LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 08/11 2018
Har transkibert den eldste kirkeboka for Tranøy


Dom: 1ma. Advent var prædicken tillyst ved Havn, da veiret dagen forud til at reise var upaaklageligt, men flytningen, som af Aae og Fruervog var paalyst, kom ey, icke af aarsag for veir, men vel fordi Anders Nielsen af Aae, der her ved Kircken Dom: 22 Søndag , skal have forbandet sig på ey at ville føre Præsten til Dyrøe, da prædicken blev paalyst ham med naboer til d. 24. søndag, som den gang efter ovenmeldte antegnelse var unskyldt.
Den 25de søndag sendte jeg bud med Hans Pedersen af Stangnæs til flytningen, men som meldt ey kom, og altsaa ey er min Skyld, at tienesten den gang icke skeede.


Utflytta tranøyværing Bjørnar Iversen e litt meir enn standard interessert i lokal historie. I tillegg e han blant de få som uanstrengt kan lese og fostå gotisk handskrift brukt i de eldste kirkebøkern.

Etter mangeårig innsats, e han no ferdig med å transkribere den eldste kirkeboka for Tranøy, - fra perioden 1744-1756.
Denne boka e idag tilgjengelig avfotografert på Digitalarkivet.no men foreløpig kun for dem som klare å lese denne type handskrift.

De transkriberte tekstan hannes e no sendt til Riksarkivet for utlegging på nettet.
Han Bjørnar veit ikkje når dem blir søkbar.
- Men det vil tiden vise. Forhåpentligvis om ikke alt for lenge, skriv han.

Og han gjer seg ikkje der. Han har no gått laus på Kirkebok nr 2 fra perioden 1757-1773, et arbeid han regne med å være ferdig med før jul.

I følge han Bjørnar e det mykkje fornøyelig å finne der, som den kommentaren øvst på denne sida fra presten på manglende skyss fra Tranøya til Hamn på Dyrøya.
Denne ”plikten” gikk på omgang blant mannfolkene i prestegjeldet, og det va kanskje ikkje så populært å måtte frakte presten hit og dit i allslags vér og vintermørke.

Ved hnn, kl 20:55