Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

..arkivet ..

Torsdag 30. april:
Nord-Norsk magasin 20 år!
Egentlig trudde mange at det kulturmagasinet som han Hans Kristian Eriksen starta for tjue år sia ikkje skulle være i live så lenge at det skulle kunne feire 20 års jubileum. Men det har det gjort! Magasinet, som heile tida har komme ut på Stonglandseidet, har heile tida hatt en trufast lesarkrets og en sentral rolle innafor nordnorsk kultur-kverdag.
Idag hadde NRK direktesending fra Magasinet i Nordaførr-sendinga.

Inga 1.mai-markering i Tranøy
En god del kommunan i Troms har det, men ikkje Tranøy. Det e ikkje planlagt ei einaste markering av dagen imorra. Andre plassa i landet klage over dårlig oppslutning og kansellerte program. En dalanes interesse for dagen, og at den iår blir på en fredag, har nok sett en stoppar for mang ei 1.mai-markering rundt i landet.

Onsdag 29. april:
Sprenginga starta på "Oljeberget" i Skrolsvik
Fra 7 om morran til 11 om kvelden går anleggsarbeideran no laus på "Oljeberget" i Skrolsvik. Alle har dårlig tid for å få det fjerna i forbindelse med fergeutbygginga. Fjerninga e heilt nødvendig for å få akseptable trafikkforhold. I tillegg trengs fyllmassan i forbindelse med fergekaia.

Troms Stamfiskstasjon nervøs i forbindelse med sprenginga i Skrolsvik
Troms Stamfiskstasjon skal slakte laks i Skrolsvik i neste veka. Bedriften har sendt brev til kommunen og bekymra seg for eventuell negativ effekt på laksen som skal oppbevares i deponimære eller brynnbåt på havna utfor slakteriet. Kommunen har allereia svart på henvendelsen, og uttrykt at man anser dettan som ei sak mellom entrepenøren og bedriften.

Stor respons på gaupe-oppslaget
Det har ikkje mangla på tilbakemeldinge på oppslaget våres i går om gaupa på Senja. Saka har vore behørlig behandla i nær-radio og distrikts- og regionsendingen til NRK. Vi har fått mange henvendelse om saka. Bortsett fra etpar tvilera, har vi fått henvendelse fra folk som har hatt "gaupeopplevelsa", men ikkje har turt å nemt det før i frykt for ikkje å bli trudd.

Finsk "koloni" i Tranøy
To finske sykepleiera, den eine med to unga, flytte no til Tranøy. Fra før har vi tre finlendera boanes her.

Månedens "tørrhysa" deles ut i morra
I morra tar en fullsatt redaksjon stilling til kem som skal få månedens tørrfesk, då i form av en pose tørka hyseterninga, som premiering for beste tips i april. Før dem som har løst å være med i vurderinga, går fristen ut kl. 24.00 torsdags kveld.

Tirsdag 28. april:
Gaupa på Sør-Senja!
Vi sette ikkje spørsmåltegn attom overskrefta. Vi slår fast at det e gaupa i området!
I Leirpollen e det i vår funne en drept oter, som berre var sugd blod av. Det e det berre gaupa som gjør, fortell Målselvingen med hytta i Leirpollen som fant han. For kort sida blei det tatt bilde av gaupespor på Halsnes. 8. mars, på sjølvaste kvinnedagen, blei det på 150 meters hold observert et dyr i Halsvarden. Det va ikkje en rev, og det va ingen hunda i området. Ifjor såg en bilførar ei gaupa som kryssa vegen i Lonkan. Dagen før va det man meine va ei gaupa og prøvde å ta ei katta utfor et hus i Skrolsvika. Det blei tatt bilda av dessan sporan.
Den første som meinte å ha sett gaupa på strøket, va en brøytebilsjåfør. Det e fleire år sida. Han fortelte det ikkje videre til så mange, då han gjekk utfra at ingen ville tru han. Samme året observerte en vestlending på ferie på Sør-Senja det han uten tvil klassifiserte som gaupa ved Sagelva. For 7 år sia blei det funne spor i Frovåg som vanskelig kunne være nokka anna enn gaupespor.
Fremdeles i tvil? Ikkje vi! Vi slår herved fast at det e gaupa på Senja.
Har du kjennskap til gaupeobservasjona på strøket??

"Ørnviking" gikk på Finnmarken idag
Idag formiddag forlot han Åge Tobiassen Eidet for å gå på våttorskefesket på Finnmark. Vi håpe det ikkje får for stor innverkning på turen at han snudde båten mot sola då han gjekk i fra kaia på Eidet.

Mandag 27. april:
Tranøy starte forprosjekt for fiskeindustriområde i Skrolsvik
Tranøy formannskap har vedtatt å engasjere Norfico Consult i Tromsø til å forberede ei eventuell utbygging av et industriområde i Skrolsvik. Norfico e samme firmaet som Nergård-konsernet bruke til sine prosjekteringe. Det området det e snakk om e i tilknytning til Tranøy Fiskekjøp.
Vi har tidligar nemt muligheiten for at Nergårdkonsernet bygg ut filèt- og/eller fryseanlegg i forbindelse med slakteslaktebedriften de har i Skrolsvik idag.

Garnsesongen e over, men stortorsken e der
Sjarkan har stort sett avslutta garnfesket for i år. Det e mykje torsk i havet, men han har letta seg fra botten, og går derfor ikkje på garn.
For den som e heldig, e det mulig å få seg koking på juksa. Det fikk han Jostein Edvardsen på Eidet erfare i helga då han drog en skrei på 16 kilo. Foruten meir enn nok kokfesk av den eine fesken, blei det ei halv bøtta lever og fleire kilo rogn, som på tross av at det e seint på våren va av meget god kvalitet.

Fiskeindustrien sitt støste problem i framtida blir mangel på arbeidskraft
En fersk prosjekt som forskningsstiftelsen FAFO legg fram, vise at det støste problemet for norsk fiskeindustri i nær framtid ikkje blir små kvote og mangel på råstoff, -men mangel på kvalifisert arbeidskraft i distriktan.

Søndag 26. april:
-Uakseptabelt at ungdom ikkje får tilgang på ubrukte lanbrukseiendomma!
Bygdelaget Ny Dag har sendt brev til en rekke politiske myndigheita og forvaltningsorgan der dem meine at det e uakseptabelt at ungdom som vil ta i bruk ubrukte gårdsbruk på Stonglandet, ikke kan få tilgang til dem.
-Det er svært uheldig og beklagelig at arbeidsvillig ungdom må se at gode jordbrukseiendommer forfalle på grunn av et dårlig regelverk og bruken av det. De klimatiske forhold, samt de naturlige jordveien på Stonglandet, gir svært gode muligheter for satsing på variert landbruk, såvel innen melke- og kjøttproduksjon, som innen potet og grønnsakdyrking, står det videre i brevet. Bygdelaget krev at de lokale myndigheter tar opp problemet, og søker finne løsninger som kan sikre videre etablering og utvikling innen landbruksnæring og bosetning på Stonglandet.

Blanke stave stilla heile helga
Det fantastiske vèret hold det gåanes. I heile helga har Vågsfjorden lie som en speiel, og temperaturan har vore over 10 grader.
-Han tine så du høre det, sei en kar som meine han har alminnelig hørsel til oss i kveld.

Fredag 24. april:
Reinflytting over Eidet idag
Ikveld dreiv familien Påve reinen over Eidet fra Stonglandet. Flokken har hatt tilhold på Stonglandshalvøya heile vinteren, og har hatt svært gode beiteforhold. Reinen sitt opphold på halvøya har vore gjenstand for årvisse konflikta mellom reineier og gårdbrukera, men denna vinteren har gått svært stille for seg. Reinen skal no drives til kalvingsområdan lenger vest på Senja.

Et fantastisk vår-vèr
Med sol og klar himmel og temperatura opp mot 10 grader, har snyen fått fart de siste dagan. Idag har vore en trivelig vår-dag på Sør-Senja. Enkelte har alt vore ute og raka lauv av det som e tint fram av plenan.

Torsdag 23. april:
Tranøy og Harstad skjær igjennom i fergesaka
Tranøy og Harstad kommune skjær igjennom i saka for å få fergestart over Vågsfjorden til sommarn. På møte i dag vedtok Tranøy formannskap, riktignok med knapp margin med 3 mot 2 stemma, å sammen med Harstad kommune ta opp et lån på 2 milliona krone for å få fergestart til sommarn. Lånet blir et lån på solidarisk grunnlag mellom de to kommunan. Dermed vil den trafikkfarlige passasjen forbi Kveitemuseet blir utbedra, -og gje fyllmassa til tilslutningsområdet til fergekaia i Skrolsvik. - Eg e glad for at målbevisst arbeid fra Tranøy si sida har gjett resultata, sei Ordførarn til Budstikka. -Men løysinga av saka hadde vore umulig uten samarbeid med Harstad kommune, sei han. Med det siste grepet i saka, vil et mangeårig trafikkproblem på fylkesvegen i Skrolsvik bli utbedra.

Privatlegepraksis etablert i kommunen
Idag fatta Tranøy formannskap sluttvedtak i privatlegesaka, med å inngå avtale med Sven Stenberg om privatlegepraksis i kommunen. Han vil ha tre kontordaga i Vangsvik, èn på Eidet, samt èn dag i veka innafor det offentlige helsevesenet. Stenberg kom til Tranøy som vikar, og et viktig moment for formannskapet va at ved å inngå avtale med han bidrog man med rekruttering av nye lega til området.

Informasjonsmøte om ferga og anleggsarbeidet i Skrolsvik på fredag.
I morra ettermiddag arrangere kommunen folkemøte i Skrolsvik for å informere om fergeoppstarten til sommarn, samt informere om følgan av den tildels hektiske anleggsperioden som blir i bygda resten av våren. -Vi e avhengig av et samarbeid med befolkninga, sei Martin Rolness til Budstikka. Tidsrammen vi har fram til 14. juni vil medføre intensiv og støyanes anleggsdrift store dela av døgnet.

Onsdag 22. april:
Ferga, ferga og ferga en gong til
-Nei, det kan gå bra likevel, sei ordførarn idag. Tranøy og Harstad kommune skal i fellesskap se på alternativ finansiering av de delan av fergeutbygginga som ikkje e finansiert enno. Tranøy behandle saka fredag, og Harstad på mandag. Vatn og kloakk og asfalt får vi ta til hausten, sei han.

Lakseprisa over all forventning!
Med en prisoppgang på 6 krone i løpet av få vekke, og med kjempeetterspørsel fra Europa og over tredve krone kiloet, smile oppdretteran fra øre til øre på Senja.

Eldste mann i Tranøy (og endå lenger) med nyanskaffa tilgang på Internett?
"Til Ligaen førr Tranøyværingan's elektroniske post, (Lftvep).
Søndre Senniens Budstikke,
v/ Helge Nilssen
Stonglandseidet

Då det har komme førr mett indre øre, at du e båfe Odin og Thor førr Søndre Senniens Budstikke, tar æ mæ dejn store friheita, som nykomling og skåronge på internett - og ep- område, og søke om å bli ført opp i "ligan's" ep -adresselesta!

Mett intresseområde e: innsamling uta gamle nord - norske dialektord, slæktsgransking, poppulærvitenskap og sujnnt bondevett!

Med vennlig helsing ifrå han
Trond Dragøy
dragoy@online.no "

Tirsdag 21. april:
Bellevue skal rives, og tomta selges
Det va det klare vedtaket på årsmøtet i bygdelaget på Eidet i går kveld. Pengan man får inn, skal brukes til egenkapital til et nytt fleirbrukshus på Eidet. Anita Dreyer blei gjenvalgt som ledar. Med seg i styret har ho Hogne Amundsen, Jostein Edvardsen, Bente Johansen, Linda Pedersen og Karin Stangnes.

De gamle fiskebåtan i Tranøy skal fram igjen
Heile vinteren har han Oddvar Klaussen i Frovåg brukt til å samle inn bilda og opplysninge om fiskebåtan i Tranøy. Han har no en nokså god oversikt over alle båta fra 1928 og fram til idag. -Det e mykje intressant historie som e kommen fram, og folk e kolossalt ivrig, sei han til oss. Det videre arbeid blir å skje i samarbeid med Sør-Senja Museum, og målet e å gje ut ei bok om alle båtan som har tilhørt på strøket.

Fergekai uten tilknytning til land?
Første salva e passert på den nye fergekaia i Skroilsvik, og dykkar e på plass denne vekka. Men fremdeles mangle kommunen 3 milliona til å ordne vegen og fyllinga fram til kaia. Idag e det få eller ingen som trur at kaia e klar til sommarn. Det blir i så tilfelle en gigantisk nedtur for Tranøy og for Senjehesten Kurs- og Konferansesenter som har merka stor interessa framfor denna sesongen på grunn av etableringa av fergeforbindelse. -Men kaia skal bygges uansett, sei ordførarn til Troms Folkeblad idag. Så vi får kanskje ei fergekai om etpar måna som man må i båt for å komme ut til?

Mandag 20. april:
Riving av ungdomshuset på Eidet vedtas ikveld?
I kveld har Bellevue årsmøte. Da skal blant anna saka opp om ka som skal gjøres med det gamle ungdomshuset på Eidet. Da huset idag ikkje akkurat står fram som nokka smykke i landskapet, og man samtidig har sjanse om å få selgt tomta til kommunen, e det all grunn å tru at man vedtar riving.

Fredag 17. april:
Fleire lokale søkera til rådmannsstillinga i Tranøy
Økonomisjefen i Tranøy, Edin Arne Olsen, har søkt. Det har òg helse- og sosialsjef Jørn Stensløkken. Gunn Mari Bergan står òg på søkarlista. Ho e idag kirkeverge i Lenvik. Rådmannen i Berg, Jostein Are Lyshoel, har òg søkt. Men det e fleire på lista. Dem kjem vi tilbakers til seinar.

60-kilometers fartsgrense i Frovåg
-En gledens dag her i Frovåg, sei ho Synnøve Olsen til Budstikka. -Idag fikk vi endelig 60-kilometers fartsgrensa gjennom bygda. Det e mange år sida det blei søkt om nedsatt fart gjennom Frovåg. Husan ligg på begge side av fylkesvegen, vegen e tildels lite oversiktlig, og fleire unge menneska med små unga har flytta til bygda de siste åran. Så gjenstår det å se om bilistan respektere de nye skiltan og sette ned farta. Hvesst dem syns det e vanskelig, kan dem jo forestille seg at dem e en anna person, som kjøre bil gjennom sett eia boligområde.

Villmarkskveld på Tennvassbu
Tranøybotn Jeger- og Fiskeforening har villmarkskveld på Tennvassbu i kveld kl 20.00. Den e åpen for alle, og kaffien og vaflan står klar.

Torsdag 16. april:
Ombygginga starta i bankbygget på Eidet
Pompel & Pilt (dem heite det!) har starta ombyggingsarbeidet i bankbygget på Eidet. Så snart det e unnagjort i første etasje, flytta Kirkens Fellesråd ned i samme etasje som Sparebank1, mens Nord-Norsk Magasin og Sør-Senja Museum flytte inn i andre etasje når den e klar.

Over 100 pensjonista samles i Senjehesten lørdag
Lørdag kveld arrangere Sør-Tranøy Pensjonistlag stortreff i Senjahesten, med innbudte gjesta fra yttersida av Senja. Det skal vesstnok bli mykkje god mat, og dertil underholdning. Det heile rundes av med gammeldans.

Onsdag 15. april:
Heimefesket med garn avtar, tosken e i lett
Etter påske har garnfesket ette tosk utførr Sør-Senja avtatt. Det e normalt på denna tida av året. Tosken lette fra botten etter at gytinga e over, -på søk etter næring. Samtidig e grosesongen starta i havet, og det sette seg på garnet sånn at dem vises bedre i havet. Det e våren som e begynt å "spire" i havet, ved at planteplankton begynne å gro ved hjelp av lyset som e kommen tilbakers. Næringa e de enorme mengdan av nitrogen- og fosforforbindelsan etter fjorårets planktonvekst, som e kommen til overflata i løpet av vinteren.

Inga fergestart i Skrolsvik 14. juni??
Til NRK-Troms idag, sa rådmann Olav Sivertsen at han e pessimistisk til fergestart som planlagt til sommarn. Man har enda ikkje fått svar fra kommunal- og samferdseldepartementet på søknadana på tilsammen 3 milliona krone. Det siste i saka skal være at søknadan sendes i retur til fylkeskommunen, då dem har glømt å uttale seg i saka......

Fare for ene øyet etter eksplosjonsulykka
30-åringen fra Sør-Senja som blei skadd etter en eksplosjon ombord i tursistskipet han arbeide på, e endå på sykehus i England. Etter ka vi kjenne til, e omfanget av skadan i det eine auet uklart endå.

Tirsdag 14. april:
Skadd i eksplosjon ombord båt i England
Det står etter forholdene bra til med en 30-åring fra Lanes, som ble skadd om ombord i en båt ved England idag. Ulykka skjedde da ei gassflaska eksploderte. Han e no på sjukehus i England, men det e usikkert om kor mykje eksplosjonen har gått ut over det eine auet.

Trilling-gebursdag i Skrolsvik
Idag feire trillingan tel ho Merethe Sivertsen og han Tor Harry Nilsen ett år. Det e vente stort oppbud av presse og kringkasting. Lokalavisa gratulere så mykje, og kan opplyse at ingen i redaksjonen har tenkt å gjøre samme bragden......

En kjempepåske!
Det e oppsummeringa etter påsken på Sør-Senja. Folk har gått på ski som aldri før. Så la oss uttrykke våres medfølelse med de plassan av landet som hadde uvèr heile helga, og som trudde at det va en selvfølge at påsken skal være blå i de områdan av landet der de største hytten e.

Påskeaften, fredag 11. april:
Stor-utfart tel Stangnesvatnet
Et aldeles nydelig vèr lokka folk tel isfiskekonkurransen på Stangnesvatnet idag. Det skal vesstnok være èn kar før som prøvde seg på isfiske på vatnet en gong etter krigen, men han fekk ikkje nokka. Konkurranse idag avslørte heller ikkje vatnet som den perfekte plassen for å fylle frysarn, men det la ikkje dempar på innsatsen.
Folk prøvde alt, ifra sluk til krok med alle slags agn, -fra maggot og kvitost, til reke og makrell, uten at de store fangstan kom. Flesteparten tok det med ro attmed bålet, drakk kaffi, solte seg og prata med folk.
Vinnar med støste fesk blei han Øyvind Nilssen, mens herværende redaktør tok andreplassen. Vekten på de to feskan kjenne man ikkje, då arrangøran ikkje hadde tatt med brev-vekt.

Påskebrev fra Tuzla
Bjørnar Sellevold, gift inn i Tranøy, og venn av Sør-Senja, har sendt oss påskebrev fra Tuzla. Han deltar i de norske FN-styrkan der.
Brevet kan du lese her......

Fredag 10. april:
Ei rolig påskevekka
Vèret skefta i begynnelsen, va tålig igår, og idag langfredag har det vorre perfekt påskevèr. Den tradisjonelle påskefesten på Rødsand gjekk av stabelen på onsdag. På tirsdag va det finsk kulturkveld på Eidet, der Olli Härme sammen med sine to søstre fra Finland arrangerte påskesammenkomst for kollegan i skoleverket og andre innbudte. Det gjekk på finsk mat og instruksjon i finsk dans tel langt ut i de små timan nere på Brygga.

Isfeskekonkurranse på Stangnesvatnet lørdag
Klokka 11 på lørdag starte det isfeskekonkurranse på Stangnesvatnet. Om det blir så mykje fesk å få, veit man ikkje. Men poenget e å samle folk tel en trivelig dag. Det e bygdelaget som velge å ta den tradisjonelle påskesamlinga ute i marka. For dem som vil delta, e det berre å følge løypa fra Ryvoll.

Torsken sig inn på Tranøybotn
Mens fesket utfor Sør-Senja har vorre slakt før påske, ser det ut til at det etter påske skal bli et bra feske inne på Tranøybotn. Det e drie tildels mykje tosk på juksa. Alt tyde på at kysttorsken e gått innpå Tranøybotn for å gyte.

Mandag 6. april:
60% vil bort fra byan..
I en undersøkelse NIBR (Norsk Institutt for by- og regionforskning) no offentliggjør, går det fram at 60% av dem som bor i bya egentlig vil bort derifra. Tilsvaranes vil 30% av dem som bor utafor by og tettbygd strøk flytte bort. De som vil bort fra byen, opplyse at de flytta inn til en by for å få arbeid, og ikkje fordi dem prinært ville bo i en by.
Det kan jo være grunn til å spørre om korfør arbeidsplassan legges der over halvparten ikkje vil bo, og kem som bestemme det, og korfør...

Skikkelig nordvest og sny
va han på Sør-Senja idag. På de plassan der nordvesten like seg, va det et einaste fokk mesteparten av dagen. Vèrmedlinga sei det samme nokken daga til.

Søndag 5. april:
79 deltakera i årets Finnskarrenn
Dagen starta med en anelse nordvest og vind, men dem som stilte til start fikk perfekte forhold på det vel to mil lange fjell-turrennet. Tilsammen va det 73 deltakera i tur-klassen, og 6 i konkurranseklassen.
Alf Storelvmo hadde beste tid over fjellet på 56 min og 15 sekund. Han va òg eldste deltakar i konkurranseklassen! Eldste deltakar i tur-klassen va (som vanlig!) Sara Grønvik, og yngste deltakar va Mia Terese Olsen fra Å. Sør-Tranøy Idrettslag avvikla arrangementet på en god måte, -nok en gang.
Se deltakerliste..

Påskeveka starta med fin-vèr
Et par småe sny-elinga har det vore idag, men det gjorde ingenting så lenge himmelen ellers va klar og blå med ei varmanes påskesol. Resten av veka sei han nordvest bris, og for det meste sol.

Fredag 3. april:
Finnskarrennet går som planlagt
Vèret har svenga enormt i det siste, og snysmeltinga i begynnelsen av veka skapte problem for arrangøran. Men igår blei det kjøligar, og idag e det kommen nokken centimeter med sny. Dermed går rennet som planlagt,
e siste meldinga fra STIL.

80 godsbila full av laks ifra Skrolsvik til Senjahopen
I Skrolsvik e det lakseslakteanlegg, i Senjahopen ligg innfrysingsmuligheitan. Det e problemstillinga for Senja Sjøfarm, som no i forbindelse med innfrysing av ca 800 tonn laks må først føre den i brynnbåt tel Skrolsvik, slakte den der, og så ta den med bil til Senjahopen for videre innfrysing. Det understreke behovet for etablering av innfrysingsanlegg i Skrolsvik. Mens nokken e på sine faste plassa på Tranøy Fiskekjøp og tar seg av slaktinga, e resten av arbeidsstokken i Senjahopen og frys inn laks. Senja Rutebil kjøre skytteltrafikk mellom de to plassan med fersk laks.

Skrolsvik Nye Husmorlag på årets tur til Kaperdalen
Denna helga skal Skrolsvik Nye Husmorlag på sin årlige tur til Kaperdalen. -Vi har lavvo og diverse hjelpemidla, og så har vi med oss skie, sei han Gunnar Torgersen til Budstikka. For å bli medlem av laget, må man være dobbeltarbeidende husfar og ha ei svigermor over tredve, går det fram av medlemsstatututtan. - Vi har denna tyren kvert år for å få fri fra vaskemaskin, amming, tørketromla og alt anna, sei han Gunnar.
De respektive husmødren sett igjen i Skrolsvika. Og mannfolkan kjem garantert ikkje heim før utpå søndagen, iallfall nokken skulle lure på det.

Aprilspøken enda en gong
Det va vesst ikkje berre leseran våres vi lurte. Radioen skal vesstnok ha hatt ei melding om at Dubliners kom til Senjehesten i sommar. Vi kan berre beklage at vi som nyhetsmedium va usedvanlig upålitelig 1. april.

Torsdag 2. april:
Aprilspøken våres
Vi såg gjerna sjøl at det va sant at Dubliners kom hit til sommarn, men så va det no det at det va 1. april igår. Så vi ber om unnskyldning overfor for dem som har bestilt billetta! Forøvrig va det nokken som oppfatte spøken med en gong, og brevan fra nokken av dem finn du på
brevsida våres. Vi love at det skal bli ett år til neste gong vi lure folk!

Sangsvanen e kommen
Forleden såg ho Gunvor Pedersen to sangsvane i fjæra på Eidet. Det e tidlig. Skal vi ta den tidlige ankomsten av svaneparet som endå et tegn på en god og tidlig sommar?

Onsdag 1. april:
Siste om Finnskar-rennet,
se spesialsida...

The Dubliners til Senjehesten!
Det er ingen hemmelighet at herværende redaktør etter et besøk i Irland for endel år tilbake falt totalt for Irsk folkemusikk. Den mest internasjonalt kjente irske folkemusikkbandet bortsett fra The Chieftens, e The Dubliners. Alle av oss som var og hørte på dem på Liland sist høst, har ennå "Wild Rover" og "The Town that I love so well" i kroppen! Etter konserten ble det knytta kontakt med bandet, med formål å få dem til Senja. Og endelig har vi lyktes! Dem skal ha konsert på Senjehesten Turistsenter i forbindelse med Senjastafetten i juni! Konserten blir et samarbeid mellom oss, Sør-Tranøy Idrettslag og Senjehesten Turistsenter. Herulf Pedersen på Senjehesten har vært en viktig støttespiller i dette arbeidet, og vil satse på en skikkelig utescene, så framt vèret tillate det. Man regner med masseinnrykk av tilhørera, som det alltid e på Dubliners sine konserta. Idrettslaget blir offisiell arrangør, og regner med at konserten vil gi et svært positivt innslag i klubbkassen. Søndre Senniens Budstikke skal holde kontakten med bandet fram til konserten, og organisere forhåndssalget av billetter.
Vi har en trufast lesarkrets hver dag til Budstikka, og dokker får først tilbudet sånn at ikkje tilreisanes folk tar opp alle plassene på konserten, -dokker kan allereia no reservere billetta til konserten, som blir første helga i juni.
Send en mail til oss, og oppgi antall billetta, -så er dokker sikra plass! Normal billettpris vil bli 160 kroner, men de femti første vil få billetta til 100 kr stykket.

Torgersen Rekling vil bruke Dubliners-konserten for markedsføring av rekling i Irland
-En slik mulighet har eg venta på, sei han Gunnar Torgersen i Skrolsvika tel oss. -Da norske vikinga intervenerte Irland for tusen år sida, va rekling noka av det mest populære dem hadde med seg. No ser han Gunnar en kjempemulighet for å opparbeide et marked i Irland, med rekling som snacks ilag med de store mengdan Guiness som kver dag fukte strupa der borte. Fembøringen Marcus Thrane blir tatt i bruk tidligar på dagen før konserten, der medlemman av Dubliners og pressekorpset skal få seg en skikkelig tur utpå Andfjorden, -med nødvendige drikkevara og rekling fra Slrolsvik.