LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 10/04 2018
TRENGER NY LEDER
Tekst/foto: Tore M Furuhatt
Foto: Tore M Furuhatt

Det blir stadig vanskeligere å få noen til å påta seg lederverv i lag og foreninger. Sanitetsforeningen er ett eksempel, og flere andre foreninger på Hemnesberget strir med det samme. Foreninger som har betydd uendelig mye for den jevne hemnesværing klarer ikke å få fylt ledervervene. Uten disse foreningers ildsjeler vil dessverre tettstedet miste kvaliteter som alt for mange tar som en selvfølge. Men det er så lett å tenke at dette har jeg ikke tid til, det får andre ta seg av. Jeg har mer enn nok med å ordne med alt som gjør meg selv tilfreds.

Som kjent er det ”ijtno som kjæm ta sæ sjøl”. De mange frivillige i lag og foreninger gjør en formidabel innsats for at Hemnesberget skal være et bra sted. De er med på å gjøre stedet til et trygt og trivelig sted for både unge og eldre. Det være seg idrettslag, kor, korps, band, tegnegruppa, festivaler, båtforening, lapphellvenner, for å ha nevnt noe. Hemnesberget Vel er også en slik forening. Nå står de uten leder, men håper selvsagt at noen vil påta seg lederansvaret. De er et solid styre, men trenger altså en til å trekke i de riktige trådene fremover.

De har mer enn blomsterprakten i sentrum på sommerstid å stå i med (ikke alle vet at det er Hemnesberget Vel som ordner med dette), men det bedyres at de får lønn for strevet med alle de positive tilbakemeldinger de får fra fornøyde hemnesværinger. Bildet vi tar med her er fra plantingen av fjorårets sommerflor i de om lag 60 amplene foreningen henger opp og vanner i sentrum hver sommer. Fra venstre: Eli Solhaug, Edel Samuelsen, Jan Karlsen og Anne Marie Skjæran.

Nedenfor bildet legger vi ut foreningens årsberetning som viser alle aktivitetene som Hemnesberget Vel er i gang med.

Foto: Tore M FuruhattÅRSBERETNING

STYRETS SAMMENSETNING Ivan Karlsen kom inn som nytt styremedlem i 2017 for å erstatte Candace Danylewich som var på flyttefot. Men Candace flyttet heldigvis ikke, og dermed har styret bestått av 9 styremedlemmer:

Sigrid Skjæran, leder
Jan Karlsen, nestleder
Eli Solhaug, kasserer
Camilla Andersson, sekretær
Candace Danylewich, styremedlem
Svein Lundeng, styremedlem
Edel Samuelsen, styremedlem
Lene Karlsen, styremedlem
Ivan Karlsen, styremedlem

Revisor: Lasse Jakobsen

MØTEAKTIVITET
Styret i Hemnesberget Vel har i løpet av året hatt 6 ordinære styremøter.

Vi har også avholdt et åpent møte for å drodle litt muligheter for å få Ramflåget mer på kartet, samt muligheter for å få støtte til en lekepark i sentrum. I den anledning inviterte vi Knut Berntsen fra Polarsirkelen Friluftsråd, Bygdeutvikler Marit Valla og Kjetil Tverå fra Hemnes Kommune. Møte ble avholdt 7.4 på Albertines Hus.

AKTIVITETER OG PROSJEKT
Infoskiltet i sentrum er klar for fornying. Skal vi utbedre det gamle eller satse på nytt? Arkitekt Robin Søderkvist mener vi bør satse på et nytt i samme stil som det som er satt opp i Korgen. Etter litt vurdering var vi alle enige om at det er den beste løsningen.

I forbindelse med Dalanstua og parkeringsplassen som forhåpentligvis blir ferdigstilt etterhvert, ønsker vi å få til et skilt med kart over ulike turmål i område, samt gangavstand i meter, slik at besøkende lett kan finne frem til f.eks. Ramflåget, Hundneshågen og Oldervika. Tore Furuhatt laget et utkast til tavle og kart, og vi kontaktet Hasvo for pris og levering. Etter hvert innså vi at også skiltet på Åsen burde stå i stil med infoskiltet i sentrum (og i Korgen).

Lørdag 18.2 var det offisiell åpning av Dalanstua med skjerfknyting (vennskapsbånd), tale ved ordfører og servering av pølse, kaker, kaffe og saft.

STREET ART
Styret er positiv etter forslag fra Sigrid ang det å få til Street Art på «husmorsneppen». Hun var derfor i dialog med Camilla Skogvoll som eier tannlegegården, og kunstner Ina Otzko som bl.a. har laget street art i Sandnessjøen. Ina ønsker bilde av vegg, mål og budsjett, slik at hun vet hva hun har å forholde seg til. Hvis vi skal bruke lokal kunstner, anbefaler hun å bruke kvalitetsmaling/spray.. MTN 94/mtncans.no. Camilla er veldig positiv og har tenkt tanken selv. Prosjektet stoppet der - foreløpig.

Etter tips fra Knut Berntsen endret vi navn på lekeparken til Aktivitetspark i sentrum. Dette for at det skal være mulig å motta støttemidler til prosjektet. Vi engasjerte Robin Søderkvist fra Tanken Arkitektur for å lage en forprosjektering av parken og område. Jan kontaktet Røstad Entreprenører for å høre om muligheter for hjelp til gravearbeid og om de hadde noe byggestein til overs? Vi fikk en del stein - helt gratis. For at prosjektet kan settes i gang må vi få godkjennelse av grunneier som er OVF. De virket positiv til prosjektet, men endelig svar er at vi kan få leie tomten for kr 4000,- i året, i tillegg til «etableringskostnad» på kr 9600,-
Marit Valla mener området kanskje kan tas med i kommunens prosjektplaner for Hemnesberget for 2018, og prosjektet har foreløpig stoppet der.

LODDSALG. Under "våryrlørdag" 22.4 hadde vi loddsalg til inntekt for prosjektet Aktivitetspark i sentrum fra en salgsbod på torget. Vi benyttet også anledningen til å prøve å verve nye medlemmer. Vi fortsatte loddsalget uken etter på Prix, og fikk til slutt inn kr 9700,-

SØPPELRYDDING I SENTRUM. Mandag 15.mai tok Eli og Jan med seg en gjeng og plukket søppel i sentrum til så det ble koseligere til 17.mai


BLOMSTRENDE SENTRUM. Tradisjon tro fikk vi stemorsblomster fra 17.mai-komiteen som ble plantet i kasser på torget. Vi fikk også godkjennelse av vegvesenet for å henge opp ampler på lyktestolpene i "paradegaten", og 9.6 var bøttene beplantet og hengt opp rundt om i sentrum. Siste vanning var i slutten av september og blomstene prydet sentrum helt til 4.oktober.

DUGNAD. 21.6 arrangerte vi den årlige dugnaden i sentrum. 2017 er andre året vi kun har arrangert en dugnad. Når det kostes, klippes og lukes ugress blir det fint, og Ann- Helene Forberg Stensen og Torill Ahlsen fikk blod på tann og plantet stauder fra egen hage i blomsterbedet på parkeringsplassen over Hårfix. Superflott!

VIPPS OG VERVEKAMPANJE
Vips – så har vi eget nummer for VIPPS. I slutten av juni gikk vi rundt i postkassene med flyers/giroblanketter som oppfordret hemnesværinger til å bli medlem. Dette resulterte i 86 flere medlemmer enn vi hadde før vi startet «vervekampanjen» og i 2017 fikk vi totalt 160 betalende medlemmer.

RAMFLÅGET OG SHERPATRAPP
22.9 tok Jan, Svein og Halldor Solhaug som er pådriver for å få til sherpasti opp til Ramflåget med seg målebånd og målte opp hele stien opp.

LYS I SJØGATA
Vi ser oss lei av at det ikke skjer noe ang de ødelagte lyktestolpene i Sjøgata og 21.9 sendes en purremail - nok en gang. Vi får rask tilbakemelding om at det skal ordnes ila måneden. Endelig skjer det noe, dog ikke som vi ønsker. Men litt lys ble det slutt.

JULETREFOT TIL JULEGRAN I HAVNEHAGEN
Jul på Berget ønsker å få til et juletre og julegrantenning i havneområde under åpningen av "Jul på Berget". Dette krever en skikkelig juletrefot slik juletreet tåler storm og uvær. Styret var enige om at dette er positivt for stedet og sponset dette prosjektet som Helgeland Stålmontasje påtok seg og lage.

BUSSLOMME PÅ ÅSEN OG FOTGJENGERFELT OVER 808 VED NCP
Vi fikk en henvendelse av lensmann Steinar Bergem ang manglende gangfelt i krysset 808/Juvika. Politiet har sendt brev til Statens Vegvesen ang. dette, og vi gjorde det samme for å legge mere press på vegvesenet ang. problemstillingen.

REKLAMESKILT I HALLEN
Styret vedtok å støtte det flotte arbeidet Allhusets Venner gjør for å holde i stand den flotte idrettshallen vår med reklameskilt. Tore Furuhatt har laget layout og Allhusets Venner bestiller skilt.

JUL PÅ BERGET
Jul på Berget skal få eget org.nr og Hemnesberget Vel blir ikke en del av Jul på Berget mer fra 2018. Men det er fortsatt velforeningen som arrangerer nissetog og julegrantenning. I 2017 hadde vi også bod på gårdsområde hvor vi solgte kaffe og nystekte sveler - i tillegg til diverse håndverk for Jul på Berget. Jan bidro som fyrbøter og sørget for at folk kunne varme seg på bålpanner rundt omkring. Svein stilte med grisebinge til gården, mens damene sto i boden og arrangerte nissetog fra aldersheimen. Ivan var en superkjekk nisse under hele markedet på søndag og delte til slutt ut godteposer fra oss under julegrantenningen.

Til slutt vil jeg takk alle i styret for godt samarbeid i året som har gått. Jeg vil også takke gamle og nye medlemmer for sin støtte.
Jeg må også takke vår revisor, Lasse Jakobsen. Frode Fagerheim som sørger for gode annonseinntekter i lokalavisa til oss, og sist men ikke minst; redaktør og nyhetsjournalist Tore Furuhatt. Tore er behjelpelig med det meste og markedsfører oss og Hemnesberget på fantastisk måte.

Sigrid Skjæran
Leder,
Hemnesberget Vel

PLANER FOR 2018
Vi arbeider videre med prosjekter vi startet i 2017.

KONTINGENT
I 2017 ble kontingenten doblet fra 100,- til 200,- og skal ikke endres i år.

VALG
Styreleder Sigrid Skjæran - på valg 2018
Nestleder Jan Karlsen - på valg 2019
Kasserer Eli Solhaug - på valg 2019
Sekretær Camilla Andersson - på valg 2018
Styremedlem Candace Danylewich - på valg 2018
Styremedlem Svein Luneng - på valg 2019
Styremedlem Edel Samulesen - på valg 2018
Styremedlem Lene Karlsen - på valg 2018
Styremedlem Ivan Karlsen - på valg 2019

Sigrid Skjæran trekker seg som styreleder. Styremedlem Edel Samulesen fratrer også sitt verv som styremedlem.

Vi har ikke nedsatt egen valgkomite, slik at ingen erstattere er på plass. Hemnesberget Vel er dermed uten leder inntil ny leder er satt. Ivan Karlsen kom inn som ekstra styremedlem ved forrige valg, slik at det er ikke nødvendig å erstatte Edel med et nytt styremedlem?


Ved toref, kl 09:21