Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

..arkivet ..

Onsdag 31. mars:
Påskekrimen i Tranøy
Etter at fristen for innlevering av valgliste til haustens kommunevalg i Tranøy gjekk ut idag, kunne rådmannen konstantere at velgeran har heile ni (vi gjentar -ni-) liste å velge imellom. I tillegg til Høyre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti stille Fremskrittspartiet lesta iår. Men så i tillegg kjem Sør-Tranøy Tverrpolitiske liste (eks Rødsandlesta), Tranøy Felleslista (eks Tranøy Sosialdemokratiske Fellesliste, iår i praksis ei bygdelista for endel bygde i nordkommunen) og bygdelista ifra Sollia (ny av året).
Både på grunn av at redaktøren har tatt sånn delvis påskeferie, og ved at han e sterkt overvelda av det enorme demokratiske tilbudet i kommunen, -gjør at saka ikkje belyses meir på dettan tidspunktet. Men vi vil likevel påpeike den positive effekten alle dessan listen har på omsetninga i trøkkeribransjen.

Seilsesongen e starta
Idag monterte han Harald Sellevoll seglan på sin Maxi 84 og stakk ut ifrå vinteropplaget på Eidet. Med det skulle seilsesongen 99 være åpna.

PS: Ha en god påske!!!!

Søndag 28. mars:
93 deltok i Finnskarrennet
Tiltross for at vèret ikkje var det beste,  stilte heile 93 personer til start i årets Finnskarrenn. Det tradisjonelle tur-rennet starte på Å og har innkomst i Vassvika.
Eldste deltaker blei Sara Grønvik og yngste deltaker Charlotte Wilsgård Olsen ifrå Frovåg. Begge fikk utdelt premie - hhv konfekt og ryggsekk. I tillegg ble delt utdelt 2 gavekort a kr 150,- trekt ut på startnumran. Dem blei vunne av May Eli Johansen og Erhard Meier.
STIL ber oss takke alle deltakeran og frivillige mannskapa for en kjempefin innsats. Spesiell vil dem takke løypegjengen som hadde laga flotte løyper, og virkelig hadde mått slite for å få det til etter det store snyfallet forledendag.

-Over til Bergen
Vi har fått feskerimeldinga denna vekka ifrå m/s "Holmen". Det kan verke som om det har vorre meir ekall enn fesk siste vekka:
"Over til Bergen" heite det i den gamle feskerimeldinga. Her på heimhavet e det såvesst ikkje mykje fesk å melde om. Det e det samme ranglet som i forrige vekka og vekka før der igjen. Et snett på 50-60 kg for dagen på 2-3 lenke, - på to-netters bruk. De fleste har sætt idag, (lørdag), og skal drage mandagen. Då e det slutt før påske. Men det e då lyspunkt. Tjelden skrik neri fjæra om dagan og e-flokkan held på å gå i oppløysing imot våren. Endå e det  litt alka og alkekonge å se, men de karran førdufte vel snart. Sistnevnte minne mest om et rundstøkke med nebb på. Men så va det dettan med trua. Før tre år sida kom det et innsegg i påskevekka, så kem som veit?
es

Lørdag 27. mars:
Tranøy-væring traffikkskadd på Kypros
Det står etter forholdan rimelig bra til med ei dama ifrå Tranøy som fikk en del indre skada i ei buss-uløkka på Kypros for etpar daga sia. Venninna hennes og to engelske turista blei òg skadd. En representant ifrå familien e reist nedover for å hjelpes til. Det e enno ikkje tatt stillling til korsen og katid ho skal hentes heim igjen. Ho skulle etter planen reise heim igjen idag etter å ha vorre på langtidsopphold der nere.

Husflidsmessa og rømmgrøt på Øverbotn
Idag har Nord-Tranøy Husflidslag salgsutstilling på Øverbotn skole. Og skulle du ikkje finne nokka du vil kjøpe, kan du kjøpe deg rømmegrøt.

Isfeske-konkurranse på Stangnes-vatnet påskaften
Bygdelaget Ny Dag gjentar fjorårets arrangement med fiskekonkurranse i påskevekka. Det va stor deltakelse ifjor, både når det gjeld feskinga og bål-kaffien. Resultatet av fesket ifjor va to feska. Vekta på dem e fremdeles ukjent, då ingen hadde med seg brev-vekt.
-Dersom det blir utrivelig vèr, samles vi i staden på Solvang til kaffi- og vaffelslaberas, -heite det i kunngjøringa.

Finnskar-løypa på plass
Igår måtte løypegjengen gjøre oppatt-arbeid over Finnskaret etter det store snyfallet. Siste meldinga e at det tradisjonsrike rennet går som planlagt i morra. For nærmar informasjon, se under linken Info fra Sør-Tranøy IL oppe til høyre i avisa.

Fredag 26. mars:
Over halvmetern med sny inatt
En orntlig nordvestkuling skjenka oss uvanlig mykje sny i løpet av natta. Nokken plassa hadde det kommen 60 centimeter sny i løpet av natta. Ikkje alle plassa va det like framkommelig. Skolebussen hadde store problem med å komme seg opp Rødsandheia. Snyen va kram og uvanlig tung og kompakt.

Oppdrettslaks i Eidepollen igjen til sommarn
Til sommarn vil det igjen være oppdrettsaktivitet i Eidepollen. Riol as skal ha årets utsett av laks der. Igår støypte han Knut Thoresen landfesta til fortøyningen til anlegget.

Torsdag 25. mars:
Kem skal bygge opp Kveitemusèet?
Etter at musèet for kort tid sia fikk ei endelig avklaring vedrøranes reparering av Kveitemusèet, pågår no arbeidet for fullt når det avgjørelsen om kem som skal bygge opp musèet. I følge Sør-Senja Museum vil avgjørelsen bli tatt de nærmaste dagan, og man satse på å komme raskt igang.

Tranøy Snøscooterforening e etablert
22 menneska hadde møtt fram i lokalan til ungdomsklubben på Eidet forledendag for å stifte snyscooterforening i Tranøy. Hovedoppgaven e å organisere scootereieran i kommunen, samt å få godkjent ei isfiskeløypa.
Foreninga e opptatt av at ei løypa legges gjennom områda med liten anna trafikk, og at den ikkje kjem i konflikt med reindriftsnæringa eller andre næringe. Foreninga vil og vurdere å foreslå ovefor Statsskog at dem får dispensasjonsrett over de aktuelle fiskevatnan. Med det kan dem selge et begrensa antall fiskekort pr døgn for å begrense trafikken.
Som ledar for forenina blei han Johnny Paulsen velt. Resten av styret består av Johannes Svendsen, Bjørn Takøy, Karin Påve, Roald Selseth, Leif Pedersen og Jostein Edvardsen.

Onsdag 24. mars:
PC-tilbud til alle ansatte, sa formannskapet idag
Prisen vil avhengig av det endelige tilbudet, men idag sa formannskapet ja til å tilby alle ansatte i kommunen å kjøpe PC. Prisen blir rundt 350 krone måneden for den enkelte, og vil ikkje koste kommunen nokka.

Undervisningsinspektør Martin Jensen fikk innvilga permisjon
I administrasjonsutvalget i dag fikk inpektøren ved Stonglandet skole innvilga ett års permisjon. Det va en viss diskusjon i administrasjonsutvalget korvidt man av hensyn til skolen og elevan skulle utsette avgjørelsen til man hadde oversikt over søknadan til de mange ledige stillingen ved skolen før man innvilga søknaden, men det blei nedstemt.
Til Budstikka sei han Martin ikveld at han ikkje har bestemt seg ka han skal gjøre enno, men at det skal bli godt å ha et år der man ikkje dele opp tida i 45 minutt. -Men eg finn vel på nokka, sei han, det kan vel tilogmed hende at eg ror nokka feske innimella.

"Bedriftsforsamling" på Stonglandet skole idag
Utvida opplæring på Stonglandet skole, der eleva ifrå 10. klasse e en dag i vekka ute på bedrifte i kommunen, har invitert alle bedriften dem samarbeide med til gjensidig informasjon og bevertning på skolen idag.

Det Hvite Hus fylles med kabel
I dessan dagan e en håndfull folk ifrå Telenor i sving på kommuneshuset i Vangsvika med å strekke datakabla over heile huset. Det må til for at kommunen skal få på plass nye datamaskina og nettverk. Alle anlegg kommunen har spredd rundt i Tranøy skal knyttes til samme datanettverk.

Han snye
Idag snye han. Det e bra for påskeskiføret.

Tirsdag 23. mars:
Ikkje Fellesliste-avklaring i går
Det va veldig få som hadde tatt vegen til Vesterfjell Grendahus igår for å sette opp Felleslista til neste valgperiode. Fra sjølve bygda kom det minst folk. Men de få frammøtte har ikkje gjedd opp håpet, og skal prates igjen på fredag.

SV-lista e klar
Igår hadde Tranøy SV nominasjonsmøte. Lista demmes ser sånn ut:
1-2 Ambjørg Blikfeldt, Torsmo 3-4 Oddvar Olsen, Å, 5-6 Viviann Nygård, Vangsvik, 7 Ellen Hofsø, Å, 8 Anita Dreyer Sellevoll,St.eidet, 9 Agdis West, Sørli 10 Sissel Fredriksen, Frovåg 11 Jon Erik Johannesen, Vangsvik, 12 Ditlev Sellevoll, St.eidet, 13 Anne Sofie Ottemo, Vesterfjell 14 Gro Bjørnland, Frovåg 15 Ingar Bøyum, Frovåg 16 Ingrid Karlsen, Tranøya 17 Elin Kr.Eriksen, St.eidet, 18 Stein Søhol Jørgensen, Å, 19 Lisbeth Olsen, Å 20 Roy Ottesen, Å 21 Gunn Løhre, Å 22 Hans Kr. Eriksen, St.eidet
Det e uten tvil den sterkaste kvinnfolklista i Tranøy. Vi merke oss at Torfinn Stokmo, som e demmes representant i kommunestyret idag, ikkje e på lista. Han figurere idag på Sør-Tranøy Tverrpolitiske Liste.

Ordførarn har bedt om unnskyldning
Vi har tidligar nemnt saka der det har vore stor tvil og stort engasjement om korvidt ordførarn va tilstede eller ikkje på heile eller halve møtet i teknisk komitè for nokken vekke sia. Ordførarn har påstått at han ikkje va på møtet, -og støtta seg bl.a. til protokollen ifrå møtet der han ikkje va nemnt.
Etter endel avklaringsrunde vise det seg at han va tilstades på de siste del av møtet. Før helga sendte han et åpent brev til ho Solveig Nylund, der han bekrefte at han va tiltades på dela av møtet, og han ber ho om unnskyldning. Ho har heile tida påstått at han va på møtet, og har følt det framstilt som at ho ikkje snakka sant.

No har vi det gåanes?
Ordførarn har bedt om unnskyldning. Det gjorde han rett i. I brevet skriv han òg at han har vorre sjuk de siste månan, og pendla mellom lege og sjukehus. Det har han òg rett i. Endel av de som har snakka med han i de siste månan har merka at dem har snakka med en mann som burde ha fulgt den anmodninga han sikkert har fått hos sin lege om å holde seg heime. Å være ordførar fullt og heilt klare man ikkje når man e sånn passelig alvorlig sjuk.
Man skulle håpe og tru at saka no va opp og avgjort. Rådmannen har beordra ei klart nødvendig innskjerping av rutinan når det gjeld møteprotokolla. Ordførarn har vedgått at han huska feil, og har bedt om unnskyldning. Ho som har fått brevet hannes sei til Folkebladet at ho e glad for det, og med det meine seg ferdig med saka.
Men vi tvile på at saka e ferdig. Til det inneholde den for mykje av de momentan som endel av pressa bruke som grunnlag for å tjene pengan sine. Så saka vil sannsynligvis rulle endå ei stund. Som grunnlag for det kan det brukes spørsmål som f.eks. -har episoden skada kommunestyret i Tranøy, -har epsioden skada ordførarn sett parti, -og så kan man jo kanskje ringe nokken folk man snakke med til vanlig og få til ei eller anna form for "meiningsmåling".
Tipsan e herved gjedd. Men det va vel ikkje nødvendig -.
Helge NN

Mandag 22. mars:
Jordhus-restaurant på Vesterfjell
Etter å ha jobba med prosjektet over lang tid, går no han Børre Krudtå, han Knut Johnsen og han Eilif Henriksen meir offentlig ut med planan sine om et jordhus på Vesterfjellet. Føruten å være en matserveringsplass som skal tilby folk en spesiell matopplevelse basert på lokale råvara og matkultur, skal òg huset danne ei spesiell ramma rundt kursaktiviteta og kunst- og husflidsutsalg. Når det gjeld kurs e det særlig tenkt på kurs innafor håndtverk og friluft. I tillegg skal det være overnattingsmuligheita. Tanken e å tilby folk en særegen opplevelse der sjølve jordhuset og miljøet rundt skal danne ei særegen ramma.

Diverse kommunenytt:
Ifrå sakslista til formannskapet 24. mars nemne vi:
Heime-PC til ansatte i kommunen
Formannskapet skal drøfte om dem skal tilby datamaskina til alle sin ansatte. Dem har fått diverse tilbud i saka. Det vil koste den enkelte ansatte nokken få hundrelappa i måneden dersom dem går inn på ordninga.
Ikkje kjøpe fleire hus
Ho Anita Dreyer Sellevoll på Eidet har tilbydd kommunen å kjøpe huset ho har ståanes i Mølnelva. Innstillinga til formannskapet e negativ, då det vises til at man de siste åran tvert imot har hatt som politikk å selge mange av sine boliga.
Aktivitetstilbud til heimeboanes eldre
Skal man utvide tilbudet til eldre i senteret på Vesterfjell, og skal man opprette et aktivitets-senter i sør-kommunen, spør fungeranes helse- og sosialsjef Olav Sivertsen formannskapet om. Ellers slår han til orde før en meir frisk satsing på trivselsaktiviteta for eldre, med mindre andakt og meir foredrag, dans, trim og gymnastikk, -og skjenkeløyve.
(Budstikkas redaksjon anbefalte sterkt det siste innført i løpet av de neste 19 åran, -og i tillegg ISDN-konakt på romman på sjukeheimen).
Lena Pedersen og Stefan Solli
anbefales innvilga tilskott på kr 10.000 til bygging av enebolig utafør kommunalt byggefelt.
Eilif Antonsen, Slettemo,
Anbefales tilskott kr 10.000 av samme grunn

Om "reelle og virile Senjaværinga i Bodø"
Det var fredagskvelden at Senjalaget i Bodø hadde årsmøte og festlig sammenkomst på "Nordvikkroa". Et tjuetalls reelle og virile senjaværinga var møtt fram. ( Eg bruka no heller uttrøkk som dokker førstår, - dettan med virtuelle e jo et fræmmenord!) Dessverre hadde influensaen slådd ut omlag triparten av alle som va påmeldt. Men du verden så trivelig dem va dem som va der. Det va som sagt årsmøte der dem ikkje klarte å finne ny formann. Den avtroppanes, han Jens Jensen, opprinnelig ifrå Stønnesbotn, hadde frasagt seg gjenvalg. No skal styret som blei utpeikt, bli enig segimella kem som skal være formann. Det kan bli vanskelig nok, for å få lov å være ledar i et Senjalag kor det no måtte være, det må då være ei stor æresbevisning! Etterpå var det middag med kaldlaks og rømme og diverse grønnfor. Du allverden kor godt det va! Så va det en del viser og vers framført av en passelig småsjuk senjaværing som va taua inn førr anledninga. Eg kan bærre sei det, at senjaværinga, uansett kor dem kjem ifrå e et fantastisk publikum! Kvelden utarta seg med diverse historie, magiske innslag av en dyrøyværing, og ei større utloddning med teldels flotte gevinsta. Senjaværingan i Bodø det e PRÆKTIGE folk!  Takk for en kjempefin kveld!  
es

Kor e det Senjalag?
En av leseran våres har bedt oss om å famskaffe en oversikt over organiserte Senjamiljø rundt i landet. Vi veit at i tillegg til det ovennevnte heimlengsel-miljøet i Bodø, finnes det òg et Senjalag i Oslo. Kan dokker hjelpe meg å skaffe oversikt over alle sånne miljø rundt i landet, -og då òg en kontaktperson??

Sny i veien
No må det bli slutt på denna utingen at folk måkke snyen ifrå sine portvega inn på bilvegan. sei en svært irritert sjofør til oss. Det e en uting og lisfarlig, og det e verst i Skrolsvika og på Å, sei han.

Lørdag 20. mars:
Senjakveld i Bodø
Ikveld har Senjalaget i Bodø storsamling. Det e ei forening i den vindfylte byen nere i Nordland som tar seg av folk som bormidlertidig der, og ikkje hold deg heime. Foreninga har tre sorta medlemma, -dem som e ifra Senja, dem som har bodd ei stund på Senja, og dem som skulle ønske at dem va senjaværinga eller hadde bodd på Senja.
Budstikka regne med at vi gjennom godt plasserte medarbeidera blir i stand til å refere ifrå møtet.

Tranøy SV
har nominasjonsmøte på mandag.

Prosjekt Kystfart
Rådmannen innstille på å gje Prosjekt Kystart 10.000 krone. Arrangementet går av stabelen i Skrolsvik 6. juni. Vi har skrevve om det tidligar.
Mandag møtes "prosjektgruppa" for å diskutere opplegget.

Fredag 19. mars:
Tranøy Høyre har nominert
Nominasjonen i Tranøy Høyre e no avsegstyrt. Dem som toppe lista e
Ragnar Svendsen, Gjøvika - Øystein Bærø, Vangsvik og Jostein Edvardsen. Heile lista finn du på "
listesida".
Til Folkebladet sei lista sin føstemann Ragnar Svendsen at det ikkje e utelukka at han e ordførarkandidat, og då eventuelt i halv stilling. Ordførar i halv stilling har vorre hannes flaggsak i det siste.

"Rødsandlista" e blitt "Sør-Tranøy Tverrpolitiske liste"
Lista med tidligar utgangspunkt i Rødsand har no tatt mål av seg til å dekke heile Sør-Senja. Starten ser sånn ut:
Rita Pettersen, Rødsand - Torfinn Stokmo, Å - Arild Pettersen, Rødsand og Anne-Marie Kampevoll, Eidet. Heile lista finn du på "
listesida".
Rita Pettersen hadde tidligar sagt seg villig til å stå på Arbeidrpatiet si lista, der ho blei nominert. No har ho foretrukke denna lista. Egild Jagersten e nominert av Tranøy Høyre, og må her tydeligvis gjøre et valg.

Men det blir fleire liste....
Det e innkalt til informasjons/nominasjonsmøte for Felleslista på mandag. Som et ledd i et tydeligvis forsøk på tilnærming av Arbeiderpartiet og de utbryteran som i si tid danna Felleslista, e han Harald Nybrott nominert på kummulert plass på AP-lista. Ting tyde på at han likevel ikkje e heilt fornøyd med den plasseringa han har fått der. Vi blir derfor ikkje overraska dersom han dukke opp i neste vekka på Felleslista.
Dersom dem kjem med lista iår òg, vil velgeran i Tranøy få åtte liste å velge imellom.

På kaikanten, og litt utførr..
I Lofoten gjekk dem og venta på sørvestkulingen. Den kom, - og jaga skreien innover Vestfjorden. Her hos oss kom og sørvesten. Han jaga ikkje fesken innover, men røska laus en masse tang og tare og skit som blei godt innvasa i de fleste garnlenken omkreng sør-Senja. Bevaremegvel førr et arbeid å renske garnan. Men det e sånt som skjer i dettan gemet.
Fesket e fremdeles slakt, men det har vel ikkje vorre verre enn i forrige vekka. Han Lyder drog en kasse fesk på juksa om mandagen. På garn har det lie på imella 50 og 100 kg for dagen. Bli det ikkje likar, så tvila eg på at det bli julegave tel kjerringa i år!  
es
 

Oppdatering på bilkjøring og opplæring i data
Utvalget som skal trekke opp aktiviteta for de eldre i eldreåret 1999, har hatt møte. Dem vil ha opplæring og innføring i data, og oppgradering av sine kunnskapa og ferdigheita i trafikken som to viktige satsningsområda.
Robin Hood as har starta arbeidet med å få på plass det føste.

Fire kvinnfolk på etablerarskole
Det har meldt seg på fire persona ifrå Tranøy til Etablererskolen for Sør-Troms. Alle e kvinnfolk. Det e Anita Dreyer Sellevoll ifrå Eidet, Marianne Perdersen ifrå Rødsand, Kristin Jakobsen ifrå Stangnes, og Ann-Grete Stornes Finjord ifrå Skatvika.
Etter ka vi kjenne til spenne etableridèan demmes ifrå urtedyrking til husflidsproduksjon.

"Vil-du-bygge-i-Tranøy-møte"
Idag har kommunen og et byggefirma et orienteringsmøte for potensielle husbyggera i kommunen for folk som vurdere en sådan aktivitet i nærmaste framtid. Der informere dem om bygging, tomte, kommunale tilbud, etableringstilskott og etableringslån.

............No blir eg ikkje å skrive meir idag. -Iallfall ikkje før i ettermiddag......

Onsdag 17. mars:
1.036.940,00 eldremilliardkrone til Tranøy
Det e beløpet som Tranøy får av staten til styrking av eldreomsorgen. Kommunen har fleire prosjekta på gang innafor sektoren, omsorgsboliga i Vangsvika og på Eidet, samt planlegging av nytt tilbygg på sjukeheimen.

Om møteprotokolla og elg
Det kan verke som om kommunestyrepolitikeran i Tranøy sett og administrere en kommune som har såpass små problema og utfordringe at det må leites med lys og løkte etter nokka som engasjere. Der har dem lyktes. Den berømte elgsaka e no kommen tilbakers fra fylkesmannen etter å ha herja i kommunestyret som ei gammeldags omgangs-sjetta i halvanna år. Før man starte ei rebehandling av rebehandlinga av den, har man lyktes i å finne ei ny sak som engasjere tildels fleire av kommunestyret. Den saka handle om korvidt ordførarn va tilstede eller ikkje tilstede på heile eller halve eller nokka av eller ingenting av et møte i teknisk utvalg for en måneds tid sia og forleda troskyldige politikera til å fatte en avgjørelse som dem egentlig ikkje meinte å gjøre og som det e ordførarn si skyld at dem gjorde.
Vi oppfordre kommunestyrets medlemma, såvel ordførar som resten, til å ta et rolig og ettertenksomt møte snarast, der man leite i skapan og ser om det skulle ligge igjen nokken lik. Skulle det det, så må dem sørge for å få dem gravlagt, -med nødvendig seremoni.
Det vil det gje en befrianes muligheit for de av kommunestyrets medlemma som har måtta brukt mykje av tida si på sånni saka de siste åran til å henlede oppmerksomheita på endel andre småting, som strategisk næringsplan, langsiktig økonomiplan og opprusting av infrastrukturen i skolan som gjør dem istand til å møte den framtidige informasjonsindustrien.
hnn

Tirsdag 16. mars:
Endelig framdrift i oppbygginga av Kveitemusèet
I følge kilde i styret i Sør-Senja Museum ser man no endelig ei lysning når det gjeld erstatningsdekning som muliggjør oppbygging av Kveitemusèet i Skrolsvika. Det va under sprengingsarbeide i forbindelse med vegutbedring i Skrolsvika sist sommer at det gamle fiskebruket blei sterkt skadd. Idag hadde ledelsen ved musèet sett føste møte med forsikrings-selskapet, og man ser no endelig muligheita for en rask oppstart av gjenoppbygginga. Etter ka vi kjenne til, e ikkje alle spørsmål rundt erstatninga avklart enno.

Kurs og kurs og ....
På skolen på Eidet i dag va det fullt av folk som va på kurs i regnvèret. På naturfagrommet kjørte dataforeninga kurs for folk som før dem begynte på kurs ikkje vesste nokka som helst om data, og på tegnesalen hadde hagelaget kurs om staude.

Snyen forsvinn
Og så skulle vi berre melde ifrå om regnveret som kom idag har fjerna det meste av sny fleire plassa på Sør-Senja.

Søndag 14. mars:
Tjelden e kommen!
Idag blei Tjelden observert i fjæra i Frovåg, melde han Oddvar Klaussen. Det e to daga tidligar enn ifjor. Normalt bruke han å komme imella 19. og 24. mars.
Ifjor sa vi at det blei en god sommar sia tjelden kom såpass tidlig som 16. mars. Det sei seg sjøl ka slags sommar vi får iår når han kjem endå to daga tidligar.

Vèrforandring
Det e sjelden vi melde om ei vèrforandring. Men når det i ettermiddag kom sørlig vèr med ørlite sludd etter en måned med sammenhenganes austavèr og sol, syns vi at vi burde melde ifrå om det.

Dataregistreringskurs på musèet
Torsdag og fredag hadde Sør-Senja Museum kurs i dataregistrering for staben sin. Musèet va ett av de føste musean som tok ibruk edb til registreringe av gjenstanda og bilda. Men etter at man har gått over til windowsbasert registreringsprogram, måtte det omskolering til.

Lørdag 13. mars:
Ny-kantoren med påskekôr
Ivar Eliassen - nytilsatt kantor (organist) i Tranøy - søke etter folk til å være med i et kor som foreløpig bare har som oppgave å synge under 2. påskedags gudstjeneste i kirka på Stonglandseidet. Han fortell at både onga, ungdom, voksne og eldre kan være med. Kriteriene er at man har en klar stemme, kan holde tonen, og at man kan lese.
Første oppmøte blir i kirka på Stonglandseidet torsdag 18. mars kl 18.30. "Ta gjerne med kaffe og litt mat - så kan vi spise sammen etter at vi har øvd," sier Ivar.
Og Ivar Eliassen kan dette med kor og kirkemusikk. Som kantor har han 6 års utdannelse i musikk, og har betjent orglene i Lenvik i over 15 år. Nå jobber han i Tranøy - og håper så mange som mulig vil møte fram.
Håkon

"På kai-kanten"
Vi har inngått korrespondentavtale med skippern på "Holmen", en sjark som drefte utfør Sør-Senja. Dersom vi e heldig, får vi vekkesvise rapporta ifrå heimehavet. Her kjem den føste:
Det e lite fesk i havet, men prisan e god! Det må bli konklusjonen etter at vi har drie tre gonga i dennan vekka på vestersida av Stongodden. Knappe 100 kg i siste sjyveret på 20 garn, -tonetters, det førtell det meste.
Men ellers e det en vederkvegelse å være på havet. Spaken austavind og ei vælsegna sol  som skin nærmast hysterisk. Og sjyen e så klår at du ser en tre-fire renga nerigjønna. Så det e lenge ifrå du ser fesken og tel han e oppe. Ellers ser eg at svartbaken har begynt å samle seg bortpå holman. Et sekkert vårtegn. Men ea ligg endå i tette flokka.
Han Simon og han Arne på "Snøgg" drefta utmed Sjursvika. Dem får nån feska, røktes det, men så har dem småbente garn. Han Einar Paulsen på "Marnskjær" e kommen seg på sjyen igjen, og han ror med juksa. Det e nere med Steine han har heimhavet sett. Ka han får, veit eg ikkje, men at han får nåkka, det veit eg. Førr han Einar e besætt når det gjeld juksa.
I Pållen ror han Asbjørn i Lonkan på "May-Britt" og han Tore Eidissen på "Frøya". Lite fesk der og, men det e drien nån feska på juksa de siste dagan, så det e mulig at  han går oppi sjyen. På austersida av Stonglandet ror han Lyder på "Øysund", han Tormod på "Båregutt", han Toralf på "Tor-Gunnar" og han Torbjørn på "Tor-Erik". Sistnevnte stasjonere i Gjøvika og drefta før det meste derifrå og innover imot Tranøya. Dagimella har dem fått nån feska alle på austersida, men det e generelt smått. Det positive e at det e meir storfesk i lag med på den sida. Vi får berre tru at det  vil komme seg etter kvert. Før tru, det har alle. Det skal bli mykje galle vesst man skal møsse trua. Den sett godt fortøyd,- langt inni sjela!  
m/s "Holmen" 13. mars
es
    

Fredag 12. mars:
"Bip-bip" på Eidet Handel
Samvirkelagan i Vangsvika og Skrolsvika har hatt det ei stund, men med handscannar. No har han Jostein på Eidet Handel fått installert det, men av den litt meir varehus-sorten. Vi snakke om en elektronisk kassadisk, der strek-kodan på varan føres forbi ett vindu med ett pip som får en vår-yr fjærplytt til å skjemmes. Med det pipet e prisen slått inn, og varen registrert ut av lageret.
-Det går berre fint, sei ho Laila om nykassen. -Eg foretrekke no gammel-hunden, sei han Oddvar, som trer støttanes til på gammelkassen når det trenges.

-Vi skal ta tilbakers alt som Arbeiderpartiet har tatt ifrå Skrolsvika!
Det sei føstemannen på Fremskrittspartiet si lista til hausten kommunevalg, han Tor-Iver Stokmo til Folkebladet. En par folk som ringte inn til oss idag sei at dersom det betyr at lakseslakteriet, ferga, musèet, nymoloen, almenningskaia, turistsenteret og endel andre tunge investeringe i Skrolsvika de siste åran skal bort ifrå bygda, så stille dem gjerna tomte til disposisjon i sine bygde.

En glunt som sistemann(?)
To jente hadde dem ifrå før. Idag fikk ho Ann-Eva og han Eilif i Skrolsvika en glunt. Vi gratulere.

Onsdag 10. mars:
-Orglet e over 104 år!
Det e meldinga vi får ifrå Hals. Vi har tidligar nemt det tidligare kjerkeorglet som no restaureres til ett nytt liv på ungdomshuset "Vardheim" på Stonglandshals. Man har lenge prøvd å finne forhistoria til det tidligare kjerkeorglet før det kom til Hals under siste verdenskrig for å gjøre tjeneste på ungdomshuset. Det har vorre vanskelig. Men no har ett årstall dukka opp. Attom lokket oppfør tangentan står det skreven "12. fenruar 1895".
Han Jan Hofsøy har brukt sine maskinist- og skipsverftskunnskapa de siste månan og totalrestaurert mekanikken i orglet, mens han Terje Hofsøy har tatt i bruk sine egenskapa som tidligar sløydlærar for å restaurere treverket.

30.000 i lott på ei vekka
Loddefesket e åpna iår etter mange års fredning. Loddesvultne japansera e i Norge for å sekre seg mest mulig av varen. I Senjehopen kjøpe dem lodde på det nye sildanlegget, og betale 3,50 for kiloen. Båta som har levert andre plassa har fått opptil 4,01 krone pr kilo.
En tranøyværing som e mannskap på en båt som leverte ei loddelast i Bodø for nokken daga fikk en lott på 30.000 krone på ei vekka.
Skulle det være en loddebåt som mangle mannskap, tar redaksjonen gjerna imot beskjed om det snarast mulig.

Ordførar-bulletin ifrå sjukehuset
Vi fortelte igår om ordførarn som pånytt blei sendt til sjukehuset etter at alt ikkje ville ordne seg etter at han knuste kneet imot golvet på kommunehuset tidligar i vinter. En liten strombose (nokka omtrent som en blodpropp) i foten va det som ga de probleman han hadde no.
Det har lenge gått et røkte om at en av partan i den no tilbakelagte veistriden i Tranøy hadde gajnna han Martin. Dersom så e tilfelle, kunne det vel no trekkes tilbakers, -då alle de omtalte fylkesveian i kommunen har fått penga.

Tirsdag 9. mars:
- En virtuell sjark
Før nokken daga sia meldte vi om en "heilautomatisk" sjark, -sjarken hannes Erling Stangnes som e regga med så mykje automatisk garndragingsutstyr at det tøngste arbeidet derombord e å lette kaffikjelen av plata når han koke.
Førr nokken daga sia kom føste meldinga på Oppslagstavla ifrå han Bernt og han Astor, som påsto at dem satt ombord i en sjark med datamaskinen på fanget og Nokiaen i rorhusvinduet på tur til å drage auarsgarn. Meldinga blei brått avslutta då ekkoloddet plutselig viste tre famne under kjølen. Idag kom dem med ei ny melding, -så dem e ikkje gådd på grunn. Men sia dem ikkje oppgjer hverken registreringsnummer i fiskebåtregistret eller kallesignal, må vi nok foreløpig definere dem som en virtuell sjark, - dobbel betydning.
-Du finn resten på
Oppslagstavla (OBS OBS: Den e lagt ned. Hilsen red)

Husk 9304
Etter føste mars har kommunen fått ny adresse. Postnummeret til Vangsvik e no 9304. Husk det. Grunnen til at det gamle postnummeret 9375 forsvant, e den store postnummeromlegginga til Posten. Sia postkontoret i Vangsvika blei lagt ned ifjor, har dem fått posten med budruta ifrå Silsand. Det e tatt til følge i det nye nummeret.
Det vil nok enno ta ei stund før de nye postnumran blir rett på alle konvolutten. -Her går alt greitt, sei han postmann Odd på veg inn i bilen på tur til Skrolsvika. -Men så har vi no ikkje måtta skifta nummer heller, sei han.
Ellers va han nokså ordknapp, men det skyldes erfaring ifrå tidligare samtale med redaktøren. Han påstår at alt han sei til vedkommende hamne på Internett i løpet av dagen

Endå en reklamasjon på ordførarn sitt kne
Han ordførar-Martin mått kontakte lege på nytt forledendag etter at operasjonssåret i kneet etter det famøse fallet på kommunehuset for ei stund sia fremdeles e betent og ikkje vil gro. Ho Ann-Sofie beordra han rett på Regionsjukehuset, og dir fòr han idag.
Om dem klare å rense kneet sånn at det kan begynne å gro eller tilføre han nye bakteria, skal vi komme tilbakers til.

Mandag 8. mars:
Fire år til på han Martin Rolness
Det blir fire år til på han Martin Rolness i kommunestyret. Det vedtok Tranøy Arbeiderparti på nominasjonsmøtet sitt i kveld. Om han Martin blir å fortsette som ordførar, vil valget til hausten avgjøre. Arbeiderpartiet blei sist redusert til ti medlemma av tjueen i kommunestyret, men fikk fortsette med ordførarn etter samarbeid med SV.
Sjølv om det va kvinnedag idag, klarte ikkje partiet å få større kvinnfolkandel enn vel 30% på lista. Men nominasjonskomitèen, -som forøvrig va leda av ett kvinnfolk, -bedyra at dem hade prøvd.
Lista demmes ser sånn ut:
Martin Rolness, Eidet, Odd Arne Andreassen, Vangsvik, Ann-Eva Isaksen, Skrolsvik, Svein Leif Hansen, Sollia, Jensine Torgersen, Tranøybotn, Cato Simonsen, Sollia, Harald Nybrott, Vesterfjell, Rita Pettersen, Rødsand, Walter Jacobsen, Vangsvik, Ingrid Pedersen, Skrolsvik, Martin A Jensen, Skjærvika, Allis Svavik, Sollia, Lyder Nilssen, Valvåg, Alf Nylund, Tranøybotn, Aud Elverland, Eidet, Jan Eidissen, Eidet, Ernst Syvertsen, Sollia, Håkon Ryvoll, Valvågen, Osvald Nybrott, Vesterfjell, Anna Solberg, Vangsvik, Harald Sellevold, Eidet, Bjørnar Svavik, Sollia, Arnt Einar Nilssen, Sollia, og Johnny Paulsen, Eidet.
De sju føste på lista, tilogmed han Harald Nybrott, e kummulert.

Søndag 7. mars:
-En heilautomatisk sjark..
Etter at han Erling Stangnes fikk skadd neven sin ifjor, nekta han å gje opp sjarkfesket. Men med ei vess fengerløysa på høyrehanda, va han avhengig av en del hjelpesmidla. Det har han fått installert no. Ny-utstyret består i automatisk garntrekkings og garn-greiingsmaskin av islandsk opprinnelse. Det e føste gongen at det her utsyret e montert i en såpass liten sjark. Han Iver Ryvoll har stått for den "lokale tilpassinga".
Utstyret blei testa før helga, og fungerte perfekt. Med seg på sjarken har han Erling bror sin, han Kristoffer. Han mangle enda fleire fingra etter ei uløkka med kappsaga før nokken år sia, -men det e på andre handa...

-Æ trur æ pesse mæ ut!
Aktiviteten på Møteplass Tranøy begynne no å ta seg opp. Bla.a. har en lesar en nokså engasjert kommentar til oppretting av kommunevalglesta til Fremskrittspartiet i Tranøy. Vi tar med slutten her:
...Vess, æ sei VESS, æ sku gje nån tips tel ajnnner saker som Fremskrittspartie' kuijnne arbeie videre med så kunne dem kanskje ha lansert "bélligar sukker og gjær i distriktan". Bære spør han Hagen, han veit korsn vérkemidla maijnn må ty tel førr å få folk på stettan.
Æ trur æ pesse mæ ut!

Lørdag 6. mars:
Dustribuert næringshage med skreimølja
Tirsdag va ett tjuetalls potensielle bedrifte i Sørreisa- og Senja-regionen samla på Medby for å arbeide videre med planan om den såkalte "Distribuerte Næringshagen" i regionen. Mykje blei avklart før man ga seg i kast med skreimølja på Draugen kro og Camping utpå kvelden.
Med på møtet va óg Telenor FOU og SIVA (Selskapet for Industrivekstanlegg). De to siste organisajsonen e sentrale støttespellera i prosjektet. Prosjektledar Kåre Rasmussen e optimist etter møtet, og det e òg han Frode Olsen ifrå Robin Hood as på Eidet, som e motoren i Tranøy for å få til prosjektet.
-Eg ser ikkje bort ifrå at vi får det her til, sei han. Så skulle det være nokken som trur det kan være aktuelt for dem å "telependle" i nær framtid, så e det berre å ta kontakt, sei han. -Det e viktig å få bygd opp ett miljø for kunnskapsbaserte bedrifte i kommunen, og det her e absolutt en brukbar veg å gå.

Klart for jentesamling
Over tredve jente i diverse alder har sagt ja til invitasjonen ifrå ho Anita Dreyer Sellevoll til jentesamlinga på Sør-Senja ikveld. Ho Anita har hittil ikkje villa uttalt seg før konkret om ka formålet med samlinga e, men avvise ikkje at en av grunnan e å etablere en eller form for jentenettverk. Eller kvinnenettverk som dem kalle det ellers. Redaksjonen sett med opplysninge om kor samlinga skal holde til, men vil ikkje røpe det her i Budstikka.

Melding om fisket:
Garn: smått. Tosken fer å renne etter silda. Endel å få inst på Tranøybotn, heilt attmed Grunnvågnesset. Nokka fisk med Brenneberget. Lekangsøya ingenting. Høyholmen: litt. Pollen: lite. Men vèret e godt, sjøl om austavinden lage mykkje poppelsjy der han tar.

Påskevèr
Det heran e no berre for å fortelle at vi for n'te vekka fremdeles har påskevèr, med såvidt under null midt på dagen, passelig med sny og sol uavlatelig.

Fredag 5. mars:
Vikstranda skole utbedres
Arbeidet med utbedring av diverse skavanka på skolen i Vangsvika har no fått fortgang. Verneombudet trua med å stenge dela av skolen dersom ikkje det verste blei gjort nokka med snarast.

Torsdag 4. mars:
-Eg va`kje der, og det beklage eg!
Det sei ordførarn på direkte spørsmål ifrå oss i forbindelse med at en kommunestyrerepresentant i det siste har gått hardt ut i brev til resten av kommunestyret og i avisen med påstanda om at ordførarn va tilstades på møtet i teknisk utvalg der Rødsandvegen blei fløtta ned på prioriterinslista for fylkesvegan i kommunen, men at han benekte det. Vedkommende forlange full tilståelse og unnskyldning ifrå ordførarn på neste kommunestyremøte og i avisen.
-Nei, eg va ikkje der, sei han til oss. -Den dagen va eg på Sør-Senja. Då eg kom til kommunehuset va møtet i teknisk komite akkurat ferdig. -Eg blei ståanes å diskutere vedtaket ilag med endel av møtedeltakeran, og det fortsette vi med tilogmed på røykerommet der eg sjelden går. -Men hadde eg vesst at den saka skulle opp, skulle eg ha kansellert nokken av avtalen på Sør-Senja før å vorre med på møtet, sei han Martin.

Svendsgrunntragedien på TV ikveld
NRK i kveld sende et innslag om tragedien på Svendsgrunnen i "Nordavindu" klokka halv sju ikveld.
Svendsgrunn-tragedien e blitt namnet på udåden under siste verdenskrig der en russisk ubåt senka fiskebåta utførr Senja, og fleire liv gikk tapt.

Onsdag 3. mars:
Trailer-velt, og laks på skogen
En trailer på tur til Skrolsvik å hente nokka laks, kjørte i grøfta ved Sommarset ved Frovåg igår kveld klokka åtte. Sjølve trekkvogna blei ståanes på rett kjøl. Tilhengarn som va nesten fylt opp med laks ifrå på Kvaløya, hamna på sia og blei noksa mykje ramponert. Bergingsmannskapet har bore laks i heile natt. Mesteparten av lasta blei berga, men nokka må pakkes om igjen.
To store bergingsbila strevde lenge med å få alt opp på veien igjen, og kvart på elva idag førmiddag hadde dem klart det.

Skrolsvik skøytebane gjenåpna!
Skøyebanen på Mellavikvannet som har vorr stengt sia i november e no gjenåpna i anledning av at ungan har vinterferie.  Han Odd-Arne og han Tore-Harry fiksa det.  Dem trængte hverken tæknisk etat eller brannvæsen sånn som på Finnsnes.  Men no som vi har skøytebane tel ongan kan vi få bystatus i Skrolsvika og?  Vær så snill!  Det e så artig med status!
gt

Tirsdag 2. mars:
"Fremskrittet" har fått namnan på plass
Det nyetablerte lokallaget av Fremskrittspartiet i Tranøy har nominert. Lista ser sånn ut:
Pia Hansen, Vangsvik, Tor Iver Benjaminsen, Skrolsvik, Hanne Lie, Eidet, Tom-Are Nylund, Tranøybotn, Yvonne Kampevoll, Eidet, Are Benjaminsen, Skrolsvik, Bjørn Takøy, Tranøybotn, Bjørn-A Uteng, Vassvika, Finn Isaksen, Skrolsvik, Ann-Oddrun Benjaminsen, Skrolsvik, Edmund Johansen, Skrolsvik, Inger Richardsen, Skrolsvik, Karstein Stokmo, Skrolsvik, Judith Wulf, Skrolsvik, Ken Benjaminsen, Skrolsvik, Stig Erling Stokmo, Rødsand, Tore Berglund, Å, Hogne Amundsen, Eidet

Sponsing av musèet
Finnsnes Samvirkelag har bevilga 3000 krone til Sør-Senja Museum som en medskøyt til å bygge opp et akvarium i Kveitemusèet. Musèet har òg tatt kontakt med Akvaplan-Niva i Tromsø for bistand.

Kjerketaket, det e høgt
Det sa iallfall han Svein Fossmo då han kom ned ifrå kjerketaket på Eidet etter å ha vorre oppe der å festa nokken mønekamma som hadde løsna.