LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 05/11 2018
Kommunestyret avvise klage på tildeling av forpakteravtale på Tranøya

Stor interesse for å forpakte gården på det gamle kirkestedet

Som tidligere omtalt vedtok Tranøy kommunestyre å inngå forhandlinge med Senja Moments, Refsnes om framtidig forpakteravtale på Tranøya. Vi omtalte saka her i Budstikka

To av de andre som hadde meldt sin interesse, Jørn Holding og Edwards Maskin, har begge lagt inn klage på vedtaket.
Jørn Holding har gjennom sin advokat signalisert erstatningskrav, og har bedt tingretten om oppsittende virkning mht inngåelse av avtale.

På møtet 30. oktober blei begge klagan behandla.
Begge klagan blei avvist av et enstemmig kommunestyre.
I vedtaket står det flg.:

1. Kommunens vedtak er en skjønnsutøvelse der kommunen som grunneier inngår en privatrettslig avtale. Vedtaket er av denne grunn ikke oppgitt å kunne påklages.
2. Vedtaket er gjort av kommunestyret selv, og kan ikke påklages til høyere instans.
3. Klagen tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak i sak 45/18 opprettholdes.

I svaret til den eine klageren e flg lagt til:
-Kommunestyret har i sin begrunnelse vist til at konseptet fra tilbyder C er det som best tilfredsstiller kommunens interesser.
Ved hnn, kl 10:49