LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 01/11 2018
IKKE OPPDRETTSANLEGG I LEIRVIKA
Tekst/foto: Tore M Furuhatt
Foto: Tore M Furuhatt

Det ser ut til at Leirvika skal få bestå som det fine rekreasjonsområdet det er. Fjordarmen skal ikke være arena for flere oppdrettsanlegg, slik det nå ser ut. På Facebook har det vært en god del aktivitet blant folk som engasjerer seg til fordel for det vi har igjen av natur i Hemnes. Teksten nedenfor har Tord Johansen lagt ut på sin FB-profil, og vi tillater oss å formidle den videre til alle de som ikke er på Facebook.

Følgende uttalelse er levert til kommunestyret torsdag 1 november...

ANG. SØKNAD OM ETABLERING AV TO NYE AKVA KULTURLOKALITETER
FOR PRODUKSJON AV MAXILLOPODA (EN BEGROINGSORGANISME)

Det er usikkerhet med de risiko- og sårbarhetsanalyse som er utarbeidet, endringer som følge av større andel av ferskvann etter nylig renovering Statkrafts anlegg i Røssåga og etablering av flere mindre kraftverk. Det vil være en betydelig større tilførsel av ferskvann gjennom hele vinteren, de vannanalyser som er lagt til grunn for søknaden er ikke relevant PR dd.

Hemnes kommune har gjennom konsesjon gitt av Nordland fylkeskommune et anlegg for dyrking av blåskjell etablert inne i Leirvika som etter hvert er blitt en miljøbelastning.

Våre fjorder er ikke egnet for slike forsøksbaserte tiltak. Vi har sårbare fiskeressurser som vi ikke kan eksperimentere med. Det hevdes at Leirvika og Utskarpen har en egen gytende torskebestand og at gyting foregår i disse to fjordene. Våre laksevassdrag har nettopp blitt friskmeldt.

Hemnes kommune har siden 50-tallet bidratt til fellesskapet gjennom vasskraftutbygging i betydelig grad. At kommunen nå skal bidra ytterligere gjennom tildeling av oppdrettskonsesjoner i de siste urørte naturressurser - våre fjorder - er Hemnes Arbeiderparti sterk motstander av.

Sørfjorden, Elsfjorden, Leirvika og Utskarpen er gjennom vinteren islagt. Fjordis er sjelden farbar/trygg. Vedlikehold og drift i vintersesong vil skape ytterlige miljøkonsekvenser. Under vårens isgang er installasjoner i overflaten svært utsatte for havari/skader.

Hemnes kommune har et unikt fjordbasseng der det i disse dager planlegges utvikling gjennom «vannfont», en installasjon av oppdrettsmærer vil ikke fremme reiseliv og turisme. Det bør istedenfor vurderes å fjerne rester av tidligere forsøk på skjelloppdrett.

Gjeldende arealplan, som for øvrig er 17 år gammel, er moden for revisjon. Inntil det foreligger en ny arealplan utsettes alle nye tiltak.

Hemnes kommune går imot etableringer i våre fjordbasseng.

Tord Johansen
opposisjonsleder

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Bilde 1. Det skal fortsatt drives fiske på Leirvika og i resten av fjordbassenget rundt Hemnesberget av både proffe og amatører.
Bilde 2. Det finnes kart som viser at Leirvika er et gyteområde for fjordtorsk, blant annet….om noen skulle være i tvil.

Foto: Tore M Furuhatt


Foto: Tore M FuruhattVed toref, kl 09:12