LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 04/05 2017
-Full momskompensasjon for frivillig arbeid!
Tranøy Senterparti Birgit Andreassen

Tranøy kommune ble rangert på andre plass ang. Frivillighet, -kategori 10, i Norsk Kulturindeks 2016.
Rangeringen ble utarbeidet av Telemarksforskning og aktivitetstallene er basert på mva.- refusjonsordning for frivillige organisasjoner, samt medlemstall for kulturaktiviteter som: Kor, korps, husflidslag, historielag og deltagere på voksenopplæringskurs relatert til kultur.
Det er gledelig at Tranøy kommune ble rangert på andre plass. Tranøy er kjent for å være en god frivillighetskommune. Kulturlivet i Tranøy byr på mangfoldighet og tilbyr møteplasser for alle aldersgrupper på tvers av religion og bakgrunn. Dugnadsånden i kommunen er stor og drivkraften bak den frivillige innsatsen har en egenverdi for de som skaper, de som formidler og de som opplever.
Frivillighet er, og vil fortsette å være svært viktig for det lokale kulturlivet. Norge er verdensledende på frivillighet. Kulturlivet er avhengig av frivillighet, og det bidrar igjen til levende lokalsamfunn. Foruten å fremme lokal kultur og tradisjon, skaper de frivillige organisasjonene arenaer for tilhørighet og samhold i nærmiljøet.
Derfor vil Tranøy Senterparti jobbe for at frivillige organisasjoner, lag og foreninger må få full kompensasjon for moms på kjøp av varer og tjenester uten avkortning. Det er med på å legge til rette for økt aktivitet i de frivillige organisasjonene.

Ved hnn, kl 20:56