Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

..arkivet ..

Lørdag 30. januar:
Radiolinja til Rødsand avhjelpe telefon-nød på Flakstadvåg
Telenor har sett opp ei provisorisk radiolinja mellom Flakstadvåg og Rødsand. Flakstadvåg-folket har vore plaga ei tid med dårlig telefonforbindelse. Men no ordnes det pr radiolinja til Rødsand inntil feilen på linjenettet blir ordna permanent.
Forbindelsen va på lufta idag i to-tida, får vi opplyst ifrå våres agent-nett i Telenor....

Han Krestian Hansa
-Eg huske sjøl at han måtte bøye seg og gå med den eine sia førre inn igjønna kjerkedøra førdi han va førr brei og høg tel å komme seg inn på folkelig vis. Han Krestian va ikkje gjeft, og han hadde ingen barn. Han va en framifrå flenk fortellar. Etter ka han sjøl førtelte, så hadde han levd et veldigt omflakkanes liv som skomakar, særlig då i Finnmark, korr han bodde ei tid i Finnkongkjeila i Tana.
Det skriv han Trond Dragøy om denna kjempa som tilbrakte siste delen av sitt liv i Skrolsvika som skomakar. Han Kristian Hansen, som han egentlig hette, va født i Gjøvika i 1850, og va bror til han Isak Hansen, -best kjent som husmannen på Gammelsæter som ikkje bøyde seg for prest Holmboe på Tranøy. Les ka han Trond skriv om han Krestian Hansa på sine " TD-spesial"-side..

Fredag 29. januar:
Heimesjukepleien feire 25 års jubileum
Som en av de føste kommunan i landet kan no Tranøy feire 25 års jubileum for innføring av heimesjukepleie. Jubilèet skal markeres på kantina på Tranøy helsesenter den 19. februar. Tilstades blir ansatte i tjenesten, samt inviterte gjesta.

Tailer i grøfta e ikkje så enkelt
Det blei seinkveld igår og vel så det før det lyktes å få traileren som kjørte i grøfta nord for Vassvika på vegen igjen. I mellomtida va vegen sperra i lange perioda. Men endel personbila fikk sleppe forbi avogtil. Verre va det med de traileran som skulle til Skrolsvik og hente lasta som den havarete traileren ikkje kunne ta seg av. Dem slapp ikkje forbi, og fikk seg en ufrivillig pause.

Pensjonistforening med datainteresse
På årsmøtet sett den 12. februar skal medlemman i Sør-Tranøy sette data på programmet. Då har dem invitert folk til å holde foredrag om temaet. Dem planlegg òg datakurs for medlemman, og har allereia inngått avtale om organisering av kurs.

Torsdag 28. januar:
Trailer i grøfta, -ingen skadd
En Tollpostbil på tur nordover og en trailer på tur sørover for å hente laks møttest like nord for Vassvika. Om det va årets brøyestandard på vintervegan eller standarden på sjoføran som gjorde utslaget, veit vi ikkje. Men dem kom bort i kverander med det resultatet at traileren bar utfør vegen på øversida og blei ligganes på halv åtte. Det blei endel materielle skada på begge. Det heile skjedde like etter klokka ett idag, og to bergingsbila brukte lang tid for å få traileren opp igjen. Vegen va sperra lenge, men Senja Rutebil løyste problemet med å sende en buss nordover som møtte ettermiddagsbussen ifrå Finnsnes.

Grunneiarlag vil ha fred i "reinkrigen"
Beitekonflikten mellom grunneiera og reindriftssama på Stonglandshalvøya e av svært gammel dato. I de siste åran har reindriftsadministrasjonen forsøkt fleire løysinge i saka. Bl.a. prøvde man å gjerde inn halvøya for tre år sia. Det va totalt misløkka, og grunneiarlaget vil no gjerna ha tilgang på regnskapet for prosjektan då dem meine at dem har fått skylda for de store kostnadan. De forskjellige tiltakan påstås å ha kosta godt over millionen.
Til oss sei ledar av grunneiarlaget Marit Eriksen at den siste beitegranskinga kan danne et grunnlag for ei "fredsløysing" mellom partan dersom man tar som utgangspunkt beitegranskinga som sei at inntil 100 rein kan beite på halvøya om vinteren fram til 1. april.

Samferdselsledarn fann tid til Rødsand
Til avisa Nordlys bekrefte ledar av samferdselsutvalget i Troms Arvid Johnsgård at han kjem til et møte på Rødsand for å snakke om prioritering av fylkesvegan i kommunen. Han sa tidligar at han kanskje kom til Rødsand dersom han fikk et ledig øyeblikk. Det øyeblikket må han ha funne. Han gjentar at han ser ingen grunn til å forandre meining om vegen, og meine at Rye-Svanelvmo må stå føst på lista.
Til oss sei kommunestyremedlem Frode Olsen at lokalpolitiske prioriteringe skal kommunestyret i Tranøy ta seg av. Dersom leder av samferdselutvalget i fylket ønske å påvirke en politisk prosess, får han prøve å gjøre det der han e innvelgt og ikkje prøve å overstyre lokaldemokratiet.

Onsdag 27. januar:
Lite fesk og ise kaldt
Nesten ikkje fesk å få på heimehavet, og iskald austavind de siste dagan har gjort at heimfeskeran har holdt seg på land. -Berre garn-sletter og nesten ingenting å få, sei en av dem til oss.
Han Åge Tobiassen ror ifrå Husøya og har med seg han Håvard Pettersen på "Ørnviking". -Det går forsåvidt bra, sei han på telefonen ifrå feltet idag, sjøl om det va mykje meir fesk å få tidligar imella jul og nyttår.

Ett skrett nærmar næringshage i Tranøy?
IIdag va endel interesserte bedriftseiera på Sør-Senja samla på Eidet før å høre ka representanta ifrå Telenor Forskning og Utviklingssenteret hadde å fortelle om den såkalte "distribuerte næringshagen" i Midt-Troms. Modellen går ut på å etablere ei desentralisert næringshageløysing i Midt-Troms med etableringe i Sørreisa, Finnsnes, Senjahopen, Gryllefjord og på Stonglandseidet i ett nettverk. Vertskap for møtet idag va Robin Hood as, som har fått interessante henvendelse ifrå etablerte bedrifte, potensielle etablerera og eventuelt framtidige telependlera.

Tirsdag 26. januar:
Nypresten kjem i morra
I desember hadde ho Torhild Viste sin siste eksamen på menighetsfakultetet. Imorra onsdag stig ho på land ifrå nordgåanes hurtigrute på Finnsnes. Der vil representanta ifrå menigheita ta ho med seg til den nyoppussa presteboligen på Eidet. Ho skulle få rimelig tid til å forberede seg til den 7. februar, då ho skal innsettes som ny sogneprest i Tranøy. Prost Oddmund Brundtland i Senja prosti vil ha det formelle ansvar i Vangsvik kapell for å innsette ho i embetet som den føste kvinnelige prest i Tranøy. At det blir i Vangsvik kapell det foregår, har bakgrunn i en gammmel avtale mellom de to tidligar menighetsrådan om å veksle på presteinnsettelsan. Avgått sogneprest Fyhn blei innsett i kirka på Eidet.
Umiddelbart etter innsettelsesgudstjenesten vil alle kirke- og kapellforeningen i kommunen arrangere menighetsfest i menighetssalen i Vangsvik.

Orgelhistorisk skatt på Vardheim
Det begynt med at han Jan Hofsøy blei ligganes å tenke på det gamle orglet på ungdomshuset på Hals ei natt, og ikkje fikk sove. Dagen ette skruvde han opp baksida for å se om han kunne gjøre nokka for å få det ærverdige orglet i bruk igjen. Det va då man oppdaga forskjellig.
Les meir om saka..

Mandag 25. januar:
Samferdsels-"sjefen" til samråd på Rødsand
Et samrådingsmøte på Rødsand, med ledarn i fylket sett samferdselutvalg tilstede ser ut til å bli neste trekk når det gjeld saka om prioritering av opprusting av fylkeskommunale veia i Tranøy. Vi får bekrefte at det innen ordførarn sett parti planlegges et sånt møte før kommunestyret endelig skal behandle saka.

Føstepremia på ho Mira og ho Nadia
Fra stekt bevega og stolte eiera, har vi fått melding om at de to "damen" som vi fortelte skulle til Tromsø i helga på hundeutstilling gjorde det veldig bra. Ho Mira, som e en 17 måna gammel boxar, fikk på Tromsø Hundeklubb si utstilling på lørdag føste premie, hederspremie og BIM (best i motsatt klasse). På søndag på utstillinga til Norsk Kennelklubb, fikk ho det samme på nytt. I tillegg fikk ho sertifikat begge dagan, og treng berre et lite sertifikat til for å bli norsk champion. Mira eies av han Oddvar og ho Mari Matiassen i Skrolsvik.
Ho Nadia, som e en sju måna gammel collie, gjorde òg reint bord, med 1. premie, andre premie i rasen, og hederspremie. Ho va for ung stakkars til å få nokka meir. Men det kjem vel seinar. Ho Nadia eies av ho Anita Dreyer Sellevoll på Eidet.

Lenvik-folket vil ha butikk-øl
I følge Folkebladet vil 67% av innbyggeran i Lenvik ha butikksalg av øl. Idag må dem på ølmonopol for å få sorten. Vi i Tranøy har hatt salg av øl i dagligvarebutikkan i mange år. Vi forstår derfor demmes ønske, og håpe at det snart ordne seg i Lenvika og.

Søndag 24. januar:
Austavinds-søndag
Minus sju (og meir nokken plassa), og kuling ifrå sør og aust gjorde at mange tok søndagen inne i dag. Sola klarte ikkje heilt å vise seg fram, då en skybanke låg over Andørja og gjømte ho.

-Tranøy Arbeiderparti må huske ka dem lovde
Det sei han Frode Olsen, ledar i Tranøy Arbeiderparti. -Då skolen på Rødsand blei nedlagt, lovde vi å arbeide for ei opprusting av vegen til Rødsand. Dettan va spesielt sett i sammenheng med at alle elevan i småskolen ifrå bygda måtte trafikere ei mil med dårlig grusveg to gonga for dagen. Han har lite til overs for utspellet ifrå ledar av fylkets sett samferdselsutvalg, han Arvid Johnsgård, som han Frode meine prøve å overstyre lokalpolitikken i Tranøy. -Eg har hørt at ett av motivan før å ruste opp vegen mellom Rye og Svanelvmoen skal være hensynet til turistan. Det e tåpelig, sei han. -Dem kjøre den likje vegbetten ifrå Øverbotten til Svanelvmoen èn gong i livet på sommarføre, mens folket som bor på Rødsand må kjøre sin veg to gonga kver dag, uansett årstid og føre.
Til Folkebladet sei han Børre Kruttå ifrå Tranøy Senterparti at han støtte Rødsandvegen. -Men det gjør ikkje eg, sei han Erling Fjellheim til avisa.

"Gammelarkivet" på plass
I arkivet våres finn du det som har stått tidligar i Budstikka. Vi har hittil mangla stoffet ifrå de tre føste månan, men no e dem på plass...

Fredag 22. januar: (Idag blir det mykje kommunestoff..)
Kommunal tilbakebetaling av tomtekjøp?
Tranøy har nettopp vedtatt å gje bort gratise kommunale tomte i Sollia. Han Ernst-O. Syvertsen har nettopp bygd hus på den føste tomta i feltet. Han skriv no brev til komunen og ber om å refundert kjøpesummen for tomta sia dem som eventuelt kjem etter han i feltet slepp å betale.

Videreutdanning av skoleledera?
Formannskapet skal tirsdag ta stilling til et forslag ifrå skole- og kultursjefen i Tranøy om å sende tre rektora, to undervisningsinspektøran og seg sjøl på kompetansegjeanes videreutdanning for skoleledera. Det heile kosta ca 65.000 krone. I tillegg kjem utgjefte til materiell og bøker, samt eventuelle reisekostnada, kostgodtgjørelse og overnatting. Kurset går over tre semester, utgjør 10 vektall, og e et resultat av et samarbeid mellom Studiesenteret og Pedagogisk Senter på Finnsnes. Skole- og kultursjefen sei at han ikkje har habilitetesmessige problem med å tilrå at formannskapet sei ja.
(Vi hadde en trykkleif i denna saka tidligar i dag. Vi beklage!)

Lærlingetilskudd til bedrifte
5000 krone i tilskudd til bedrifte som tar inn lærlinga ifrå Tranøy. Det blir antagelig kommunen å bestemme seg for på tirsdag. Det spelle ingen rolle kor i landet bedrifta ligg, berre lærlingen e ifrå Tranøy.

Større aktivitet ved Vesterfjell Aktivitets-senter
Stillinga som kokk ved senteret foreslås økt til 50%. Det vil bety middagstilbud to daga i vekka. Han Gunnar Theodorsen foreslås ansatt i halv stilling før å ta seg kokinga. Senteret eies av Vesterfjell Sanitetsforening, og driv med aktivitetstilbud til pensjonista.

Stipendordning for rekruttering av fagfolk i helse- og sosialtjenesten
Rådmannen foreslår å opprette et stipend på 20.000 krone, som for 1999 brukes til rekruttering av vernepleiar og deretter til andre stillinge det e behov for i sektoren.

Planlegging av sjukeheimutvidelse starte
Rådmannen foreslår å sette av 60.000 krone til å starte planlegginga av tilbygg/ombygging av Tranøy Sjukeheim.

Torsdag 21. januar:
Reklamasjon på ordførarn sett kne
Vi fortelte tidligar om en uheldig ordførar som sklei i en vass-flekk i kommunehuset og hamna på sjukehus med knust kne. Måndagen va han tilbakers på kontroll. Det førte til innleggelse og ny operasjon. Den blei foretatt natt til igår. -Eg låg på gangen etpar døgn, deretter på et legekontor, men no har eg fint rom, sei han. Og humøret hørtes bra ut på telefonen, -men så hadde han no fått sol-bolla til frukost. Han regne med å være tilbakers i Tranøy imorra.

Rolness: -Løysing for Rødsandvegen kreve samarbeid
-Eg syns det e fint at folk engasjere seg sånn at det blir trøkk på saka, sei ordførarn ifrå sett "utekontor" på RITØ. Men han trur at å få laus 10 milliona til utbedring av heile Rødsandvegen no av en fylkesbudsjettpost på 40 milliona, blir umulig. -Den beste løysinga no e å samarbeide i forhold til fylket. Og det hold vi på med. La oss få fast dekke på Rye-Svanelvmo føst, det e overkommelige kostnada. Og så får vi ekstra midla til å ta de verste punktan på Rødsandvegen i denna omgangen, f.eks. skjæringen over Heia. -Eg huske godt ka vi sa i saka då skolen på Rødsand blei lagt ned, sei han. Derfor må vi her finne løysinge som gjør at vi kan holde det løftet, - og ikkje skuve alt ut i det blå og dermed få ingenting gjort.

Årboka straks utselt
Salget iår har gått usedvanlig bra, og mange har hatt mykje godt å sei om siste Årbok for Senja, sei han Hans Kristian til Budstikka. Av et opplag på 2500 e det no berrre vel 300 bøker igjen. Bygde- og historielaget prøve alltid å holde en årgang på lager i ti år, så salget av siste Årbok stoppe snart.

Rutekrangel om nybåten
Ingen e enig, og ingen veit ka det blir til. Den nye båten til TFDS som skal trafikere i Vågsfjordbassenget e derfor ikkje kommen seg i gong endå. Det va lagt opp med avgang ifrå Skrolsvika klokka fem (!) om morran, og det e det kommen mange protesta på. Grunnen til den tidlige avgangen e at båten deretter skal få meg seg Bjarkøyværinga som skal nå den føste flybussen ifrå Harstad til Evenes. -Etter mi meining trur eg at det må være et nokka laust trafikkgrunnlag, sei en kar til oss.

Bedriftseiera med konkurskarantene
Endel av eieran i et turistanlegg i kommunen e i retten pålagt to års konkurskarantene. Det innebær at dem ikkje kan være daglig ledar eller ha styreverv i de to føste åran. Saka har ikkje sammenheng med reiselivsbedriften i Tranøy.

Onsdag 20. januar:
-Kan Budstikka skaffe oss etpar lærera?
Det e han Martin Jensen på Stonglandet skole som kjem med spørsmålet. Det at en lærer desverre måtte slutte midt i skoleåret samt at en anna e delvis sykemeldt gjør at skolen treng nye folk så snart som mulig. Vi kan ikkje anna enn å bringe beskjeden videre.

Rødsand Vel minne kommunestyret på om tidligar vegløfte
Då skolen på Rødsand blei nedlagt forplikta kommunen seg til å forsterke arbeidet for å utbedre vegen til bygda. Det meine Rødsand Vel at dem ikkje gjør lenger. Istaden har teknisk komitè i Tranøy fløtta vegen gjennom Brygghaugen til Svanelvmo øvst på forslaget til prioriteringslista for fylkesvegan i kommunen.

Oppdrettsutbygging muliggjør fiskemottaksstasjon?
Nergårdkonsernet har plana om å bygge opp serviceanlegg for den oppdrettsaktiviteten dem har på innersida Sør-Senja med å ruste opp den tidligar dampskipskaia på Eidet. Sjarkfeskeran i området har lenge ønska seg en mottaksstasjon på innersia. Dem arbeide no for å den etablert i forbindelse med serviceanlegget. Hittil har dem berre møtt velvilje.

Tirsdag 19. januar:
Vangsvik går ifrå 9375 til 9304
Det e postnummer vi snakke om. Vangsvik postkontor blei lagt ned ifjor. Det blei andre postkontor òg. I den forbindelse forandre man no endel av postnumran i regionen. Postnumret til Vangsvik blir ifrå 1. mars 9304. Det skulle sekre en del trøkkeria endel oppdrag med å forandre på konvolutta og brevark.
Silsand budrute fått 9303, mens postboksan der fortsette med 9370. Ellers på Senja e postnumran som før.

Jentelaget har starta fotballtreninga
Det gikk ikkje alltid så bra sist sesong. Men det skal det bli forandring på, får vi vette ifrå jentelaget til STIL som har starta fotballtreninga framfør årets sesong.

Tranøydame på utstilling
Med nyfrisert hår og veltrimma kropp skal ho Mira og ho Nadja til Tromsø i helga. Der håpe dem at demmes kropp og utseende skal gje dem en eller anna premie med seg heim til Skrolsvik og Eidet. Vi kjem tilbakers med resultatet. Vi nemne for ordens skyld at dem e deltakera på ei hundeutsilling.

Mandag 18. januar:
Ny hurtigbåt i Vågsfjordbassenget
Egentlig skulle den overleveres igår, det nye katamaranvidunderet til TFDS som skal trafikere Vågsfjorden. Båten e 24 meter lang, og kan gjøre opp mot 30 knop. Det finnes to av samme typen i Finnmark, og dem har vist gode egenskapa. Men endel tekniske småting gjorde at overleveringa måtte utsettes. I mellomtida krangle Troms fylke og TFDS om den nye rutetabellen. TFDS vil gå andre rute enn det fylket godtar, bl.a. vil dem anløpe Skrolsvik kver dag.

Asfalt-uenigheit
Teknisk utvalg i kommunen har foreslått prioritering av opprusting av fylkesvegan i kommunen, og dem meine at vegen mellom Øverbotn og Svanelvmoen skal få opprusting og asfalt før vegen til Rødsand. Det meine dem ikkje på Rødsand, og dem skal ha møte om saka i kveld. Men prioriteringa skal opp i kommunestyret før den sendes til fylket.

Senjehesten Kurs- og Turistsenter satse på markedsføring
-Tida strekk ikkje til når det gjeld kontakt utad. Og når vi veit ka vi har å tilby når det gjeld kurs- og konferanseløysninge, må vi gjøre nokka med det. Derfor har vi no oppretta ei stilling som salgskonsulent, som skal ta seg av de kundan vi har, og fortelle potensielle kunda kor bra vi e, sei han Gunnar Olsen på Senjehesten til Budstikka.
Reiselivsanlegget har ikkje hatt problem med å fylle opp sommarhalvåret, men ønske no å strekke sesongen mest mulig.

Innbrudd på Tranøy Fiskekjøp
I helga har lakseslakteriet i Skrolsvika hatt uønska besøk. Ette ka vi har grunn til å tru, har en eller anna eller fleire fjerna endel vindusliste for å komme seg inn på anlegget. Men ingenting skal være borte.
Vedkommende har lagt igjen ei veldig dyr lykt, som vedkommende sikkert får igjen dersom han kontakte bedriften, då fortrinnsvis i arbeidstida.

Søndag 17. januar:
Flekksteinbit ifrå Rubbestad snart ut i verden
I 1993 klarte forskera ifrå Fiskerihøgskolen i Tromsø å befrukte flekksteinbitrogn. Iår vil man ha ifrå 25.000 til 100.000 yngel på det landbaserte oppdrettsanlegget til Troms Steinbit AS på Rubbestad. Om to år vil den kommersielle produksjonen være oppe i èn million yngel. -Målet e å produsere 4000 tonn steinbit om fem år, men då må det investeres 25 mill kr iår og til neste år, sei Reinhold Fieler i Akvaplan Niva til Nordlys.
Mange følge spent med på det som skjer på Rubbestad. Forholdan der e god for flekksteinbit. Der får han gå på land i sjyvatn mellom seks til åtte grader. Høgre temperatura har vist seg å passe han dårlig.

Rapport ifrå Skrolsvik hamn:
Hegra sett ejnnu her og feska småmort i strajnnkajnten. Utpå "reden" ligg 50 tel 60 stokkejnner på sparebluss ved flo sjy. Ved fjæra sjy e dæm på matleit langsmed strejnnern! - Hilsen TD

Torsdag 14. januar:
Innbrudd i Senjehesten Turistsenter
For etpar daga sia blei det oppdaga at det hadde vore uønska gjesta i Senjehesten Kystsenter. Dem hadde tatt med seg elektronisk utstyr og brennevin. Anlegget e stengt no på midtvinteren, og eieran va sist og såg til det 22. desember. Det lange tidsrommet og all snyen som har komme i perioden, skulle ikkje legge forholdan til rette for ei rask oppklaring.

Idrettsskolestart igår
Mange unge håpefulle va møtt til føste dag på idrettsskolen til Sør-Tranøy Idrettslag igår. Skolen legg opp til lek-prega tilnærming til idrett, og vil konsentrere seg om basseng og skie denna sesongen.

Kaldt
Austavind og kaldt. Endå kaldar enn igår på Sør-Senja.

Onsdag 13. januar:
Næringshageprosjektet, -interesse for telependling
Vi har tidligar nemnt at det arbeides med et næringshageprosjekt i Midt-Troms. Prosjektet avvik fra de andre næringshageprosjektan rundt i landet med at det tenkes en desentralisert modell, med "sentralen" på Finnsnes og satelitta i de omkringligganes kommunan.
Det har allereia meldt seg interesserte til ei sånn etablering i Tranøy, sei han Frode Olsen i Robin Hood as til oss.

En ekte vinter idag
Det va ekt vinterdag på Sør-Senja idag, med iskald nordavind, klar himmel og temperatura mellom seks og nærmar tjue kuldegrader.

En gipsa ordførar
Med gips rundt foten kom ordførarn tilbakers igjen idag. Fra kommunehuset meldes det at man heretter skal sørge for at alt vatn utfør spiserommet blir tørka opp umiddelbart. Det va en vassflekk som felte ordførarn forrige vekka med det resultatet at kneskjella hannes delte seg i tre.

Ei videre satsing på sjarken
Han Erling Stangnes, som blei skadd i ei arbeidsuløkka på sjarken sin ifjor, satse på å komme tilbakers som feskar. Sjarken ligg no ved Brødrene Hofsøy as, der Ryvolls Trebåtservice utrusta den med hydraulisk hjelpeutstyr for garnhaling.

En invitasjon til dugnad
Skolen på Eidet går no ut til foreldran og ber dem melde seg til dugnad. Man kan velge mellom å delta i arbeidet med å forbedre utemiljøet til småskolen, eller å være med på å installere datanettverk på skolen. Man bes samtidig om å melde ifrå skal slags verktøy man tar tar med seg, -alt ifrå betongbor til vaffeljern.

. og et opplegg for nyttårskvelden iår
Etter ka vi kjenne til, har endel persona allereia starte arbeidet med å få til et dertil passanes arrangement på Eidet nyttårskvelden iår. Då e det som kjent rund dag.
Vi har hørt snakk om fjellfyrverkeri, stor-telt ute og diverse anna. Men det e no ei stund til enno.

Tirsdag 12. januar:
SOLA E KOMMEN TILBAKERS !!
-Idag såg eg sola, sei han Postmann Odd til oss!
Skal du se sola så tidlig som den 12. januar, må du heilt vest i kommunen. Imorra ser dem ho i Skjærvika, og så kryp ho en bette austover for kver dag som går.

Drosjebil på hau i elva
Det kunne gått verre, men det gjorde det ikkje. Igår hamna ei drosja tilhøranes i kommunen på taket i Varneselva i Tranøybotn. Endel mindre hauskada blei det på sjåføren, mens passasjeren kom heldigar ifrå det. Det va et usedvanlig tett snykôv i går, og svært vanskelige kjøreforhold. I tillegg meine mange at den brøytestandarden vi har p.g.a. innstramminge i fylkesbudsjettet har gjedd oss langt farligar vinterveia. Om det hadde betydning i det heran tilfellet, skal vi ikkje ha sagt.

Mandag 11. januar:
Stiftelse for samfunns- og næringsutvikling på Sør-Senja?
Det arbeides no konkret med å undersøke grunnlaget for å opprette en stiftelse på Sør-Senja som skal arbeide med samfunns- og næringsutvikling sett i lyset av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi. -I begynnelsen trudde mange at den moderne informasjonsteknologien skulle gjøre ting av seg sjøl, sei prosjektledar Gunnar Torgersen i IT-bedriften Robin Hood as. Han har det daglige ansvaret for prosjektet Tranøy år 2000. -Moderne informasjonsteknologi (IKT) e som skapt for distriktan. Den oppheve avstandshindringe. Men skal den hjelpe oss, må vi ta den i bruk, sei han til Budstikka.
Det arbeides med en stiftelse som skal ha brei lokal forankring og eierskap, og ha som mål å være en "katalysator" for å utløyse midla og for å få brukbare idea og prosjekta fram til kommersielle aktiviteta i distriktet.

Søndag 10. januar:
Posten kjøre posten sjøl, lørdagsbussen innstilt
No va det vel ikkje alltid så fullt av passasjera på bussen som gjekk til Sør-Senja kl 0655 fra Finnsnes lørdags morra. Men posten fant ut at
dem ville kjøre posten utover sjøl, og dermed falt et viktig grunnlag for den ruta bort. Den blei lagt ned fra 1. januar iår.

Båtregisteret for Sør-Senja går videre
Vi fortelte tidligar om det arbeidet han Oddvar Klaussen hold på med å samle opplysninge om alle båtan som e og har vore på Sør-Senja. Nå jakte han på bilda av båta og fiske som han kan få låne til avfotografering. Hvesst alt går bra, vil bildan bli brukt i ei bok om fiskebåta fra 1924 til idag. Har nokken historie om fiskebåtan eller fiske så tar eg gjerne imot, skriv han Oddvar til oss.
Han har sendt et lite utdrag fra registret sett:

T 84 TN, ms Skrolsvik m/s "Skrolsvik"     T 84 TN
Eiere: Jarle og Anskar Andreassen, Skrolsvik. Byggeår 1968 på Westermoen Hydrofoil, Mandal. Hadde kommunekonsesjon for fiske med trål og ett år laksekonsesjon for fiske på Grønland.
Motor: Mack, 750 Hk. Lengde 118,7 fot, bredde 25,6 dybde 12,1, -223 brutto reg. tonn, 80 tonn netto.
Solgt 15/4 1971 til AS Norexim Oslo (megler). Båten gikk til Island

Lørdag 9. januar:
Rorbua i Svellingan som blei kapell i Skrolsvika
Denna helga e det 75 år sia den då nystarta ungdomsforeninga i Skrolsvika kjøpte ei rorbu som sto på Svellingan ytterst i Blyfjorden, førte ho til Skrolsvika, og sette ho opp igjen. Idag e huset kapell i bygda.
Jubilèet markeres selvfølgelig i bygda.
Meir stoff om det som skjedde den gongen, det som skjer i helga, og om han Arne og ho Gunbjørg som har vore kjerketjenera der i 36 år.

Skrei på yttersida, svart hav på Sør-Senja
Det begynne å bli nokken daga sia den føste skreien ble tatt på yttersida av Senja. På tur til årets gytesesong i Lofoten må han passere på yttersida av Senja. Så årets føste Lofotskrei blir alltid tatt der.
I slutten av denna vekka hadde fleire heimerfeskera garn i havet for å se om dem kunne få sorten her. Men det va svart hav, både i Tranøybotn, aust for Stonglandet og i Eidepollen. En båt fikk etpar toska med Lemingvær.
Minsteprisen på torsk e god no, og feskeran får vel sytten krone kiloen.

Snylørdag
Nordvest og sny i førmiddag, men roligar utover dagen. Mange juletre gikk ut gjennom stuvinduan i løpet av dagen.

Årets siste julefest (?) i kveld
I kveld e det tradisjonell julefest på Vardheim på Hals. Årets siste i kommunen?
Den begynne klokka sju.

Fredag 8. januar:
"Trailersjåfør må du aldri bli..."

Vi skreiv før jul om han Ronny Klaussen ifra Frovåg som e trailersjåfør. Den gongen satt han fast i snyen i Sør-Sverige. No e han ute på nye opplevelsa, denna gongen satt han ast på et skjær. Han lasta i Ure i Loften i går, og skulle ta ferga fra Svolvær til Skutvik. Men då ferga kom til Skrova rente den seg oppe på et skjær. Ferga fikk ikkje gå over Vestfjorden og måtte returnere til Svolvær.

Elendig refleksbruk
Fra endel yrkessjåføra har vi fått klar melding om at en god del menneska lar livet sett henge i en tynn tråd. Dem ferdes ute langs vegen uten nokka som helst form for refleks på seg. Endel av sjåføran har regelrett holdt på å kjøre ned folk. De minste ungan e veldig flink, og de voksne e de verste. Så det kan se ut som om foreldran e veldig flink å utruste ungan sine med refleks av alle slag, men ikkje tenke på seg sjøl (og indirekte ungan sine...).
Så meldinga e klar: Få på dokker refleks!!!

Rein på vegan
No e reinen trekt ned til kysten, og det medføre at en god del rein ferdes langs vegan. Akkurat no e det en god del rein i Tranøybotn. Den e som kjent overhodet ikkje utstyrt med refleks...

Torsdag 7. januar:
6-åring holdt på å drukne i bassenget
Det holdt på å gå galt, men snarrådig og korrekt opptreden av en lærar sørga for at en 6-årig elev ved Øverbotn skole e i beste velgående idag etter å ha holdt på å drukne i bassenget ved Vikstranda skole i Vangsvik i går. Han hadde fylt lungen med vatn, men lærarn fikk pressa ut vatnet.

Brøytinga: Skryt til Statens Vegstasjon
"...Samtidig vil jeg  forberede trafikanter på at standarden på veiene blir verre.." "..Statens vegvesen og vi som brøyter gjør jobben så godt som mulig innenfor rammene som Bondevik og kompani har bestemt.." Dette sei bl.a. han Egild Jagersten i Senja Entreprenør as i et brev til oss. Les
heile brevet !!

Nordvestkuling og snyfokk i ettermiddag
I ettermiddag fikk Sør-Senja nordvestkuling og snyfokk. Rossevind og tett snyfokk gjorde det vanskelig å se kor vegen va hen endel plassa for dem som va ute og kjørte.

Onsdag 6. januar:
Ordførarn på RiTø ut vekka
-Egentlig så har eg det bra, sei han ordførar-Martin på telefonen ifrå regionsjukehuset i Tromsø. -Folkan som jobbe her e fantastisk, og det e flott å se kor godt allting e organisert og korsen dem tar seg av alle pasientan, sei han.
Det va igår at han datt på golvet i kommunehuset med det resultatet at kneskåla på venstre fot delte seg i tre. Den har dem no lappa isamen med skruva og ståltråd. På mandag regne han med å være på plass igjen, -med gips på foten. Men allereia idag får han oversendt kommunale papira og arbeidsoppgava til Ritø.

Positivt budsjett for teknisk sektor
-Vi har egentlig fått et positivt busjett for iår, sei teknisk sjef i Tranøy Ferdinan Fredriksen til oss. Det området som e mest tilgodesett e opprusting av kommunale vega. Vi skal iår fornye vegen på Holmen i Sollia fram til trappefabrikken, og ruste opp vegen igjennom Vesterfjell.

Tørrfesk og rekling: kjempesalg i desember
-Hadde eg selt like mykje alle månan hadd det ikkje vorre farlig, får vi vette fra han Torgersen Rekling. Før jul selte han tørrfesk og rekling som aldri før. Bestillingen kom ifrå heile landet.

Tirsdag 5. januar:
Ordførarn i ambulanse til sjukehuset
På tur ned til lunsjpausen idag sklei ordørarn på golvet i "Det Hvite Hus". Resultatet va et skadd kne. Man såg det ulikt å gjøre nokka med han lokalt, så doktern sendte han i ambulanse til sjukehuset.
Vi får håpe at det ikkje har nokka å gjøre med den siste tids utspill om å la ordførarn gå over i halv stilling.

Sør-Senja Mannskor planlegg vårsesongen i dag
I ettermiddag møtes det tradisjonsrike mannskoret på Sør-Senja for å legge opp aktivitetan og repertoaret for vårsesongen. Koret fikk ny dirigent i haust, -tidligar skolesjef i Tranøy, -Søren A Sørensen ifra Sørreisa. - Vi skulle gjerne hatt nokken fleire sangera med oss, sei formann Ferdinan Fredriksen til oss. Då fortrinnsvis mannlige vil vi tru.

Utskifting av brannbilen på Eidet
Han ser flott ut og verke egentlig bra, den kommunale brannbilen som e stasjonert i sør-kommunen. Men etter å ha vorre brannbil sia 1960, tør man ikkje heilt å stole på han lenger. Så no kjem det en ny. Så hvesst nokken har bruk for en flunkanes rød Dodge veteranbil, e det berre å kontakte brannsjefen i kommunen!

Mandag 4. januar:
Senja Rutebil har møsta lørdagsposten
Posten skal ikkje lenger bruke Senja Rutebil til postutkjøringa på lørdaga, men kjøre den sjøl. Sjøl om dem kjem med han en halv time seinar, skulle ikkje vi merka nokka til det. No på lørdag kom ikkje Folkebladet til Sør-Senja. Dem va kanskje ikkje klar over at dem ikkje lenger bruke Postverket til distribusjon av avisa.

Varetelling
Samvirkelagan i Vangsvik og i Skrolsvik har stengte døre og vareopptelling idag. Fredr. Rochmann på Eidet telte vara i helga, og har åpent. Eidet Handel har åpent og tell vara samtidig idag.

Dyrar bensin
Det va en glipp, sei regjeringa. I alle fall nøtta det ikkje at vi e så nært Harstad at vi ser lysan over fjorden, -bensinen e 20 øre billigar der ifrå nyttår av. Fraktutjamninga fra Staten e borte. I praksis betyr det ulike prisa rundt i landet. Frakttillegget til Harstad blir 3,9 øre, og til oss 23,7 øre. Det må vi kunne kalle usedvanlig klar distriktspolitikk i praksis.

Butikkan åpna ikkje før 10
De to butikkan på Eidet har hittil hatt èn time tidligar åpent enn de andre. Men no e det slutt med. No starte begge klokka ti.

2. nyttårsdag, lørdag 3. januar:
Årets julefest ikveld på Solvang
Den årvesse julefesten på Solvang inne på Stonglandet blei avvikla i kveld. Folk fra det meste av Sør-Senja hadde tatt turen innover på glarholka. Programmet for festen hold et mønster som stort sett har vorre uforandra i alle år, -med unge og voksne i gang rundt juletreet, -julenisse på besøk med godteria til ungan,- underholdning laga av ungan i bygda, -pause med kaffi, brus, kakao, lefsa og brødskive med rull og anna, -og etter pausen meir voksen underholdning med bl.a. det handskrevne bladet Tolken, -som iår òg tok opp og kommenterte hendelsa i kommunen i det året som va gått.
Skulle nokken ikkje ha kommen seg på julefest endå, e det berre å møte opp på Vardheim på Hals neste lørdag. Då har dem julefest der.

Mange har hørt på "semidieselen"
For nokken daga sia la ut lyden av en god gammeldags semidiesel i avisa. Dokker veit den gamle typen båtmotora som sa dunk-dunk. Mange har vorre og lytte på den, og det ryktes om en som har sotte og spelt opptaket en heil dag og minstes gamle daga.
Opptaket blei gjort i 1973 i Henningsvær i Lofoten. Men båten va frå området. No ligg han i fjæra. Då den typen motora hadde si storheitstid, va det mange som ikkje berre kunne høre kaslags motor det va, men dem kunne òg fortelle ka båten heitte. E det nokken som kan høre ka slags motor det e, og e det nokken som kan fortelle ka båten heitte??

1. nyttårsdag, fredag 1. januar:
En fin nyttårskveld
Vi brydde oss ikkje om at alle meterologa meldte nordvest kuling og nedbør på sjølvaste nyttårsaften. Vi hadde godt vèr for det. Med kun nokken få skye på en himmel der en nesten fullført fullmåne lyste ned over landskapet, og med etpar varmegrader ute, tok vi imot det siste året i det her tusenåret. Det såg ut som om mange hadde starta treninga til neste nyttårsaften, for det va svært mange raketta i lufta igårkveld.

Men året starta med regn
Det va nokken regndroppa rundt fjøstid igår. Så sandstrøings-bilan måtte ta en liten pause i feiringa og strø sand på vegan. Men som tidligar nemnt, va vèret flott utpå kvelden. Men idag, på sjølvaste nyttårsdagen, sile regnet ned. Det nye året starta med holkelagte veia, lågt skydekke og regn. Så dagslyset holdt seg beskjedent tilbakers idag.
Kveld: Men om kvelden klårna det opp, og en nesten fullsett måne lyste opp landskapet.

I detta året:
-e det kommunevalg til hausten
-vil vi får våres føste kvinnelige prest
-vi vil få en like god sommar som ifjor (og forledenår)
-vil oppdrettsnæringa på Senja få røde tall i regnskapet p.g.a. lakseprisan i Europa
-vil Tranøy kommune starte utbygginga av sjukeheimen
-vil Vesterfjell få en bedre veg gjennom bygda
-vil langt fleire kommuna i området ta i bruk Internett til å bringe ut aktiv informasjon
-vil Øylandsruta få ei stor nok ferga mellom Skrolsvik og Harstad
-vil dem kanskje bli istand til å få på plass ferga fra Nord-Senja til Kvaløya?
-vil Søndre Senniens Budstikke fortsette å kome ut og passere 35.000 besøk pr år
-vil så mykje anna komme til å skje... Ka trur du???