LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for å kjøpe billetter til Båt- og fjordfestivalen 2018


Klikk her for gå til hemnesjazz.no.

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 17/06 2017
BRANNMANNSKAPENE FIKK KJØRT SEG
Tekst/foto: Tore M Furuhatt
Foto: Tore M Furuhatt


Helt uforberedte brann- og redningsmannskaper på Hemnesberget fikk kjørt seg kraftig på en spennende øvelse onsdag ettermiddag, mens mange uvitende ”bergboere” sto intetanende og med hjertet i halsen da de så masse røyk velte ut av Remi Ketil midt ute på fjorden.
Mannskapet om bord på Remi Ketil fikk stadig vekk oppringing fra bekymrede hemnesværinger, som straks ble roet ned med at det hele var en nøyaktig planlagt øvelse. Hemmeligholdt for brannmannskapene og alle hemnesværinger, slik at det hele skulle bli mest mulig realistisk.

Nøyaktig klokken 15.30 ble det ringt inn nødmelding fra Remi Ketil om brann om bord i kahytten, en skadet i kahytten. Det ble også varslet om folk over bord. Frivillige brann- og redningsmannskaper på Hemnesberget fikk øyeblikket etter beskjed om ulykka, og hastet hjemmefra til oppmøte på brannstasjonen på Myra. De øvrige nødetatene ble varslet slik at de ikke behøvde å rykke ut.

Det gikk ikke lenge før man fra Remi Ketil kunne se utrykningsbiler med blålys haste i retning marinaen. Der har brannkorpset liggende en ny brann- og redningsbåt, og man forventet at den kjappe båten skulle komme de nødstilte raskt til unnsetning ute på fjorden. Det gikk dog lengre tid enn det de som var om bord i den røyklagte båten trodde det skulle ta, men så kom endelig to båter susende utover fjorden fra marinaen med kurs for skuta som tilsynelatende sto i brann. I brannvesenets nye båt satt brannmannskaper og røykdykkere, og en privat båt var i tillegg ”praiet” for å bringe to redningsmannskaper for å komme nødstedte som var falt over bord til unsetning.

Raskt og effektivt fikk man røykdykkere og slukningsutstyr om bord i Remi Ketil. Røykdykkerne tok seg ned i den røykfylte lugaren fremme på Remi Ketil. Der måtte de føle seg frem uten muligheter til å se noe som helst, og fant etter hvert den savnede i ei av køyene. Utfordringen videre var å få vedkommende opp på dekk via en smal og bratt trapp. Den savnede var konstatert i live, men bevistløs. Her måtte de to røykdykkerne jobbe intenst og kraftkrevende i flere minutter får å få pasienten trygt opp på dekk, hvor andre ventet med båre. Heldigvis kunne de avslutte operasjonen da de hadde fått den bevistløse opp fra lugaren. De to sprekingene – Tommy Jakobsen og Frank Roger Olsen – var begge temmelig utkjørt etter innsatsen.

Et godt stykke fra Remi Ketil lå to markører og fløt og forestilte et par forulykkede. Den praiede lystbåten styrte raskt mot disse, og redningsmann Tommy Rasmussen hoppet over bord, mens Stein Roger Juvik var om bord og hjalp til med å redde de to opp fra det kalde vannet.

Brannkorpset fikk øvd på realistisk vis en ganske realistisk situasjon de kan komme opp i, og fikk nyttig lærdom av denne brann- og redningsøvelsen til havs. Forsinkelsen man opplevde skyldtes at de ikke hadde oppfattet at det både trengtes røykdykkere for søk i kahytten og redningsmenn for å ta seg av seg av to som hadde havnet på sjøen. De måtte rett og slett sende en bil tilbake til brannstasjonen for å hente viktig utstyr de manglet da båtene var klar for å komme havaristen til unnsetning. Et tankevekkende avvik om det virkelig hadde stått om sekunder. Heldigvis var det bare øvelse, og bare på denne måten kan de frivillige mannskapene drilles til å bli enda bedre og være best mulig forberedt på å gjøre alt riktig når det virkelig gjelder.

Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 1. Øvingsleder (og feier) Thomas Skog ledet brannøvelsen om bord i Remi Ketil, og skal her straks sende to mann over bord for å være markører.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 2. Røykbomber er kastet på sjøen…..


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 3. …..og her skal en røykmarkør tennes om bord på Remi Ketil.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 4. Hemnes brann- og redningsvesen sin nye redningsbåt med ”Aurora” hakk i hel.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 5. Redningsmannskapene er fremme i det røde røykteppet hos den nærmeste markøren, som er i bra nok form til å vinke dem videre mot den andre litt lenger unna som det ser ut til å stå dårligere til med. Han ligger livløs i vannet.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 6. Borte ved den ”livløse” hopper redningsmann Tommy Rasmussen på sjøen, og sammen med Stein-Roger Juvik får de mannen om bord i ”Aurora”.


Foto: Tore M Furuhatt


Bilde 7. Brannmannskapene har umiddelbart ved ankomst Remi Ketil klar to røykdykkere og ei flytende brannpumpe.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 8. Odd Hansen og Anita Falkmo Hansen kommer i full fart i båt fra Sund. De så røyken om bord i Remi Ketil og trodde det var alvor, men kunne lettet dra hjem da de skjønte det var en øvelse.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 9. Den flytende brannpumpa er satt på vannet og slukkingen kan begynne.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 10. ”Aurora” med redningsmennene og markørene.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 11. Røykdykkerne har funnet den savnede, og strever for å få han opp.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 12. Den skadde (Børge Gullesen) er lagt på båre, og øvelsen kan avblåses.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 13. Øvingsleder Thomas Skog prater med en temmelig utkjørt Frank Roger Olsen etter den intense økta som røykdykker. I båten bak observerer varabrannsjef Bjørn Erik Dambråten og brannmann Andreas Olsen hvordan øvelsen har forløpt.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 14. Røykdykker Tommy Jakobsen var også temmelig kjørt etter å ha jobbet knallhardt med å få opp den tilskadekomne fra lugaren.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 15. Redningsmann Tommy Rasmussen med Rune Nilsen bak.


Foto: Tore M Furuhatt

Bilde 16. Egil Jenssen fra Hemnes båtbyggerhistoriske forening (eiere av Remi Ketil) diskuterer øvelsens forløp med øvingsleder Thomas Skog.

Ved toref, kl 09:03