LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 28/09 2018
Vil ha utsettelse om ny ambulansestruktur

Ill.foto: Ambulanse i arbeid 2008

De fire ordføreran i Senjakommunan har sendt flg uttalelse til UNN:

Uttalelse – Ambulansestruktur på Senja

Viser til tidligere uttalelser fra Senjakommunene vedr. høringsbrev fra Akuttmedisinsk klinikk og Ambulanseavdelingen ved UNN HF, samt høringsbrev fra vår felles kommunelege.
Senjakommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy (Nye Senja Kommune/Senja 2020) er inne i en kommunestrukturprosess der vi arbeider med en omfattende kommunesammenslåing for våre 4 kommuner med virkningspunkt 01.01.2020.
Senja 2020 anmoder UNN HF at sak vedr. ambulansestruktur utsettes til Senja kommune er etablert, og at man får utredet en god felles beredskapsplan og en samlet beredskap i Nye Senja kommune.
Ber om at saken utsettes og at man tar saken opp til dialog med Senja kommune etter 01.01.2020, slik at kommunen i fellesskap med UNN HF kan bidra best mulig til en forutsigbar og forsvarlig beredskap og ambulansetjeneste for Senja kommune.

Roar-Åge Jakobsen Geir Inge Sivertsen
Ordfører Berg kommune Ordfører Lenvik kommune
Fred Ove Flakstad Jan Fredrik Jensen
Ordfører Torsken kommune Ordfører Tranøy kommune
Ved hnn, kl 18:53