybotn.

Ferdighus i praksis
Ifrå bilan kom med de føste seksjonan til de nye omsorgsboligan på Eidet igår, -til bygget såg ferdig ut, gjekk det berre nokken få tima. -Men så hadde dem no krane med fjernstyring.

Mandag 19. april:
Bjørnar Svavik ny ledar i Tranøy AP?
I følge lekkasja som e kommen oss for øre, forslår valgnemda i Tranøy AP på årsmøtet i kveld at han Bjørnar Svavik ifrå Sollia velges som ny ledar i partiet. Han Frode Olsen, som sett som ledar no, har meldt ifrå om at han ønske avløysing.
---Kveldsnytt: Han blei velt..

Sommarvikara i kommunen
Tranøy kommune søke no etter sommarvikara innafor helse- og sosialetaten. I tillegg lyse man ut kortar sommarjobba for skoleungdom innafor teknisk sektor.
Kommunen har som praksis å prioritere "studiependlera" ifrå kommuen når dem skal ta inn folk for sommaresongen.

Røytvèr og snysmelting
Lågt skydekke med fuktig luft og småregn har i løpet av søndagen og idag ført til god snysmelting på Sør-Senja.

Idrettsskolen med barneskirenn
Idrettskolen til STIL hadde barneskirenn på lørdag. 27 unga hadde møtt opp og gikk løype mellom 250 og 1000 meter alt etter alder og ansenitet.
Se forøvrig
Info fra STIL for meir dekkanes referat.

Fredag 16. april:
Datasatsing i Tanøyskolan for 1,3 mill
IT-planen for skoleverket i kommunen e no ute på høring. Skole- og kultursjef Eigil Andreassen har komme fram til at ei nødvendig kostnada kjem på 1,3 mill krone. I det ligg det elevnettverk på 12 maskina på kver skole, utstyr for skolefritidsordninga og barnehagan, administrasjonsnettverk på alle institusjonan, samt maskina i nettverk til læreran.
I planen har man sett bort ifra alle de maskinan av eldre årgang som finnes rundt på skolen. Man vil satse på nytt, sjøl om det kan bli aktuelt å oppgradere endel av utstyret. Det regnes med at elevdelen blir den som kjem føst på plass, i løpet av år 2000.

Reinflytting
I de siste dagan har Påvefamilien holdt på med å fløtte reinen sin i fra Sør-Senja og utover til kalvingsområdan.

Legevaktsentral for heile Senja på Finnsnes?
Til avisa uttale ledarn av helse- og sosialutvalget i Lenvik, Jan Solheim, at tida no e inne for å etablere en legevaktsentral for alle Senja-kommunan på Finnsnes.
I senjakommunan idag slites det med å opprettholde et godt nok tilbud på legevaktordninga etter arbeidstid og i helgen. Han Jan Solheim tar og til orde før et "minisjukehus" på Finnsnes.

Ei kjempestore fjæra
For å holde dem informert som bor andre plassa i verden, kan vi opplyse om at det e ei søkkanes stor fjæra no om dagan.

Pinseliljen
De føste pinseliljen har dokka opp på Sør-Senja. Det går rettvegen.

Torsdag 15. april:
Gravemaskin kutta vatn-ledning
Midt på dagen i dag blei Stonglandet Vannverk sett ut av funksjon. En av maskinan til Senja Entreprenør kutta ei vatnledning i forbindelse med gravearbeid.
Teknisk sjef Ferdinad Fredriksen sei at skaden vil være reparert og vatnet kommen tilbakers utpå ettermiddagen.

10.000 krone til Kosovo-flyktningan
Tranøy formannskap vedtok på møtet igår å bevilge 10.000 krone til Norsk Folkehjelp sett arbeid for flyktningan i Kosovo.

Formannskapet opprettholdte datavedtak
Med 3 mot 2 stemma vedtok formannskapet igår å opprettholde sett tidligar vedtak om at Tromsdata as skal være hovedleverandør for IT-opprustinga i kommunen. Prislappen e på 1.389.000 krone.
Til Budstikka sei ordførarn at han e glad for det. Sia formannskapet allereia hadde vedtatt å gje Tromsdata oppdraget, ville man ha måtta regna med et krav ifrå dem på vel 1,3 milliona som resultat av mindretallet sett forsøk på å spare 150.000 krone.

Omorganiseringe i Senja Sjøfarm
Etter ka vi erfare har den støste oppdrettsaktøren på Senja og i Tranøy , Nergårdeide Senja Sjøfarm as, -foretatt endel omorganiseringe. Det medføre at all sjøbasert oppdrett blir lagt direkte under moderselskapet Senja Sjøfarm as, mens Troms Stamfiskstasjon as no kun skal holde på med settefisk.
Omorganiseringa har medført endel omrokkeringe på de ansatte.

Onsdag 14. april:
Arbeidet med Jordhuset på Vesterfjell e starta
Tomta e rydda og arbeidet e starta med jordhuset på Vesterfjellet. Huset skal som nemnt tidligar romme matservering og andre aktiviteta.
-Vi skal gjøre mestparten av arbeidet sjøl, sei en av eieran, han Knut Johnsen, -til oss. Dem regne med å være ferdig utvendig til hausten. Åpninga blir etter planen i juni år 2000.

Playing Åmål...
Vi har tidligare skreve om kirkeorgelet som blei laga i Åmål kommune i Sverige før århundreskiftet, -som blei innkjøpt som "husorgel" til bygdehuset på Hals under krigen, og som no har fått nytt liv igjen. Etter at han Jan Hofsøy har brukt mesteparten av døgnet på det sia nyttår, e det no iorden og klart for prøvespilling.
Orglet e et såkalt harmonikum, dvs. at det får fram lyden i pipen ved hjelp av vakum.
Då reparasjonen nesten va ferdig, blei det tatt kontakt med musikkhistorisk museum på Ringve. Der fikk man beskjed om ikkje å røre nokka på det......
Han Jan Hofsøy ser ut til å ha starta en ny karriere som orgelreparatør etter han med bakgrunn i sine nye erfaringe blei tilkalt for å reparere ett gammelt orgel på sjukeheimen. Men etter ka vi har hørt va støste feilen der ei hårnål på avveia inne i orgelet.
Han Jan går forøvrig for tida under namnet "orgelreparatør Reodor Belgen".

44 pensjonista tilbakers ifrå Hurtigrutetur
-Alle oppførte seg pent, og va tilsynelatanes godt fornøyd, sei han Erling Stangnes til oss etter at han kom heim igår med 44 pensjonista ifrå Midt-Troms som hadde vorre på tur med hurtigruta til Kirkenes og tilbakers igjen. Vi blei svært godt tatt vare på av besetninga ombord. Og baren hadde vi stort sett for oss sjøl om kveldan. Vi prata, såg, åt og hadde levvanes musikk kver kveld, sei han.

79-åring med ufrivillig isbading
På tur opp flytebrygga på Eidet med en kasse fesk i arman glei 79-åringen og hamna i havet både med seg sjøl og feskekassen. Då havet e nokka kaldt før tida, prøvde han å komme seg opp igjen fortast mulig. Det va ikkje så enkelt. Flytebrygga va før høg, og støvlan va full av vatn. Han la då om kursen og svømte mot land. Men der låg det såpass mykje isflak at han måtte legge kursen utover igjen og svømme tilbakers til flytebrygga. Der bestemte han seg for å rope på hjelp. En anna pensjonist som gikk forbi oppe på vegen kom til, men han hadde såpass mange hjertefeila at han ikkje såg det likt å prøve å få mannen opp.
Men etter ei stund hørte andre ropan om hjelp, og man fikk mannen på land. Dagen etter va han nere på kaia igjen iført kun T-skjorta i austavinden. Synlige skada kunne ikkje observeres.

Døde på veg til sjukehuset
En mann i syttiåran ifrå Å døde i går i ambulansen på veg til sjukehuset etter å ha fått problema med hjertet mens han va i vedskogen.

Tirsdag 13. april:
Stæren e kommen
Søndag satt han der, på den samme strengen i Buvika som han bruke å sette på kver vår når han kjem, -og når han e på tur sørover om hausten. Det va berre èn som satt der. Men det va en stær, og han va kommen fram.

Lærarsituasjonen: Ny utlysing for Stonglandet skole
-Brevan med positivt svar til dem som hadde søkt på de ledige lærarjobban i Tranøy gikk i posten igår, sei skole- og kultursjef Eigil Andreassen til Budstikka. - For Vikstranda og Øverbotn skole ser det ut som om vi kjem i mål, men eg regne med ei ny utlysing for Stonglandet skole. Der har vi fleire interesante jobba. Så det e berre å kontakte meg, sei han.

"Avispause" sia fredag
Som dokker har lagt merke til, har ikkje Budstkka blitt oppdatert sia fredag. Redaktøren har vorre borte.

Fredag 9. april:
Opprettholdelse av barnehagestrukturen i Tranøy
Et kommunalt utvalg har sett på den framtidige barnehagestrukturen i Tranøy. Innstillinga demmes e no ute på intern høring. Budstikka kjenne til at konklusjonen til utvalget e at den barnehagestrukturen vi har idag ikkje skal endres. Utvalget meine at økonomiske innsparinge ved å endre den e svært usikker, og oppveid imot de ulempan ei endring vil ha før lokalsamfunnet e det før ingenting å nemne. Sei utvalget, som altså meine at vi har en rett barnehagestruktur i Tranøy.

Torsdag 8. april:
Bygg i Nord bygg opp igjen Kveitemusèet?
Etter ka vi kjenne til gjenstår det enno endel avklaringe før arbeidet blir starta med oppbygginga av Kveitemusèet i Skrolsvika. Men de gjenståanes probleman kan være løyst i neste vekka. Til Budstikka sei ledelsen i musèet at det har vorre en uventa lang og svært tidkrevanes prosess å få de nødvendige avklaringe på plass etter sprengningsskadan i fjor sommar.
Tilstades på et nytt befaringsmøte idag va òg representanta ifrå Bygg i Nord på Silsand, -men ingen vil bekrefte at dem skal ta seg av arbeidet.

Datainnkjøp i kommunen behandles på nytt
Etter at formannskapet har fått innspill på si behandling av 1,8-millionersinvesteringa i datasystem for kommunen, -der den endelige avgjørelsen blei tatt ved hjelp av telefonsamtala med de enkelte formannskapsmedlemman, skal no saka behandles på nytt på onsdag.

Lite fesk, men nokken småkveite
Elendig feske etter påske. Men ei sju og ei halvkilos kveita blei det som trøst på en pensjonistfeskar i dag.

Onsdag 7. april: ( Idag blir det mykje kommune-nytt..)
970.000 krone til næringsfondet i Tranøy
Kommunen har fått beskjed ifrå fylkeskommunen om at dem har fått 970.000 nye krone som påfyll til det kommunale næringsfondet.

150.000 krone ifrå Samisk Næringsfond til sjark
Han Åge Tobiassen har fått 150.000 krone i støtte ifrå Samisk Næringsfond til sjarken han kjøpte ifjor. Tranøy kommune e innafor området til Samisk Næringsfond.

Troms Kveite as leie 1000 kvadratmeter på Rubbestad
Rådmann sei i si innstilling til formannskapet at aktiviteten til Troms Kveite på Rubbestad e svært interessant, og innstille at dem skal ha billig leie føste halvår på det ett mål store området dem leie på det landbaserte oppdrettsområdet på Rubbestad føste halvåret. Det vil sei 6.000 krone i året. Men etter 1. juli, når det heile får et meir kommersielt preg, skal leia være 20.000 krone i året.

25.000 krone til aksjonsgruppa for barn og helse
Det e det rådmannen foreslår at formannskapet skal bevilge til den aktiviteten som gruppa utføre bl. a. i samarbeid med UL Varden i Vangsvika og Bygdelaget Bellevue på Eidet. Begge de to bygdelagan har ansvaret for de to ungdomsklubban i kommunen.
Aksjonsgruppa prioritere arbeidet med å forebygge psykososiale problema, og vil iår særlig drive forebygganes arbeid når det gjeld bruk av tobakk og rusmidla.

Tilslutning til Regional Næringsplan for Midt-Troms
I målsettinga til detta prosjektet heite det bl.a. at Midt-Troms skal være en så attraktiv region for næringslivsetablering og busetting at det skapes vekst og regional balanse. (Det står ikkje ka regional balanse e førr nokka..)
På formannskapsmøte 14. april e det venta at Tranøy slutte seg til intensjonan i "Regional Næringsplan for Midt-Troms"
I planen heite det at kver kommune kan ha inntil fire "fyrtårn" som heile regionen skal stille seg bak. I Tranøy e dessan fyrtårnan: -kommunikasjonan, spesielt fylkesvegan, - utbygging av fryseri- og lakseslakteri i Skrolsvik, - ferga til Harstad, - og kompetansesenter for havbruksnæringa.
For Lenvik e Finnfjord havn- og næringsområde, landanlegg for fiskebåtan, opprusting av riksvegen mellom Olderhamna og Islandsbotn, -samt Finnsnes som regionsenter de fire fyrtårnan.

Tirsdag 6. april:
Opprydding på valglisten
Vi skreiv tidligar om kor velforsynt vi va blitt i kommunen med valgliste til haustens kommunestyrevalg. Heile ni leste e innlevert til valgstyret.
På etpar av lesten e folk ført opp på to forskjellige liste. Det skyldes nok at nokken få blei sett opp på ei valglista uten å bli spurt.. Men den "dobbelføringa" som har vekt mest oppmerksomheit, står han Harald Nybrott ifrå Vesterfjellet førr. Han hadde sagt ja til å stå på lesta til Tranøy Arbeiderparti, der han blei sett opp på kummulert plass. Men etter at lesta til Tranøy Fellesliste blei klar etter fleire forsøk, står han på kummulert andreplass der. Det e òg kjent at han ikkje holdt seg heilt i bakgrunnen for å få til den lista.
Til Budstikka sei formannen i Tranøy Arbeiderparti at han har registrert oppførsel hos enkeltpersona i partiet som e klart i strid med vedtekten i partiet og alt AP står førr. Styret skal behandle den konkrete saka i nærmaste framtid, og et normalt utfall vil være ekslusjon.
Skulle det bli utfallet, vil det være andre gongen vedkommende blir eksludert ifrå sett partimedlemsskap, -av samme årsak.
Oversikt over alle listen på
listesida

Så va det over..
Så va påsken over for iår. Bortsett ifrå nokken solgløtt der folk som va rask på føttern fikk seg en liten tur for å grille de pølsan dem hadde kjøpt før påske, va det i sin heilheit en typisk innepåske iår. Og idag fortsette han med mildvèr, lågt skydekke og nedbør.
Ellers e det stilt og rolig på Sør-Senja. Vi får komme tilbakers etterkvert som ting begynne å skje.

Føste påskedag, søndag 4. april:
Nordvesten held seg
Vest til nordvest, med fallvèr på de plassan der det e vanlig i natt. Riktignok e det sol imellom bygen, men det e fremdeles hovedsakelig innepåske. Igår va han rolig og fin mykje av dagen.
Endel hyttefolk med små unga holdt ikkje ut heile påsken og fòr heim midt i vekka. Kanskje greitt med en parabol på ytterveggen når det e innevèr?

Overvatn stoppa isfeskekonkurranse
På grunn av alt for mykje smeltevatn oppå isen, måtte isfeskekonkurransen på Stangnesvatnet avlyses lørdag.

Snyscooter-økning
En stor del av hytteeieran på Sør-Senja må enten ha fått lenger veg fram til hytten sine enn ifjor, eller fått problem med å ta seg fram på føttern de få metran ifrå bilvegen til hytten sine. Iallefall har veldig mange en tilhenger med en snyscooter på med seg iår. Endel grunneiera har reagert på detta nye fenomenet, og vurdere å ta saka opp på grunneiarhold.
-Vi har ingenting imot at folk får seg hytta på Sør-Senja, men vi ser ei utvikling der fleire ser ut til å ikkje bry seg om lova og regla og hensyn til andre når dem kjem til fritidseiendomman sine, sei en grunneiar til oss. -Det må vi gjøre nokka med, sei han.

Lang-Fredag 2. april:
Innepåske
Etter å ha hadd påskevèr sia nyttår, har vi pent måtta ha nøydd oss med langt dårligar tilbud i påskevekka. Vèret har pendla imella nordvest og sørvest, med tildels store nedbørsmengda. Store mengda av snyen som kom de siste dagan før palmesøndag, e smelta igjen. Store mengda smeltevatn har laga tildels store skada på grusvegan endel plassa. Dem va begynt å tine, og dermed lett bytte for vatnet.

Aprilsnarren
Sakna du aprilsnarren i Budstikka igår? Vi hadde skrevve en søkkanes god en. Men så fikk redaktøren pånytt problem med den nedsletne hunden av en datamaskin han har. Så vi får spare den til neste år.