Lokalavisa i Tranøy kommune
Søndre Senniens Budstikke

..arkivet ..

Mandag 26. januar:
Solli Trappefabrikk bygges opp igjen
Produksjonsavdelinga skal bygges opp igjen etter brannen. Det vedtok styret i bedriften på lørdag. Til TF sei daglig leder Arnulf Hansen at styret tok mange hensyn ved avgjørelsen sin. Blant det som gjorde utslaget, va blant anna hensynet til arbeidstokken og kommunen. Ordførar Martin Rolness e glad før avgjørelsen, og sei at kommunen skal stille opp, bl.a. med å ruste opp vegen fram tel fabrikken

Føst fjerna han all snyen, men no har han fylt på igjen
Med tonnevis av regn gjennom søndag og natt tel mandag, fjerna han all snyen. Men etter å ha senke temperaturen ifrå 4 tel 1 grad, begynte han å fylle på igjen med snyflak så stor som sjyvotta.

Neste generasjon overtar gårdbruk
Normalt e at gårdsbruk legges ned samtidig med at eieran legg seg ned. Men på Ryvoll og Stangnes har neste generasjon tatt over drefta. På Ryvoll har han Håkon Ryvoll tatt over drefta, og på Stangnes han Jon Petter Stangnes. Mens han Håkon satse på en fjøsveg på 5 kilometer, har han Jon Petter bygd nytt hus på heimgården. Begge satse i føste omgang på å føre videre melkeproduksjonen.

SSB, søndag 25. januar:
Et sammenhenganes regnvèr
har piska over Sør-Senja idag. Uten stopp har sørvesten fylt alle tomme brynna med vatn, og fjerna det meste av snyen. Men sandstrøarbilan har for lenge sida vore ute og preparert veian til folk skal på arbeid i morra.

Ellers har redaksjonen hatt en rolig søndag, og det lar vi søndagsutgaven være prega av.....

SSB, lørdag 24. januar:
Eg helse så mykje telbakers tel Sør-Senja,
sei den 56-årige feskarn og kulturspredarn ifrå senga si på Regionsjukehuset i Tromsø. Det va torsdag at han blei sendt til Tromsø etter at han blei skadd under draging av garn ombord på sjarken sin. -Eg va heldig som overlevde, og ser no berre framover. -Sjarken og trekkspellet får vi komme telbakers tel etterkvert! -Når eg kom inn på sjukehuset va Nordens beste fingerkirurg på utveksling i Tromsø, og i neste vekka kjem det en nordisk spesialist på plastisk kirurgi hit i same utvekslingsprogrammet, så eg e i gode hender!

Vi gratulere med glunten som kom i natt!
Såvel foreldran, han Stefan Edlund og ho Barbro Larson og glunten har det berre bra, sjøl om dem ikkje kom seg tel Tromsø p.g.a. uvèr, og måtte stoppe på fødeklinikken på Finnsnes.

SSB, fredag 23. januar:
Etter forholdene bra til!
Det står etter forholdan bra tel med den 56-år gamle feskarn frå Eidet som blei skadd igår. Det e enno for tidlig å sei om han får varige skada i armen og handa etter uløkka.

17 persona møste arbeidsplassen sin etter brannen i Solli Trappefabrikk
Sjøl om administrasjonsfløya e uskadd og vil lette arbeidet med å eventuelt bygge fabrikken opp igjen, e det enno ikkje avgjort om så skjer. Ordførar Martin Rolness sei at kommunen skal gjøre det den kan dersom eieran velge å bygge opp fabrikken igjen etter at den andre brannen på mindre enn to år. Fabrikken va en av hjørnesteinsbedriftan i Tranøy kommune.
De som hadde sett arbeid på fabrikken fekk en ufrivillig vinterferie, men èn har allereia starta i anna arbeid.

Vinteren har ikkje bestemt seg...
Etter at han igår såg ut tel å ha bestemt seg før å fjerne all snyen igjen, har det i ettermiddag vore nordvest og sny igjen.
Kveld: Han har bestemt seg!! Med fleire av bygden på Sør-Senja pakka inn i nordvestkuling og snyfokk blei vi overbevist om at det tross alt e vinter!

SSB, torsdag 22. januar:
Sjarkfisker skadet
En fisker fra Sør-Senja ble i kveld brakt med ambulansebåt til sykehus etter at han ble tildels hardt skadd ombord i båten sin under trekking av garn. Vedkommende klarte etter å ha kalt på hjelp å ta båten inn til land, der han ble hentet av ambulansebåten. Været i området var tildels dårlig.(19:00)
Siste: Den skadde fiskeren ble sendt med fly fra Harstad Sykehus til Regionsykehuset i Tromsø senere på kvelden. Det er for tidlig å si om han får varige mèn etter at hånden ble sittende fast i garnspillet under trekking av garn. Han hadde arbeidet i flere timer før han kom seg løs og fikk tilkalt hjelp.(21:50)

Solli Trappefabrikk brent ned
Onsdag kveld ble trevarefabrikken i Sollia totalskada av brann, 14 måna etter at fabrikken blei bygd opp igjen etter å ha blitt totalskada av brann. -Eg starte ikkje på nytt igjen en gong tel, sei medeier og daglig leder Arnulf Hansen tel Troms Folkeblad. Brannårsaken e foreløpig ikkje kartlagt, sjøl om nokken meine at brannen oppsto i materiallageret. Da fabrikken blei bygd opp igjen etter forrige brann, blei det sett opp brannmur mellom fabrikklokalan og administrasjonsfløya. Den fungerte, og administrasjonsfløya e uskadd. Etter ka vi kjenne tel, har fabrikken gått usedvanlig bra etter nyttår, med full produksjon og fulle ordrebøker i en periode som normalt e mager. (09:00)

Bassenget på Eidet tømmes gjennom botn
Lokalkjente har påstått det lenge, og no ser det ut tel å være konklusjonen tel Teknisk Etat òg, -hovedgrunnen tel vatn-probleman e sprekka i botn av vatn-bassenget tel Stonglandet Vannverk. De nedbørsfrie månan rundt nyttår har forsterka problemet. Vatnforsyninga holdes no i gang med hjelp av det gamle bassenget i Sandelva nord for Eidet. Gymnastikk- og bassengavdelinga på skolen e åpna igjen etter at et sørvestlig vèr med nedbør har hjelpt tel de siste dagan.(09:00)

SSB, onsdag 21. januar:
Nord-Norges største laksefryseanlegg i Skrolvik?
Planan ser no ut tel å være stort sett klar for byggestart på et innfrysingsanlegg ved Tranøy Fiskekjøp i Skrolsvik som kan ta unna 30 tonn laks pr dag. Det e Nergård-konsernet som står bak planan. Det kan òg bli snakk om seinar å bygge ut videreforedlingslinje.
Blir anlegget realisert, vil det bety ei merkbar utviding av arbeidsstokken, samt meir stabile arbeidsplassa for dem som e der allereia.

Kakao og bolla på skolen........
-men sola kom ikkje! Men dem feira likevel med karneval og festivitas. Men attom synnavinds-skyan over Andørja og Kongsvikskaret va ho, og når dem forsvinn vil sola ha klatra enda lengre opp og skine enda lengre om dagen.

SSB, mandag 19. januar:
En masse sny....
Egentlig e no ikkje det så mykje å skrive om, men det har snye en masse på Sør-Senja idag. Så for første gang iår har såvel brøytebila som snyfresera fått brukt utstyret idag.....

Regionalisering av musean?
I snart 15 år har det vore meir eller mindre igang arbeid med å organisere de lokale musean i Troms i regiona. For Senjaregionen har det stått i stampe. Regionen her innbefatte Senjakommunan og Lenvik. Fra såvel Sør-Senja Museum som Tranøy kommune har man vore positiv til ei sånn organisering, og gitt si tilslutning til vedtak i fylkeskulrurutvalget i Troms. Men det har ikkje lyktes å sy sammen et opplegg som har fått positiv tilslutning fra alle berørte kommunan. No e det enkelte krefter igang for å danne enda større regiona, dvs. en region for heile Midt/Sør-Troms. Styret i Sør-Senja Museum e etter det vi kjenne til avventanes skeptisk til ei sånn organisering.
Temaet tas opp på en konferanse i Tromsø i regi av fylkeskommunen i morra.

SSB, onsdag 21. januar:
Nord-Norges største laksefryseanlegg i Skrolvik?
Planan ser no ut tel å være stort sett klar for byggestart på et innfrysingsanlegg ved Tranøy Fiskekjøp i Skrolsvik som kan ta unna 30 tonn laks pr dag. Det e Nergård-konsernet som står bak planan. Det kan òg bli snakk om seinar å bygge ut videreforedlingslinje.
Blir anlegget realisert, vil det bety ei merkbar utviding av arbeidsstokken, samt meir stabile arbeidsplassa for dem som e der allereia.

Kakao og bolla på skolen........
-men sola kom ikkje! Men dem feira likevel med karneval og festivitas. Men attom synnavinds-skyan over Andørja og Kongsvikskaret va ho, og når dem forsvinn vil sola ha klatra enda lengre opp og skine enda lengre om dagen.

SSB, mandag 19. januar:
En masse sny....
Egentlig e no ikkje det så mykje å skrive om, men det har snye en masse på Sør-Senja idag. Så for første gang iår har såvel brøytebila som snyfresera fått brukt utstyret idag.....

Regionalisering av musean?
I snart 15 år har det vore meir eller mindre igang arbeid med å organisere de lokale musean i Troms i regiona. For Senjaregionen har det stått i stampe. Regionen her innbefatte Senjakommunan og Lenvik. Fra såvel Sør-Senja Museum som Tranøy kommune har man vore positiv til ei sånn organisering, og gitt si tilslutning til vedtak i fylkeskulrurutvalget i Troms. Men det har ikkje lyktes å sy sammen et opplegg som har fått positiv tilslutning fra alle berørte kommunan. No e det enkelte krefter igang for å danne enda større regiona, dvs. en region for heile Midt/Sør-Troms. Styret i Sør-Senja Museum e etter det vi kjenne til avventanes skeptisk til ei sånn organisering.
Temaet tas opp på en konferanse i Tromsø i regi av fylkeskommunen i morra.

Da heile redaksjonen,
(alle èn) blir borte etpar daga, e det ikkje sekkert at avisa blir oppdatert før onsdags kveld.... Men man veit no aldri....

SSB, søndag 18. januar:
Andre generasjons oppdretta flekksteinbit på Rubbestad
I desse daga skjer det historiske ting i lengdestrømsanlegget til Troms Steinbit AS på Rubbestad i Tranøy. Der kjem andre generasjons flekksteinbit tel verden. Det e Akvaplan NIVA AS og Forskningsparken i Tromsø som eie selskapet.
Det e lagt ned 5 milliona krone i forskning på steinbiten, som sålangt ser ut tel å være typisk nordnorsk. Han like seg nemlig best i vatn-temperatura på 6 grader. Og det pumpe man opp fra 100 meters djupte. I løpet av 30 måna veks flekksteinbiten tel 6-7 kg slaktefesk.
Steinbit-filèt betales godt på markedet.

Iver Ryvoll med på fembøringsbygging igjen
I morra reise han Iver tel Tromsø for å bygge nok en fembøring ilag med han Gunnar Eldjarn. Denna gongen e det tel Folkehøgskolen i Kabelvåg. Han Iver va og med på å bygge fembøringan Grytir og Salarøy.
Landstemna tel Forbundet Kysten skal være i Kabelvåg tel sommarn.

Stiganes besøkstall på Budstikka
Besøkstallan på Budstikka stig. Den 13. januar hadde vi foreløpig rekord med 59 treff i løpet av dagen. Vi takka leseran.

SSB, lørdag 17. januar:
Rolig lørdag, med vinter på tur
Kanskje vi får bruk for skien likevel iår. Idag har det snye. Ikkje så mykje, men nok til å dekke marka. Og med ei vèrmelding som love meir, blir det vel vinter iår òg.

De føste søkeran til prosjektlederstillinga for utviklingsprosjektet for Rødsand, Å og Frovåg har meldt seg
I utlysinga til stillinga står det at søkeran bør være fra/ha kunnskap om området. Det har de søkeran som har meldt seg allereia. Sjøl om vi har kjent tel fleire av dem, vente vi med navn. Endel av avisen har prosedert søkera allereia. Men vi overlate det til prosjektstyringsgruppa.

SSB, fredag 16. jan.:
Kommuneregnskapet klart idag, nær 1,3 mill i overskudd
Etter å ha betalt ned de siste 780.000 kr fra forrige års underskudd, har Tranøy kommune igjen vel 500.000 kr. "Eg e fornøyd og glad", sei ordførar Martin Rolness til Budstikka.

Stor eldresatsing
De gamle eldreboligan på Eidet skal erstattes med 6 nye. Det skal bygges 10 omsorgsboliga. Det utredes avdeling for tyngre senil demens som telbygg tel sjukeheimen. Det e endel av de konkrete planan for Tranøy kommune si eldresatsing. I tillegg vil man se på innspill fra pensjonisthold om en samlingsplass som kan brukes tel møte, trim, kafè og andre arrangement.
De gamle eldreboligan skal gjøres om tel mindre alminnelige utleieboliga.

Privat-legepraksis i Vangsvik?
Legekontoret i Vangsvik flyttes no ned i første etasje i forretningsbygget hannes Erling Hansen i Vangsvik. Etter innspill fra en konkret lege, vurderes no muligheiten for å etablere en privatlegepraksis her. Den kjem i tillegg til 2 legestillinge og ei turnuskandidatstilling i kommunen. Med dettan må vel Tranøy bli den kommunen i Norge som har best legedekning?

Aktiv pensjonistforening med medlemsmøte idag
Over tretti pensjonista va samla tel medlemsmøte i Sør-Tranøy Pensjonistforening ikveld. Der va det allsang, orientering fra ordførarn, kaffi og åresalg, samt lysbilda med en av mannskapet som segla fembøringen "Grytir" fra Gratangen til Brest i 1992.
Det va ei munter og kvekk forsamling, som i kveld òg fekk ønske etpar nyslåtte pensjonista velkommen.

15. jan.:
En stille dag på Sør-Senja
Ikkje va det vind idag. Ikkje va det kaldt heller. Og ikkje snya det. I det heile en rolig dag uten de store overskreften (men ka skal man med dem?).

Nær en halv million i driftsoverskudd for Tranøy kommune i 1997
Regnskapet for Tranøy kommune e no for det meste klart, og vise nok et år med nær en halv million i netto overskudd. Samtidig har man fortsett ei god nedbetaling av gjelda, og kommunen sett no nokså langt framme i klassen når det gjeld gjeldsbelastning pr innbygger.

Èn million i Tranøy næringsfond for 1998
Det skal ikkje mangle på penga for dem som har gode idèa eller prosjekt i kommunen iår. Normal størrelse på fondet e 500.000 kr. Endel kommune i Norge har fått ekstra påfyll til næringsfondan sine iår.

Tranøy kommune inn under området for Samisk utviklingsfond !
Med sett innslag av reindrift, e kommunen funnen å ligge under kriterian for Samisk Utviklingsfond. Det skulle bety enda meir utbyggings- og tiltaksmidla tilgjengelig.

14. jan.:
Falsk brannalarm skremte opp folk
Klokka kvart på 5 i ettermiddag gikk sirena som kalle brannmannskapet i Tranøy Brannvesen på Sør-Senja inn tel tjeneste. Men heldigvis va det falsk alarm. Men sirena den sto på lenge, og mange blei skremt. Men Telenord tjente endel, for telefonan fra folk som lurte på kor det brant hen, va mange.

3 cm sny inatt
Litt sny blei det på oss inatt. Men berre 3 cm. Så skal det bli nokka vinter, må det komme meir. Aller helst håpe folk på mildvèr og regn for engongs skyld, p.g.a. vatnmangel. Det e ikkje berre her det e vatnmangel. Mange bygde begynne å merke den langvarige perioden uten nedbør.

Bra feske i Pollen etter nyttår, men slakkar no
Mens det på innersida har vore labert i det siste, va det ei stund bra feske i Pollen. Men antall sjarka e ikkje det det har vore. Men han Arne og han Simon Arnesen ("Lemingvær-karan") e i full dreft iår som i alle år, sjøl om begge for lenge sida e blitt pensjonista. Fesken blir levert på Senjamat AS i Frovåg.

Årbok for Senja 1997 snart ut-selt!
Knapt 200 eksemplar av siste Årbok for Senja e alt som ligg igjen på lager hos Sør-Senja Bygde- og Historielag. Såframt det ikkje ligg mange bøker igjen rundt hos forhandleran, har Årboka hadd et kjempesalg iår. Boka blei trykt i 2000 eksemplar.

13. jan.:
Føste soldagen idag
Idag skulle egentlig sola vises for dem som bor i fra Buvika og utover mot Skrolsvik. Men en ørliten dis gjømte ho. Men vèrmeldinga e austlig, så det skulle være nye sjansa de føste dagan

Hans Kr Eriksen møte kongen
Ifjor fikk han Hans Kr Eriksen Kongens fortjenestemedalje for sett arbeid innafor bl.a. kultur og historie. Skikken e at alle som har fått Kongens gull skal ha foretrede for kongen. Det skjer i neste vekka.

Tjuvfeske etter kveite?
I følge ubekrefta meldinge, blei en helgelending tatt av Kystvakta ute i Andfjorden med dekket fullt av kveit-garn igår. Feske etter kveita med garn e totalforbudt etter 20. desember.
Kor utbredt tjuvfeske etter kveita e, har vi ingen formeining om, men det kan se ut som det e klare forskjella mellom offisielle statistikka for kveitefeske på Senja og mengden som omsettes, -spesielt før jul.

Enda mindre vatn på Eidet!
I følge han Svein og han Børge i uteseksjonen, minke det fremdeles i bassenget tel Stonglandet Vannverk. Det kan bli tale å stoppe all dusjbruk på skolen for å spare. Det meldes ikkje om problem ved de andre vannverkan.

Laksefryselinje i Skrolsvik?
Ingen vil bekrefte det sålangt, men etter ka vi kjenne tel pågår no planlegginga for fullt for utbygging av linje for innfrysing av laks ved Tranøy Fiskekjøp AS i Skrolsvika. Nergårdkonsernet har tidligar måtta heilt tel Breivoll for å fryse inn laks. Dersom linja bygges, vil det bety langt meir stabile arbeidsplassa ved bedriften. Før jul blei de ansatte permittert p.g.a. at markedet tilsa innfrysing av laksen.

Han Yngvar Ramstad melde stolt om at han og ho Solveig e blitt besteforeldra en gong tel.

12. jan.:
Bygdeutviklingsprosjekt for Rødsand, Å og Frovåg
Hvis alt går etter planen, lyse Tranøy kommune snart ut stillinga som prosjektleder for et bygdeutviklingsprosjekt som skal ta for seg de tre bygden på Sør-Senja. Prosjektet e 3-årig, og eksternt finansiert.

Avbæra sporate grusveia
Før jul hadde vi regulær teleløysing på grusveian. Så kom frosten. Resultatet blei frosne spor som har gjort veian tel Rødsand og Hofsøy tel ei utfordring. Men tross alt har jo frosten gjett bygdefolket fast dekke...

Årets siste julefest?
Lørdag va det julefest på Vardheim, ungdomshuset på Stonglandshals. Med det må vel julefestsesongen være avslutta. Det gamle ærverdige ungdomshuset va fullt, og nissen kom som seg hør og bør etter føst å ha tent bål ute sånn at alle ungan oppdaga han før han kom inn. Nån av ungan påsto at det ikkje va nissen, men han Ronny Eliseussen Halsnes. Men vi veit ikkje...

11. jan.: Slekta føres videre!! Fra en av våres lesera har vi fått flg. IL-melding:
"Ho Rita Johansen og han Dagfinn Grønvoll (Begge fra Skrolsvik, men bor på Bardufoss) fikk ei jenta på 2820 gram og 49 cm natt tel lørdag 10. Januar. De heitaste tipsan går ut på at ho skal heite Karoline. "

Stonglandsværinga sentral i Knut Smistad si siste bok Forfattarn sei ikkje kem det, men utfra klare indisia, lokal kjennskap til topografi, språkbruk, bekjempingsmetoda av vånn (jordrotte), og diverse anna, e det ikkje tvil om at det e han Osvald i Valvågen som e opphavet tel et av avsnittan i Smistad si siste bok. Men han e ikkje nemnt med namns nevnelse, men det e derimot andre på strøket.......

10. jan.: Vatn-rasjonering på Eidet
Månedsvis uten nedbør og bar-frost har no ført tel vatn-mangel for Stonglandet vannverk. Fra 9 om kvelden til 7 om morran e derfor vatnet avstengt. Dersom det ikkje snart kjem mildvèr eller sny snart, kan det gå mot hard vatn-rasjonering.

8. jan.: " Andre land bruke kaustisk soda til å åpne kloakken, -og ikkje tel å dønke over fesken..."
Vi har fått brev fra det australske seilerparet som va gjesta på Sør-Senja i halvanna måned i haust. Les ka dem skriv om det å møte Sør-Senja, -
på engelsk rektignok...
(PS: Va ombord hos dem i Tromsø idag lørdag, og dem ba meg helse alle på Sør-Senja. DS)

8. jan.:Snyfri mark og frost skape problem
Store isvulla i marka og veigrøften, og veigrøfta fylt med is heilt opp til veikanten skape etterkvert problem. Sjøl om kulda har vore minimal med etpar kuldegrader den siste måneden, mangle snyen som skal isolere på denne tida av året. Det føre tel at alt vatnet som kjem opp av grunnen og som enno renn i elve og bekka frys. Igår va han Otto Jakobsen med gravemaskinen sin og renska veggrøfte på Sør-Senja.

Stort skreifeske på Yttersia, heimefeske på innersida avtar
Sia jul har det vore et svært godt skreifeske på yttersida av Senja. Vèret har vore godt, med avlandsvind og klart, i motsetning til det vèret som e meir vanlig på denne tida av året. Samtidig har heimefesket for sør- og innersia av Senja avtatt den siste vekka. Rektignok va det endel sild som fant veien inn i julhelga, uten at det kan se ut som om tosken følgte etter.

1000 besøk på Busdstikka sia 6. november!!
Vi konstantere at vi har passert 1000 treff på dessan siden sia 6. november 1997
(i løpet av to måna). Vi tar det tel etterretning........

7. jan.: Planlegging av fergeleie i Skrolsvik starte Imorra torsdag skal teknisk sjef på befaring sammen med Musèet i Skrolsvik for endel avkalringe i forbindelse med fergeleiet. Sida fergeleiet blir ligganes på Smibergan, dvs. nesset mellom Kveitmusèet og Skrolsvik-Elva, berører det musèet sett område. Den gamle rorbua må flyttes, og ellers prøve man å gjøre endel småjusteringe sånn at alt fungere best mulig for alle parta. Fergeselskapet planlegg no oppstart av fergedrifta til våren.

6. jan.: Endelig ny bru over Å-elva! Arbeidet med å bygge ny bru over Å-elva starte no opp. Brua har vore en flaksehals for trailertrafikken med laks ifra Tranøy Fiskekjøp i Skrolsvik, då akseltrykket fra Skrolsvik til Eidet har vore nedsett p.g.a. at brua va for svak. Det har igjen ført tel at traileran ikkje har kunna ta med seg full last fra Skrolsvik uten å stå i fare før å bli stoppa i vektkontroll.

Det blei en gutt på han Rolf og ho Guro (som ho heite ho som e så heldig at ho får bo i lag med han Rolf) Men lengda og vekta har vi ikkje fått endå.

Skolestart tirsdag Imorra tirsdag begynne skolen igjen etter juleferien. To nye lærera e ankommen. Den eine som vikar, og den andre i ledig jobb etter at èn av staben slutta ved årskiftet etter å ha sagt opp.

Postkontoret gjer snart opp! Grunnen tel det e at man enno ikkje har fått ansatt vikar etter å ha lyst ut ledig vikarstilling i lengre tid.

4. jan.: Stjerneklar nyttårskveld over Sør-Senja Med nesten vindstille, noen få minusgrader og klar himmel hadde naturen lagt til rette for en flott nyttårskveld. Såvidt oss bragt i erfaring, ble den feiret i skikkelige og ordentlige former på heile sørlige delen av øya!

Rolf Pettersen, fra Rødsand og f.t. buanes i Oslo, fikk en arving i natt! Vi beklage at vi ikkje kjenne namnet til mora, eller vekta og lengda på banet! Men vi gratulere foreldran. Dersom nokken av leseran kjenne namnet på mora, vitale mål på banet etc, -send oss en mail!

Ørjan Rostadmo satse som skogsentrepenør Med nyinnkjøpt skogsmaskin går han Ørjan laus på skogen på Rostad i Målselv på nyåret. For dem som ikkje veit ka en skogsentrepenør e for nokka, så e det ikkje en som bygg skog. Han høgg han ned.