LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Arrangement, møter o.l. mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noArrangement, møter o.l. 01/03 2018
Sør Tranøy Pensjonistforening.

Tirsdag 6.mars er det møte i foreninga på møterommet på Tranøy Sykehjem til vanlig tid.
Fotogruppa til historielaget viser og forteller om gamle bilder.
Vi ønsker gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen.
Hilsen styret.
Ved sol, kl 20:19