LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 09/04 2018
Reagere sterkt på forslaget om nye oppdrettsområda


Tor-Atle Bertheussen e sammen med andre båta fra Tranøy for tida på vinterfiske ved Sørøya. Dagan med dårlig vér og landligge har han brukt til å lese forslaget til ny arealplan for Tranøy. Det har mildt sagt gjort han opprørt.
Foto:privat


- Dette e opprettelse av fisker- og fiskefrie sona. Dette e et ran mot de tradisjonsrike fiskeplassan rundt Stongandshalvøya, og den eldgamle ressursutnyttelsen i heimbygden våres!
Denne skarpe uttalsen kjem frå Tor-Atle Bertheussen. Han e en av dem som har investert i sjark, bl.a. for å drifte på heimehavet rundt Stonglandshalvøya.
Der planlegges det at han skal bli møtt med laksemerde og gule avstandsbøye. Han har liten sans for en slik okkupasjon, men meine det e endå verre e at næringa sjøl samt dem som planlegg for den kun ser på havoverflata, - og i dobbel forstand drit i det som e under den.
- Det e galt nok å bli stengt ute på havet, men endå verre e de store og godt skjulte utslippan fra den daglige intensive fôringa av én million laks samla på en lokalitet, sei han.

Han reagere sterkt på at de gamle, sikre fiskeplassan rundt Faksgrunnen og på Hofsøyvika no skal ofres for ei oppdrettsnæring som no tross alt bruke store ressursa på å etablere seg offshore i nær framtid, - langt fra land.
- Oppdrettsnæringa kjøre et knallhardt løp i en innbyrdes kamp for å sikre seg areala for ekspansjon, - og lokale myndigheita lar seg villig presse og lokke for å "legge til rette".
- Dersom åker og beitemark som va i bruk lokalt hadde blitt konfiskert for å "legge til rette" for andre, hadde det blitt et ramaskrik, sei han.

- Faksgrunnen og djupet rundt e kjent som et område med mykkje fisk og som oppvektsområde for fleire fiskeslag, herunder uer. Området har en livskraftig uerbestand. Uerbestanden e under så sterkt press at den e rødlista. Hadde det vore snakk om en reirplass til en rødlista fugl på land, hadde planan vore stoppa for lengst, sei han.

- Der det e uer, e det og kveite. Vi finn det samme mønsteret i området Hofsøyvika/Lemmingvær. No skal alt dette ofres. Det e et kunnskapslaust overgrep, sei han Tor-Atle.

Blant bygdefolk e det etter ka Budstikka erfare stor frustrasjon over forslaget til nye oppdrettsona. Dem reagere bl.a. på opprettelsen av fire såkalte innspillsgruppe i planprosessen, nemlig akvakultur, fiskeri, turisme, samt friluftsliv/fritidsfiske. Dem syns det e påfallanes at miljø e utelatt som et viktig innspillsområde. De foreslåtte nye oppdrettsområdan ligg tross alt inntil verneområda, nemlig Stongodden og Lekangsøya naturreservat.
Bygdefolket peike bl.a. på Lekangsøya Naturreservat no vil bli omringa av oppdrettsanlegg.
Etter demmes meining e det området allereia sterkt trua. For 20 år sia hekka rundt 1000 individa på øya, - no e tallet redusert til rundt hundre.

Bekymringa e stor for at det dem meine e ei rasering av den rike fiskeplassen nord for Lekangsøya pga av årelang oppdrettsvirksomheit der no skal ramme sørsida av øya og.
- Hølla på nordsia va tidligar en viktig fiskeplass både for hyse, sei, uer og torsk. Denne er nå helt dau. Eg har ikkje klart å påvise fisk der. En ser ikkje lenger båta som fiske i dette området, sei en lokal fiskar til oss.


Ved hnn, kl 12:32