LokalAvisa.no > Hemnesværingen > HEMNES KIRKE mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
HEMNES KIRKE 02/05 2013
STRAM ØKONOMI I HEMNES KIRKE.Vi har tillatt oss å sakse det nedenforstående fra Hemnes kirkes egen webside.

Hemnes kirkelig fellesråd har nå vedtatt budsjett for 2013.

Driftstilskudd for 2013 er kr 215.000,- lavere enn for 2012. Lønns og prisvekst ble ikke kompensert for kirkelige stillinger.

Reduksjon av driftstilskudd er på ca 7 %.

Hemnes kirkelig fellesråd har blitt tvunget til å gjøre nødvendige grep for å få balanse i budsjett. Vedlikehold for kirker og andre bygninger er minimalisert. Det medfører ingen vedlikehold av kirker og bygg i 2013. Det som er enda mer beklagelig er at kirken i Hemnes ikke kan stille med vikar for organist eller kirketjener i ferie og sykdom. Det blir totalt 5 uker uten organist i løpet av året. Vanskeligste perioden blir i sommerferie. I juli 2013 blir det gudstjenester uten organist, vi kan ikke tilby organist ved vielser 3 helger i juli, begravelser i disse tre ukene blir uten organist. For kirketjener blir forholdet litt bedre siden vi kan foreta en hvis intern omrokering, men ved sykdom og lengre sykefravær vil det i arbeidsgiverperioden (16 første dagene) bli redusert tjeneste av kirketjener. Temperatur i kirken vil reduseres for å spare utgifter til oppvarming.

Hemnes kirkelig fellesråd beklager den situasjon som er oppstått grunnet lavere tilskudd til drift fra Hemnes kommune. Fellesrådet har drøftet saken grundig siden forslag til driftstilskudd fra Hemnes kommune kom i november 2012 for å unngå konsekvenser for brukere/publikum/pårørende. Det budsjett som er vedtatt har dessverre ikke blitt uten konsekvenser for tjenestetilbudet, men virkningene er forsøkt minimalisert.

Ved toref, kl 08:45