LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 05/11 2018
Fordeling av midla fra Havbruksfondet

Tranøy vil bruke 4 mill på veg og trafikksikring.
Arkivfoto: Børge Andreassen


På siste komunestyremøte vedtok man fordeling og bruk av de vel 20 million kronen som e tildelt kommunen fra det såkalte Havbruksfondet.
Et enstemmig vedtak ser slik ut:

- Kommunestyret vedtar å sette de mottatte havbruksfondsmidlene på disposisjonsforn med følgende formål:

- Disposisjonsfond næring kr 2 000 000
- Disposisjonsfond Bredband kr 4 000 000
- Disposisjonsfond velferdsteknologi kr 1 000 000
- Disposisjonsfond veiutbedring kr 1 000 000
- Disposisjonsfond kompetanseutvikling kr 1 400 000
- Disposisjonsfond trafikksikkerhet kr 2 000 000
- Disposisjonsfond veiinvesteringer kr 1 000 000
- Disposisjonsfond bygningsutbedring kr 2 000 000
- Disposisjonsfond bygningsinvestering kr 3 000 000
- Disposisjonsfond nærområdeutvikling/lekepl kr 2 700 000
Ved hnn, kl 10:58