Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

..arkivet ..

Søndag 28. februar:
Overlegen seier til Solli Revylag på lørdag
Med sketsjen "Teknisk etat", slo Solli Revylag med Wiggo Johnsen, Stig Jensen og Preben Hansen de andre ellve konkurrentan ned i støvlan under revy-mønstringa på Finnsnes igår.
I fjor vant UL Varden ifrå Vangsvika med han Einar Svensby klassen for den beste revyvisa.

Påskevèr
Som en påskedag har søndagen idag vore. Ei lun sol hindra austa-trekken å bli kald.

Vinterferie
Denna helga begynte vinterferien for skolan i kommunen.

Besøk ifrå Sydney
Dem e kommen ifrå Sydney til Tranøy òg. Fleire og fleire blir ramma av det såkalte "sydney-viruset". Det føre med seg influensa, oppkast, diarè og høg feber.

Fredag 26. februar:
Snø-scooter forening startes
Interimstyret for Tranøy Snøscooterforening har innkalt til stiftelsesmøte 23. mars. I ei melding ifrå dem heite det at formålet med foreninga e å etablere isfiskeløypa i kommunen.
Møtet holdes på Ungdomsklubben sine lokala på Eidet.

Prosjekt Kystfart til Tranøy
Sytten kommuna i Troms hadde søkt om å få bli med i "Prosjekt Kystfart", og ti e plukka ut. Tranøy e en av dem. Prosjektet bruke den tidligare redningsskøyta Biskop Hvoslef til å farte rundt med forskera og foredragsholdera. På den måten håpe man å samle forskera, eksperta og normale folk om et tema som legges opp på kver enkelt plass. Den 10. mars velge man ut temaet for Tranøy.
Båten blir å anløpe Skrolsvika i månedskiftet mai/juni.

Lærerjobba utlyses
Kommunen utlyse no en masse lærarjobba. Klok av skade etter den svært seine utlysinga ifjor, utlyse man no ut uspesifiserte jobba allereia no.

-Tranøy på topp ialt!
Det heite det i allfall i den sketsjen som han Lars Helstrøm-Olsen og han Ørjan Nygård skal framføre i revykonkurransen på Kulturhuset på Finnsnes i morra. Den eine skal spelle tranøyværing, og den anner lensmann. Det e alkohol inni bildet i det her tilfellet, men det gjeld ikkje for lensmannen.
Han Torkel Johnsen bli antagelig å ha med seg han Thomas Åsali-Jensenn og han Einar Svensby på en sang som handle om søppel.

Veipenga i pose og sekk
Det kan se ut som om arbeidet til politikeran i Tranøy har ført fram. I allefall har tre fylkesvega i kommunen fått tildelt penga av fylket sin ekstrapott. Det gjeld vegan til Rødsand, Stonglandet og Brygghaugen

Torsdag 25. februar:
Ingen kommunale midla til museums-sikring
Sør-Senja Museum har søkt kommunen om 30.000 krone som delfinansiering av sikringsanlegg for brann og tjuveri på endel av sine anlegg. I tillegg må det innstalleres alarmanlegg for fuktigheit i magasinet som e innreia i en av de tidligare ammunisjonsbunkersan på Senjehesten. Sjøl om kommunen leie plass til sitt arkiv der, legg rådmannen fram for formannskapet at dem har intet å tilby museet i tillegg til de 11.000 kronen dem skal betale i årlig leia for 28,5 hyllemeter arkivleie.

Tilskott til veg og avløp utafør kommunalt boligfelt
Ellinor og Tore Antonsen har søkt om 10.000 krone i tilskudd til å føre fram veg og vatn, og ut igjen kloakk i forbindelse med at dem held på å bygge seg hus på Slettemoen. I henhold til det som kommunen har sagt tidligar, innstilles det at formannskapet skal bevilge dem pengan.

Økt bemanning på SFO
SFO (skolefritidsordninga) får utvida staben sin med 8,75 vekketima på Øverbotn og 5,75 vekketima på Eidet

Onsdag 24. februar:
Gardermoen stoppa Budstikka
På den nye flyplassen på Gardermoen stoppe alt for tida. Igår va en gravemaskin og grov over en telefonkabel. Det førte til at ingen fikk kontakt med Budstikka mellom halvti om formiddagen og halvsju om kvelden. Vi fikk mange henvendelsa ifrå lesera, men kunne ikkje gjøre nokka.

Senja-pensjonista på hurtigrutetur
Den 10. april går en flokk med pensjonista ifrå Senja ombord på hurtigruta Rickard With på Finnsnes. Ombord går òg han Erling Stangnes. Som tidligar spellemann på hurtigruta fikk han idèen til å arrangere en egen pensjonist-tur. Han har raska med seg en masse spellemenn ifrå området. Turen går til Kirkenes og tilbakers igjen.
-Turen e åpen for alle pensjonistan på Senja, og andre òg som måtte være interessert, sei den nyetablerte "pensjonist-tur-arrangøren". Det heile koste 2289 krone, og då får man billett, lugar og frukost.

Devotion
Gjestesida har vi denna gongen fått besøk av ho Inger Mont, en Tranøyværing som utvandra til Amerika for mange år sia. Ho sei til oss:
-Og fordi jeg ser at du får brev på mange språk - Senja-dialekt, ny-norsk, bokmål og tilogmed svensk sender jeg en tekst på engelsk, skrevet engang ifjor eller enda lenger siden.  Her e litt av teksten, som i allefall gjorde meg tankefull:

...oh pity, pity you, woman
, endlessly repeating someone else's prayers
let me take you with me to my place
, to Hofsöyfjellet
where exalted you can almost, yes almost
, glimpse the image of the God face

Heile diktet finn du på Gjestesida

Mandag 22. februar:
Tranøy eldreråd på fylkeseldreråds-møte idag
Tranøy eldreråd, som e de eldre i kommunen sitt offisielle talerør i kommuneforvaltninga, va i Tromsø idag på møte i fylkeseldrerådet.
Der fikk dem bl.a. høre overlege Sigurd Sparr snakke om det å være pensjonist. Kom ut av ensomheita, trim, -men ikkje tren for mykje, og skaff dokker gjerna data og Internett, sa han blant anna.

"Målfoto" måtte til på Hjernetrimmen
Ni lag hadde meldt seg på til årets Hjernetrim, som e en uhøytidelig kunnskapskonkurranse i regi av Sør-Tranøy Idrettslag. De forskjellige lagan i år va Trygdekontoret, Mølnelva og Verdens gutter, Bygdelaget Bellevue, Bygdelaget Ny Dag, Hagelaget, Robin Hood as, Husflidslaget, Eidet Handel as og Stangnes & Co.
Alle lagan låg godt samla over målstreken, og etter omkamp blei det endelige resultatet føste plass til Robin Hood as, med Husflidslaget og Hagelaget på andre og tredjeplass.

Et aldeles fantastisk vintervèr
Tidlig i morres va sola oppe, og i lett austlig bris ligg heile landskapet bada i vintersol-lys.

Lørdag 20. februar:
Kulturskole i Tranøy
Han Helge Wold hold no på å legge siste handa på planlegginga av en kulturskole for Tranøy. Utgangspunktet for skolen skal være "det skapende mennesket".
Målet for kulturskolen e å få elevan til å føle seg heime i et kulturlandskap som stadig e i utvikling. Den skal organiseres med samme modell som den kommunale musikkskolen.
Årsplanen for kulturskolen vil i grove trekk se sånn ut: -tidlig haust: friluftsliv, seinhaust: musikk/drama/kunst, desember: juleforberedelsa/tradisjonsmat, etter nyttår: håndtverk/brukskunst, seinvinteren: friluftsliv, våren: musikk/drama, og sommar: friluftsliv.

25 år med heimesjukepleie
-Fremmøtte fikk også høre av Lyder og Olav om hvordan man fikk velvilje fra sentralt hold angående opprettelsen av sykehjem i Tranøy, eks. guttenes Osloturer (pga. taushetsplikt må det utebli fra denne reportasjen) men eg kan røpe at lobbyvirksomhet var i bruk lenge for vi kjente ordet .
Det står det bl.a. i et "referat" vi har fått ifrå feiringa av 25års-jubilèet på fredag.
Les heile saka.

Siste nytt på SV-fronten i Tranøy !!
SV kommer til å stille liste i Tranøy til høstens valg. Lista e ikkje komplett enda så sympatisøra må gjerne ta kontakt med undertegnede eller Hans Kr. Eriksen.
Med hilsen Tranøy SV   v/ Oddvar Olsen

Hjernetrimmen går på søndag!
Se Oppslagtavla!!!!

Tranøy-musikera med visesang/pop/rock/funk/jazz-blanding 25. februar
Han Viggo Johnsen ifrå Solli e musikar og komponist som òg skriv teksta. Under teater- og revy-vekka på Finnsnes slår han til på Corner ilag med tranøyværingan Cato Simonsen på tangenta og Erling Svegre på bass. Dem har vorre over på fastlandet og fått med seg han Svein Harald Olsen på strømgitar og han Ivar Christensen på slagverk/percusjon.
-Vi vil gjerna vise at det går an å jobbe konstruktivt med musikk og formidling av musikk her i kommunen, sei han Cato Simonsen til Budstikka.
Så glunta og vekje, møt opp på Corner på Finnsnes torsdagen og hør på dem!

Torsdag 17. februar:
100 jente på jentefest!
No skal alle voksne jente på Sør-Senja organisere seg! Idag har over hundre av dem fått brev ifrå ho Anita Dreyer Sellevoll, der ho invitere dem til jentefest den 6. mars. Ka som e formålet med samlinga, e ho Anita litt hemmelig om. Men i føste omgang skal det være en trivelig kveld med dertil bevertning og drikke og finstasen på.

-Vi treng vikar for landbruksavløysarn!
Det sei han Håkon Ryvoll til Budstikka. Den faste avløysarn skal ut i permisjon ett år den 12. april, av "familiemessige årsaka" etter ka vi har observert. Sør-Tranøy avløysar-ring har fem gårdbrukera, og arbeidet til avløysarn består av melking av kyr og geite, stell av dyran og gårdsarbeid.
Skulle du være interessert, så kan du kontakte han
Jon Petter eller han Håkon.

Onsdag 17. februar:
Lærera på etablerarkurs
"Etablerarkurs Light" hadde Tranøy år 2000 kalt det kurset som lærerera ifrå Vikstranda og Stonglandet starta på i kveld. Bakgrunnen for kurset va et ønske ifrå skolan om å få meir kunnskap om bedriftsetablering i forbindelse med de elevbedrift-prosjektan som kjøres kvert år i ungdomsskolen.

Glatt, bil på taket
Det ser ikkje sånn ut, men veian e svært glatt. Det fikk en bilførar erfare ikveld då bilen plutselig ikkje lenger ville være på vegen. Han hamna på taket nesten nere i fjæra på Eide-stranda. En bilførar som kom til like etterpå, kunne konstantere at førarn i ulykkesbilen kom grynnanes i snyen opp til vegen uten å ha gjort seg nokka.

"Natur-sti Tranøy?"
-E det ei ny kommunal turistsatsing, sei en kar til oss idag. -Eg kom ifrå Finnsnes i ettermiddag, og etter at eg hadde passert kommunegrensa i Tranøy såg eg føst ei røyskatta, litt seinar tre rype, og lenger fram to elga i vegkanten. Men det va ikkje slutt med det, før seinar passerte eg fem reina. Og før eg kom heim såg eg en oter.

Tirsdag 16. februar:
-Kom som du e, bli som oss!
Idag va alle sjetteklassingan i kommunen samla på Vikstranda skole i Vangsvika for å delta i et toleranseprogram som e en del av det kriminalforebygganes arbeide i skolen. -Kom som du e, og bli som oss, som prgrammet heite, skal bidra til å øke den mellom-menneskelige forståelsen. -Den som mobbe e feig, fikk blant anna ungan lære idag. Politiet e sterkt med i programmet. Ikveld e dem med på foreldremøta med samme tema.

Åpen dag på Stonglandet skole
Det strømma på med foreldre til skolen på Eidet idag, der småskolen hadde åpen dag og kafè. I tillegg va dem omvisera rundt på skolen for dem som ville vette og se meir.

Partian prioritere veien til Rødsand
Tranøy Senterparti vedtok på sitt medlemsmøte i helga at man måtte få skikk på Rødsandvegen. Et enstemmig medlemsmøte i Arbeiderpartiet igår vedtok at Rødsandvegen skulle fortsatt stø øvst på lista, og at man i tillegg skal prøve å få midla til den og Stonglandsvegen av de førti million ekstra-kronen som fylket har lånt til spesielle tiltak på vegan i fylket.

Mandag 15. februar:
Torgersen Rekling AS legg ned
Han Gunnar Torgersen har gjedd opp reklingen. For endel år sia kom han tilbakers til Skrolsvik for å føre videre en gammel tradisjon i familien, nemlig å lage verdens beste rekling. -Fredag måtte erkjente vi i styret at det ikkje e grunnlag for videre drift, sei han til Budstikka. Vi har prøvd å finne nye produkta, men ikkje klart det. Både reklingen og tørrfeskproduktan våres sell godt, men det må større kvantum til for å forsvare videre drift, -spesielt sett i forhold til at råvareprisan våres har stege for mykje i de siste åran, sei han Gunnar.
Banken blei informert om styrevedtaket idag, og selskapet arbeide no for å få til ei styrt avvikling.

Gammelskolen i Skrolsvik tilsalgs
No når han Gunnar ikkje lenger treng lokalan til produksjon av rekling og tørrfeskprodukta, ønske han å selge gammelskolen i Skrolsvik der han har holdt til i det siste. -Eg håpe det finnes kjøpera, sei han Gunnar, og skulle det være nokken som har idèa til ka dem kan bruke bygninga til, skal eg gjerne hjelpe, sei han. Bygninga blei ført opp i 1975, og e delvis ombygd til produksjonslokala. Den romme alt, -ifra kontor til bomberom, så den kan brukes til det meste, avslutte han Gunnar, som enno ikkje har tatt seg tid til å tenke på ka han skal gjøre når selskapet e ferdig avvikla.

Søndag 14. februar:
Nye fjes på kommunevalg-listen
Nominasjonsprosessan i de forskjellige partian i kommunen e no kommen i gong. Det kan se ut som om det for endel av partian e problem med stort frafall av dem som representere partiet i kommunestyret idag, og endel problema med å finne nye kandidata.
Nokken begynne iallfall å få tingan på plass. I Kristelig Folkeparti skal 23-årige Cecilie Halsnes skal toppe lista. Ho en ny i politikken. Tranøy Høyre ser ut til å skifte ut de toppfolkan dem har idag, og sette inn Jostein Edvardsen på føste plass. Han e femti år, og har vorre innom kommunepolitikken før. Ifrå Arbeiderpartiet tyde det på at dem for femte gong kjem med dagens ordførar, Martin Rolness, -på føsteplass på lista.

Føste omsorgsboligen i Vangsvika oppe
Første omsorgsboligen fem i Vangsvika e no oppe, får vi meldt ifrå bygda. Den e spesialtegna for rullestolbrukera og skal bli innfløttingsklar tel påske. Alle dessan husan bygges på tomta der den tidligare snekkarfabrikken låg, og får lett adkomst fra hovedvegen og blir ligganes sentral i bygda.
Projektet blir det sagt mykje godt om. Ikkje minst fordi "Saniteten" skal ha tilhold her med et fellesrom og diverse aktivitetea og tilbud.
Det skal bygges fem av samme sorten på Eidet, og der e tomtearbeidet akkurat begynt.

Sørvestkuling og glarholka
Sørvesten som kom i går har førsynt seg godt av snyen. På de mest utsette plassen e det allereia mykje bær mark. Vi nemnte i begynnelsen av vekka at temperaturen ville stige omtrent tjue grader fram mot helga. Det har han gjort. Men det kjem sny igjen på tirsdag. Med andre ord, -typisk subarktisk kystklima langs en kyst der Golfstrømmen e viktig.

Lørdag 13. februar:
Mølje-slag på Solvang
Møljelukta slo imot folk med det samme dem åpna bildøra utfor ungdomshuset innpå Stonglandet i dag imella klokka ett og tre. Då tilbydde nemlig bygdelaget skreimølja. Fesken va henta direkte ifrå yttersida. Det gjekk med store mengda skrei, lever og rogn for å mette de møljesvultne som strømma til. Annbjørg si feskesuppa va òg der, og den va så god at den forsvann tidlig.

Fullsett pensjonist-årsmøtet
Endel av medlemman va på kjærestebesøk, men over tredve pensjonista va samla til Sør-Tranøy pensjonistforening sitt årsmøte på Hyttekroa i går lørdag. Årsmeldinga fortelte om ei særdeles aktiv forening i året som va gått.
Etter å ha forsynt seg av kjøttgryten hannes Jan-Albert, hørte dem på foredrag om data.
No vil dem ha datakurs.

Vil du ha sving på deg sjøl (og andre)?
Då kan du melde deg på sving-kurs i Storstua på Rødsand. Føste kurskveld e 20. februar klokka 1700. Han Malvin og ho Laila e instruktøra.

Fredag 12. februar:
Umassen av elg..
-Ikkje kjør fortar enn i tredve igjønna Tranøybotn, sei en kar til oss. Der e det fullt av elg. Det e mest av sorten imella Gammelsæter og Varneselva, men han e òg andre plassa.

Kem vil telependle??
Prosessen med næringshage på Sør-Senja fortsette. I den IT-baserte næringshagen e det òg meiniga å ha arbeidsplass for telependlera. Dem som skulle ha løst å redusere på reisinga og heller sette i Tranøy å jobbe, kan ta kontakt med han
Frode og snakke med han.

Torsdag 11. februar:
Bussruteendringe som følge av nye båtrute
Vi har tidligar omtalt det utvida båt-tilbudet vi har fått mot Harstad etter at TFDS sette inn nybåten "Vågsfjord", og vi har meldt at Senja Rutebil vil komme med nye rute som korrespondere med nybåten. Det viktigaste i forandringen blir at det blir mykje lettar for dem som skal til Harstad og som vil benytte bussen til og ifrå båten. De nye ruten gjeld ifrå imorra.
En god del e forandra, så det kan være greitt å skaffe seg en ny rutetabell å ha i lommen.

"Møteplass Tranøy" åpnes!
Vi har ei vekkes tid hatt i drift en lukka virtuell møteplass i Budstikka. Den e organisert som ei veggavis og et praterom. De faglige benevnelsan e messageboard og chat-room. På den virtuelle veggavisa kan du legge inn meldinge, etterlysninge, diskutere, krangle, få hjelp, eller skrive dikt. Ei handfull persona har hatt tilgang på den i "prøveperioden", så der e kommen litt på den allereia. Et tema heite data, og der står det bl.a. "Sku nån ha nokka dataproblema, kan eg kanskje gje litt hjelp. Eg stekk no innom her av og tel, så vess eg ser nån spørsmål, ska eg prøve og hjelpe."
En del av veggavisa heite Dikt&Datt, og der sakse vi bl.a. dettan diktet:

Mens de døde begraver sine døde
Innenfor
graver de seg ned
i skriftord
€€€
Utenfor murene
allernådigst litt jord
uten det klare gudsordet
om hvordan man skulle være

(No kan du lure på kem som har skrevve det...)
Der står anna òg.
"Møteplass Tranøy" e organisert som et lukka forum for å hindre uønska aktiviteta på den.
Herved invitere vi deg. For å få tilgang, må du ha ei eller anna tilknytning til Tranøy, -eller komme til å få det., og så få en mail med en kode ifrå oss som slepp deg inn.
I tillegg får du adgang til "sjabberommet" (et såkalt chat-room), der man kan "prate" med kverandre på direkten. Vil du inn,
send en mail!

Melding om fesket:
Tranøybotn: -det same, lite fesk. Utfor Eidet: -økanes de siste dagan. Større innslag av tosk. Eidepollen/Frovåg: - det same. Lite.

Onsdag 10. februar:
Rapport ifrå vegmøtet på Rødsand:
(Vi lovde tidligar i kveld å komme tilbakers til samrådsmøtet på Rødsand i kveld..)
Over femti persona va møtte fram for prate om veg på Rødsand i kveld. Mange hadde venta harde tak. Bortsett ifrå et par følelsesladde innlegg, kom dem ikkje.
Det va endel uenigheit om tallan før trafikkmengde og kostnada, men Arvid Johnsgård ifrå fylkeskommunikasjonsnemda holdt seg til offisielle tall ifrå vegkontoret.
Ordførarn antyda ei tilleggssak på føstkommanes kommunestyremøte, med kommunale prioriteringe innafor 40 millioners-potten som fylket har fått til ekstraordinære veg-tiltak.
Ifra bygdefolket blei det klart sagt ifrå om at dersom Tranøy fraveik si tidligare prioritering av Rødsandvegen, ville det gå sterkt utover demmes tillit til kommunepolitikeran.

1,3 milliona på idrett og friluft?
På møtet neste torsdag skal kommunestyret rullere investeringsplan for idrett og friluftsliv i Tranøy. I de fire neste åran ønske idrettslag, barnehaga og skola i kommunen å investeringe nærmar 1,3 milliona krone. De forskjellige planan ser sånn ut, fordelt på årstall:
1999:
Sportsklubben Saga: 209.000 kr på lysløype, barnehagen på Å: 147.000 krone på nærmiljøanlegg, Sør-Tranøy Idrettslag: 94.000 kr på redskapshus og lysløypa.
2000:
Nord-Tranøy O-lag/Vangsvik Idrettslag: 126.000 kr til redskapshus, Nord-Tranøy O-lag: 80.000 kr på nytt orienteringskart, Vikstranda skole: 150.000 kr nærmiljøanlegg.
2001:
Vangsvik Idrettslag: 200.000 på klubbhytta, Stonglandet skole: 150.000 krone på nærmiljøanlegg.
2002:
Stonglandet barnehage: 150.000 krone på nærmiljøanlegg.
Anleggan planlegges finansiert med kommunale midla, tippemidla, egne penga og dugnad.

Brygghaugen eller Rødsand?
Om fylkesvegen igjennom Brygghaugen eller fylkesvegen til Rødsand skal prioriteres av kommunen, -ja det har sørga for stort engasjement de siste vekken. Ikveld e det folkemøte på Rødsand, med ordførarn og ledarn av fylket sitt samferdselsutvalg tilstades. Mange har spådd en "varm" sammenkomst. Vi skal prøve å komme tilbakers seinar i kveld med nokka nytt ifrå møtet.

Tirsdag 9. februar:
Vegmøte på Rødsand i morra
I morra onsdag har Tranøy Arbeiderparti samrådsmøte på Rødsand. Hovedsaka e kommunen sine prioriteringa av opprusting av fylkesvegan.

Spreng-kaldt!
Minus femten ikveld, og endå kaldar nokken plassa. Det e kaldt på Sør-Senja. Men heldigvis lite vind. Han blir mildar til helga. Då vente vi ei temperaturstigning på tjue grader...

Og så hadde vi ikkje tenkt å skrive nokka meir idag... Jau forresten, - har du oppdaga "Oppslagstavla" til høyre?? Der kan DU skrive ka du vil!!

Mandag 8. februar:
-Fuggelflokk som et skjerr i sjyen
Har dokker sett den store fuggelflokken uti Pojln, spør han Hans Kristian om i ei melding til oss. Han sei videre: - Det e meir sjyfuggel i vinter enn vanlig. Vi har en stor og nokken mijnner flokka her i Sør-Tranøy.  I di små flokkan e der vel en 40-50 fugla - e og ekajll. På di kaldaste dagan kan vi se at di klumpa seg samen så man ikkje ser hav imejlla dem. Det e som et skjerr i sjyen. Omkring en slik flokk e der alltid nokken måsa. Di passa på å ta sin part når fuglan kjem opp med tangsprell og skjell og krabbe etter et mat-dukk. Fuglan søke samen i frostet akkurat som vi gjør. Varmetapet blir mijnner når di ligg kropp mot kropp. Akkurat som oss. Og så har vi det sosiale i å være i lag - så tett. Akkurat som oss. En dag slo frostet opp. Det var forrige lørdag. Då rodde fuglan ute på Eidepojln, dukka og sømte. Då va di så spredd at det nesten va mulig å telle dem. Det viste seg å være ca. 250 e og ekajll. Skulle vore artig å vite meir om detta skjerret i sjyen, avslutte han med.

Rådmannen vil forenkle utleie av basseng og gymsal
Ordninga med utleie av svømmebasseng på skolen har hatt ei ordning der de enkelte idrettslag rapportere og betale etter bruk. Dette har ikkje fungert, meine rådmannen. Han foreslår i staden at utleie av anleggan administreres av den enkelte skole, og lag og foreninge "melde seg på" bruk av bassengan. Prisen for å bruke anleggan foeslår han skal koste 2.500 krone per sesong.

Ny base for heimetjensten i nord?
Heimetjenesten i nordkommunen har base på Vesterfjell aktivitetssenter. Den e etter brukeran si meining dårlig og lite egna, og frustrerte ansatte ønske ei anna løysing. Rådmannen forslår defor overfør kommunestyret å gje dem nye lokala i lag med kontoran til lege- og helsesøstertjenesten i Erling Kr Hansen sitt forretningsbygg i Vangsvik.

Søndag 7. februar:
Nypresten og nyorganisten sin føste arbeidsdag
I et tilnærma fullt kapell i Vangsvika blei ho Torhild Viste innsett som sogneprest i Tranøy idag. -Ho verka både folkelig og grei, og holdt ei kort og god preik, sei dem som va der. Det va òg føste gudstjenesten til han Ivar Eliassen som e nyansatt kantor i kommunen.
Etter gudstjenesten va det kirkekaffi. Og etter det vi har hørt om mengden av kake som de forskjellige kirke- og kapellforeningen hadde ordna til, må den føste kvinnelig presten i Tranøy være svært velkommen.

Buss-sjåfør unngikk storsmell
Vi nemnte at det va ekstremt glatt på vegan før helga. Fredag kunne det ha gått galt. En trailer uten kjettinga på tur til Skrolsvika møtte rutebussen ved Rydningen ut mot Skrolsvik. Buss-sjåføren velgte å kjøre bussen ut av vegen. Dermed unngikk han sammenstøt på den smale vegen. En bergingsbil streva i fleire tima for å få den heldigvis uskadde bussen på vegen igjen.
Traileren kunne fortsette uskadd, -men då med kjettinga på.

Så derfor spør æ (sei han Oddmund Isaksen tilslutt i et lesarbrev):
....Kunne det være mulig å opprette ei slags debattsida i lokalavisa? Nu veit ikkje æ kor mykje ekstra ressursa dåkker måtte bruke på dettan og korvidt det reint praktisk e mulig innaførr dagens ramme'. Æ e jo óg klar over at dettan kunne føre tel et "røsj" av folk som hér så en muligheit tel å kunne få være stor i flabben og prate en masse mannskit, men muligheita før å få seriøse, konstruktive debatta i avisa e jo samtidig telstede. Kanskje kunne dåkker ha prøvd å lufta dettan i avisa førr å se respons'n?
Vi lufte det herved, resten av brevet finn på
lesarbrevsia

Lørdag 6. februar:
NRK lage program om Svensgrunn-tragedien under siste verdenskrig
NRK hold no på med å lage et program om den såkalte Svensgrunn-tragedien under siste verdenskrig, der e russisk ubåt angreip sivile norske feskebåta på Svensgrunnen utfør Senja. Nokken blei drept, mens andre blei tatt til fange og ført til Sovjet.
Han Hans Kristian Eriksen deltar i arbeidet med programmet som historikar. Han har i det siste komme over ny kunnskap i saka, deriblant loggboka til kapteinen på den russiske ubåten.

Uvanlig glatt!
Låge temperatura (ned mot ti grader) og austakuling har gjort de islagte veian på Sør-Senja usedvanlig glatt de siste dagan. Isen e så hard og polert at bildekkan har store problem med å finne feste. Men det har no stort sett gått bra med de fleste. Men så e vi no vante folk...

Har du ikkje fått deg mølja iår??
Dersom du enno ikkje e kommen deg etter mørketida, eller har problema med det meste, så hjelpe deg med skikkelig skrei-mølja. Fleire har løyst problemet med å få seg fesk ifrå yttersia. Men dersom du held ut til neste lørdag, kan du kjøre til ungdomshuset på Solvang og få deg mølja imellom klokka ett og tre.

-Alle spydde!
-Det e ikkje nokka til båt denna nybåten som går i Vågsfjordbassenget, sei en kar som henvende seg til oss. Den e kort i forhold til breidda, og det gjør at dårlig vèr merkes godt. -Eg va i Harstad med han før nokken daga sia i en austavindskuling, og då oppførte han seg så urolig at alle ombord spydde! Jaja, nesten alle, sei han.

Torsdag 4. februar:
Kommunal komite for 2000-feiring
Tranøy formannskap har begynt å tenke på nyttårsfeiringa iår, og har oppretta en komite. Martin Jensen e oppnevnt som ledar. Vi regne med et opplegg som sette oss på kartet, og skal prøve å rapportere etter kvert som ting begynne å bli klart.

Får pengan tilbakers for kommunal tomt
Vi meldte tidligar om at like etter at det føste huset sto ferdig i et nytt boligfelt i Sollia, vedtok kommunen å tilby folk gratis tomte i feltet. Det førte til at han som nettopp hadde betalt for tomta søkte om å få pengan tilbakers. Det har formannskapet bestemt enstemmig at han skal få.

Datakurs for nybegynnera
Den Norske Dataforening avd. Senja avertere no med datakurs for nybegynnera. Kurset skal være på skolen på Eidet.

Onsdag 3. februar:
Nye båtrute gjer nye bussrute?
Etter ka vi kjenne til arbeides det no med et nytt ruteopplegg for Sør Senja etter at nybåten til TFDS har begynt å gå. Ruten kan i grove trekk bli sånn :
-Rødsand får forbindelse både til og fra Skrolsvik på tirsdaga
-Stangnes får det samme på torsdaga
-Eidet vil få buss tirsdag og torsdag
Man prøve å sette ekstra buss på søndag fra Eidet som korrespondere med båten begge veian. Men alt e avhengig av godkjenning ifrå fylket. Dersom ja, kan det heile komme igong ifrå mandagen av.

Senja Rutebil på militærøvelse
Midt i denna månen skal en umassen av soldata og kjøretøy delta i en gigantisk øvelse der dem skal fløttes fra Indre Troms til Trøndelag. Forsvaret har leid inn et stort antall sivile bussa til oppdraget. Senja Rutebil skal delta med fem bussa og ett vogntog. For å klare det må dem sende avgårde 10-12 sjåføra, så Senja e støvsuga for alle pesona som har lov å kjøre buss.
Etter ka vi kjenne til, tar Forsvaret sikkerheita svært alvorlig når dem no skal fylle E6-en med kjøretøy. Heile veien nedover skal sandstrøes dersom det bli glatt. Vegen over Korgenfjellet skal ikkje strøes, den skal gruses!

Meir sandstrøing.., og skryt
-Kan dokker ikkje skryte av han Otto Andreassen i Vangsvika og han Knut Thoresen på Eidet, spør en kar vi trefte idag. Dem gjør en fantastisk flott jobb kver gong det e is eller antydning til is på veian. -Ikkje berre strør dem godt og samvittighetsfullt, men han Otto sei i tillegg at dersom det e glatt nokken plassa, så må vi ringe han med en gong!
Vi e heilt enig i skrytet, og skryt herved av dem begge!

Bygdeliste????
"...Æ håpe inderlig at rødsandveien blir utbedra, og æ synes det e et løftebrudd frå politikeran vesst så ikkje skjer.  Kjæmp med nebb og klør, legg ned fylkeskommunen og spark han Johnsgård!  Men bygdeliste og borgerkrig e det såvesst ingen som tjæne på i det lange løp..."
Sånn slutte et nokså engasjert leserbrev vi har fått!! Les resten!

Tirsdag 2. februar:
"Vågsfjord" sitt føste anløp av Sør-Senja idag
I dag anløpte ny-hurtigbåten M/S Vågsfjord førr første gong Skrolsvika.  Frå kjøkkenvinduet ser han ut som en gjæv båt.  Nokka mindre enn Kongen og Dronninga, med med utsikt framover som i en London-buss.  Og så tar han vesstnok litt last om det skulle være behov.  Det e veldig bra!  Vi får inspisere han nærmar en anna gong... Nu gjenstår det bære at Senja Rutebil oppgradere tomkjøringa hannes Oddvar mella Frovåg og Skrolsvik og kalle det ei bussruta, så kan jo folk bruke bussen førr å komme sæ tel båten tirsdag og torsdag.  Kanskje ruta kunne gå heilt fra Eidet og korrespondere med Vågsfjord...? I dag kunne skippern og bussjåføren se kværandre i kvitaue når bussen kom inn i bygda og båten passerte ut mella moloan. Folk høres ellers ut tel å være bra førrnøyd med de nye ruten.
gt

-Like gode båtrute som på 70-tallet!
Det sei hurtigbåtekspeditøren i Skrolsvik, han Eilif Pedersen til oss. Skrolsvik anløpes no 11 gonga i løpet av vekka. Forrige ruteopplegg hadde seks anløp, og det va seks anløp som mange meinte passa veldig dårlig.
Når ferga begynne å gå igjen til sommarn, vil Sør-Senja ha endå bedre kommunikasjona over Vågsfjorden til Harstad.

Skoleledelsen vente.....
I
ngen meldte seg til de ledige lærarjobban som blei utlyst i en enspalters annonse i Folkebladet en dag i januar. Vedkommende skole må dermed lide etter å ha hatt en viss ustabilitet i arbeidstokken det siste året. At det har vore sånn ei stund, har etaten kun seg sjøl å takke for. Det blei nesten sommar ifjor før man lyste ut de stillingen man trengte samme hausten. Då va det stort sett berre Tranøy som hadde annonsa for lærarstillinge i avisen. Alle andre hadde gjort jobben sin for lenge sia.
Ellers i landet har kommunan starta avisannonsering av ledige lærarstillinge til hausten allereia. Og fagbladan e fylt opp med stilling-ledig annonsa. Ka e det skoleledelsen i Tranøy vente på? Ledige stillinge?

hnn

Mandag 1. februar:
Ingen søkera til lærerjobba
Idag gikk søknadsfristen på ei og ei halv lærarstilling på Stonglandet skole ut uten at nokken søkera hadde meldt seg. Det va etter jul at en lærer måtte slutte midt i skoleåret, samtidig som en anna fikk ei langtidssykemelding. Ka skolen gjør no, har man ikkje tatt stilling til enno. Skoleledelsen sei til Budstikka at det e en fortvilt situasjon å ikkje kunne gje ungan den undervsininga dem har krav på.

Flekksteinbiten på Rubbestad på TV
Idag under Nordnytt kvart på sju blei flekksteinbiten på det landbaserte anlegget på Rubbestad i Tranøy via behørlig oppmerksomheit. Der har Troms Steinbit as hatt større suksess enn venta med å få steinbiten til å yngle. Prosjektledar Reinholdt Fieler ved Akvaplan Niva har tidligar uttalt at han ikkje bli forbausa dersom man om kort tid blir istand til å produsere 80-100 tusen tonn steinbit i året i Norge.Det tilsvare omtrent en fjerdedel av lakseproduksonen i dag. Men flekksteinbiten like helst temperatura under åtte grader, og blir antagelig derfor nordlending i overskuelig framtid.